English

Ing. Miroslav Špano, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů , příspěvek na konferenci , 2017
 2. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Dam safety assessment during, příspěvek na konferenci XVII. Miedzynarodova Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Budowle pietrzace eksploatacja i monitoring, ISBN 978-83-64979-23-1, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Warszawa, 2017
 3. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Practical consequences of dam safety re-assessment in the Czech Republic, článek v The International Journal of HydroPower & Dams, ISSN 1352-2523, Hydropower & Dams, Aqua~Media International Ltd , Wallington. Surrey, SM6 6AN, UNITED KINGDOM. , 2017
 4. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J., Reliability indicators for small hydro plants, článek v The International Journal of HydroPower & Dams, ISSN 1352-2523, Hydropower & Dams, Aqua~Media International Ltd , Wallington. Surrey, SM6 6AN, UNITED KINGDOM., 2017
 5. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Evaluation of dam safety during floods, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 6. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J., Determination of limit values for safety assessment of embankment dam, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 7. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017

2016

 1. PAVLÍČEK, M.; ŠPANO, M.; DRÁB, A., Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky pomocí 2D numerických simulací, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu , Rosice, Česká republika, 2016
 2. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant , článek v International Journal of Scientific and Research Publications, ISSN 2250-3153, IJSRP, International Journal of Scientific and Research Publications, Gurgaon, India, 2016
 3. ŠPANO, M.; STARA, V., Determination of average air concentration of self-aerated flow on stepped chute, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 4. ŠPANO, M., Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5375-3, VUT v Brně, Brno, 2016
 5. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, s r.o., Čkyně, 2016
 6. ŠPANO, M., Úvod do problematiky stupňovitých skluzů na přehradách, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství s r.o., Čkyně, 2016
 7. ŘÍHA, J.; SATRAPA, L.; ŠPANO, M., Otázka 98 - Sypané hráze a hráze odkališť z 25. kongresu ICOLD 2015, , ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 8. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2, ISBN 978-80-01-05970-8, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 9. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 1., ISBN 978-80-01-05969-2, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 10. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Evalution of dam safety using limit states, příspěvek na konferenci 84 th ICOLD ANNUAL MEETING, International Symposium Proceedings of the International Symposium on "Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries", ISBN 978-0-620-71042-8, South African National Commitee on Large Dams (SANCOLD), Johannesburg, South Africa, 2016
 11. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Investigation on the temperature of the asphalt-concrete facing of embankment dams, článek v International Journal of Pavement Research and Technology, ISSN 1997-1400, Chinese Society of Pavement Engineering. Production and hosting by Elsevier B.V., Tchaiwan, 2016

2015

 1. ŠPANO, M.; STARA, V., Determination of water-soil interface using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 2. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., The results of a survey of the temperature of the asphaltconcrete facing of embankment dams, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Waszawa, PL, 2015
 3. ŠPANO, M.; DRÁB, A., Quantification of hydrodynamic load on the bridge deck using numerical simulations, příspěvek na konferenci 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WHME), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 4. ŠPANOVÁ, A., DRÁB, V., TURKOVÁ, K., ŠPANO, M., BURDYCHOVÁ, R., ŠEDO, O., ŠRŮTKOVÁ, D., RADA, V., RITTICH, B., Selection of potential probiotic Lactobacillus strains of human origin for use in dairy industry., článek v EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, ISSN 1438-2377, Springer, Spolková republika Německo, 2015
 5. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Failures and durability analysis of a small hydro power plant, příspěvek na konferenci ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´15, ISBN nemá, ICOLD, Stavanger, NK, 2015
 6. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Průzkum teploty asfaltobetonového pláště sypané hráze, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, CZ, 2015
 7. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, 2015

2014

 1. ŠPANO, M.; STARA, V., DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN WATER-SOIL DENSITY AND IMPEDANCE USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 2. POHL, R.; BORNSCHEIN, A.; SCHERES, B.; WOLF, V.; ŠPANO, M., Effect of very oblique waves on wave run-up and wave overtopping, CORNERDIKE (HyIV-DHI-05), spec. publikace, ISBN 978-3-86780-392-2, Selbstverlag der Technische Universitaet Dresden, Dresden, DE, 2014
 3. BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; WOLF, V.; SCHERES, B.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; SCHUTTRUMPF, H.; TROCH, P.; VAN DER MEER, J., Wave run-up and wave overtopping under very oblique wave attack (cornerdike-project), příspěvek na konferenci Proceedings of the HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisbon, July 2014, ISBN nemá, Deltares | Delft Hydraulics , Delft, 2014
 4. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M., Model porušení asfaltobetonového těsnění, příspěvek na konferenci XXXIV. Priehradné dni 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Košice, SR, 2014
 5. ADAM, K.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., MODEL PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉHO TĚSNĚNÍ, příspěvek na konferenci XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice, SR, 2014
 6. ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum, ISBN nemá, ETH Zürich, Zürich, 2014
 7. RITTICH, B., ŠPANO, M., ŠPANOVÁ, A., Molekulární identifikace a typizace bakterií mléčného kvašení s využitím shlukové analýzy, , ISBN 978-80-214-4853-7, Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, Brno, 2014

2013

 1. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., The Extent of Quantities for the Safety Assessment of Concrete Dams Determined Using Limit State Condition, příspěvek na konferenci Zapory - bezpieczeństwo i kierunki rozwoju, ISBN 978-83-61102-81-6, Jastrzebia Góra, PL, 2013
 2. ŠPANO, M.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Lessons Learned in the Safety Assessment of Small Embankment Dams, , ITCOLD, Roma, 2013
 3. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Determination of Limit Values for the Safety Assessment of Concrete Dams Based on Limit States, , ITCOLD, Roma, IT, 2013
 4. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Určení rozsahu veličin sledovaných v rámci TBD u tížných betonových hrází s využitím mezních stavů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, Praha, 2013

2012

 1. ŠPANO, M.; STARA, V.; HRADILOVÁ, I., EIS a tool for measurement of water soil interface, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 2. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., THE INFLUENCE OF CURRENT ON THE HEIGHT OF WIND WAVE RUN-UP. A comparison of experimental results with the Czech National Standard, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Česká republika, 2012
 3. BRADÁČ, V.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zkušenosti z posuzování bezpečnosti malých vodních nádrží, , ISBN nemá, Povodí Labe, Český přehradní výbor, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, 2012
 4. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; GLAC, F., The Proposal of the Technique for the Repair of Defects in Waterstops at Concrete Gravity Dam, , ICOLD, Kyoto, Japan, 2012

2011

 1. ŠPANO, M.; STARA, V., Resistance of flow on stepped chutes, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 2. JANDORA, J.; ŠPANO, M., Investigations of maximum discharge at overtopped embankment dams, příspěvek na konferenci Bezpieczenstwo zapor - nowe wyzwania, ISBN 978-83-61102-53-3, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2011
 3. ŠPANO, M.; STARA, V., Turbulence models for simulation of flow over weirs, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, Praha, 2011

2010

 1. ŠPANO, M.; STARA, V., Location of inception point on low gradient stepped spillways, příspěvek na konferenci People, buildings and environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 2. ŠPANO, M.; GLAC, F.; ŘÍHA, J., The Defects in Waterstops at the Zermanice Concrete Gravity Dam, and the Proposals for their Repair, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment., ISBN 978-3-85125-118-0, ATCOLD, Graz, AT, 2010
 3. ŠPANO, M.; STARA, V., Processing of data acquired from Z-meter with special attention on excess removal procedure, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, 1st conference and working session, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Antonínská 1 601 00 Brno, 2010
 4. VAN DER MEER, J.; SCHUTTRUMPF, H.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; ŠPANO, M.; ŘÍHA, J., On the effect of current on wave run-up and wave overtopping., příspěvek na konferenci Proceedings of the 32st International Conference Coastal Engineering, American Society of Civil Engineers. (32. konference o pobřežní inženýrství 2010 ), ISBN 9781629931210, ASCE, 2010
 5. ŠPANO, M.; STARA, V., Model turbulence pro stanovení přepadového součinitele přelivu s kruhovou přelivnou plochou, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, VUT v Brně, V3B TU, ČKAIT, Thákurova 7 Praha 166 29, 2010

2009

 1. JANDORA, J.; ŠPANO, M., Odolnost vzdušního líce sypaných hrází, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; STARA, V., EIS AS A TOOL FOR MEASUREMENTS OF FLOW PROPERTIES ON STEPPED CHUTES, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 3. ŠPANO, M.; STARA, V., Odhad přepadového součinitele přelivu s kruhovou přelivnou plochou prostřednictvím 2d modelu turbulence, příspěvek na konferenci Otázky vodohospodářského výzkumu a praxe, ISBN 978-80-01-04444-5, ČVUT v Praze, Praha, 2009
 4. ŠPANO, M.; STARA, V., Vyhodnocení proudění v konvergentním spadišti, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TU Ostrava, Ostrava - Poruba, 2009
 5. ŠPANO, M.; STARA, V., Evaluation of viscous models for simulation of flow over round-shaped weirs, příspěvek na konferenci Environmental hydraulics, theoretical, experimental and computational solutions, ISBN 978-0-415-56697-1, Taylor and Francis group, Valencie, 2009
 6. ŠPANO, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; STARA, V., Využití EIS pro měření hydraulických veličin v otevřených korytech, příspěvek na konferenci Symposium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vutium, Brno, 2009
 7. ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; STARA, V., VD Těrlicko, přeložení potrubí z levé spodní výpusti - studie, , VUT v Brně, Brno, 2009
 8. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J., VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 9. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DVOŘÁK, L., Výběh vlny na svah v inetrakci s proudící vodou - Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Generel odvodnění města Brna.Vymezení rizikových zón nástupu hladiny podzemní vody při povodních.., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 3. ŠPANO, M.; STARA, V., Application of 2D turbulence model for estimation of discharge coefficient on round-shaped weirs, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP conference proceedings, ISBN 978-0-7354-0576-9, America Intitute of physics, Kos, Řecko, 2008
 4. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Nová Zbrojovka - Brno.Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody v prostoru výstavby areálu Brno - Nová Zbrojovka, K4, a.s., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 5. ŠPANO, M., Modelling of flow over low gradient stepped chutes., příspěvek na konferenci Hydraulic structures: proceedings of the second international junior researcher and engineer workshop on hydraulic structures., ISBN 978-88-8492-568-8, Edizioni Plus - Pisa university press, Lungarno Pacinotti 56126 Pisa Itálie, 2008
 6. STARA, V.; ŠPANO, M., Zkapacitnění bezpečnostního přelivu VD Bystřička - výsledky modelového výzkumu, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, Brno 10.-12.6.2008, Sborník - Svazek 1., Příspěvky, I. část, ISBN 978-80-02-02020-2, ČVTVHS a Povodí Moravy, s.p., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 7. ŠPANO, M.; STARA, V., Souhrn výsledků měření proudění v konvergentním spadišti s nadkritickým sklonem dna., příspěvek na konferenci Simpózium hydrotechnikov, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-2897-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2008

2007

 1. ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures, příspěvek na konferenci Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, 2007
 2. ŠPANO, M., Physical modelling of flow over stepped spillway of the Bystřička dam, příspěvek na konferenci Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej, Budownictwo z. 112, ISBN 83-917224-4-9, Wydawnictwo Politechniky Slaskiej, Gliwice, Polská republika, 2007
 3. STARA, V.; ŠPANO, M., Modelový výzkum a jeho role při návrhu zvýšení bezpečnosti VD Bystřička za povodně, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 978-80-227-2729-7, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2007
 4. ŠPANO, M., Modelování proudění na skluzu VD Bystřička, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-01-03681-5, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2007
 5. ŠPANO, M., Příprava k fyzikálnímu modelování proudění na stupňovitém skluzu VD Bystřička, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 6. ŠPANO, M., Zkoumání proudění směsi vody a vzduchu na stupňovitých skluzech na fyzikálním modelu., výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007

2006

 1. STARA, V.; ŠPANO, M., Modelový výzkum přelivu VD Bystřička, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2006
 2. STARA, V.; ŠPANO, M., VD Bystřička - modelový výzkum přelivu, závěrečná zpráva, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, FAST, VST LVV, Vysoké učení technické v Brně, FAST, VST LVV, Brno, 2006
 3. STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J., Reconstruction of the Znojmo Dam - practical application of hydraulic research, příspěvek na konferenci Imrovements in reservoir construction, operation and maintenance, ISBN 0727734709, Thomas Telford Limited, Durham, 2006
 4. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo, příspěvek na konferenci Jubilejné XXX. Prehradné dni 2006, SVP,š.p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, Trenčín, 2006
 5. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2006
 6. STARA, V.; ŠPANO, M., ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH OBJEKTŮ PŘEHRAD V DŮSLEDKU ZMĚN JEJICH NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ S OHLEDEM NA JEJICH BEZPEČNOST A BEZPEČNOST PŘEHRADY JAKO CELKU, kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 80-01-03487-9, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 7. STARA, V.; ŠPANO, M., ANALÝZA SINGULARIT PŘI PROUDĚNÍ MOSTY, PROPUSTKY, PLOTY, PŘEKÁŽKAMI V PODOBĚ STAVEB A POD. VČETNĚ VLIVU EROZE NA STABILITU KONSTRUKCÍANALÝZA SINGULARIT PŘI PROUDĚNÍ MOSTY, PROPUSTKY, PLOTY, PŘEKÁŽKAMI V PODOBĚ STAVEB A POD. VČETNĚ VLIVU EROZE NA STABILITU KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006

2005

 1. STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J., Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2005
 2. STARA, V.; ŠPANO, M., Proposals of Measures for Enhancement of the Safety of Dams, příspěvek na konferenci Proceedings / Ninth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, Vienna, 2005
 3. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol. s r. o., U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8, Praha, 2005
 4. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Proposal of Measures to Enhance the Safety of the Znojmo Dam on the Thaya River during Floods, příspěvek na konferenci Dams at the Beginning of the 21st Century,, ISBN 3-86005-461-9, Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, Dresden, 2005
 5. ŠPANO, M., Návrh a posouzení vhodného tvaru dělících pilířů bezpečnostního přelivu vd znojmo, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2830-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný