English

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M., Durability of Cement Based Mortars Containing Crystalline Additives, příspěvek na konferenci Engineering and Innovative Materials VI, ISSN 1662-9507, 2018 Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; LÉDL, M., Influence of a Crystalline Additive on the Porosity of Cement Mortar, příspěvek na konferenci Engineering and Innovative Materials VI, ISSN 1662-9507, 2018 Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; SOKOLA, L., VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH ELEKTRÁRENSKÉ POPÍLKY, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 2. SOKOLA, L.; ŽIŽKOVÁ, N., VYUŽITÍ POPÍLKU V RÁMCI LEPIDEL A STĚREK PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R., The Use of Secondary Crystallization in Cement-Based Composites, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET , Barcelona, 2016
 2. ŽIŽKOVÁ, N., Recycled Waste Glass Powder as a Partial Cement Replacement in Polymer-Modified Mortars, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET , Barcelona, 2016
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Recycled Waste Glass Powder as a Partial Cement Replacement in Polymer-Modified Mortars, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET , Barcelona, 2016
 4. KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N., LEHČENÉ SPRÁVKOVÉ HMOTY VYUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ PLNIVA, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické, Praha, 2016

2015

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P., The Properties of Polymer-Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures, příspěvek na konferenci Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment, ISBN 978-3-03835-677-6, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 2. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re-profiling to the Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Využití cenosfér ve stavebnictví, , ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. ŽIŽKOVÁ, N.; BAYER, P., Determination of Compressive Strength of Cement and Polymer-Modified Cement Pastes with Pozzolans, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N., Lightweight Materials for Building Finishing, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Paris, France, 2014
 2. SOTIRIADIS, K.; TUPÝ, M.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., Acid Attack on Cement Mortars Modified with Rubber Aggregates and EVA Polymer Binder, příspěvek na konferenci International Science Conference on Construction and Building Materials, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 4. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R., Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends, příspěvek na konferenci International Conference on Wood Adhesives, ISBN 978-0-935018-37-0, Forest Product Society, Toronto, 2014
 5. ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLA, L., Využití ETICS pro obnovy obvodových plášťů budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4957-2, Ing. Ladislav Pokorný - LITERA, Brno, 2014
 6. TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., The effect of rubber aggregates and acrylic polymer binder on the durability of modified cement mortars subjected to acid attack, příspěvek na konferenci International Conference on Material Science and Material Engineering, ISBN 978-1-60595-171-3, DEStech Publications, Inc., USA, 2014
 7. ŽIŽKOVÁ, N., Polymer-modified Mortars with Increased Amount of C-S-H phase, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Possibilities of hydrophobization of thermo-insulating materials based on natural resources, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; ŤAŽKÝ, T., POLYMERCEMENOVÉ MALTY S ALTERNATIVNÍM POJIVEM, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 2. ŤAŽKÝ, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVOSAD, P., VYUŽITÍ ALTERNATIVÍCH POJIV NA STAVBÁCH VELKÉHO ROZSAHU, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 3. ŽIŽKOVÁ, N., TRVANLIVOST POLYMERCEMENTOVÝCH MALT, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 4. ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., The Use of By-products in New Adhesive Mortars, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, Wulfenia Journal, Klagenfurt, Austria, 2013
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 6. ŽIŽKOVÁ, N., MOŽNOSTI ÚPRAVY VLASTNOSTÍ POLYMERCEMENTOVÝCH HMOT PŘÍDAVKEM POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, Brno, 2013
 7. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer-Modified Mortar, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Durnten-Zurich, Schwitzerland, 2013
 8. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Materials Based on Flax for Thermal Insulation andThermal Rehabilitation of Structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013

2012

 1. REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N., Využití koloidního oxidu křemičitého v polymercementových stěrkách, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2012
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H., Lepicí a stěrková hmota pro ETICS využívající odpadní křemelinu a popílek, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2012

2011

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; FRAJT, D., NÁVRH SMĚSI LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM KŘEMELINY, příspěvek na konferenci X. Odborná konference MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, Brno, 2011
 2. ŠTENKO, M.; ŽIŽKOVÁ, N.; MACHÁŇOVÁ, P., POJIVOVÉ KONCEPCE SAMONIVELAČNÍCH PODLAHOVÝCH STĚREK A POTĚRŮ, příspěvek na konferenci X. Odborná konference MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, Brno, 2011
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect, , Universidade do Porto, Porto, 2011
 4. ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H.; KOLÁŘ, J., Hmoty pro ETICS se zvýšenou odolností vůči působení vyšších teplot, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 5. REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N., Vliv klimatických podmínek při provádění ETICS na soudržnost základní vrstvy, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K., Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011

2010

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V., Projekt FT-TA 5/092, , Žulová, 2010
 2. ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K., Vývoj nové lepicí a stěrkové hmoty se sníženou objemovou hmotností, příspěvek na konferenci Construmat 2010 Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2010
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K., Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment, příspěvek na konferenci ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete, ISBN 978-972-99179-4-3, University of Minho, Funchal, Madeira, 2010
 4. DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Polymer Modified Hydro-insulating Mortar from By-products, příspěvek na konferenci 13th International Congress on Polymers in Concrete, ISBN 978-972-99179-4-3, Braga, 2010

2009

 1. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z., Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 2. NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N., Vliv vláken na vlastnosti polymery modifikovaných hmot, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, Tauris Praha, Praha, 2009
 3. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Department of Glass and Ceramics (Institute of Chemical Technology in Prague), Prague, 2009
 4. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Utilization of Fly Ash in Manufacturing of Building Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Popioly z energetyki, ISBN 978-83-60050-11-8, Ekotech Sp.z.o.o., Polsko, 2009
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Prediction of the physico mechanical characteristics of new building materials by fuzzy inference systems, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K., VADY A PORUCHY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE 2009, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2009

2008

 1. ŽIŽKOVÁ, N., LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI PŮSOBENÍ TEPLOT, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 2. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACE PMM (PPM POLYMER - MODIFIED MORTARS), výzkumná zpráva projektu , 2008
 3. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - VYSOKOPECNÍ STRUSKA, výzkumná zpráva projektu , 2008
 4. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - DRCENÉ ODPADNÍ SKLO, výzkumná zpráva projektu , 2008
 5. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By-Products, článek v International Journal of Concrete Structures and Materials, ISSN 1976-0485, Korea Concrete Institute, Korea, 2008
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K., Vývoj nové cementové samonivelační hmoty a vliv použitých odpadních látek na její vlastnosti, příspěvek na konferenci Sborník přednášek - Sanace 2008, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008

2007

 1. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Polymer-cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of ICPIC 2007, ISBN 89-960045-0-2, Kangwon National University, Chuncheon, Korea, 2007
 2. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ČVUT Praha, Praha, 2007
 3. NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N., VLIV PŘÍDAVKU DISPERGÁTORU PŘI POUŽITÍ ODPADNÍHO POLYSTYRENU NA VLASTNOSTI STĚRKOVÝCH A LEPICÍCH HMOT URČENÝCH PRO ETICS, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII.mezinárodní konference Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007
 4. ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K., POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF ADHESIVES AND SCREEDS INTENDED FOR ETICS, příspěvek na konferenci Proceedings of XII. SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoé učení technické v Brně, Brno, 2007
 5. ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K., VÝVOJ NOVÉ CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ HMOTY, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII.mezinárodní konference Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Technická universita Ostrava, Ostrava , 2007
 6. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Sanace 2007, SSBK, brno, 2007
 7. NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N., VÝVOJ NOVÝCH LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN, příspěvek na konferenci Sbroník příspěvků - XVII. mezinárodní sympozium SANACE 2007, SSBK, Nosova tiskárna, Brno, 2007

2006

 1. PETRÁNEK, V.; ŽIŽKOVÁ, N.; VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; MATULOVÁ, P., Modification of epoxy repair materials with waste fillers, příspěvek na konferenci Actual Trends in Highway and Bridge Engineering 2006, ISBN 1842-628X, Iasi, Rumunsko, 2006
 2. ŽIŽKOVÁ, N., VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., PETRÁNEK, V., MATULOVÁ, P., ENVIRONMENTAL ASPECTS IN DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT OF CONSTRUCTION USING RAW INDUSTRIAL WASTE MATERIALS BY FMEA METHOD, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-8073-594-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2006
 3. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P., Metody a nástroje hodnocení technických, ekologických a bezpečnostních parametrů nových stavebních hmot, příspěvek na konferenci Kvalita vo stavebníctve, ISBN 80-8073-593-X, TU Košice, Štrbské Pleso, 2006
 4. FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., Technical, environmental and security criteria of new building materials parameters evaluation, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, "Matei - Teiu Botez", Academic Society, Iasi, Rumunkso, 2006
 5. MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK, Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Univerzita Nitra, Nitra, 2006
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; PUTNA, P., Spárovací hmota pro náročnější aplikace, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2006
 7. FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., TECHNICAL, ENVIRONMENTAL AND SECURITY CRITERIA OF NEW BUILDING MATERIALS PARAMETERS EVALUATION, příspěvek na konferenci International Symposium Compunational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, , Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ", Iasi, Rumunsko, 2006
 8. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební, příspěvek na konferenci sborník z konference, ISBN 80-85645-56-4, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006
 9. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P., Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-85645-56-4, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006
 10. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; FOJTÍK, T., IDENTIFIKACE ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ VE VÝVOJI PROGRESIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POMOCÍ FMEA, příspěvek na konferenci Sanace 2006, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2006
 11. ŽIŽKOVÁ, N., HMOTY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB, příspěvek na konferenci Sanace 2006 sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2006
 12. ŽIŽKOVÁ, N., New Screed Materials for External Thermal Insulation Composite Systems, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "CCE 2006", ISBN 973-7962-89-3, Academic Asociety, Iasi, Romania, 2006
 13. PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí, příspěvek na konferenci Sanace 2006, ISBN 1211-3700, SSBK, 2006
 14. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P., HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci Technologie, ISBN 80-903502-4-0, ČVUT Praha, 2006

2005

 1. ŽIŽKOVÁ, N., Hmoty a prvky pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005 sborník, ISBN 80-214-3081-8, FAST, Brno, 2005
 2. ŽIŽKOVÁ, N., Složky vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2005- sborník odborných příspěvků, ISBN 80-02-01768-4, WTA cz, Brno, 2005
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Nové hmoty pro tepelně izolační kompozitní systémy, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská universita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2005
 4. ŽIŽKOVÁ, N., Pevnostní charakteristiky a tahová zkouška nových stěrkových hmot pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, SSBK, Brno, 2005
 5. ŽIŽKOVÁ, N., Povrchové úpravy zateplovacích systémů, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ISBN 1213-0907, CZB, ČKAIT, Praha, 2005

2004

 1. ŽIŽKOVÁ, N., BENDA, J., Ekonomické parametry nových hmot na bázi odpadních surovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 2. ŽIŽKOVÁ, N., Stěrkové hmoty pro zateplovací systémy, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Povrchové úpravy zateplovacích systémů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004 26. konference, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2004
 4. ŽIŽKOVÁ, N., New Materials for Additional Thermal Insultation and their Economic and Environmental Aspects, příspěvek na konferenci Proceeding of the International Conference Life Cycle Assessment,Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, VUT v Brně, Brno, 2004
 5. ŽIŽKOVÁ, N., Stěrkové a lepící hmoty využívající sekundární surovinové zdroje, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z X.medzinárodnej konferecie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košiciach, Košice, 2004
 6. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A., Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin, příspěvek na konferenci Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2004

2003

 1. FRIDRICHOVÁ, M., ŽIŽKOVÁ, N., Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví, článek v , Stavospol, s.r.o., Brno, 2003
 2. ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK, V., Environmental Technology, příspěvek na konferenci 6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction, ISBN 953-96245-5-X, Croatian Association for Organization in Construction, Zagreb, 2003
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Lepící a stěrkové tmely využitelné v zateplovacích systémech, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2003
 4. ŽIŽKOVÁ, N., Druhotné suroviny v systému hmot pro přípravu a úpravu povrchů, příspěvek na konferenci XIII. mezinárodní sympozium Sanace - sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2003
 5. ŽIŽKOVÁ, N., Stavební materiály na bázi odpadních surovin, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003
 6. PETRÁNEK, V., ŽIŽKOVÁ, N., Surface Treatment as the Final Stage of Concrete Repair Works, příspěvek na konferenci Organisation, Technology and Management in Construction, ISBN 953-96245-5-X, University of Zagreb, Zagreb, 2003

2002

 1. ŽIŽKOVÁ, N., Hodnocení využití odpadů ve výrobě nových směsných cementů, příspěvek na konferenci 4.odborná konference doktorského studia, ISBN 1212.9275, VUT Brno, Brno, 2002
 2. ŽIŽKOVÁ, N., Effectiveness of Waste Utilization for Production of Blended Cement, příspěvek na konferenci 3 rd International Conference Concrete and Concrete Struktures, ISBN 80-7100-954-7, TU Žilina, Žilina, 2002
 3. ŽIŽKOVÁ, N., Lepící hmoty s využitím odpadních materiálů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z konferencie s mezinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice, 2002
 4. ŽIŽKOVÁ, N., Modifikace polymercementových směsí odpadními materiály, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2002 Zborník prednášok, ISBN 80-227-1755-X, Stavebná fakulta STU, Bratislava, Bratislava, 2002
 5. ŽIŽKOVÁ, N., Využití odpadních materiálů ve výrobě polymercementových směsí pro povrchové úpravy, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2002
 6. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny, příspěvek na konferenci Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek, VUSTAH brno, Brno, 2002
 7. ŽIŽKOVÁ, N., Aplikace odpadních materiálů ve výrobě polymercementových lepících hmot, příspěvek na konferenci Construmat 2002, Conference about structural materials, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT, Praha, 2002
 8. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J., Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, 2002
 9. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny., příspěvek na konferenci VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 10. ŽIŽKOVÁ, N., Nové sanační materiály - přínos pro ekologii, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2002

2001

 1. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. ŽIŽKOVÁ, N., Hodnocení ekonomické efektivnosti využití odpadů ve výrobě nových stavebních hmot, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů, ISBN 80-214-2251-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný