English

Ing. Antonín Žák, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A., Hygrothermal Assessment of Timber Elements in Truss with Above-rafter Thermal Insulation, příspěvek na konferenci 978-303835280-8, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. HOFMAN, P.; ŽÁK, A., Building envelope analysis in terms of thermal stability in summer, , ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014

2013

 1. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O., Air distribution system for elimination of internal surface condensation on the roofs of ice stadiums, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praque, 2013
 2. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M., Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof, příspěvek na konferenci Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic., ISSN 1022-6680, ISBN 9783037855966, Trans Tech Publications, Zurich, 2013

2012

 1. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M., ANALÝZA VLIVŮ LOKÁLNÍHO ZVÝŠENÍ VLHKOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ STŘECH ZIMNÍCH STADIONŮ, příspěvek na konferenci Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 2. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O., Dřevěné střešní konstrukce na zimních stadionech z pohledu tepelné techniky, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2012

2008

 1. ŽÁK, A., Vliv radiace ledové plochy na teplotu kovových konstrukcí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s. r. o., Ostrava, 2008
 2. ŽÁK, A., Vliv radiace ledové plochy na teplotu kovových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIOR STAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, FAST VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. ŽÁK, A., Volba technologie provádění jednoplášťové střechy, příspěvek na konferenci Sborník z konference - ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2007
 2. ŽÁK, A., Navrhování střech nevytápěných a neklimatizovaných zimních stadionů, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, FAST VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. ŽÁK, A., Tepelná stabilita podkroví v letním období, článek v , DEKTRADE a.s., Praha, 2006
 2. ŽÁK, A., Navrhování střech nevytápěných a neklimatizovaných zimních stadionů, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3111-3, FAST VUT v Brně, Brno, 2006

2005

 1. ŽÁK, A., Tepelná stabilita podkroví v letním období, příspěvek na konferenci Kongres KUTNAR - PORUCHY STAVEB 2005, ISBN 80-903629-3-1, KUTNAR - IZOLACE STAVEB, Praha, 2005
 2. ŽÁK, A., Navrhování střech nevytápěných a neklimatizovaných zimních stadionů, článek v , DEKTRADE a.s., Praha, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný