English

doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. – seznam publikací

2011

  1. ČÁBELKOVÁ NAHORNIAKOVÁ, M.; ŠÁCHOVÁ, I.; MENŠÍKOVÁ, N., Organické soudobé domy- Evropa, spec. publikace, Vutinium, Brno, 2011

2006

  1. GLOSOVÁ, D.; MENŠÍKOVÁ, N., Bydlení pro seniory, kapitola v Bydlení pro seniory, ISBN 80-7366-057-1, vydavatelství ERA, Brno, 2006

2001

  1. MENŠÍKOVÁ, N., Rodiné domy-průzkum,analyza a dokumentace, výzkumná zpráva projektu FRVŠ, FRVŠ, FA VUT BRNO, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný