English

Ing. Tomáš Hlavačka – seznam publikací

2016

  1. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; HLAVAČKA, T., Characteristics of the mechanically fastened joints of one-layer bitumen sheets, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016

2015

  1. PETŘÍČEK, T.; HLAVAČKA, T.; STODŮLKA, J.; PLACHÝ, J., Porovnání asfaltových pásů pro jednovrstvé mechanicky kotvené systémy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2015

2006

  1. HLAVAČKA, T.; ŠUSTER, P.; SEDLÁK, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ OBYTNÝCH BUDOV VYUŽÍVAJÍCÍCH RECYKLOVANÉ A ODPADNÍ MATERIÁLY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný