English

Ing. Václav Račanský, Ph.D. – seznam publikací

2012

 1. CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V., Vliv konstitučního modelu na vnější stabilitu pažící konstrukce v prostředí plně nasycených jílů, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2012

2011

 1. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V., 2.3.3. Nosník na pružnoplastickém podkladě, metoda závislých tlaků firmy FINE; 2.3.4 Numerické metody, kapitola v Rizika prací speciálního zakládání staveb, ISBN 978-80-87438-10-7, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2011
 2. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; RAČANSKÝ, V., Numerická analýza pažení stavebních jam, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-773-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2011
 3. GREPL, J.; RAČANSKÝ, V., 3D Analysis of Earth Pressure Acting on Retaining Structures, příspěvek na konferenci 1st Scientific Congress on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe, Using Underground Space, ISBN 978-953-55728-6-2, HUBITG, Dubrovník, 2011
 4. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., Vliv konstitučního modelu na predikci chování pažící konstrukce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, CVUT, VUT, VSB, Praha, 2011

2010

 1. RAČANSKÝ, V.; ZOEHRER, A.; TRUNK, U.; SCHWEIGER, H., NUMERICAL 3D FE ANALYSIS OF THE ANCHORAGE ZONE OF JET GROUTED RETAINING WALLS, příspěvek na konferenci , Slovak University of Technology, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 2. MIČA, L.; PĚNČÍK, J.; RAČANSKÝ, V., AN APPLICATION OF A HYPOPLASTICITY CONSTITUTIVE MODEL FOR ANALYZING RETAINING WALL IN SAND, příspěvek na konferenci XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering - From research to design in European practice, ISBN 978-80-227-3279-6, STU SvF Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 3. RAČANSKÝ, V.; ZOEHRER, A.; TRUNK, U.; SCHWEIGER, H., Numerical 3D FE Analysis of the Anchorage Zone of Jet Grouted Retaining Walls, příspěvek na konferenci From Reseasrch to Design in European Practice, ISBN 978-80-227-3279-6, STU SvF Bratislava, Bratislava, 2010
 4. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V., TECHNOLOGICAL TUNNEL CENTRE - NUMERICAL ANALYSIS BY USING DIFFERENT CONSTITUTIVE MODELS, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2010

2009

 1. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; GREPL, J., Numerical analysis of deep excavation affected by tectonic discontinuity, příspěvek na konferenci ANALYSIS OF DISCONTINUOUS DEFORMATION: NEW DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS, ISBN 978-981-08-4455-4, Research Publishing, Singapore, 2009
 2. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; GREPL, J., Numerical Analysis of Deep Excavation Affected by Tectonic Discontinuity, příspěvek na konferenci , RESEARCH PUBLISHING SERVICES, Singapore, 2009
 3. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KRÁSNÝ, O., Analysis of Interaction of Retaining Walls with Underground Structures in Clay, příspěvek na konferenci Computational Methods in Tunnelling, EURO:TUN 2009, ISBN 978-3-931681-93-7, Aedificatio Publishers, Freiburg, 2009
 4. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J., Stanovení charakteristické hodnoty geotechnických parametrů dle Eurokódu 7, příspěvek na konferenci 1. Český národní inženýrskogeologický kongres s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-248-2026-2, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 5. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., ANALÝZA PAŽÍCÍ KONSTRUKCE PRO STANOVENÍ VAROVNÝCH STAVŮ ZA POUŽITÍ RŮZNÝCH KONSTITUČNÍCH MODELŮ, příspěvek na konferenci Zborník 9. Medzinárodnej geotechnickej konferencie - Geotechnický monitoring, ISBN 978-80-227-3057-0, STU SvF Bratislava, Bratislava, 2009
 6. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., Konstituční modely pro modelování ohebných pažících konstrukcí, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference - Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLABLENA, P., NUMERICAL ANALYSIS OF THE REINFORCED RETAINING WALL ON YIELDING OR ON NON-YIELDING FOUNDATION SOIL, příspěvek na konferenci Fourth European geosynthetics conference, Edinburgh, 2008

2007

 1. RAČANSKÝ, V.; MIČA, L., Numerická 3D analýza zásobníku založeného na štěrkových pilířích, příspěvek na konferenci Zlepšovanie vlastností základových pod, ISBN 978-80-227-2639-9, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2007

2006

 1. MIČA, L.; KOIŠ, R.; NĚMEC, I.; BUČEK, J.; RAČANSKÝ, V., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Active geotechnical design in infrastructure development, ISBN 961-91809-1-7, Slovenian geotechnical society, Ljubljana, Slovenia, 2006
 2. NĚMEC, I.; MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KOIŠ, R.; BUČEK, J., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XIII. Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Slovenian Geotechnical Society, ISBN 961-90043-8-8, Ljubljana, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný