English

Ing. Pavel Klika – seznam publikací

2017

 1. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; MATOUŠ, M., DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CONDITIONS FOR THE BUILDINGS PLACEMENT ON THE VALUE OF THE LAND USING HABU METHOD, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-10-2, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulharsko, 2017

2016

 1. KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; KOSOVÁ, J.; NYKODÝMOVÁ, V.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek C1581 o výši nájemného z pozemků v rekreačním areálu, , ÚSI VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2016
 2. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; Matouš, M., INFLUENCE OF A POSSIBILITY TO EMPLACE A BUILDING AND OF A TYPE OF A BUILDING BEING PLACED ON THE VALUE OF THE LAND, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-67-4, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulharsko, 2016
 3. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A.; LORENCOVÁ, M.; NYKODÝMOVÁ, V., Doplněk k reviznímu znaleckému posudku (C1493) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení, , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2016
 4. BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; BURDA, A.; CUPAL, M.; INTROVIČOVÁ, S.; KLIŠOVÁ, J.; MELEN, V.; NIČ, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; PERTL, M.; LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; UHERKOVÁ, E.; ULRICH, J., Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-930-1, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2016

2015

 1. KLIKA, P.; BRADÁČ, A., Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2015
 2. KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; ČECH, J.; NYKODÝMOVÁ, V.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek C1535 o zrušení vypořádání podílového spoluvlastnictví, , ÚSI VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2015
 3. BRADÁČ, A.; KLIKA, P., USE OF THE LOCATION CLASS METHOD WHEN APPRAISING ITEMS OF REAL ESTATE OF DIFFERENT SIZES, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-41-4, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulharsko, 2015
 4. KLIKA, P.; KOSOVÁ, J.; ČECH, J.; BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A.; NYKODÝMOVÁ, V., Znalecký posudek C1528 (4122) o ceně provedených stavebních prací, , VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2015
 5. KLIKA, P., DŮLEŽITÉ ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ VYHLÁŠKA Č. 199/2014 SB., příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

 1. KLIKA, P., Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2014
 2. BRADÁČ, A.; KLIKA, P., K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2014
 3. KLIKA, P.; HRUBANOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek (C1486) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení, , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2014
 4. KLIKA, P., Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů, , ISBN 978-80-214-4852-0, ÚSI VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T., Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459), , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2013
 2. KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M., Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452), , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2013
 3. BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; DAŇHEL, P., Daně z převodu nemovitostí v Evropě, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o vydání věci (C 1420), , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012
 2. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A., Rozsah výměny prvků dlouhodobé životnosti v areálu papíren, , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012
 3. KLIKA, P., Teorie oceňování nemovitostí, , ISBN 978-80-214-4556-7, Brno, 2012
 4. KLIKA, P., Teorie oceňování nemovitostí, , Brno, 2012
 5. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412), , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. KLIKA, P.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A., Znalecký posudek o stanovení obvyklého tržního nájemného z pozemku (C 1387)., , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. KOSOVÁ, J.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; MIKULÁŠEK, M.; SUPERATOVÁ, A., Znalecký posudek (C 1385), , 2011
 2. KLIKA, P.; STŘÍBNÝ, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A., Znalecký posudek (C1339), , 2011
 3. KLIKA, P.; KLIKA, R., PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SAMOSTATNÁ VĚC? PROBLEMATIKA OCENĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH., příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-214-4238-2, 2011

2010

 1. KLIKA, P.; DAŇHEL, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L., Revizní znalecký posudke (C 1330), , 2010
 2. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; WEIGEL, L.; HLAVINKOVÁ, V., Znalecký posudek (C 1324), , 2010
 3. KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; HORALÍK, J.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L., Revizní znalecký posudek (C 1321), , 2010
 4. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; DAŇHEL, P.; WEIGEL, L., Revizní znalecký posudek (C 1310), , 2010
 5. KLIKA, P.; KLIKA, R., METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ PRO VÝKUP ŘSD, příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-214-4037-1, 2010

2009

 1. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292), , 2009
 2. KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L., Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (C 1286/1), , 2009
 3. HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L., Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Jana Čecha (C1286/2), , 2009
 4. KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; CHMELÍK, T.; CUPAL, M.; JANDOURKOVÁ, J.; BRUMOVSKÝ, M.; WEIGEL, L., C 1267 - Zjištění ceny průmyslového paláce v Praze na výstavišti před požárem, , Brno, 2009
 5. KOSOVÁ, J.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STŘÍBNÝ, P.; WEIGEL, L., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1263), , 2009
 6. KLIKA, P.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; CUPAL, M.; WEIGEL, L., Dluh finanční částky (C 1257), , 2009
 7. BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; VIDOVIČOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; NIČ, M.; MELEN, V., Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání, , ISBN 978-80-7204-630-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. KREJZA, Z.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; KUBÍČEK, J.; WEIGEL, L., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1252), , 2009
 9. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L., Doplněk o zaplacení finanční částky s příslušenstvím a o zaplacení finanční částky (D1237/1), , 2009

2008

 1. BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P., Metodika stanovení náhrad pro vypořádání práv k nemovitostem, , Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2008
 2. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; WEIGEL, L., Revizní znalecký posudek (C 1242), , 2008
 3. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; BUCHTA, S.; ŠMAHEL, M.; BRUMOVSKÝ, M., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1237), , 2008
 4. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; WEIGEL, L.; SOCHOR, J.; HRUBEŠOVÁ, A., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1225), , 2008
 5. FAJKOŠ, A.; ŠMAHEL, M.; KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SCHMID, P., Bezplatné odstranění vad díla (C 1206), , 2008
 6. BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; OŠČATKA, J., Zneužití informací v obchodním styku (C 1204), , 2008
 7. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J., Obvyklá cena nemovitostí v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (C 1198), , Brno, 2008
 8. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; KREJZA, Z., Finanční částka s příslušenstvím (D 1172/1), , 2008
 9. BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M., Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání, , ISBN 978-80-7204-578-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2008

2007

 1. KLIKA, P.; CUPAL, M.; KREJČÍŘ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; STRÁNSKÝ, J.; SPOUSTA, M.; PAVLOVÁ, V.; SEDLÁČEK, J.; MIKULÁŠEK, M.; BRUMOVSKÝ, M., Odborné posouzení metodiky použité pro ocenění části podniku úpadce, , Brno, 2007
 2. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SPÁČIL, M.; DONAŤÁKOVÁ, D.; KREJZA, Z., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1178), , Brno, 2007
 3. KLIKA, P., Česká geologická služba " Geofond", článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 4. KLIKA, P., Vliv výstavby areálu Hyundai na ceny nemovitostí v blízkém okolí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 5. KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; WEIGEL, L., Uhrazení dlužného nájemného s příslušenstvím (C 1153), , Brno, 2007
 6. KLIKA, P., Regulace nájemného v České republice., příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 7. KLIKA, P., Regulace nájemného v ČR., příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-7204-491-7, Brno, 2007

2006

 1. BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; KOZIELKOVÁ, E.; KLIKA, P., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1137), , 2006
 2. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SUPERATOVÁ, A.; JÁNSKÝ, J., Vydání věci (C 1129), , 2006
 3. KLEDUS, R.; SUPERATOVÁ, A.; KLIKA, P.; BLAHOŇOVSKÝ, J.; ŠIMÁČEK, O., Vlastnictví k nemovitostem (C 1104), , 2006
 4. KLIKA, P., Případová studie pro stanovení výše změny stavebně technického charakteru budovy., příspěvek na konferenci Sborník konference, Brno, 2006
 5. KLIKA, P., Standardizace znaleckých postupů při oceňování věcných břemen., příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3115-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

2005

 1. BRADÁČ, A.; HÁBA, J.; KLIKA, P., C 1064 - Hodnota věcného břemene, , Brno, 2005
 2. KLEDUS, R.; VLČKOVÁ, I.; WEIGEL, L.; KLIKA, P., C 1060 - Změna stavebně technického charakteru stavby, , Brno, 2005
 3. KLIKA, P., Změny chystaného stavebního zákona a jejich vliv na oceňovací praxi., příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2834-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005

2004

 1. KLEDUS, R.; WEIGEL, L.; KLIKA, P., Přezkoumání znaleckého posudku a ocenění nemovitostí k roku 1984, , Brno, 2004
 2. KLIKA, P., Vypořádání členství v bytovém družstvu, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 3. KLIKA, P., Terasa vytvořená venkovní úpravou je součástí pozemku, nikoli samostatná stavba., příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný