English

Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KRATOCHVÍL, R., Historical and actual maps of Býčí skála cave, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing s.r.o., Brno, 2017

2016

 1. KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M., Determination of geometrical and temporal Characteristics of Device for absolute GNSS Antenna Calibration, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 2, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-59-9, STEF92 Technology, Ltd., Sofie, Bulharsko, 2016
 2. KRATOCHVÍL, R., Přehled vývoje mapových děl Býčí skály do poloviny 20. století, kapitola v Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích, ISBN 978-80-7028-461-2, Moravské zemské muzeum, Brno, 2016

2014

 1. KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M., Determination of Geometrical and Temporal Characteristics of Device for Absolute GNSS Antenna Calibration, , Institut struktury a mechaniky hornin, AVČR, Praha, 2014
 2. KRATOCHVÍL, R.; CHALUPKOVÁ, K.; MATUŠKOVÁ, K., Dokumentace historické těžební lokality V Zrcadlech , příspěvek na konferenci Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2014 XXI. konference SDMG, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, Ostrava, 2014
 3. KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T., Geometrical and temporal characteristics determination of device for antenna calibration, , Wroclaw, 2014

2013

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; KRATOCHVÍL, R., Laboratory of Water-Management Research Institute of Water Structures, , Brno University of Technology, Brno - Sofie, 2013
 2. KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2013

2009

 1. HEFTY, J.; GERHÁTOVÁ, L.; BECKER, M.; DRESCHER, R.; STANGL, G.; KRAUSS, S.; CAPORALI, A.; LIWOSZ, T.; KRATOCHVÍL, R., Long-Term Densification of Terrestrial Reference Frame in Central Europe as the Result of Central Europe Regional Geodynamic Project 1994-2006, příspěvek na konferenci Geodetic Reference Frames, IAG Symposium Munich, Germany, October 9-14, 2006, ISBN 978-3-642-00859-7, Springer, Berlin, 2009
 2. HANZL, V.; KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Historie a současnost prací Ústavu geodézie VUT v Brně v Moravském krasu, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, 20. - 22. deben 2009, Geodézie a kartografie, Sekce 11, Sborník příspěvků., ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; VONDRÁK, J., AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK V TERÉNU, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia 4: Geodézia a kartografia, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. VONDRÁK, J.; FORAL, J.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁB, T., Geodetická příručka II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, , Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, Brno, 2008
 3. KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Měřické práce realizované v průběhu posledních let Ústavem geodézie VUT v Brně v širším okolí jeskyně Býčí skála, příspěvek na konferenci Sborník anotací a digitální sborník přednášek XV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, Kutná Hora 15. - 16. října 2008, ISBN 978-80-248-1852-8, Společnost důlních měřičů, Ostrava, 2008
 4. KRATOCHVÍL, R., Zhodnocení přesnosti určení polohy bodů sítě CEGRN a odvození jejich pohybových tendencí, , Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University, Wroclaw, 2008
 5. KRATOCHVÍL, R., Zhodnocení geodynamických tendencí v prostoru střední a východní Evropy na podkladě regionální GPS sítě, , Radim Kratochvíl, Praha, 2008

2007

 1. KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Aktivity Ústavu geoézie VUT v Brně v Moravském krasu, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, web, 2007

2006

 1. KRATOCHVÍL, R., Některé výsledky analytického centra CEGRN-GOP v projektu výzkumu geodynamiky střední Evropy, , 2006
 2. KRATOCHVÍL, R., Zpracování družicových měření pro projekt EUVN_DA v ČR, Technická zpráva 1098/2006, , VÚGTK, GOPE 2006, Ondřejov, 2006
 3. WEIGEL, J.; KRATOCHVÍL, R., Aktivity Ústavu geoézie VUT v Brně v Moravském krasu, příspěvek na konferenci Geodézia a baňské meračstvo 2006, IV. vedeckoodborná konferencia s medzinárodnou účasťou, 2006
 4. HEFTY, J; BECKER, M.; LIWOSZ, T.; DRESCHER, R.; CAPORALI, A.; STANGL, G.; GRENECZY, Gy.; HASLINGER, C.; KRAUS, S.; KRATOCHVÍL, R., Analzysis of CEGRN 2005 as the eight of CERGOP observing campaigns, , EGU, Vídeň, 2006
 5. BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Testování metody RTK na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii, ISBN 80-86433-35-8, ECON Publishing s.r.o., 2006, Brno, 2006

2005

 1. KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J., Kalibrace antén GPS, , AU Wroclaw - Polsko, Dolní Morava, 2005
 2. KRATOCHVÍL, R.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Kalibrace GPS antén na Ústavu geodézie VUT v Brně., příspěvek na konferenci Vývoj metod a technologií GPS v geodézii, ISBN 80-86433-32-3, ECON Publishing s.r.o., 2005, Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný