English

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R., The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, Francie, 2016
 2. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; SVOBODA, R.; FRANK, M., Airborne and impact sound insulation properties of ytong ekonom floor structure with different flooring compositions, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2016
 3. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M., Laboratory airborne sound insulation testing of various compositions of timber buildings' envelope walls and their mutual comparison, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2015

2014

 1. FRANK, M.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Návrh konstrukce stěny dřevostavby a měření její vzduchové neprůzvučnosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2014
 2. SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A., Hygrothermal Assessment of Timber Elements in Truss with Above-rafter Thermal Insulation, příspěvek na konferenci 978-303835280-8, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 4. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Comparison of acoustic properties of buildings' envelope walls after application of etics on basis laboratory measurements, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2014
 5. PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; PLACHÝ, J., Stavební úpravy provozních střech novostavby bytového domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2014
 6. FRANK, M.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Návrh konstrukce stěny dřevostavby a měření její vzduchové neprůzvučnosti, , ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2014
 7. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014
 8. SOUDEK, P.; KALOUSEK, L., Vliv zjednodušení geometrie modelu v tepelně-technických výpočtech., příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2014
 9. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R., Analýza tepelných mostů převislých konstrukcí objektů panelové soustavy T 06 B, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 10. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Sound insulation properties of the facade elements - the influence of filling cavities of facade elements on the values of laboratory airborne sound insulation, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠUBRT, R.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; CAHA, Z., Thermal Bridges in Insulation Systems, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, švýcarsko, 2013
 2. SMOLKA, R.; KALOUSEK, L.; MIZEROVÁ, L., Physico-mechanical Properties of the Threshold Coupling Made of Secondary Raw Materials for Use in the ehabilitation and Reconstruction of Buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013

2012

 1. KALOUSEK, L., Proporce pravoúhlého kněžiště předrománských kostelů, článek v Časopis Svorník, ISSN 1802-8128, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Praha, 2012
 2. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, , ISBN 978-80-247-3818-5, Grada Publishing, Praha, 2012

2010

 1. KALOUSEK, L.; KLEMPÍŘ, M.; HNILICA, O., Možnosti pro nové využití historických staveb, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 4, ISBN 978-80-01-04538-1, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2010
 2. KALOUSEK, L., Analýza půdorysného tvaru "pravoúhlého" kněžiště předrománských kostelů, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010

2009

 1. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Basic Aspects of Reconstructions of Flat Roofs Used on Panel Buildings, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo PK, Cracow, Poland, 2009

2008

 1. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Basic Aspects of Reconstructions of Flat Roofs Used on Panel Buildings, příspěvek na konferenci ENERGODOM 2008, ISBN 83-86161-05-1, Cracow University of Technology, Cracow, Poland, 2008
 2. KALOUSEK, L., Přehled základních poznatků o hypotetických rekonstrukcích velkomoravských kostelů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXXVIII. konference vlastivědných kroužků, ISBN 978-80-904129-0-3, KVS Kunstát Dambořice, Dambořice, 2008
 3. KALOUSEK, L., Experimentální stanovení pevnosti v tlaku velkomoravských maltovin, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. KALOUSEK, L., Charakteristické znaky anglosaských kostelů, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Constructional and Architectural Analysis of Great Moravian Masonry Buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2006
 2. KALOUSEK, L., Stavební a architektonický rozbor zděných staveb Velké Moravy, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2006, Díl 1.: Pozemní stavitelství I, ISBN 80-214-3107-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný