English

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – seznam publikací

2016

 1. NOVÝ, A., Architekt - zedník, který umí latinsky?, kapitola v Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem, ISBN 978-80-214-5337-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2016

2015

 1. NOVÝ, A.; DÝR, P., Výrobní stavby, kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015
 2. NOVÝ, A., Teď když máme, co jsme chtěli..., kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015

2013

 1. NOVÝ, A., Staveniště Brno, příspěvek na konferenci Letní škola materiálového inženýrství, VUTvBrně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2010

 1. NOVÝ, A., Ateliér výrobních staveb, příspěvek na konferenci ARC...+5 workshop, ISBN 978-80-214-4151-4, Fakulta stavební VUT, Brno, 2010
 2. NOVÝ, A., ARC není jen oblouk, příspěvek na konferenci ARC...+5 workshop, ISBN 978-80-214-4151-4, Fakulta stavební VUT, Brno, 2010
 3. NOVÝ, A.; DÝR, P. a kol. , ARC...+5 workshop, , ISBN 978-80-214-4151-4, Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně, Brno , 2010

2009

 1. NOVÝ, A., Architektura na stavebních fakultách:Proč a Jak, příspěvek na konferenci Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009

2006

 1. NOVÝ, A., Český technologický park Brno, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF,a.s., Praha, 2006

2004

 1. Nový, A., Condition and Chances of Production Areas of Industrial Cities in the CR, příspěvek na konferenci Tradition und Zukunft der Moderne, ISBN 3-934367-08-9, Sächsische Akademie der Künste, Dresden, 2004
 2. NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J., Brownfields-šance pro budoucnost, spec. publikace, ISBN 80-214-2697-7, FA VUT v Brně, Brno, 2004

2002

 1. NOVÝ, A., Brownfields v zahraničí, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0854, Brno, 2002
 2. NOVÝ, A., Funkce a fikce v technicistní architektuře, spec. publikace, ISBN 80-214-2100-2, VUTIUM, Brno, 2002

2001

 1. NOVÝ, A., Podnikatelské aktivity a územní plánování-německá zkušenost, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, 2001
 2. NOVÝ, A., Architektura technické civilizace, spec. publikace, ISBN 80-214-1957-1, VUTIUM, Brno, 2001
 3. NOVÝ, A., Brno-Öffnung der Grenzen, kapitola v Öffnung der Grenzen, ISBN 3-901174-34-6, Haus der Architektur, Graz, 2001

1999

 1. NOVÝ, A., Ivančický viadukt, článek v Fórum architektury a stavitelství, ISSN 1210-7395, 1999

1998

 1. NOVÝ, A., Uzlové letiště Brno, článek v Architekt, ISSN 1210-9568, 1998
 2. NOVÝ, A., Výuka na fakultě architektury po roce 1990 - pokus o hodnocení, příspěvek na konferenci Vědeckopedagogická konference 1998, ISBN 80-214-1176-7, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 1998
 3. NOVÝ, A., District Archives of Frýdek-Místek, článek v World Architecture, ISSN 0956-9758, 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný