English

Ing. Jarmila Křiváková, CSc. – seznam publikací

2016

  1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Verification of experiment of vacuum loading on slab, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press, Tatranské Matliare, Slovak, 2016

2013

  1. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Numerical model of plate from hollow core panels with contact - Target Pairs, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

  1. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Modelling of the ceiling slab from the hollow core panels in ANSYS program, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012

2011

  1. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Modelování stropní desky z panelů Spiroll na pružném podepření, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2011, ISBN 978-80-261-0059-1, Plzeň, 2011

2009

  1. KŘIVÁKOVÁ, J., Dynamická analýza možného nárazu malého tuhého tělesa na nádrž, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009, ISBN 978-80-214-3996-2, Brno, Česká republika, 2009

2008

  1. KŘIVÁKOVÁ, J., Dynamická analýza vzájemné kolize válcových skořepin, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, ISBN 978-80-7043-735-3, Plzeň, Česká republika, 2008

2004

  1. KŘIVÁKOVÁ, J., Response of thin cylindrical water filled tank to the impact of pipe element, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2004, Svratka, Česká republika, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný