English

Ing. Jana Krupicová, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T., Optimisation of swimming pool halls envelope with respect to thermal and moisture design., příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; STRAKA, B., Acoustic Response of Timber Joist Ceilings onto Dynamic Loads., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2013
 2. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, Volyně, 2013
 3. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4205-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 4. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8379-6, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 5. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8380-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 6. DONAŤÁKOVÁ, D.; KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; STRAKA, B., Acoustic Properties of Timber Joist Ceilings with Respects to Their Response onto the Effects of Dynamic Loads, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 649 - enviBUILD 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications, Switzenland, 2013

2012

 1. VLACH, F.; JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J., Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi, příspěvek na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, 2012
 2. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropní konstrukce při rekonstrukcích, příspěvek na konferenci CD nosič, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE Košice, Košice, 2012
 3. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Aplikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 4. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha 5, Praha, 2012
 5. BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012, ISBN 978-80-86837-36-9, VOŠ Volyně, Volyně, 2012
 6. KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T., Opláštění budov, příklady řešení LOP a nejčastější vady a poruchy LOP, , Stavokonzult, Hradec Králové, 2012

2011

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Apikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA, Praha, 2011
 2. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Vliv separační vrstvy u dřevobetonových stropů na jejich únosnost, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-01-04959-4, Praha, 2011
 3. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Rozbor vlivu separační vrstvy u dřevobetonových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2011, ISBN 978-80-86837-33-8, VOŠ Volyně, Volyně, 2011

2010

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Opláštění bazénové haly na dřevěné zaoblené konstrukci, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí - Dřevostavby 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, VOŠ Volyně, Volyně, 2010

2009

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Konštrukcie bazénovej haly v Brne - Kohoutoviciach, , ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 2. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠMAK, M.; STRAKA, B., Konstrukce bazénové haly v Brně - Kohoutovicích, , ISBN 978-80-8076-079-3, JAGA GROUP, a.s., Bratislava, 2009
 3. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Výzkum v oblasti rekonstrukcí dřevěných stropů formou spřažení s betonovou deskou, , ISBN 978-80-8076-079-3, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 4. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Výskum v oblasti rekonštrukcií drevených stropov formou spriahnutia s betónovou doskou, , ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA GROUP, a.s., Bratislava, 2009
 5. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Aplikace betonu z druhotných surovin u kompozitních dřevobetonových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní věděcká konference, Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 6. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropní konstrukce s použitím betonu z recyklovaných surovin, příspěvek na konferenci Dřevostavby- sborník z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 978-80-86837-21-5, Volyně, 2009

2008

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Spřažené dřevobetonové stropy s aplikací betonu z druhotných surovin v oblasti rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukce 2008, ISBN 978-80-248-1886-3, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2008
 2. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Experimentální analýza vlastností dřevobetonové stropní konstrukce, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2008 - sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční úřastí, ISBN 978-80-86837-18-5, Volyně, 2008
 3. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropy, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2008

2007

 1. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Lightweight concrete application by the composite wood concrete joist ceilings, příspěvek na konferenci The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-0545-0, Millpress Rotterdam, Netherlands, 2007
 2. PEXOVÁ, J., Střešní pláště bazénových hal, příspěvek na konferenci Konference Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, CERM, Brno, Brno, 2007

2006

 1. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Analysis of composite wood concrete joist ceilings behavior with use of lightweight concrete, příspěvek na konferenci CD Zborník prispevkov, ISBN 80-8073-678-2, CPRESS, Košice, Košice, 2006
 2. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., ANALYSIS OF COMPOSITE WOOD CONCRETE JOIST CEILINGS BEHAVIOR WITH USE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE, příspěvek na konferenci Zborník abstraktov, ISBN 80-8073-677-4, CPRESS, Košice, Košice, 2006
 3. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Spřažené dřevobetonové stropní konstrukce s lehkým betonem při aplikaci v oblasti rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z 28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Praha, 2006
 4. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K., Dřevobetonové stropy s aplikací lehkého betonu, příspěvek na konferenci Sborník přízpěvků, ISBN 80-214-3237-3, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2006
 5. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, ostrava, Ostrava, 2006

2005

 1. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Experimentální analýza vlastností spřaženého dřevobetonového průřezu při užití lehkého betonu, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 2. PEXOVÁ, Jana; NOVOTNÝ, Miloslav, Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce, příspěvek na konferenci Sborník přednášekz odborného semináře se zahraniční účastí DŘEVOSTAVBY 2005, ISBN 80-86837-02-5, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola., Volyně, 2005

2004

 1. NOVOTNÝ, M.; PEXOVÁ, J., Rekonstrukce trámových stropů u rodinného domku v Klimkovicích, příspěvek na konferenci Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost WTA, Praha, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný