English

Ing. Abayomi Omishore, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KALA, Z.; OMISHORE, A.; SEITL, S.; KREJSA, M.; KALA, J., The effect of skewness and kurtosis on the probability evaluation of fatigue limit states, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2017

2016

 1. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J.; OMISHORE, A., FE Nonlinear Analysis of Lateral-torsional Buckling Resistance, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 2. OMISHORE, A., Fuzzy Analysis of the Serviceability Limit State of a Truss Cantilever, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8984, 2016
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy Stochastic Approaches for Analysing the Serviceability Limit State of Load Bearing Systems, článek v International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 1998-0159, 2016
 4. KALA, Z.; KALA, J.; OMISHORE, A., Probabilistic Buckling Analysis of Thin-walled Steel Columns using Shell Finite Elements, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016

2015

 1. KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; VEJVODA, S.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of Stress State of Welded Tanks, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISSN 1662-7482, ISBN 978-80-227-4259-7, Switzerland, 2015

2014

 1. KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of the Stress State in Shell Courses of Welded Tanks for Oil Storage, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, Litva, 2014
 2. KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; VEJVODA, S.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of the Stress State in Shell Courses of Crude Oil Cylindrical Tanks, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014

2012

 1. OMISHORE, A., Verification of Design Procedures of Structural Stability using Probabilistic Method of Reliability Analysis, příspěvek na konferenci 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISBN 978-0-7354-1091-6, Kos, Řecko, 2012

2011

 1. OMISHORE, A., Uncertainty Analysis of the Cross-sectional Area of a Structural Member, příspěvek na konferenci 4th WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-022-0, Corfu, Greece, 2011
 2. OMISHORE, A., Optimized Stochastic Based Design of Structures, příspěvek na konferenci 4th WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-022-0, Corfu, Greece, 2011
 3. OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L., Fuzzy Analysis of Civil Engineering Problems, příspěvek na konferenci 17th International Conference of Soft Computing, Mendel 2011, ISBN 978-80-214-4302-0, Brno, 2011
 4. OMISHORE, A., Optimal Design of Structures via Stochastic Approaches,, příspěvek na konferenci 17th International Conference of Soft Computing, Mendel 2011, ISBN 978-80-214-4302-0, Brno, 2011
 5. OMISHORE, A., Verification of the Design Reliability of Steel Structures, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011

2010

 1. PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A., Uncertainty Analysis of Ultimate Limit State of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci Reliability, Risk and Safety (ESREL 2010), ISBN 978-0-415-60427-7, Rhodos, Řecko, 2010
 2. OMISHORE, A., Advanced Modeling Approaches for Reliability Analysis of Steel Structures, příspěvek na konferenci 3rd WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology, ISBN 978-960-474-203-5, Corfu, Řecko, 2010
 3. OMISHORE, A., Uncertainty Forecasting in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Applied and Theoretical Mechanics, ISBN 978-960-474-264-6, Atheny, Řecko, 2010
 4. OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of Structures, Problems and Applications, příspěvek na konferenci 3rd WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology, ISBN 978-960-474-203-5, Corfu, Řecko, 2010
 5. OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L., Fuzzy Probabilistic Models, Uncertainty and Structural Reliability, příspěvek na konferenci Modern building materials, structures and technigues, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius, Lithuania, 2010
 6. PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A., Fuzzy Analysis of Ultimate Limit State of Steel Concrete Structural Members, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius, Litva, 2010
 7. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Stability Problems of Steel-Concrete Members Composed of High Strength Materials, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, 2010

2009

 1. KALA, Z.; OMISHORE, A., Applications of Advanced Variance-based Methods in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in civil Engineering, ISBN 978-83-924884-3-9, Warsawa, Polsko, 2009
 2. KALA, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A., CITLIVOSTNÍ ANALÝZA MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI OCELOVÉ VZPĚRY S UŽITÍM NELINEÁRNÍHO DESKOSTĚNOVÉHO MODELU MKP, , Brno, Česká republika, 2009
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A., VYBRANÉ PROBLÉMY MODELOVÁNÍ A SPOLEHLIVOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 4. KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; OMISHORE, A., Imperfections in Steel Plated Structures - Should we Straighten their Plate Elements?, příspěvek na konferenci Nordic Steel Construction Conference NSCC2009, ISBN 91-7127-058-2, Malmo, Sweden, 2009
 5. OMISHORE, A.; KALA, Z., Reliability Analysis of Steel Structures with Imperfections, příspěvek na konferenci Nordic Steel Construction Conference, ISBN 91-7127-058-2, Malmo, Švédsko, 2009
 6. KALA, Z.; OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L., Applicability of Fuzzy Logic to the Definition of the Buckling Length of Steel Plane Frames, článek v Engineering Structures and Technologies, ISSN 2029-2317, 2009
 7. KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 978-981-08-3068-7, 2009
 8. PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KALA, Z., Fuzzy and Fuzzy Random Analysis of Uncertainties of Standards Leading to Failure of Structures, příspěvek na konferenci Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III, ISBN 978-84-96736-65-8, Barcelona, Španělsko, 2009
 9. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Application of Sensitivity Analysis to Stability Problems of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci CMM-2009 - Computer Methods in Mechanics, ISBN 978-83-7481-245-0, Zelená Hora, Polsko, 2009

2008

 1. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy stochastická analýza spolehlivosti konstrukcí, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 2. KALA, Z.; OMISHORE, A., Sobolova citlivostní analýza rovinného ocelového rámu, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L., The Computation of Sensitivity Analysis of Stability Problems of Steel Plane Frames, příspěvek na konferenci ICTAM 2008, ISBN 978-0-9805142-1-6, Adelaide, Australia, 2008
 4. OMISHORE, A.; KALA, Z.; PUKLICKÝ, L., Fuzzy Probabilistic Models in Structural Reliability, příspěvek na konferenci Civil-Comp, ISBN 978-1-905088-21-8, Atény, Řecko, 2008
 5. KALA, Z.; OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L., Sensitivity Analysis of Stability Problems of Steel Plane Frames, příspěvek na konferenci Civil-Comp 2008, ISBN 978-1-905088-21-8, Atény, Řecko, 2008
 6. OMISHORE, A.; KALA, Z., Stochastic and Sensitivity Analysis with Missing Data, příspěvek na konferenci ECCOMAS 2008, ISBN 978-84-96736-55-9, Venice, Italy, 2008
 7. OMISHORE, A.; KALA, Z., Sensitivity Analysis of Ultimate Resistance of Steel Plane Frames to Imperfections, příspěvek na konferenci ASRANET 2008, ISBN 978-0-9553550-2-8, Atény, Řecko, 2008

2007

 1. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy probabilistic models in structural reliability, , Cape Town, South Africa, 2007
 2. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy probabilistic models in structural reliability, příspěvek na konferenci Recent developments in structural engineering, mechanics and computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Cape town, South Africa, 2007
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A., Reliability Analysis of Steel Structures Focused on Semi-probabilistic Design Concept of Eurocodes, příspěvek na konferenci Computational Plasticity, ISBN 978-84-96736-29-0, Barcelona, Španělsko, 2007

2006

 1. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy neurčitost stochastických metod, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 2. OMISHORE, A., Fuzzy analýza vzpěrných délek ocelového rámu, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A., Uncertainty analysis of the influence of imperfections on the reliability of steel structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 4. KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A., Note to the transparency of the reliability level of limit state design criteria, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 5. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy uncertainty of stochastic methods, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 6. KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A., K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 7. KALA, Z.; OMISHORE, A., Analýza neurčitosti vlivu imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 8. OMISHORE, A., Fuzzy analysis of buckling lengths of steel frames, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 9. OMISHORE, A., Uncertainty in Modeling of Steel Structures, příspěvek na konferenci PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 10. MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A., K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, SR, 2006
 11. MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A., Note to the Transparency of the Reliability Level of Limit States Criteria for Stability Design, příspěvek na konferenci SDSS 2006, ISBN 972-8469-61-6, Lisbon, Portugal, 2006
 12. KALA, Z.; OMISHORE, A., Stability Problems of Steel Structures with Consideration of Fuzzy-Random Imperfection Inputs, příspěvek na konferenci Symposium Stability of Structures, ISBN 83-914019-3-6, Zakopane, Poland, 2006
 13. KALA, Z.; OMISHORE, A., Fuzzy and Stochastic Theories and their Applications in Structural Engineering, příspěvek na konferenci ASRANet, ISBN 0-9553550-0-1, Glasgow, UK, 2006
 14. OMISHORE, A.; KALA, Z., Fuzzy Distribution of the Load-Carrying Capacity of Steel Member under Compression, příspěvek na konferenci VSU 2006, ISBN 954-331-009-2, Sofia, Bulgaria, 2006
 15. OMISHORE, A.; KALA, Z., Application limits of Conventional Models of Systems, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01770-6, Praha, ČR, 2006
 16. OMISHORE, A.; KALA, Z., Fuzzy Analysis of Buckling Lengths of Steel Frame, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. OMISHORE, A., Fuzzy set theory in application to the analysis of the load carrying capacity of steel member under compression, příspěvek na konferenci Staticko konstrukční problémy, ISBN 80-7099-742-7, Štrbské pleso, SR, 2005
 2. OMISHORE, A., Sensitivity analysis of the stability problems of steel structures, příspěvek na konferenci Lightweight, ISBN 83-908867-9-0, Obrebski, Varšava, Polsko, 2005
 3. KALA, Z.; OMISHORE, A., Comparison of Fuzzy Set Theory and Stochastic Method in Application to the Analysis of the Load Carrying Capacity of Steel Members Under Tension, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Obrebski, Polsko, Varšava, 2005
 4. KALA, Z.; OMISHORE, A., Comparison of Fuzzy Set Theory and Stochastic Method Results in Application to the Analysis of the Ultimate Load-carrying Capacity of Steel Members with Imperfections, příspěvek na konferenci COMPLAS, ISBN 84-95999-78-1, Barcelona, Španělsko,, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný