English

Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Analysis of interaction of the soil temperature field and structures at the level of the basement of the building, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2018
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Dependence between the width of strip overlap and the strength of joints of one-layer bitumen sheets, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2018

2016

 1. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Vapour-tight layer and its effect on surface temperatures of curtain walling, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; HLAVAČKA, T., Characteristics of the mechanically fastened joints of one-layer bitumen sheets, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016
 3. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce provozních plochých střech, příspěvek na konferenci STRECHY 2016 Zborník z Bratislavského sympózia, ISBN 978-80-89728-07-7, STU v Bratislavě, Bratislava, 2016
 4. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Kompletní rekonstrukce teras, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2016
 5. PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Characteristics of Mechanically Fastened Joints of Single-layer Bitumen Sheets, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. KACÁLEK, P.; PLACHÝ, J.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Dependence of the shape of the temperature field around basement structures on the properties of surrounding soils, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. SMOLKA, R.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Construction Details from Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2014

 1. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Single-Layer Mechanical Fastening Waterproofing Systems, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 2. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Design Properties of Log Walls with Respect to Building Physics, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Construction Details from Secondary Raw Materials Used for Building Envelope, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, ISBN 978-80-214-5003-5, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 543, 664 42 Modřice, Czech Republic, 2014
 4. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014
 5. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., The Effects of the Soils Thermal Field onto the Energy Performance of Buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2012

 1. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, , ISBN 978-80-247-3818-5, Grada Publishing, Praha, 2012
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce plochých střech z hlediska odvodnění, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 3. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Teplotní pole obvodového zdiva podsklepeného objektu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 4. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012

2011

 1. FRIDRICH, P.; VEDRA, P.; KACÁLEK, P., Možnosti sanace vlhkého zdiva typu THERM, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 2. KACÁLEK, P.; VEDRA, P.; FRIDRICH, P., Reflexní parotěsná fólie ve skladbě montážní předstěny a obvodové stěny montované dřevostavby, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 3. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Reflexní parotěsná fólie Sunflex, rozbor výsledků, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 4. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 5. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Skladby šikmé střechy a vhodná aplikace tepelné izolace, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2011
 6. VEDRA, P.; FRIDRICH, P.; KACÁLEK, P., Technologická pasportizace zaměření na vzduchotechniku, silnoproud a rozvod TUV, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

 1. VEDRA, P.; FRIDRICH, P.; KACÁLEK, P., Stavební a technologická pasportizace v 21. století - stavební pasport, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 2. KACÁLEK, P.; VEDRA, P.; FRIDRICH, P., Teploty v zemině pod nepodsklepeným objektem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 3. FRIDRICH, P.; VEDRA, P.; KACÁLEK, P., Stavební a technologická pasportizace v 21. století - technologický pasport, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010

2009

 1. MARKOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; HEJHÁLEK, J., Reflexní parotěsná fólie Sunflex Roof-In v praktické zkoušce, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, Vega s.r.o., Hradec Králové, 2009
 2. MARKOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., Testování reflexní fólie ve skladbě sendvičové obvodové stěny, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2009, ISBN 978-80-86837-21-5, SPŠ a VOŠ Volyně, Volyně, 2009

2008

 1. BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., SRUBOVÁ STĚNA S RŮZNOU TEPELNOU IZOLACÍ, příspěvek na konferenci sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2008, ISBN 978-80-86837-18-5, SPŠ a VOŠ Volyně, Volyně, 2008
 2. BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P., HODNOCENÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ SRUBOVÉ STĚNY, příspěvek na konferenci sborník 10. konference Juniorstav, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P., ALTERNATIVES IN DESIGN OF LATERAL JOINTS IN LOG-WALL, příspěvek na konferenci sborník konference Budovy a prostredie 2007, ISBN 978-80-227-2759-4, STÚ Bratislava, Bratislava, 2007
 2. BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., Alternativní řešení ložných spár obvodových srubových stěn, příspěvek na konferenci sborník konference DREVOSTAVBY, ISBN 978-80-969774-9-9, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2007
 3. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P., Tepelně-technické chování masivních dřevěných stěn, příspěvek na konferenci Sborník z VIII. Vedecké konference, ISBN 978-80-873-789-4, TU v Košicích Stavební fakulta, Košice, 2007
 4. KACÁLEK, P., Řešení částečně vysutých teras, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 5. KACÁLEK, P., Teplotního pole zemin, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2007 - 9. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3337-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007

2006

 1. KACÁLEK, P., Teplotní pole pod podlahami, příspěvek na konferenci Sborník konference Podlahy, stropy a podhledy 2006, ISBN 80-214-3129-6, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2006
 2. KACÁLEK, P., Vliv teplotního pole zeminy na budovy, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2006 - 8. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-3107-5, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2006

2005

 1. KACÁLEK, P., Vliv podzemní vody na základy, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2825-2, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný