English

Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; HODNÁ, J., Molar ratio and polymer modification influence to water glass coatings matrix basic properties, příspěvek na konferenci Maltoviny 2015, ISBN 978-80-214-5294-7, VUT v Brně, Brno, 2015
 2. ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o., , 2015
 3. HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Periodic Monitoring Importance in Respect of Cooling Towers' Long-term Service Life Effective Prolongation, příspěvek na konferenci ICCT 2014 International Conference Industrial Chimneys & Cooling Towers, ISBN 978-3-925795-97-8, VDS VERLAGSDRUCKEREI SCHMIDT, Germany, 2014

2012

 1. ŠNIRCH, Z., Grind Cullet and Silicate Coatings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2012
 2. ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012
 3. ŠNIRCH, Z., Silicates (water glasses) coatings matrix possibilities, článek v Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, 2012
 4. ŠNIRCH, Z., ZÁVĚREČNÁ ZPRAVA PROJEKTU INOVAČNÍHO VOUCHERU OPTIMALIZACE RECEPTUR AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT, , Vut, Brno, 2012
 5. ŠNIRCH, Z., ZÁVĚREČNÁ ZPRAVA PROJEKTU INOVAČNÍHO VOUCHERU OPTIMALIZACE RECEPTUR AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT, , Vut, Brno, 2012
 6. ŠNIRCH, Z., Bridge piers and abutments surface degradation reduction posibility, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2012
 7. SCHENKOVÁ, K., PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 8. ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K., POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno, 2012

2011

 1. ŠNIRCH, Z., ZMĚNY POMĚRŮ POJIVA A PLNIVA MODIFIKOVANÝCH SILIKÁTOVÝCH NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Maltoviny 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, VUT v Brně, 2011
 2. ŠNIRCH, Z., Protecting coats systems new possibilities, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Cemal ARDIL, EiC,, Bali, 2011
 3. ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R., The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Cemal ARDIL, EiC,, Bali, 2011
 4. ŠNIRCH, Z., ZÁVISLOST DEGRADACE SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ NA KONSTRUKCI MOSTNÍCH OPĚR A DEGRADACE UMĚLE SIMULOVANÉ, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE MEDIA, SILNICE A ŽELEZNICE, ČR, 2011
 5. ŠNIRCH, Z., Dependencies between laboratory simulated and real degradations of cooling towers surface, příspěvek na konferenci XII. DBMC International conference on durability of building materials and components VOLUME 1-4, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP EDICOES, PORTO, 2011

2010

 1. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., RIZIKO ROZVOJE ALKÁLIOVÉHO ROZPÍNÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci IX. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, BRNO, 2010
 2. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; LUKAVEC, M., THE ASSESSMENT METHOD OF VERTICAL CRACKS INFLUENCE ON COOLING TOWERS SHELL, příspěvek na konferenci Service Life Design for Infrastructure, ISBN 978-2-35158-096-7, RILEM PUBLICATIONS, DELFT, NRTHERLANDS, 2010
 3. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., New direction of cooling towers monitoring and diagnostics, příspěvek na konferenci Advanced and trends in Structural engineering, mechanics and computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC PRESS, CAPE TOWN, 2010
 4. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., New possibilities of cooling towers diagnostics and repairs for increasing a service life, příspěvek na konferenci CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS VOLUME 1, ISBN 978-0-415-59316-8, CRC PRESS/BALKEMA, Mérida, Yucatán, México, 2010
 5. ŠNIRCH, Z.; LUKAVEC, M.; DUFKA, A., METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2010

2009

 1. DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Možnosti zvyšování odolnosti stříkaných betonů vůči působení chemicky agresivních prostředí, příspěvek na konferenci Sborník konference Ideas 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, 2009
 2. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z., Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 3. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., GRIND CULLET AS SILICONE PLASTER FILLER, příspěvek na konferenci sborník konference CC a S, ISBN 978-80-554-0100-3, žilina, 2009
 4. ŠNIRCH, Z., SILICONE PLASTERS AND GRIND CULLET, příspěvek na konferenci st WTA-International PhD Symposium - Building Materials and Building Technology for Preservation of the Built Heritage, ISBN 978-92-871-6498-8, K.U.Leuven - Civil Engineering Department, lueven, 2009
 5. ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI ZEFEKTIVNĚNÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD A SANAČNÍCH HMOT POUŽÍVANÝCH PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCÍ TAHOVÝCH CHLADÍCÍCH VĚŽÍ, , VUT Brno, Brno, 2009
 6. ŠNIRCH, Z., CONCRETE SURFACE COATINGS PROBLEMS AND DEFECTS, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-01-04355-4, čvut, Kruh u Jilemnice, 2009
 7. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A., METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, brno, 2009
 8. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., SILIKONOVÉ OMÍTKY MODIFIKOVANÉ DRUHOTNÍMI SUROVINAMI - DRCENÉ ODPADNÍ SKLO, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM. BRNO, BRNO, 2009

2008

 1. ŠNIRCH, Z., SKELNÝ RECYKLÁT V OMÍTKOVÝCH SMĚSÍCH, příspěvek na konferenci MALTOVINY 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT BRNO, BRNO, 2008
 2. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - DRCENÉ ODPADNÍ SKLO, výzkumná zpráva projektu , 2008
 3. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - VYSOKOPECNÍ STRUSKA, výzkumná zpráva projektu , 2008
 4. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACE PMM (PPM POLYMER - MODIFIED MORTARS), výzkumná zpráva projektu , 2008
 5. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A., VLIV AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ NA MODIFIKOVANÉ POLYMER-CEMENTOVÉ HMOTY, výzkumná zpráva projektu , 2008
 6. ŠNIRCH, Z., SKLOVITÁ UHELNÁ STRUSKA V SANAČNÍCH MALTÁCH, příspěvek na konferenci Construmat cdrom, ISBN 978-80-214-3660-2, vutbr, moravec, 2008
 7. KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stanovení dožití chladící věže CHV5 v areálu elektrárny Počeray, příspěvek na konferenci SVIII: mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 8. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; MELICHAR, T., Cementokonopné desky ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, Brno, 2008

2007

 1. ŠNIRCH, Z., POROVNÁNÍ NÁHRADY POJIVA A PLNIVA DRUHOTNÝMI SUROVINAMI V SANAČNÍCH MATERIÁLECH, příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Vutbr, Brno, 2007
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2007
 3. ŠNIRCH, Z., MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN.V ŽB KONSTRUKCÍCH, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Silnice a železnice, Ostarava, 2007
 4. ŠNIRCH, Z., MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN.V ŽB KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci Sborník Anotací Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vut v Brně, FAST, Brno, 2007

2006

 1. HORKÝ, O.; ŠNIRCH, Z.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P., Návrh rekonstrukce mostních staveb s využitím chemických analýz, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry, příspěvek na konferenci Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách, ISBN 80-239-7878-0, srní, 2006
 3. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY, příspěvek na konferenci Zborník přednášek Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Račkova Dolina, 2006
 4. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., THE APPRAISAL OF STATE OF REINFORCED CONCRETE JAMB STONE OF DADO TUNNELS EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS SO AS TO PREDICT ITS DURABILITY, příspěvek na konferenci serviceability of underground structures, ISBN 7-5608-2659-8, Tongji University Press , SHANGHAI. ČÍNA, 2006
 5. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE, příspěvek na konferenci serviceability of underground structures, ISBN 7-5608-2659-8, Tongji University Press , SHANGHAI. ČÍNA, 2006
 6. BROŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z., POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách,, ISBN 80-239-7878-0, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Srní , 2006
 7. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Failures of coating systems used for protection of concrete structures, příspěvek na konferenci Sbormík Přednášek IBAUSIL 2006, Wimar, Weimar, 2006
 8. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Využití fyzikálně-chemických postupů pro stanovení stáří trhlin, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Česká stavební společnost - WTA CZ, Praha, Novotného lávka 5, 2006
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Repair system for concrete structures with utilize of waste products, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10-20, ISBN 88-89972-06-8, Fib Italia, Neapol, 2006
 10. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A., RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci Vustah X.konference, ISBN 80-239-7146-8, Vyzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2006
 11. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ssbk, Brno, 2006
 12. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISBN 80-02-01792-7, Sprint service Praha, Milovy, 2006
 13. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci Sborník konference Odpadové Fórum 2006, ISBN 80-02-01792-7, PCHE, Milovy, 2006
 14. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 15. ŠNIRCH, Z., VLHKOST ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav2006, ISBN 80-214-3112-1, VUT v Brně, Brno, 2006

2005

 1. BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2005
 2. DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O., TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 0415396565, Taylor & Francis London, Cape Town, South Africa, 2005
 3. BYDŽOVSKÝ, J., KEPÁK, R., ŠNIRCH, Z., SNÍŽOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, WTA CZ, VUT, FAST Brno, 2005
 4. ŠNIRCH, Z., CONNECTED SYSTEM FOR RECONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES WITH UTILIZE OF WASTE PRODUCTS, příspěvek na konferenci sborník International konference concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Unicersity of Žilina, žilina, 2005
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., VYUŽITÍ SKLOVITÉ UHELNÉ STRUSKY JAKO PLNIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Rájecké teplice, 2005
 6. ŠNIRCH, Z., HORKÝ, O., MODIFIKACE ADHEZNÍCH MŮSTKU DRUHOTNÝMI SUROVINAMI, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Rajecké teplice, 2005
 7. ŠNIRCH, Z., PROBLEMS AND DEFECTS ON COATS USED ON CONCRETE SURFACE, příspěvek na konferenci Juniormat 2005 5th International conference, ISBN 80-214-2984-4, VUT v Brně, FSI, VUT, FSI v Brně, 2005
 8. DUFKA, A., ŠNIRCH, Z., ANALYSIS IMUNITY OF DIFERENT TYPE REPAIR MATERIALS IN AGRESIVE ENVIROMENT, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 5-98580-013-X, Moskva, 2005
 9. ŠNIRCH, Z., DURABILITY OF COATING SYSTEMS TO PROTECT ENGINEERING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Sborník konference 6th International Congress-Global Construction:Ultimate Concrete Opportunities-Young Researchers Forum, ISBN 0-7277-3410-5, Thomas Telford Publishing, University of Dundee, Scotland, 2005
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 11. ŠNIRCH, Z., APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN DO MATERIÁLŮ TVOŘÍCÍCH UCELENÝ SANAČNÍ SYSTÉM, příspěvek na konferenci SANACE sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, SANACE 2005. Brno, 2005
 12. ŠNIRCH, Z., OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 80-903501-5-1, ČBS , Česká betonářsaká společnost ČSSI, Praha, Masarykova kolej, 2005
 13. ŠNIRCH, Z., VÝVOJ UCELENÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU VYUŽÍVAJÍCÍHO DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2831-7, CERM, Brno, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2005

2004

 1. HORKÝ, O., ŠNIRCH, Z., ZACH, J., APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY ČÁSTI PLNIVA PŘI VÍROBĚ STĚRKOVÝCH HMOT PŘI KONSTANTNÍ KONZISTENCI, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 2. ŠNIRCH, Z., ANALÝZA ODOLNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ SEKUNDÁRNÍCH OCHRAN V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Vysoké Učení Technické v Brně, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný