English

Mgr. Libor Topolář, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L., The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement, , ISBN 978-83-60261-61-3, Gdaňsk University of Technology, Gdaňsk, 2018
 2. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 4. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 5. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 7. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials, kapitola v Research and modelling in civil engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, 2017
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Comprehensive Monitoring of the Shrinkage and Structural Changes of Cement Composites during Setting and Hardening, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 4. HALAMOVÁ, R.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M., Vliv velikosti maximálního zrna kameniva na modul pružnosti a parametry akustické emise teplotně namáhaných betonů, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 5. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 6. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 7. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 8. HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K., Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Chomutov, 2017
 9. TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; HODULÁKOVÁ, M., The Assessment of Cement Mortars after Thermal Degradation by Acoustic Non-destructive Methods, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 10. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů, příspěvek na konferenci 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-73-2, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2017
 11. TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L., The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, příspěvek na konferenci NDT in Progress 2017, ISBN 978-80-87012-63-5, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Praha, 2017
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, , ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2017
 14. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Jr.; KERŠNER, Z., Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders., příspěvek na konferenci BESTInfra 2017, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 15. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 16. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 17. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K., ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 18. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 19. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D., Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Rosice, 2017
 20. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 21. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 22. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 23. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 24. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 25. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 26. DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo, příspěvek na konferenci Experimental stress analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Kosice, Košice, 2017
 27. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 28. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P., The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 29. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 30. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 31. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 32. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 33. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening, článek v Applied Sciences - Basel, ISSN 2076-3417, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2017
 34. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 35. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; TOPOLÁŘ, L., Zavádění metrického systému v českých zemích, kapitola v Z dějin geodézie a kartografie 18. Mapová díla, zeměměřičské práce, přístroje, osobnosti, ISSN 0232-0916, ISBN 978-80-7037-262-3, Národní technické muzeum, Praha, 2017
 36. BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests , příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechnaics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 37. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 38. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017

2016

 1. ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; CIKRLE, P., Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljubljana, 2016
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D., The acoustic non-destructive methods and their application to stress situation construction materials , příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39382-7, CRC Press, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press, 2016
 3. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Crack initiation in concrete specimens based on alkali-activate binders, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 4. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 5. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonoářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 6. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry betonu po vystavení vysokým teplotám: pilotní studie. , příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 7. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse, , ISBN 978-80-553-2643-6, Slovakia, Košice, 2016
 9. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 10. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 11. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 12. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 13. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P., The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening , , ISBN 978-961-94088-0-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 15. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., The Effect of the Organic Additives on the Mechanical Fracture Properties and Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 16. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K., Method of Acoustic Emission and Impact-echo during the Application to Stress Situation Construction Materials, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies , ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering , Košice, 2016
 17. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Jr., Double-K fracture model parameters of alkali activated binders based concrete specimens., příspěvek na konferenci ESat 2016 ? 2nd Int. Conf. on Engineering Sciences and Technologies., ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 18. BÍLEK, V., Jr.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests., , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 19. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 20. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., Parameters of Acoustic Emission Signals Obtained During the Setting and Hardening of Concrete Mixtures with Different Water-Cement Ratio, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 21. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 22. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J., Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 23. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method , příspěvek na konferenci 54th international conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 24. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test, příspěvek na konferenci 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 25. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 26. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2016
 27. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 28. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., The Identification of Cracks Formed during the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-activated Slag for Different Curing Times, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 29. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FIALOVÁ, B.; MIKHAILOVA, O., Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 30. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 31. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P., Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljubljana, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním, , Kobylí, Česká republika, 2015
 2. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015), ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. ŠTEFKOVÁ, D.; TOPOLÁŘ, L., The Impact-Echo Method is Being Used as a Tool to Evaluate Degree of Degradation in Civil Engineering, příspěvek na konferenci NDT for Safety / Defektoskopie 2015, ISBN 978-80-214-5280-0, Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, Praha, 2015
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Srovnání alkalicky aktivovaných betonů s různými aktivátory metodou akustické emise, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2015 NDE for Safety sborník příspěvků procedings 45. mezinárodní konference 45th International Conference, ISBN 978-80-214-5280-0, VUT v Brne, Brno, 2015
 5. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljublana, 2015
 7. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 8. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals, příspěvek na konferenci BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 9. BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 10. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Modified Cement-based Mortars: Crack Initiation and Volume Changes, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; TIMČAKOVÁ, K., Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, Spojené státy americké, 2015
 12. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P., Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-555-7, Trans Tech publications, Switzerland, 2015
 13. TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 14. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 15. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Correlation between Parameters of Acoustic Emission and Fracture Characteristics Obtained from Three-point Bending Test, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 16. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P., Influence of Superplasticizer Quantity on Formation of Micro-cracks during Setting and Hardening of Concretes by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 17. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 18. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Otrava, Ostrava, 2015
 19. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P., Effect of Concrete Mixture Composition on Acoustic Emission and Fracture Parameters Obtained from Three-point Bending Test, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2015
 20. TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P., The influence of Curing and Process of Hydration to Dampling Coefficient of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISBN 978-3-03835-452-9, Switzerland, 2015
 21. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ROVNANÍK, P., Non-Destructive Testing during the Hardening of Alkali-Activated Slag, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-413-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 22. CARBOL, L.; TOPOLÁŘ, L., Non destructive testing of alkali-activated slag setting with various admixtures, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015 - 17. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 23. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Determination of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, ISSN 1662-7482, ISBN 978-80-261-0376-9, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 24. RYPÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of carbon nanotubes and hydroxypropyl methylcellulose on the mechanical properties and cracking tendency of alkali-activated slag, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, 2015

2014

 1. TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P., The Influence of Curing and Process of Hydration to Damping Coefficient of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Briders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. CARBOL, L.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Multi-method measurement of alkali-activated slag setting with various admixtures, příspěvek na konferenci 12th WORKSHOP NDT 2014 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-214-5099-8, CERM, Brno, 2014
 3. TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D., Verification of Influence of Curing and Process of Hydration by Damping Coefficient and Loss in Weight, příspěvek na konferenci 12th WORKSHOP NDT 2014 - NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-214-5099-8, Brno University of Technology, Brno, 2014
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU POMOCÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE S VYUŽITÍM VLNOVODŮ, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, 2014
 5. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L., Fracture Process zone in a fine-grained cement-based composite monitored with nanoindentation and acoustic emission, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 6. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Modified Fine-grain Cement-based Composite Specimens: Crack Initiation and Volume Changes, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 7. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M., Výzkum použitelnosti metody akustické emise pro diagnostiku železničních výhybek, příspěvek na konferenci 44. mezinárodní konference Defektoskopie 2014, ISBN 978-80-214-5035-6, Betis, s.r.o., Praha, 2014
 8. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Potential Usage of Acoustic Emission to Railway Track Faults detection, příspěvek na konferenci 11th European Conference on NDT, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of technology, Brno, 2014
 9. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2321-7308, eSAT Publishing House Pvt. Ltd., Bangalore, India, India, 2014
 10. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Properties of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans tech Publication, Switzerland, 2014
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications INC., Switzerland, 2014
 12. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 13. TOPOLÁŘ, L., Quantification of Micro-cracks by Acoustic Emission Method during Setting and Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 14. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Volume Changes in Modified Fine-Grain Cement-Based Composite Specimens, , Luasanne, Switzerland, 2014
 15. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Acoustic Emission in Protected and Non-Protected Concrete During the First 24 Hours, příspěvek na konferenci Architecture, Building Materials and Engineering Management IV, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-164-1, Switzerland, 2014
 16. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of Spontaneous Drying on Mechanical Parameters of Alkali-Activated Slag Mortar, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, SPACE 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, 2014
 17. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 18. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete V, ISBN 978-80-214-4867-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 19. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Mariánské Lázně, Česká republika, 2014
 20. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Advanced Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during the Hardening of Alkali-activated Slag, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Výzkumný a zkušební ústav s.r.o., Česká republika, 2014
 21. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Parameters and Acoustic Emission Signals of Alkali Activated Slag Mortar., příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 22. PERTOLD, Z.; ŠACHLOVÁ, Š.; ŠŤASTNÁ, A.; BÍLEK, V.; KRUTILOVÁ, K.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L., Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2014
 23. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Application Acoustic Emission Method during Concrete Frost Resistance, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Pleiades Publishing, Rusko, 2014
 24. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 25. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Monitoring of the damage in stone blocks by means of non-destructive methods, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten Switzerland, 2014
 26. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013;, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014
 27. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. FICKER, T.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I., Is componential strength analysis of concrete possible?, článek v MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, ISSN 0024-9831, Anglie, 2013
 2. TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; CARBOL, L.; PAZDERA, L., Study of the Acoustic Emission and Temperature Characteristics of Concrete Hardening Process with Different Curing Way, příspěvek na konferenci 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-864-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., Brno, 2013
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F., Equipment for using acoustic emission method in civil engineering, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing 2013, ISBN 978-80-7204-864-9, Brno, Česká republika, 2013
 4. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv podmínek vysychání zkušebních těles na mechanické parametry jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 5. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Slovensko, 2013
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 7. TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 8. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Monitorování cementových past během její životnosti pomocí metody akustické emise a Impact-Echo metody s použitím vlnovodů, příspěvek na konferenci NDE for Safety/Defektoskopie 2013 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4799-8, Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, Olomouc, 2013
 9. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; JANKŮ, M., Počáteční výzkum použitelnosti akustických metod pro detekci defektů na bezstykových kolejových tratích, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 10. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; JANKŮ, M., Experimentální výzkum využití akustické emise pro testování kolejnic za provozu, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 11. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., STUDIUM TVORBY TRHLIN PŘI TUHNUTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, VUT v Brně, Brno, 2013
 12. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-303785977-3, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V., Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double-K Model, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-7414-579-7, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 14. BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Omezení rizika alkalicko-křemičité reakce prostřednitcvím příměsí, příspěvek na konferenci 11. konference TECHNOLOGIE BETONU 2013: Sborník příspěvků., ISBN 978-80-87158-33-3, Jihlava, 2013

2012

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Hodnocení chování betonu při tuhnutí a tvrdnutí netradičními metodami, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4642-7, BETIS s.r.o. Praha, Praha, 2012
 2. ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Exploring the possibilities the application of waveguides when measured by impact-echo method and method of acoustic emission, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 3. ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Monitoring cement mortar lifetime by means of impact-echo and acoustic emission methods, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 4. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L., Netradiční aplikace metody akustické emise, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4629-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; TIMČAKOVÁ, K., MONITORING CONCRETE LIFETIME BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION AND IMPACT ECHO METHODS, příspěvek na konferenci 8th CCC, ISBN 978-953-7621-14-8, Print & Bound, Croatia, 2012
 6. CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Měření integrity vzorků z Karlova mostu, , Brno, 2012
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Application of Acoustic Emission Method During Setting ond Hardening Concrete in Timber And Metal Mould, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 8. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L., Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 9. NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování, příspěvek na konferenci NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4609-0, VUT v Brně; ČNDT, Brno, 2012
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 11. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M., Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 14. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L., Acoustic Emission Method Applied on Four Point Loading of Concrete Structures with and without Small Wires, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012
 15. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V., Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012

2011

 1. TOPOLÁŘ, L.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Nedestruktivní zkoušení betonových vzorků, , ZPSV a.s., Uherský Ostroh, 2011
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V., Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings on 9th International Conference NDT 2011, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno University of Technology, Brno, 2011
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Concrete Lifetime Monitoring by Non-Destructive Testing Methods, příspěvek na konferenci 41st International Conference and NDT Exhibition- NDE for Safety, Defektoskopie 2011, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS sro, Praha, 2011
 4. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J., ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING, spec. publikace, ISBN 978-961-90610-8-4, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, 2011
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Is It Possible to Use Non Destructive Techniques as Acoustic Emission Method for Surface Layer Monitoring?, , Masaryk University, Brno, 2011
 6. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying Acoustic Emission Method at Monitoring of Lifetime Concrete Structure, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 7. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Non Destructive Testing of Lifetime Concrete, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying High Order Statistics Analysis at Non Destructive Evaluation of Concrete Tiles, příspěvek na konferenci Proceedings – 49th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2011 (Experimentální analýza napětí 2011), ISBN 978-80-214-4275-7, Published and printed by Brno University of Technology, Brno, 2011
 9. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Monitoring Concrete during Frost Resistance Determination by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MAZAL, P., Monitoring Concrete Properties during Hardening Using Non Traditional Methods, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Kde všude může pomoci metoda akustické emise ve stavebnictví?, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J., Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2011

2010

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Is It Needed to Curing of Concrete?, příspěvek na konferenci Proceedings of 8th International Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno, 2010
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J., Jointed Time Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Application Non Destructive Testing During Concrete Hardening and Setting, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 4. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Long-Term Monitoring of Concrete Setting by Using Two Electrodes Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 5. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Long-Term Monitoring of Hydration and Concrete Curing Using Methods of Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M., Is It Possible to Applied Acoustic Emission Method during Concrete Hardening?, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 7. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Application of nonlinear techniques at concrete hardening, , Los Alamos National Security, Otranto Italie, 2010
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing during Concrete Hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2010
 9. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Monitoring of cement-based material solidification, focusing on electrical properties, příspěvek na konferenci ESA 2010, ISBN 978-80-244-2533-7, Palacky University, CZ, 2010
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Measuring of Concrete Properties during Hardening, příspěvek na konferenci ESA 2010, ISBN 978-80-244-2533-7, Palacky University, CZ, 2010
 11. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L., Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla, článek v Media4u Magazine, ISSN 1214-9187, http://www.media4u.cz/, http://www.media4u.cz/, 2010
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha CZ, 2010

2009

 1. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 2. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT, Nemecko, 2009
 3. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., VYUŽITÍ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ PŘI SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the Occasion of the 110th Anniversary of the Founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIVth Anniversary of Building Fairs Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, CR, 2009
 4. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Int. Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Ise=Shima, Ise=Shima, 2009

2008

 1. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE PŘI TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, CERMAK, Brno, 2008
 3. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Indication of Microcracks Arising During Hardening of Ususal Concrete and Alkali-Activated Concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Creep, Shrinkage and Durability of Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Taylor&Francis, London VB, 2008
 4. BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Depending Moisture on Damping at Concrete by Help of Impact-echo Method, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, 2008
 5. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Study on the acoustic emission characteristic of hardening process of concrete with different regumes of curing, příspěvek na konferenci 1st International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008, ISBN 978-83-926896-0-7, poznan, Polsko, 2008
 6. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 9. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008

2007

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V., Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - experiment, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 3. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsi, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - teorie, příspěvek na konferenci 5th worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V., Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 978-80-7355-078-3, Novotny, Brno, 2007
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 7. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 8. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Laboratorní určení neprůzvučnosti stavebních prvků - úloha pro SŠ a VŠ technického směru, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, ISBN 978-80-244-1786-8, UP Olomouc, lomouc, 2007
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 10. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonových směsí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 11. MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Přednáškový experiment Brachistochrona pro studenty prvního ročníku VŠ, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, 2007
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J., Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory), příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 13. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Computing signal Envelope by RainFlow Method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 14. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 15. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 17. TOPOLÁŘ, L., Experimental determination of soundproof building element in simple exercise, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Cerm, Brno, 2007
 18. BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Studium vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonu prostřednictvím akustické emise, příspěvek na konferenci 6. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-903807-4-5, CBS , Pardubice, 2007
 19. TOPOLÁŘ, L., Sledování teploty při tuhnutí betonových pražců, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 978-80-214-3337-3, VUTIM, Brno, 2007

2006

 1. KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, VUTIM, Brno, 2006
 2. TOPOLÁŘ, L.; GLOSEROVÁ, L., DYN - X TECHNOLOGIE A JEJÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ PŘI NEDESTRUKTIVNÍM TESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, VUTIM, Brno, 2006
 3. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí metody akustické emise, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, CET, Brno, 2006
 4. TOPOLÁŘ, L., Heat and temperature in concrete, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2006, ISBN 80-214-3112-1, Bratislava, Bratislava, 2006
 5. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J., Temperature History at Concrete Setting, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 6. TOPOLÁŘ, L., VYUŽITÍ MĚŘÍCÍCH METOD VYUŽÍVAJÍCÍCH MECHANICKÉHO VLNĚNÍ PRO URČENÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3112-1, VUT, Brno, 2006
 7. TOPOLÁŘ, L., Využití měřících metod využívajících mechanického vlnění pro určení chování stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3112-1, VUTIM, Brno, 2006

2005

 1. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; VYROUBAL, P., MĚŘENÍ VLIVU OCHRANY ŽELEZOBETONU PROTI KOROZI OCELOVÉ, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 2. TOPOLÁŘ, L., PAZDERA, L., DŮLEŽITÉ PRVKY APARATURY PRO URČENÍ LINEARITY ČI NELINEARITY CHOVÁNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE SNÍMAČE SÍLY, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., VYUŽITÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE PŘI VÝZKUMU VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný