English

Ing. Radim Kolář, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. SOBOTKA, J.; KOLÁŘ, R., Drying of the Basement Spaces of the Faculty of Arts in Brno, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. KOLÁŘ, R.; SOBOTKA, J., Double Windows in Heritage Listed Buildings, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. REMEŠ, J.; HLAVSA, P.; KOLÁŘ, R., Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se šikmými stropy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2016
 4. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R., Vaporization box for monitoring of moisture generation depending on the temperature and relative humidity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 5. SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KOLÁŘ, R.; ORAVEC, P., Operative Temperature Predicting of a Room in Summer: An approach for Validating of Empirical Calculation Models, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. SLÁVIK, R.; KOLÁŘ, R.; JELÍNEK, P., Koncentrácia Oxidu Uhličitého v Triede, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015, ISBN 978-80-89216-84-0, 2015
 2. KOLÁŘ, R., Hodnocení udržitelnosti budov metodikou SBToolCZ z pohledu vodního hospodářství, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, 2015
 3. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015
 4. ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K., Analýza mikroskopické struktury dřeva, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 978-80-86837-72-7, Vyšší odborná škola a Střední pvůmyslová škola. Volyně, Volyně, 2015

2014

 1. KOLÁŘ, R., Multi-Criteria Evaluation of Two Passive Houses in Terms of Sustainability, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. MIŠKUFOVÁ, M.; KOLÁŘ, R., Poruchy systémov ETICS sposobené vtáctvom z hľadiska tepelnej techniky, příspěvek na konferenci STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ : TEORIE A PRAXE, ISBN 978-80-214-4926-8, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2014

2013

 1. KOLÁŘ, R.; HLAVSA, P.; WIERZBICKÁ, H., Znalecký posudek (39/2013), , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. KOLÁŘ, R.; STRÁNSKÁ, Z.; ŠTEFFEK, L., Vliv tepelně technických parametrů LOP a vliv konstrukčního řešení LOP na hodnocení energetické náročnosti budov s LOP, příspěvek na konferenci Sborník přednášek LOPFAS, Hradec Králové, 2012

2010

 1. FIŠAROVÁ, Z., Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, 2010

2008

 1. KOLÁŘ, R., STAV ELEKTROIONTOVÉHO MIKROKLIMATU V BUDOVĚ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. KOLÁŘ, R., Stav elektroiontového mikroklimatu v budově, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-227-2759-4, STU - Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007
 2. JAN, J.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R., Organisational Aspects of the EVICAB - a Virtual European Campus for Biomedical Engineering, příspěvek na konferenci The Moving Frontiers of Engineering - Proceedings of Intern. conference on Engineering Education (abstracts) - ICEE 2007 , Coimbra, ISBN 978-972-8055-14-1, iNEER, Coimbra, 2007
 3. JAN, J.; KUBEČKA, L.; KOLÁŘ, R.; CHRÁSTEK, R., Analysis of Fused Ophtalmologic Image Data, příspěvek na konferenci Proceedings of the EC-SIPMCS conference (CD issue), ISBN 978-961-248-029-5, IEEE, University of Maribor, Maribor, Slovenia, 2007
 4. KOLÁŘ, R., Příčiny nízké koncentrace aeroiontů v budovách a kritéria pro jejich posuzování, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. KOLÁŘ, R.; ČUPROVÁ, D., ELEKTROIONTOVÉ MIKROKLIMA V BUDOVÁCH, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2006, ISBN 80-214-3146-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2006
 2. OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D.; KOLÁŘ, R., Využití druhotných surovin ve stavebních materálech, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o, Praha, 2006
 3. KLÍMOVÁ, S.; KOLÁŘ, R., Využití recyklovaného EPS ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, fakulta stavební, VUT v Brně, fakulta stavební, ústav PST, 2006
 4. KOLÁŘ, R.; KALOUSEK, M., Detail zateplení podlahy v úrovni terénu, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný