English

Ing. Michal Matysík, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 2. CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R., Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 3. ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 4. TIMČAKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 5. MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K., Concrete Carbonation Monitoring by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015), ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 2. MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K., Sledování karbonatace betonu metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 3. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 4. TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 5. MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K., The Application of NUS Method for Concrete-covered Steel Corrosion Monitoring, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2015
 6. MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2012

 1. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M., Evaluation of the Concrete Structure Integrity after Temperature Degradation via Nonlinear Ultrasonic Measurements, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2012 / NDE for Safety, ISSN 1213-3825, ISBN 978-80-214-4609-0, BETIS, s.r.o., Praha, 2012
 2. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M., Experimental investigation on nonlinear acoustic phenomena of damaged concrete structure, příspěvek na konferenci 8th CCC Congress, ISBN 978-953-7621-14-8, Croatia, 2012
 3. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., New approach to evaluate building material structure damage via nonlinear ultrasonic spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2012

2011

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V., Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings on 9th International Conference NDT 2011, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno University of Technology, Brno, 2011
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Concrete Lifetime Monitoring by Non-Destructive Testing Methods, příspěvek na konferenci 41st International Conference and NDT Exhibition- NDE for Safety, Defektoskopie 2011, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS sro, Praha, 2011
 3. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Porovnání detekce vnitřních vad mrazem poškozených střešních tašek akustickými nedestruktivními metodami, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 4. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Detection of Cracks in Concrete Using NonLinear Acoustic Spectroscopy Methods, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 5. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., New Approach to Evaluate Building Material Structure Damage via Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci VIth Workshop "NDT in Progress", ISBN 978-80-214-4339-6, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 6. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M., Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, VŠCHT, Praha, 2011
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J., Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 8. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact-echo method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011
 9. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2011

2010

 1. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Application of Nonlinear Acoustic Spectroscopy to Crack Detection in Concr., příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010, ISBN 978-80-7204-723-9, BUT, Brno, 2010
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010, ISBN 978-80-7204-723-9, BUT, Brno, 2010
 3. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nondestructive Methods for Civil Engineering, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno CR, 2010
 4. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of Internal and Surface Defects of Ceramic Tiles by Means of the Impact Echo Method, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 5. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete Parts, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Application Non Destructive Testing During Concrete Hardening and Setting, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 7. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear ultrasonic spectroscopy as a tool to evaluate building material structure damage, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2010
 8. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010
 9. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L., Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla, článek v Media4u Magazine, ISSN 1214-9187, http://www.media4u.cz/, http://www.media4u.cz/, 2010
 10. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M., Non-linear Ultrasonic Spectroscopy as an Assessment Tool for the Structure Integrity of Concrete Specimens, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Brno, 2010
 11. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010

2009

 1. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Location of piezoelectric sensors of ceramic tile, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy as an Assessment Tool for the Concrete Specimens Structure Integrity, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 3. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by NAS Method, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 4. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K.; VYROUBAL, P., Assessment of Reinforcement corrosion Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Vth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts, ISBN 978-80-214-3968-9, Betis, s.r.o., Praha, 2009
 5. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 6. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, Slovinsko Ljubljana, 2009
 7. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, příspěvek na konferenci Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 978-961-90610-7-7, Slovenian NDT, Ljubljana, 2009
 8. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 9. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., NDT OF FREEZE-THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 10. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., NDT OF FREEZE-THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 11. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., USE OF THE NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY METHOD TO CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 12. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M., APPLICATION OF THE FREQUENCY INSPECTION METHOD TO LIGHTWEIGHT CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 13. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; STRYK, J., On the detection of the consequences of reinforced concrete armature corrosion using non-linear spectroscopy, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 14. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K., NDT of Reinforcement Corrosion Using Ultrasonic Spectroscopy, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2009
 15. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Použitelnost metod nelineární akustické spektroskopie pro defektoskopii teplotně degradovaných betonových vzorku, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 16. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorku z lehkého betonu metodou impact-echo, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009

2008

 1. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P., On the Application Potential of Non-linear Ultrasonic Spectroscopy for Detecting Corrosion of Steel Armature in Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Civil Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 2. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Aplikovatelnost akustických metod pro NDT keramických dlaždic - nelineární ultrazvuková spektroskopie, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Civil Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 3. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M., APLIKOVATELNOST AKUSTICKÝCH METOD PRO NDT KERAMICKÝCH DLAŽDIC METODA IMPACT ECHO, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 4. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Použitelnost metod nelineární akustické spektroskopie pro defektoskopii teplotně degradovaných betonových vzorků, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, VUT v Brně a ČNDT, Brno, 2008
 5. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 6. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 7. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci CD Proceedings of 17th World Conference on Non-destructive Testing, Chinese Society for Non-destructive Testing, Shanghai, China, 2008
 8. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M., Diagnosing Reinforcement Corrosion by Means of Non-linear Ultrasonic Spectroscopy, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, NDT Welding Bulletin, Praha, 2008
 9. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M.; MARTINEK, J., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR BEFORE AND AFTER REALIZATION OF THE FROST-THAWING TEST ON CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Ewgae Krakow 2008, ISBN 978-83-7242-478-5, Cracow University of Technolog, Krakow, 2008
 10. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., MEASURING OF ACOUSTICAL PERFORMANCE OF ROAD SURFACE BY STATISTICAL PASS-BY METHOD, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 11. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M., RESEARCH ON ACOUSTIC METHODS FOR NONDESTRUCTIVE TESTING OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 12. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., TESTING OF POLYMER-FIBRE-FILLED CONCRETE SPECIMENS BY MEANS OF NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY, příspěvek na konferenci Physical and Material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 13. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., VÝZKUM AKUSTICKÝCH METOD PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 14. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Testing of Concrete Specimens by Means of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical university, Istanbul, 2008
 15. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; ŘÍMAL, J., Diagnostics of concrete components using nonlinear ultrasonic spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 16. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 17. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic spectroscopy of ceramic specimens, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008

2007

 1. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KEPRT, J., APPLICATION OF THE NON-LINEAR ULTRASONIC SPETROSCOPY METHOD TO LIGHTWEIGHT CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE-THAW CYCLES, příspěvek na konferenci 5TH Workshop NDT, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 3. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M., NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR DEFECTOSCOPY IN CIVIL, příspěvek na konferenci NEW TRENDS IN PHYSICS 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Brno University of Technology, Brno, 2007
 4. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M., Non-linear Ultrasonic Spectroscopy as a Tool for Defectoscopy in the Civil Engineering, příspěvek na konferenci New Trends in Physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing. Zdeněk Novotný, Csc., Brno, 2007
 5. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Ceramic Specimen, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS,s.r.o., Praha, 2007
 6. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; ŘÍMAL, J., Diagnostics of Concrete Components Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS s.r.o., Praha, 2007
 7. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES, příspěvek na konferenci Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky, ISBN 978-80-214-3504-9, Betis s.r.o. Praha, VUT v Brně, 2007
 8. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Měřicí zařízení pro aplikaci metody nelineární ultrazvukové spektroskopie, příspěvek na konferenci Česko-Slovenská konference EXPERIMENT ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, s.r.o., Brno, 2007
 9. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., ON THE EFFECT OF CONCRETE STRUCTURE ON THE ELASTIC WAVE PROPAGATION SPEED, příspěvek na konferenci PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., Brno, 2007
 10. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., ON THE EFFECT OF THE CONCRETE MIX COMPOSITION ON THE VALUE OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY, příspěvek na konferenci PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2007
 11. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and Material engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 12. MATYSÍK, M., PŘÍPRAVA A MECHANIZMUS PORUŠENÍ STRUKTURY BETONOVÝCH TRÁMCŮ PRO TESTOVÁNÍ METODAMI NELINEÁRNÍ AKUSTICKÉ SPEKTROSKOPIE, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K., Optimization of sensor configuration for detecting the specimen response to ultrasonic harmonic excitation, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-7204-487-7, CERM, akademické nakladatelství, Brno, 2006
 2. MATYSÍK, M., Fabricate of concrete test blocks for nonlinear acoustic spectroscopy methods and mechanism of crack generation in concrete, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006 PROCEEDINGS, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, Brno, 2006
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M., Experiment set-up testing for non-linear ultrasonic spectroscopy, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIS, Tabor, 2006
 4. MATYSÍK, M.; ZADĚLÁK, M., Mechanism of Crack Generation in Concrete and the Manufacture of Test Specimens for Non-linear Acoustic Spectroscopy Methods, příspěvek na konferenci PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 5. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M., Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP Berlin, Berlin, 2006
 6. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M., Testing of pickups for single-exciting signal non-linear acoustic spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 7. MATYSÍK, M., Metody nelineární akustické spektroskopie a jejich využití ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3112-1, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, Brno, 2006

2005

 1. MATYSÍK, M., The Cement Hydration Heat Development Progress Monitoring, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, Brno, 2005
 2. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L., Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, VUT v Brně, 2005
 3. MATYSÍK, M., On the Effect of Additives on the Cement Hydration Heat Development Progress, příspěvek na konferenci NDT in Progress, ISBN 80-214-2996-8, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, Praha, 2005
 4. MATYSÍK, M., The Hydration Heat Development Progress in Dependence on Used Additives, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT v Praze, Praha, 2005
 5. MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K., Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005

2004

 1. MATYSÍK, M., KOŘENSKÁ, M., Defectoscopy of Reinforced Concrete Components and Structures by Impact Echo Method, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 2. KOŘENSKÁ, M., MATYSÍK, M., MANYCHOVÁ, M., Nelineární ultrazvuková spektroskopie stavebních prvků a konstrukcí., příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departmens of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak repulblics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný