English

RNDr. Markéta Chromá, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Odolnost jemnozrnných betonů vůči síranové korozi v odpadních systémech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Sulfate attack on different types of concrete in media simulating sewer system , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Study of fine-grained composites exposed to sulfuric acid and sodium sulfate, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2016

2015

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, M., Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, 2015
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Odolnost různých druhů jemnozrnných betonů vůči síranové korozi, příspěvek na konferenci 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-67-1, 2015
 3. TEPLÝ, B.; SCHEJBAL, R.; ŘOUTIL, L.; PARKAN, T.; ROVNANÍKOVÁ, M., Spolehlivost a životnost betonového kanalizačního potrubí - možnosti výpočetního modelování, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2015
 4. ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Prediction of time-variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, Austria, Vienna, 2015
 5. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., One-year sulfate attack on various types of fine grained concrete, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03859-377-5, 2015
 6. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A., Effective water-cement ratio of concrete, durability of concrete structures, článek v CPI - Concrete Plant International, ISSN 1437-9023, Gerhard Klöckner, Kolín, Německo, 2015
 7. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Mikrostrukturní změny jemnozrnných betonů po ročním působení kyseliny sírové, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, 2015
 8. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Otrava, Ostrava, 2015
 9. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Sulfuric acid attack on various types of fine grained concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, 2015
 10. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Material in Engineering Practice, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-344-7, 2015

2014

 1. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., The effect of water/cement ratio on the sulfate corrosion of fine grained concrete, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2319-1163, 2014
 2. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A., Effective water-cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings pro089: Performance-based Specification and Control of Concrete Durability, ISBN 978-2-35158-135-3, Zagreb, 2014
 3. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, 2014
 4. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014
 5. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A., Concrete durability and the k-value concept, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, 2014

2013

 1. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s. r. o., Praha, 2013
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Košice, Slovenská republika, 2013
 3. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M., Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury, ISBN 978-80-260-4982-1, Praha, Česká republika, 2013
 4. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; TEPLÝ, B., Degradace betonového kanalizačního potrubí biogenní síranovou korozí: modelování, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013
 5. VYŠVAŘIL, M.; CHROMÁ, M., Síranová koroze jemnozrnného betonu, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-552-1031-5, 2013
 6. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 7. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M., Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013

2012

 1. CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Korozní odolnost betonů s částečnou náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 3. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D., The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Strauss, Frangopol & Bergmeister, Vídeň, Rakousko, 2012
 4. CHROMÁ, M.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Cementové malty modifikované mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Terchová-Štefanová, 2012
 5. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv doby ošetřování na průběh karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Terchová-Štefanová, 2012

2011

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Polska akademia nauk oddzial, Katowice - Opole - Gliwice, 2011
 2. CHROMÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration - 6 months after heating, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT AND CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS, Brno, 2011
 3. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; NOVÁK, D., MULTIMODEL SOFTWARE TOOL FOR DURABILITY DESIGN AND ASSESSMENT OF CONCRETE STRUCTURES WITH RESPECT TO NEW MODEL CODE, příspěvek na konferenci Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, 2011
 4. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Predictive modeling of concrete degradation, příspěvek na konferenci Perfomance-based Specifications for Concrete, ISBN 978-3-9814523-0-3, 2011
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., HODNOCENÍ REAKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-398-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration after heating to temperatures of up to 1200 C, příspěvek na konferenci XII DBMC - 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components VOLUME III, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP, Porto, 2011

2010

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stanovení obsahu hydroxidu vápenatého v přítomnosti alternativních silikátových příměsí, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 2. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Durability assessment of concrete structures: Reinforcement depassivation due to carbonation, článek v Structure and infrastructure engineering, ISSN 1573-2479, Taylor & Francis, Colchester, Essex, CO3 3LP, UK, 2010
 3. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Rehydratace jemnozrnného betonu po zahřívání do 1200 C, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Litera, Brno, Brno, 2010
 4. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M., Probabilistic assessment of concrete structure durability under reinforcement corrosion attack, článek v JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ISSN 0887-3828, 2010

2009

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion, článek v COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, ISSN 1093-9687, 2009
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M., STUDIUM VLIVU SILIKÁTOVÝCH PŘÍMĚSÍ NA PRŮBĚH VÝVINU HYDRATAČNÍHO TEPLA CEMENTU, příspěvek na konferenci 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-178-8, Univerzita Pardubice, 2009

2008

 1. PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; CHROMÁ, M., Effects of the aggresive environment on the bridge components: Cellular automata case study, příspěvek na konferenci Reliability, Safety and Diagnostics of Ttansport Structures and Means 2008, ISBN 978-80-7395-096-5, Pardubice, česká republika, 2008
 2. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; STRAUSS, A., Degradation modelling of bridge components based on cellular automata, příspěvek na konferenci Fourth International conference on Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B., Durability limit states of concrete structures: probabilistic modeling, příspěvek na konferenci 11 DBMC International conference on durability of building materials and components, Istanbul, Turecko, 2008
 4. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Durability limit states for concrete structures - assessment tools, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 5. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 6. CHROMÁ, M., Modelování průniku chloridových iontů do betonu, kapitola v Technické listy 2007: Soubor technických listů, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 7. CHROMÁ, M., Modelování průniku chloridových iontů do betonu, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 8. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, kapitola v Technické listy 2008, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 9. VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D, version 1.1, Part 2: User Manual, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 10. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D version 1.1, Part 1: Theory, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008

2007

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv popílku na odolnost cementové malty proti karbonataci, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2007
 2. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI., příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 3. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M., KUMULATIVNÍ MODELY A TOTÁLNÍ PRAVDĚPODOBNOST PORUCHY, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, 2007
 4. CHROMÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P., Sledování změn parametrů frekvenčního spektra metodou FI v průběhu karbonatace cementové malty, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Conference about structural materials, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská TU v Ostravě, Ostrava, 2007
 5. MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M., Probabilistic modeling of steel corrosion in RC structures, příspěvek na konferenci European Congress on Concrete Engineering 2007, ISBN 978-963-420-923-2, Visegrád, Hungary, 2007
 6. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Degradation modelling of blended cement concretes, příspěvek na konferenci Proceedings of XIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 7. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 8. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů a aplikace software RC LifeTime-SCM, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 9. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů, kapitola v Technické listy 2006: Soubor technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 10. CHROMÁ, M., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů, kapitola v Technické listy 2006: Soubor technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 11. BAŠTA, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo, ISBN 978-80-8073-792-4, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2007
 12. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B., Problematika k-faktoru při karbonataci betonu, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo, ISBN 978-80-8073-792-4, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2007
 13. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N., VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH METAKAOLINY, příspěvek na konferenci Metakaolin 2007, VUT Brno, Brno, 2007
 14. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Durability of RC structures made from blended cement: Carbonation and chloride ingress, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Seminar on ECS, ISBN 978-80-01-03687-7, ČVUT, Praha, 2007
 15. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Carbonation modelling and reliability analysis of RC structures made from blended cements, příspěvek na konferenci Proceedings of the International RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for Concrete Durability - RILEM Proceedings PRO 47, ISBN 978-2-912143-95-2, RILEM Publication SARL, Bagneux, France, 2007

2006

 1. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation pretreated by applying the beeswax cover, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 2. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., Detection of the response parameter change prior to and after the application of beeswax cover on the surface of cement-mortar-made specimens, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION PRETREATED BY APPLYING THE BEESWAX COVER, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2006
 4. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF BEESWAX COVER ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR-MADE SPECIMENS, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Czech Republic, Brno, 2006
 5. MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, ČR, 2006
 6. MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Tools for assessment of durability of concrete structures., příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 7. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 8. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V., Softwarový nástroj pro sledování průběhu karbonatace, příspěvek na konferenci Construmat 2006 - Conference about structural materials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Račková dolina, Slovensko, 2006
 9. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF EPOXY VARNISH ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR-MADE SPECIMENS, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 10. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 11. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., Detection of the response parameter change prior to and after the application of epoxy varnish on the surface of cement-mortar-made speciments, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 12. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 13. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETONTSK, s.r.o., Praha, 2006
 14. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z., Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation, příspěvek na konferenci Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures, ISBN 952-5075-79-6, Concrete Association of Finland, Helsinki, 2006

2005

 1. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., RC LifeTime - softwarová podpora navrhování životnosti železobetonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu CIDEAS, CIDEAS, Brno, 2005
 2. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, A.; ROVNANÍK, P., Karbonatace, cementy CEM II a doporučení ČSN EN 206-1., příspěvek na konferenci 12.Betonářké dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, 2005
 3. CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Durability modelling of RC structures made from blended cements, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilina, SR, 2005
 4. CHROMÁ, M., Vliv relativní vlhkosti na průběh karbonatace betonu, článek v ChemZi, ISSN 1336-7242, Tatranské Matliare, SR, 2005
 5. CHROMÁ, M.; KŘÍSTEK, R.; TEPLÝ, B., Matematické modely karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, SR, 2005
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv karbonatace na lomově-mechanické vlastnosti zatvrdlé cementové pasty, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky V., ISBN 80-214-2854-6, Brno, ČR, 2005
 7. CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Blended cements, durability and reliability of concrete structures, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT&CONCRETE, ISBN 80-214-2853-8, Brno, ČR, 2005
 8. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M., Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes, příspěvek na konferenci CD (TT4-42), Lyon, 2005
 9. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., Durability vs. Reliabilty of RC Structures, příspěvek na konferenci 10DBMC, Lyon, France, 2005
 10. PINKAS, J.; PAKUTINSKIENE, I.; BEGANSKIENE, A.; KAREIVA, A., Processing and characterization of sol-gel fabricated mixed metal aluminates, článek v Ceramics International, ISSN 0272-8842, Elsevier, 2005

2004

 1. ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M., Problematika vazebných izoterm chloridů na cementovou pastu, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, 2004
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M., Stanovení vazebné kapacity chloridů na cementovou pastu, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný