English

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Experimental evaluation of the effect of carbon fibres on acoustic emission parameters obtained during compressive strength tests of alkaliactivated slag composites, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2018
 2. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Fracture response of alkali-activated slag mortars reinforced by carbon fibres, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2018
 3. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 4. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I., Electrical Properties of Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Slag Composite, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018

2017

 1. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials, kapitola v Research and modelling in civil engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, 2017
 2. FIALA, L.; JERMAN, M.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R., Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates, článek v Materiali in Tehnologije, ISSN 1580-3414, Ljublana, 2017
 3. ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I., Electrical properties of alkali-activated slag composite with combined graphite/CNT filler, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2017;, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 4. ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I., Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortar with Carbon Fibres, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 5. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Stability of Polymer Admixtures in Alkaline Media, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switrzerland, 2017
 6. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KLUSÁK, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Effect of different material of inclusion on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composite, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 7. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 8. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 9. ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P., SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU, příspěvek na konferenci XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2017
 10. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 11. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P., Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences, Slovensko, 2017
 12. ROVNANÍK, P., VLIV PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA PRŮBĚH TUHNUTÍ A REOLOGII ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY , příspěvek na konferenci 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7560-060-8, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2017
 13. FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R., Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, Krakow, 2017
 14. FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R., Experimental analysis of electrical properties of composite materials, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings: PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS & EXHIBITION: (APMAS 2016), ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1477-8, AIP Publishing, 2017
 15. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MÍKOVÁ, M.; ROVNANÍK, P., Influence of Carbon Admixtures to the Electrical Conductivity of Slag Mortars, příspěvek na konferenci MSMF8 - Materials Structure and Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication Ltd, 2017

2016

 1. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Study of Metakaolin-Based Geopolymer with Addition of Polymer Admixtures, příspěvek na konferenci World Academy of Science, Engineering and Technology conference proceedings, ISSN 2010-376X, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Rome, Italy, 2016
 2. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 3. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., The Effect of the Organic Additives on the Mechanical Fracture Properties and Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 4. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polymer admixtures on metakaolin-based geopolymer, příspěvek na konferenci 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015 , ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. ROVNANÍK, P.; FIALOVÁ, B., Effect of curing regime on the properties of alkali-activated slag/limestone mortar subjected to high temperatures, příspěvek na konferenci 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., Blended alkali-activated fly ash / brick powder materials, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier LTd., Netherland, 2016
 7. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P., Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes, příspěvek na konferenci ICEBMP 2015 - Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier Ltd., 2016
 8. ČEKON, M.; ROVNANÍK, P.; INGELI, R., Optical advances in the field of selected solar technologies for exploitation in building energy efficiency., článek v The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, ISSN 2186-2311, IAFOR, Japan, 2016
 9. ROVNANÍK, P.; ŠAFRÁNKOVÁ, K., Thermal behaviour of metakaolin/fly ash geopolymers with chamotte aggregate, článek v Materials , ISSN 1996-1944, MDPI, 2016
 10. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., APPLICATION OF POLYMER ADMIXTURES TO IMPROVE PERFOMANCE OF ALKALI ACTIVATED BINDERS, příspěvek na konferenci iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016, ISBN 978-80-01-05979-1, Czech Technical Universiry , Prague, Czech Republic, 2016
 11. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016 , ISSN 1877-7058, 2016
 12. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 13. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test, příspěvek na konferenci 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 14. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 15. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., STUDIUM PRŮBĚHU ALKALICKÉ AKTIVACE CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7395-986-9, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2016
 16. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2016
 17. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 18. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of organic additives on shrinkage of AAS mortars, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 19. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FIALOVÁ, B.; MIKHAILOVA, O., Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 20. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P., Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljubljana, 2016

2015

 1. ČEKON, M.; ROVNANÍK, P., Optical performance of colored crystalline solar cells for building energy efficient application, článek v Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789, Elsevier, 2015
 2. ROVNANÍK, P.; DUFKA, A., EFFECT OF THE AGGREGATE TYPE ON THE PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG SUBJECTED TO HIGH TEMPERATURES, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, 2015
 3. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 4. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals, příspěvek na konferenci BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 5. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P., Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-555-7, Trans Tech publications, Switzerland, 2015
 6. FIALOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., VLIV UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA VLASTNOSTI POPÍLKOVÉHO GEOPOLYMERU, příspěvek na konferenci XXI. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 7. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polymer admixtures on alkali-activated slag mortars, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O.; DUFKA, A., VLIV SLOŽENÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY NA PRŮBĚH HYDRATAČNÍ REAKCE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI , příspěvek na konferenci 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-899-2, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2015
 9. ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., SLEDOVÁNÍ VLIVU AMORFNÍHO SiO2 NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A PRŮBĚH HYDRATACE CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-899-2, 2015
 10. MIKHAILOVA, O.; RYPÁK, P.; ROVNANÍK, P., EFFECT OF CURING CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG , příspěvek na konferenci Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing, ISBN 978-1-326-37732-8, Societa Ceramica Italiana, Bologna. Italy, 2015
 11. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ROVNANÍK, P., Non-Destructive Testing during the Hardening of Alkali-Activated Slag, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-413-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 12. RYPÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of carbon nanotubes and hydroxypropyl methylcellulose on the mechanical properties and cracking tendency of alkali-activated slag, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, 2015

2014

 1. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2321-7308, eSAT Publishing House Pvt. Ltd., Bangalore, India, India, 2014
 2. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Properties of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans tech Publication, Switzerland, 2014
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., Effect of water-soluble carbon nanotubes on the mechanical properties and early hydration of alkali-activated slag, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, 2014
 4. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R., Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures, článek v Journal of Adhesion Science and Technology, ISSN 0169-4243, TAYLOR & FRANCIS LTD, OXON, 2014
 5. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of Spontaneous Drying on Mechanical Parameters of Alkali-Activated Slag Mortar, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, SPACE 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, 2014
 6. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete V, ISBN 978-80-214-4867-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 7. Rovnaníková, P., Schmid, P., Rovnaník, P., Korozní chování betonu s částečnou náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 8. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Advanced Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during the Hardening of Alkali-activated Slag, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Výzkumný a zkušební ústav s.r.o., Česká republika, 2014
 9. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Parameters and Acoustic Emission Signals of Alkali Activated Slag Mortar., příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 10. FIALOVÁ, B.; ROVNANÍK, P., Vliv přítomnosti uhlíkových nanotrubiček v geopolymeru na bázi metakaolinu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2014 - odborný seminář, ISBN 978-80-214-4881-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv podmínek vysychání zkušebních těles na mechanické parametry jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 2. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., STUDIUM TVORBY TRHLIN PŘI TUHNUTÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, VUT v Brně, Brno, 2013
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2013
 4. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 5. RINNOVÁ, M.; ROVNANÍK, P., Vliv složení směsi na strukturu a vlastnosti geopolymerního pojiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2013
 6. ROVNANÍK, P.; ROUSKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÝVIN HYDRATAČNÍHO TEPLA PŘI HYDRATACI PORTLANDSKÉHO CEMENTU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU ZEOLITEM, příspěvek na konferenci 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-611-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2013
 7. RINNOVÁ, M.; ROVNANÍK, P., VLIV SLOŽENÍ A MNOŽSTVÍ ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI GEOPOLYMERŮ, příspěvek na konferenci Metakaolin 2013 - odborný seminář, ISBN 978-80-214-4692-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P., Influence of different mixing ratios of adhesives for wood bondline quality, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Waset, Bali, 2012
 2. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D., The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Strauss, Frangopol & Bergmeister, Vídeň, Rakousko, 2012
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; KRIVENKO, P.; ROVNANÍK, P.; GUZIY, S., Low temperature building ceramics based on alkaline aluminosilicates, příspěvek na konferenci 18. International Baustofftagung, IBAUSIL, ISBN 978-3-00-034075-8, Německo, 2012
 4. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Probabilistic modelling of concrete structures degradation, příspěvek na konferenci 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012, ISBN 978-80-214-4507-9, Brno, Česká republika, 2012
 5. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Korozní odolnost betonů s přídavkem cihelného střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2012 - Zborník prispevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2012
 6. VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Stochastická analýza pokročilých modelů dotvarování a smršťování betonu, příspěvek na konferenci Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Brno, Česká republika, 2012
 7. ROVNANÍK, P., PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT NA GEOPOLYMER NA BÁZI METAKAOLINU, příspěvek na konferenci Metakaolin 2012 - odborný seminář, ISBN 978-80-214-4438-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. RINNOVÁ, M.; ROVNANÍK, P., Studium vlivu složení alkalického aktivátoru na vlastnosti geopolymerních materiálů, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, 2011
 2. VRÁBLÍK, L.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V., STOCHASTICKÁ ANALÝZA MODELU B3 - ANALÝZA VLIVU NÁHODNOSTI VSTUPNÍCH DAT NA PREDIKCI DOTVAROVÁNÍ A S TÍM SPOJENÉ ÚČINKY NA BETONOVÉ KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s r. o., Praha, 2011
 3. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., MICROSTRUCTURAL ASPECTS OF HIGH TEMPERATURE TREATMENT OF ALKALI ACTIVATED SLAG, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., CORROSION RESISTIVITY OF CONCRETE WITH BRICK POWDER, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 5. ROVNANÍK, P., FLY ASH GEOPOLYMER AFTER EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURE: MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 6. FRÝBORTOVÁ, I.; ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B., Thermal Resistance of Alkali Activated Blast Furnace Slag Composite with Chamotte Aggregate, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 7. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Predictive modeling of concrete degradation, příspěvek na konferenci Perfomance-based Specifications for Concrete, ISBN 978-3-9814523-0-3, 2011
 8. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate composite with lightweight aggregates at elevated temperatures, článek v FIRE AND MATERIALS, ISSN 0308-0501, Wiley, UK, 2011
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., HODNOCENÍ REAKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-398-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011
 10. VANĚREK, J.; ROVNANÍK, P.; KRBILA, J.; BENEŠOVÁ, A., Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2011, ISBN 978-80-86837-33-8, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2011
 11. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration after heating to temperatures of up to 1200 C, příspěvek na konferenci XII DBMC - 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components VOLUME III, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP, Porto, 2011

2010

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍK, P., KOROZNÍ ODOLNOST BETONŮ S REAKTIVNÍ PŘÍMĚSÍ, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT FAST Brno, Brno, 2010
 2. ROVNANÍK, P., INFLUENCE OF C12A7 ADMIXTURE ON SETTING PROPERTIES OF FLY ASH GEOPOLYMER, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, VŠCHT, Praha, 2010
 3. ROVNANÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., STUDIE VLIVU FORMY ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA HODNOTY LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ ALUMINOSILIKÁTU, příspěvek na konferenci Sborník semináře Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010, ISBN 978-80-87434-01-7, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, 2010
 4. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., APPLICATION OF SULFOALUMINATE CEMENT AS SETTING ACCELERATOR FOR ALKALI ACTIVATED FLY ASH PASTES, příspěvek na konferenci TECHSTA 2010, ISBN 978-80-01-04605-0, České vyskoké učení technické v Praze, Praha, 2010
 5. ROVNANÍK, P., Vliv mayenitu na vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak Technical University in Bratislava, Bratislava, 2010
 6. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Durability assessment of concrete structures: Reinforcement depassivation due to carbonation, článek v Structure and infrastructure engineering, ISSN 1573-2479, Taylor & Francis, Colchester, Essex, CO3 3LP, UK, 2010
 7. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: Mechanical and water transport properties., článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, 2010
 8. ROVNANÍK, P., Effect of curing temperature on the development of hard structure of metakaolin-based geopolymer, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2010

2009

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. ROVNANÍK, P., Influence of C12A7 Mineral Accelerator on the Mechanical Properties of Fly Ash Based Geopolymer, příspěvek na konferenci XII International Scientific Conference, Building Materials Engineering, ISBN 978-80-7204-629-4, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., KOROZNÍ ODOLNOST BETONU S PŘÍMĚSÍ POPÍLKU, , ISBN 978-80-7204-629-4, VUT Brno, Brno, 2009
 4. FRÝBORTOVÁ, I.; ROVNANÍK, P., Vliv vysokoteplotního namáhání na vlastnosti alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů s vyšším obsahem metakaolínu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2009, ISBN 978-80-214-3843-9, VUT FAST Brno, Brno, 2009
 6. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Thermal behaviour of alkali activated slag composites, příspěvek na konferenci Applications of structural fire engineering, ISBN 978-80-01-04266-3, ČVUT, Praha, 2009
 7. BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Pórová struktura betonu v povrchové vrstvě při různém způsobu úpravy povrchu, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009
 8. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů se silikátovými příměsmi, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009

2008

 1. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 2. FRÝBORTOVÁ, I.; ROVNANÍK, P., Effect of Various Composition and Dosage of Potassium Activator on the Properties of Alkali Activated Slag Mortar, příspěvek na konferenci Junior Scientist Conference 2008, ISBN 978-3-200-01612-5, Vienna University of Technology, Vienna, 2008
 3. BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Influence of the nature of concrete surface on the porosity in surface layer, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures, ISBN 978-80-214-3773-9, VUT Brno, Brno, 2008
 4. ROVNANÍK, P., Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour, and Properties of Concrete and Concrete Structures, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 5. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Utilisation of alkali activated aluminosilicates as fire protecting materials, příspěvek na konferenci Concrete for Fire Engineering, ISBN 978-1-84806-041-8, IHs BRE Press, Brecknell UK, 2008
 6. ROVNANÍK, P.; FRÝBORTOVÁ, I., EFFECT OF CHAMOTTE AGGREGATE ON THE PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED SLAG COMPOSITE AFTER HIGH TEMPERATURE TREATMENT, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete III, ISBN 978-80-214-3642-8, Brno University of Technology, Brno, 2008
 7. ROVNANÍK, P., ALKALI ACTIVATED FLY ASH MATERIALS FOR BUILDING OF CLOSING BARRIERS IN MINING INDUSTRY, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete III, ISBN 978-80-214-3642-8, Brno University of Technology, Brno, 2008
 8. FRÝBORTOVÁ, I.; ROVNANÍK, P., Mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky v závislosti na druhu a množství použitých draselných aktivátorů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., High durable concrete with alternative aluminosilicate admixtures., příspěvek na konferenci . Non-traditional Cement and Concrete., ISBN 978-80-214-3642-8, VUT v Brně, Brno, 2008
 10. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Durability limit states for concrete structures - assessment tools, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 11. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Water Transport Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Composite Determined by Two Different Methods, článek v Trends in Applied Science Research, ISSN 1819-3579, Academic Journals Inc., USA, USA, 2008
 12. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Effect of High Temperatures on the Properties of Alkali Activated Aluminosilicate with Electrical Porcelain Filler, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, ISSN 0195-928X, 2008
 13. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., ALKALI ACTIVATED ALUMINOSILICATE COMPOSITES AS FIRE RESISTANT MATERIALS, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 14. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost vysokohodnotných betonů, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích., ISBN 978-80-87158-05-0, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost betonů s metakaolinem, příspěvek na konferenci Metakaolin 2008, ISBN 978-80-214-3582-7, VUT v Brně, Brno, 2008
 16. HORÁK, D.; ROVNANÍK, P., Vliv teploty ošetřování na pevnostní charakteristiky geopolymerního materiálu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2008, ISBN 978-80-214-3582-7, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 17. VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D, version 1.1, Part 2: User Manual, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 18. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D version 1.1, Part 1: Theory, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 19. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., MODELOVÁNÍ DEGRADACE BETONU MRAZEM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, 2008
 20. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Mechanical and hydric properties of alkali-activated aluminosilicate composite with electrical porcelain aggregates, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, 2008
 21. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Alternativní silikátové příměsi ve vztahu k obsahu hydroxidu vápenatého v betonu, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 22. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost betonů s náhradou slínku minerálními příměsmi, příspěvek na konferenci AKI 2008, ISBN 978-80-7080-700-2, VŠCHT Praha, Praha, 2008
 23. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů s přídavkem alternativních silikátových materiálů, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008

2007

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI., příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Modelování poškozování betonu působením mrazu, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, 2007
 3. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot., článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSV ČVUT, Praha, 2007
 4. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSV ČVUT, Praha, 2007
 5. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Thermal properties of alkali-activated slag subjected to high temperatures, článek v Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, 2007
 6. ROVNANÍK, P., VLIV NASYCENÍ VLHKOSTÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH STRUSKOVÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Construmat 2007 - conference about structural materials, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava, 2007
 7. ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY, příspěvek na konferenci CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2), ISBN 978-80-903807-8-3, CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., Praha, ČR, 2007
 8. ROVNANÍK, P., RC LifeTime - softwarová podpora navrhování životnosti železobetonových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 9. ROVNANÍK, P., Hodnocení zátěže životního prostředí a nákladů ve vazbě na životnost a hladinu spolehlivosti žb. konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 10. ROVNANÍK, P.; BAYER, P., The Size Effect Of Aggregate On The Porperties Of Alkali Activated Slag Compisite Exposed To High Temperatures, příspěvek na konferenci The fifth conference on material problems in civil engineering, MATBUD'2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Cracow University of Technology, Krakow, PL, 2007
 11. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Degradation modelling of blended cement concretes, příspěvek na konferenci Proceedings of XIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 12. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů a aplikace software RC LifeTime-SCM, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 13. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 14. ZUDA, L.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., High-temperature thermal properties of composite materials based on alkali activated slag, příspěvek na konferenci Computational and experimental analysis of structure and properties of new building materials from nano- to macrolevel IV, ISBN 978-80-01-03759-1, CTU, Praha, 2007
 15. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů, kapitola v Technické listy 2006: Soubor technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 16. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-792-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, SR, 2007
 17. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Účinky mrazu na beton, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2007
 18. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Durability of RC structures made from blended cement: Carbonation and chloride ingress, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Seminar on ECS, ISBN 978-80-01-03687-7, ČVUT, Praha, 2007
 19. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Carbonation modelling and reliability analysis of RC structures made from blended cements, příspěvek na konferenci Proceedings of the International RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for Concrete Durability - RILEM Proceedings PRO 47, ISBN 978-2-912143-95-2, RILEM Publication SARL, Bagneux, France, 2007
 20. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Zpevňován,í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007, ISBN 978-80-248-1291-5, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007

2006

 1. MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, ČR, 2006
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Vliv alkalického aktivátoru na rychlost tvorby pevné struktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS, Brno, 2006
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-8073-594-8, TU Košice, Levoča, 2006
 4. MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Tools for assessment of durability of concrete structures., příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 5. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., STUDIUM VLIVU DRUHU ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA PRŮBĚH REAKCE A VLASTNOSTI ZATVRDLÉHO PRODUKTU, příspěvek na konferenci PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, VUT v Brně, Brno, 2006
 7. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., New possibilities of fire protection of tunnel walls, příspěvek na konferenci Concrete Structures for Traffic Network, ISBN 80-903502-8-3, Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., Praha, 2006
 8. ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu, příspěvek na konferenci Construmat 2006 - conference about structural materials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Nitra, 2006
 9. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETONTSK, s.r.o., Praha, 2006
 10. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2006
 11. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z., Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation, příspěvek na konferenci Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures, ISBN 952-5075-79-6, Concrete Association of Finland, Helsinki, 2006
 12. BÍLEK, V.; ROVNANÍK, P., Resistance of alkali-activated slag concretes to freezing and thawing in different solutions, příspěvek na konferenci Eight CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, Supplementary Papers, ISBN 0-87031-208-1, ACI, Montreal, Canada, 2006
 13. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 14. ROVNANÍK, P.; ŽÁK, Z.; ČERNÍK, M., Synthesis of Phosphoryl Chloro- and Bromofluorides and Crystal Structure of POFCl2 and POF2Cl, článek v Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, ISSN 0044-2313, Wiley-VCH Verlag GmBH, 2006
 15. ROVNANÍK, P., Betony ze směsných cementů - aplikace software RC LifeTime SCM, kapitola v Technické listy 2006, Díl 1: Soubor technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2006
 16. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 17. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, Brno, ČR, 2006

2005

 1. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., RC LifeTime - softwarová podpora navrhování životnosti železobetonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu CIDEAS, CIDEAS, Brno, 2005
 2. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, A.; ROVNANÍK, P., Karbonatace, cementy CEM II a doporučení ČSN EN 206-1., příspěvek na konferenci 12.Betonářké dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, 2005
 3. ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Žilina, 2005
 4. VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z., Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Rajecké Teplice, 2005
 5. ROVNANÍK, P.; DUFKA, A.; NOVÁK, J., Studium hydratace alkalicky aktivované strusky, článek v ChemZi, ISSN 1336-7242, Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava, Slovensko, 2005
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv karbonatace na lomově-mechanické vlastnosti zatvrdlé cementové pasty, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky V., ISBN 80-214-2854-6, Brno, ČR, 2005
 7. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J., Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading., příspěvek na konferenci Cement Combinations for Durable Concrete, ISBN 0-7277-3401-6, Dundee, 2005
 8. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M., Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes, příspěvek na konferenci CD (TT4-42), Lyon, 2005
 9. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., Durability vs. Reliabilty of RC Structures, příspěvek na konferenci 10DBMC, Lyon, France, 2005
 10. ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik, Properties of alkali-activated aliminosilicate composite after thermal treatment, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005
 11. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Role of fiber reinforcement in alkali-activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature, příspěvek na konferenci Non-traditional Cemnet & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005

2004

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., How Reliable is the Durability of RC Structures?, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague, USA, 2004
 2. ROVNANÍK, P.; ČERNÍK, M., Syntéza a struktura donorem stabilizovaných difluorofosfátofluorofosforanů., , ISSN 0009-2770, 2004
 3. ROVNANÍK, P.; TARABA, J.; KAPIČKA, L.; ČERNÍK, M., Base-Induced Dismutation of POCl3 and POBr3: Synthesis and Structure of Ligand-Stabilized Dioxophosphonium Cations., článek v Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, 2004
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Silchem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, a.s., Brno, 2004
 5. ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2004
 6. ROVNANÍK, P.; ČERNÍK, M., Synthesis and charakterisation of trimethylsilyl phosphorohalidates: Me3SiO(O)FX (X= Cl, Br) and (Me3SiO)2P2O3F2., článek v JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, ISSN 0022-1139, 2004
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci Silichem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, Brno, 2004
 8. ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 9. TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004
 10. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, Česká chemická společnost, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný