English

Ing. Michal Kriška, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment, , ISSN 2457-3248, Bucharest, Romania, 2018
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; HYÁNKOVÁ, E., The Influence of Ammonia on Groundwater Quality during Wastewater Irrigation , článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, 2018
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KONEČNÁ, J.; KARÁSEK, P.; PODHRÁZSKÁ, J., Possibilities of Small Water Reservoir Impact Improvement on Surface Water Quality in Agricultural Landscape, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2018

2017

 1. MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M., Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media, článek v Plant, Soil and Environment (PSE), ISSN 1805-9368, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2017
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 3. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Performance of vetical flow constructed treatment wetland for 850 PE: reconstruction and first year of operation, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 4. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, 2017

2016

 1. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 2. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Development of constructed treatment wetlands in Czech Republic for five years term, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic , příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 4. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Kořenové čistírny - rekapitulace a budoucnost v České republice, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 3. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Simulace vlivu závlahy odpadní vodou na kvalitu podzemních vod, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978-80-263-0971-0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HNÁTKOVÁ, T., Kořenové čistírny v České republice pro 21. století, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. ROZKOŠNÝ, M.; NOVOTNÝ, R.; BERÁNKOVÁ, D.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T., Development and Changes in Characteristics of Infiltration and Retention Facilities for Transport Infrastructure and Paved Area Surface Run-off Treatment, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Tranasport Research Centre, Brno, 2014
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I.; HNÁTKOVÁ, T.; ROZKOŠNÝ, M., Kořenové čistírny odpadních vod v České republice- cesta k nápravě, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014 : Zborník 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI, Bratislava, 2014
 3. HNÁTKOVÁ, T.; VYMAZAL, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Reconstruction of a constructed wetland with horizontal subsurface flow after 18 years of operation, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, Water Science & Technology, IWA PUBLISHING, ALLIANCE HOUSE, 12 CAXTON ST, LONDON SW1H0QS, ENGLAND, 2014
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I., Odstraňování amoniaku filtračními systémy, příspěvek na konferenci Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014, ISBN 978-80-214-4993-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. ROZKOŠNÝ, M., KRIŠKA, M., ŠÁLEK, J., BODÍK, I., ISTENIČ, D. , Natural Technologies of Wastewater Treatment, , GWP CEE, Brno, 2014

2013

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; FIALOVÁ, T.; POBOŘIL, J., Bilance přestupu kyslíku ve skrápěném filtračním prostředí zemních filtrů, příspěvek na konferenci Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0506-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry, příspěvek na konferenci ČOV pro objekty v horách Přírodní řešení nebo high tech?, ISBN 978-80-214-4746-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MRVOVÁ, M.; NĚMCOVÁ, M., Extenzívní kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii, příspěvek na konferenci Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0506-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Voda v domě a na chatě, spec. publikace, ISBN 978-80-247-3994-6, Grada Publishing, a.s., Praha, 2012
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Jak na kořenovou čistírnu v obci, článek v Veřejná správa, ISSN 1213-6581, Ministerstvo vnitra, Praha, 2012
 3. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Rizika vypouštění (infiltrace) čištěných odapdních vod do podzemních vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Dian s.r.o., Praha, 2012
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Problematika kalového hospodářství kořenových čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci , CEMS, Kouty nad Desnou, 2012
 5. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J.; ŠÁLEK, J., Využití vegetace k odvodnění kalů, článek v Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, ISSN 1335-0285, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 2012
 6. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J.; PIŠTĚKOVÁ, M., Výzkum vhodných filtračních materiálů pro půdní filtry a vegetační kořenové čistírny, článek v Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, ISSN 1335-0285, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 2012

2011

 1. PLOTĚNÝ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Krkonoše - Workshop, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Dian s.r.o., Praha, 2011
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Phosphorus soprtion - comparison of the sorption characteristic of filtration materials, , Brno, 2011
 3. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Čištění a dočištění srážkových a odpadních vod na zemních filtrech, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, MRS, Brno, 2011

2010

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Čištění odpadních vod u decentralizovaných staveb v lesním prostředí, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník přednášek ze semináře Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou, ISBN 978-80-214-4158-3, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.,, Brno, 2010
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; TLAPÁK, V., Mokřady v harmonické rovnováze s krajinou, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník přednášek ze semináře Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou, ISBN 978-80-214-4158-3, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.,, Brno, 2010
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník přednášek ze semináře Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou, ISBN 978-80-214-4158-3, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o.,, Brno, 2010
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Evapotranspirace čištěných odpadních vod z decentralizovaných staveb v řízených umělých mokřadech, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí, Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, Ardec, s.r.o., Brno, 2010
 5. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Využití čištěných odpadních vod z decentralizovaných staveb závlahou, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí, Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, Ardec, s.r.o., Brno, 2010
 6. ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Možnosti využití přírodních způsobů čištění odpadních vod a posouzení vlivu předčištění, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Dian s.r.o., Praha, 2010

2009

 1. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Uspořádání zařízení na odvodnění stabilizovaných čistírenských kalů vegetací, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod VI, ISBN 978-80-7204-655-3, CERM, Brno, 2009
 2. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Drobné objekty používané při čištění a využití odpadních vod v rodinných domcích, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod VI, ISBN 978-80-7204-655-3, CERM, Brno, 2009
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Nové možnosti modelování loží KČOV, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod VI, ISBN 978-80-7204-655-3, CERM, Brno, 2009
 4. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Uspořádání a vodní hospodářství bezodtokých zařízení v krajině, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2009, ISBN 978-80-903258-8-3, ČSKI, Praha, 2009
 5. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Vliv využívání moče na půdu a rostlinu, čistící účinek půdy, příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2009, ISBN 978-80-87154-19-9, Lesnická práce, s.r.o., Hostětín, 2009
 6. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MIFKOVÁ, T., Využití stabilizovaného moče k závlaze, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 978-80-86020-63-1, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 7. ŠÁLEK, J.; ŽÁKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Možnosti bezodtokého uspořádání malých ČOV, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2009
 8. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PIŠTĚKOVÁ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Poutání fosforu a tenzidů v půdním (zemním) filtračním prostředí, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-7399-687-1, Tribun EU, Brno, 2009

2008

 1. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Poznatky z modelového výzkumu půdních filtrů a kořenových čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2007, ISBN 978-80-254-3059-0, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Odstraňování fosforu z odpadních vod přírodními způsoby čištění, příspěvek na konferenci Monitoring těžkých kovů a vybraných rizikových prvků při čištění odpadních vod v umělých mokřadech, ISBN 978-80-254-3059-0, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí přírodních způsobů čištění, příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2008, ISBN 978-80-87154-19-9, Lesnická práce, s.r.o., Hostětín, 2008
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Výzkum vybraných vlastností mokřadních makrofyt, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, CERM, Brno, 2008

2007

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Hodnocení rizik u přírodních způsobů čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 2. ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Sledování evapotranspirace vegetace makrofyt a její vliv na bilanci vody ve filtračních kořenových polích, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod V, ISBN 978-80-214-3479-0, CERM, Brno, 2007
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Měření přestupu kyslíku do filtračního prostředí prostřednictvím mokřadních rostlin, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod V, ISBN 978-80-214-3479-0, CERM, Brno, 2007
 4. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Malé vodní nádrže a jejich význam při utváření kulturní krajiny, příspěvek na konferenci Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, ISBN 978-80-244-1890-2, Olomouc, Olomouc, 2007
 5. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Přírodní technologie čištění pro málo znečištěné odpadní vody, příspěvek na konferenci Sborník přednášek odborného semináře "Decentralizované nakládání s odpadními vodami", ISBN 80-86020-53-3, ARDEC, s.r.o., Brno, 2007
 6. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Výzkum vlastností mokřadních porostů pro umělé mokřady, příspěvek na konferenci VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ISBN 978-80-8073-791-7, Reprocentrum, Košice, 2007
 7. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Využití poznatků z měření evapotranspirace mokřadních porostů u přírodních způsobů čištění, příspěvek na konferenci Venkovská krajina 2007, ISBN 80-86386-88-0, Lesnická práce, s.r.o., Hostětín, 2007
 8. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Evapotranspirace mokřadních porostů, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, CERM, Brno, Brno, 2007

2006

 1. HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J.; ŠÁLEK, J., Poznatky z výzkumu evapotranspirace mokřadních porostů, příspěvek na konferenci Říční krajina 4, ISBN 80-244-1495-3, Olomouc, Olomouc, 2006
 2. PIŠTĚKOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J., Vliv složení filtračního prostředí mokřadů na poutání tenzidů a fosforu, příspěvek na konferenci Říční krajina 4, ISBN 80-244-1495-3, Olomouc, Olomouc, 2006
 3. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Úprava inundací podél vodních toků a ochrana zemědělské půdy zátopových území, příspěvek na konferenci Říční krajina 4, ISBN 80-244-1495-3, Olomouc, Olomouc, 2006
 4. HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J., The Knowledge Based on the Research of the Filtration Properties of the Filter Media and on the Determination of Clogging Causes, příspěvek na konferenci 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ISBN 989-20-0361-6, Lisabon, 2006

2005

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Výzkum sorpce fosforu na materiálech používaných na zemních filtrech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2830-9, CERM, Brno, 2005
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Modelování závislosti přestupu kyslíku na fyzikálních vlastnostech pórovitého materiálu zemních filtrů, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod IV, ISBN 80-214-3023-0, CERM, Brno, 2005
 3. ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním II, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod IV, ISBN 80-214-3023-0, CERM, Brno, 2005
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., ROZKOŠNÝ, M., PROKEŠOVÁ, L., ŠÁLEK, J., Živinná bilance umělých mokřadů, příspěvek na konferenci Ríční krajina 2005, ISBN 80-244-1162-8, UPOL, Olomouc, 2005
 5. ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; VODIČKOVÁ, L., Výzkum poutání nutrientů v půdních filtrech s vegetací, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství v krajině, ISBN 80-01-03326-0, Ediční středisko ČVUT Praha, Černice, 2005
 6. ŠÁLEK, J.; HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Poznatky z provozního výzkumu půdních filtrů s vegetací, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství v krajině, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Černice, 2005
 7. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., ŠÁLEK, J., Výzkum vlastností filtračních materiálů pro zemní filtry a vegetační kořenové čistírny, příspěvek na konferenci Alternatívne sposoby čistenia odpadových vod v malých obciach, ISBN 80-8069-535-0, SPU v Nitre, Nitra, 2005
 8. ŠÁLEK, J.; ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Function of natural and constructed wetlands in the nutrient removal process with a focus on the ammonia nitrogen, příspěvek na konferenci International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control, Niels De Pauw, Filip Tack, Gent, 2005
 9. ŠÁLEK, J., ROZKOŠNÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., The knowledge gained by the research of the substrate clogging of natural and artificial types of wetland, příspěvek na konferenci International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control, Niels De Pauw, Filip Tack, Gent, 2005
 10. HYÁNKOVÁ, E.; ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Clogging in waste water treatment plants used natural ways for cleaning of polluted water, příspěvek na konferenci Enviro Nitra 2005, ISBN 80-8069-507-5, SPU Nitra, Nitra, 2005

2004

 1. PROKEŠOVÁ, L., ŠÁLEK, J., MALÝ, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Živinná bilance vegetačních kořenových čistíren s horizontálním průtokem, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, FAST VUT, Brno, 2004
 2. ŠÁLEK, J., MALÝ, J., Modelový výzkum vertikálních půdních filtrů na čištění splaškových odpadních vod, příspěvek na konferenci 4.vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, VUT Brno, Brno, 2004
 3. ŠÁLEK, J., MALÝ, J., Živinná bilance vegetačních kořenových čistíren s horizontálním průtokem, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, VUT Brno, Brno, 2004
 4. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Výzkum kolmace filtračního prostředí v aluviích, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, 2004
 5. ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., MALÝ, J., Modelový výzkum vertikálních půdních filtrů na čištění splaškových odpadních vod, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, CERM, Brno, 2004
 6. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí zemních filtrů, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Nitra, 2004

2002

 1. ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., Těsnění biologických nádrží, příspěvek na konferenci Stabilizační a dešťové nádrže, ISBN 80-214-2218-1, FAST VUT, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný