English

Ing. Klára Pachutová – seznam publikací

2008

  1. BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M., Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání, , ISBN 978-80-7204-578-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2008

2004

  1. BRADÁČ, A.; BURDA, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; BRADÁČOVÁ, L.; PACHUTOVÁ, K.; ULRICH, J., Teorie oceňování nemovitostí, , ISBN 80-7204-332-3, Brno, 2004

2003

  1. BRADÁČOVÁ, L.; PACHUTOVÁ, K., Ověření použitelnosti indexů cen stavebních prací pro zjištění ceny nemovitosti s využitím staršího znaleckého posudku., příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia. Díl 12 - Soudní inženýrství, ISBN 80-7204-265-3, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební., Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný