English

Ing. Pavel Adler, CSc. – seznam publikací

2006

  1. TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J., Vodárenství, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný