English

Ing. Stanislav Malaník, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S., Možnosti odstranění zápachu na stokové síti, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 2. HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Eliminace zápachu ze stokové sítě, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017

2016

 1. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S., Provozování tlakové kanalizace, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5453-8, VUTIUM, Brno, 2016

2013

 1. RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S., Čerpání odpadních vod, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 2. KUČERA, T.; MALANÍK, S., Výpočty ve vodárenství - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013

2010

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S.; STUDNIČKA, T., Stokování a čištění odpadních vod, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010

2009

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S.; STUDNIČKA, T., Stokování a čištění odpadních vod, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009

2008

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S., STOKOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, , VHO, Brno, 2008

2007

 1. MALANÍK, S.; HORÁK, M., Sewerage metwork damaged by sulphate corossion of concrete, , SPBGASU, Petrohrad, Ruská federace, 2007
 2. MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MIFEK, R.; MALANÍK, S.; HORÁK, M., Rekognoskace a poruchy na stokových sítích na poddolovaném území, příspěvek na konferenci NO-DIG Praha 2007, CzSTT, Praha, 2007
 3. HORÁK, M.; MALANÍK, S.; MIČÍN, J.; MIFEK, J.; RACLAVSKÝ, J., Monitoring a sanace na poddolovaném území, článek v NO-DIG, ISSN 1214-5033, CzSTT, Praha, 2007

2006

 1. RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; MALANÍK, S., Rekonstrukce vodohospodářských sítí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J.; MALANÍK, S., Stav vodohospodářských trubních sítí v Ruské federaci, příspěvek na konferenci NO-DIG 2006, CzSTT, Praha, 2006
 3. MALANÍK, S., Multikriteriální podpora plánování obnovy stokových sítí, příspěvek na konferenci Nové trendy v zásobování vodou, odkanalizování a nakládání s domovým odpadom, ISBN 80-227-2469-6, STU Bratislava, Žiar, Slovensko, 2006
 4. MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Decision Support for the Rehabilitation Planning of the Sewer Network, příspěvek na konferenci Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, TU Wien, Vídeň, 2006

2005

 1. RACLAVSKÝ, Jaroslav; MALANÍK, Stanislav, Theoretical Problems of Pipe Inserting, příspěvek na konferenci Infrastruktura podziemna miast, ISBN 0324-9735, Institut of the Civil Engineering of the Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2005
 2. KUČERA, T.; MALANÍK, S., Podpora při výběru bezvýkopové technologie sanace trubního vedení, příspěvek na konferenci NO-DIG, Česká společnost pro bezvýkopové technologie, Hradec Králové, 2005
 3. MALANÍK, S., Podpora plánování obnovy stokových sítí, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 4. MALANÍK, S., Stoková síť poškozená síranovou korozí betonu, článek v NO-DIG, ISSN 1214-5033, 2005
 5. MALANÍK, Stanislav, Obnova stokové sítě napadené síranovou korozí, článek v NO-DIG, ISSN 1214-5033, NO_DIG, Praha, 2005
 6. MIČÍN, J.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.; NOSEK, R., Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území, článek v NO-DIG, ISSN 1214-5033, NO-DIG, Praha, 2005

2004

 1. NOSEK, R., MALANÍK, S., Strategie plánování a výběr úseku a vhodné metody pro rekonstrukce stokové sítě, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 2. RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S., Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 3. MALANÍK, S., State-of the-Art of Water Supply Network Rehabilitation in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 22nd International NO-DIG Conference and Exihibiton, Hamburg, SRN, 2004
 4. MALANÍK, S., NOSEK, R., Kritéria pro výběr optimální strategie obnovy stokových sítí, příspěvek na konferenci 9. konference o bezvýkopových technologiích, Znojmo, 2004
 5. NOSEK, R.; MALANÍK, S.; RACLAVSKÝ, J., Metodika výběru úseku stokové sítě k rekonstrukci, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, Brno, Česká republika, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný