English

Ing. Karel Dvořák, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KALASOVÁ, D.; DVOŘÁK, K.; SLOBODNÍK, M.; VŠIANSKÝ, D.; ZIKMUND, T.; DLUHOŠ, J.; VÁŇA, R.; BUREŠ, J.; KAISER, J., Characterization of inner structure of limestone by X-ray computed sub-micron tomography, článek v CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN 1879-0526, 2018
 2. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; PALOUŠEK, D.; ČELKO, L.; JECH, D., The Effect of the Wear of Rotor Pins on Grinding Efficiency in a High-speed Disintegrator, článek v Materials Science, ISSN 1392-1320, Faculty of Design and Technologies Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2018
 3. MONTUFAR JIMENEZ, E.; CASAS LUNA, M.; HORYNOVÁ, M.; TKACHENKO, S.; FOHLEROVÁ, Z.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; DVOŘÁK, K.; ČELKO, L.; KAISER, J., High strength, biodegradable and cytocompatible alpha tricalcium phosphate-iron composites for temporal reduction of bone fractures, článek v Acta Biomaterialia, ISSN 1742-7061, Elsevier, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2018
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K., Synthetic Preparation and Properties of Ettringite, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. DVOŘÁK, K.; ŠVÉDA, M., Effect of ageing period on properties of mechanically activated Portland cement, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Influence of Ambient Temperature on Course of Cement Stone Solidification, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2018

2017

 1. ČELKO, L.; JECH, D.; KOMAROV, P.; REMEŠOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; ŠULÁK, I; SMETANA, B.; OBRTLÍK, K., Failure mechanism of yttria stabilized zirconia atmospheric plasma sprayed thermal barrier coatings subjected to calcia-magnesia-aluminosilicate environmental attack, příspěvek na konferenci Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, ISSN 1662-9779, ISBN 978-80-01-06150-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 2. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D., Alternative Evaluation of the grindability of Pozzolanic Materials for Cement Production, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017) 27–29 September 2017, Riga, Latvia, ISSN 1757-8981, IOP Science, United Kingdoms, 2017
 3. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; GAZDIČ, D., Comparison of mineralogical changes during thermal processing of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 4. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J., Effect of firring temperature on reactivity and sedimentation volume of different types of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications Ltd., Switzerland, 2017
 5. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 6. ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis of sewage sludge, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017
 7. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOBROVOLNÝ, P., The Improvement of the Pozzolanic Properties of Recycled Glass during the Production of Blended Portland Cements, příspěvek na konferenci International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R., Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljublana, Slovinsko, 2017
 9. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D.; BUREŠ, J., Methodology of sample selection for study of limestone decarbonation, příspěvek na konferenci Sborník MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Procedia engineering, Netherlands, 2017
 10. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; VŠIANSKÝ, D., Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density, příspěvek na konferenci Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 11. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 12. TKACHENKO, S.; DATSKEVICH, O.; DVOŘÁK, K.; SPOTZ, Z.; KULAK, L.; ČELKO, L., Isothermal oxidation behavior of experimental Ti-Al-Si alloys at 700 °C in air, článek v Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, Elsevier, Netherlands, 2017
 13. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D., The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier , Netherlands, 2017
 14. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Srovnání konečných vlastností portlandských cementů vlivem druhu mletí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2017
 15. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., VZTAH REAKTIVITY A SEDIMENTAČNÉHO OBJEMU ROZNYCH DRUHOV VÁPNA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 16. TKACHENKO, S.; DATSKEVICH, O.; SPOTZ, Z.; DVOŘÁK, K.; KULAK, L.; ČELKO, L., Oxidation of Experimental Ti-Si-Al Based Alloys, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 17. HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J., Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 18. ČELKO, L.; JECH, D.; DVOŘÁK, K.; ŠULÁK, I.; KLAKURKOVÁ, L.; OBRTLÍK, K., Durability of Amorphous and Crystalline BMAS Thermal Barrier Coatings Produced by Plasma Spraying, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 19. ČELKO, L.; JECH, D.; DVOŘÁK, K.; ROČŇÁKOVÁ, I.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; SLÁMEČKA, K.; KLAKURKOVÁ, L., Powder Processing and Thermal Spraying of Barium-Magnesium-Aluminium-Silicate Enviromental Barier Coatings, příspěvek na konferenci Metallography XVI, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1018-2, Trans Tech Publications Ltd., Switzerland, 2017

2016

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. DOLÁK, D.; BUREŠ, J.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D., STUDIUM REAKTIVITY VÁPNA NA VYBRANÝCH VZORCÍCH VÁPENCŮ, , Vustah, Hradec Králová, 2016
 3. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; VŠIANSKÝ, D.; DOBROVOLNÝ, P., Evaluation of the Grindability of Recycled Glass in the Production of Blended Cements, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovinsko, 2016
 4. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., The Effect of High-Speed Grinding Technology on the Properties of Fly Ash, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovinsko, 2016
 5. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K., Belit Cement Based on Concrete Recyclate, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, 2016
 6. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Impact of milling intensifiers on specific surface area of cement, příspěvek na konferenci Special concrete and Compisites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K., Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 8. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Impact of plasticizers on technological properties of gypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerlan, 2016
 9. BUREŠ, J.; DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D., Initial analysis for study of pure limestone decarbonation, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 10. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, trans tech Publications, Switzerland, 2016
 11. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication Ltd., Switzerland, 2016
 12. MASÁROVÁ, A.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Synthetic preparation of thaumasite – several possible routes for thaumasite formation, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemí, 2016
 13. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOČKAL, J., Comparison of separate and co-grinding of the blended cements with the pozzolanic component, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 14. ČELKO, L.; JECH, D.; DVOŘÁK, K.; ŠULÁK, I.; KLAKURKOVÁ, L.; OBRTLÍK, K., Durability of Amorphous and Crystalline BMAS Thermal Barrier Coatings Produced by Plasma Spraying, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2016
 15. TKACHENKO, S.; DATSKEVICH, O.; SPOTZ, Z.; DVOŘÁK, K.; KULAK, L.; ČELKO, L., Oxidation of Experimental Ti-Si-Al Based Alloys, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2016
 16. HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J., Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2016
 17. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., VPLYV TECHNOLÓGIE MLETIA NA VLASTNOSTI PORTLANDSKÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 18. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., METHOD FOR THE ACCELERATED TESTING OF THE DURABILITY OF A CONSTRUCTION BINDER USING THE ARRHENIUS APPROACH, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, De Gruyter, Bratislava Slovensko, 2016
 19. ČELKO, L.; JECH, D.; DVOŘÁK, K.; ROČŇÁKOVÁ, I.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; SLÁMEČKA, K.; KLAKURKOVÁ, L., Powder Processing and Thermal Spraying of Barium-Magnesium-Aluminium-Silicate Enviromental Barier Coatings, , ISBN 978-80-553-2547-7, Faculty of Metallurgy Technical University of Košice, Košice, 2016
 20. MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; DIAZ-DE-LA-TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SPOTZ, Z.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; FOHLEROVÁ, Z.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J., Spark plasma sintering of load-bearing iron-carbon nanotube-tricalcium phosphate CerMets for orthopaedic applications, článek v JOM, ISSN 1047-4838, Springer US, 2016
 21. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Redukce emisí CO2 při výrobě hydraulických pojiv podobných Portlandskému cementu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; HÁJKOVÁ, I., Impact of Grinding Technology on Final Properties of Portland Cement, příspěvek na konferenci Cpecial Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications Ltd., Švýcarsko, 2015
 2. MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement by FBC Ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2015
 3. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D., Influence of grinding processes on gypsum microstructure, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Švýcarsko, 2015
 4. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., FBC – ash as principal constituent of mixed hydraulic binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Production of the alpha plaster modification by pressureless method, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 6. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Laboratory Burning of Anhydrite from Phosphogypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, TTP, Švýcarsko, 2015
 7. KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., Burnt hydraulic binder on the basis of FBC ashes, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015

2014

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, část II, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Influence of Dehydrating Solution Types on Technological Properties of Alpha-Hemihydrate, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering III, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-358-4, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2014
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOBROVOLNÝ, P., Influence of different grinding types on granulometry of recycled glass, příspěvek na konferenci Construction Materials and Structures, ISBN 978-1-61499-465-7, IOS Press, Jihoafrická republika, 2014
 4. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MAGRLA, R., The Use of FBC Ash for Preparation of Types of Hydraulic Binders Similar to Portland Cement, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Turecká republika, 2014
 5. MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production, příspěvek na konferenci Special concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; GEMRICH, J.; STANĚK, T., Potential to reduce CO2 emissions when producing hydraulic binders, článek v Cement International, ISSN 1610-6199, Verlag Bau+Technik GmbH, Německo, 2014
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MASÁROVÁ, A.; HAVLÍČKOVÁ, K., Synthetic preparation of ettringite, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, švýcarsko, 2014
 8. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; HAVLÍČKOVÁ, K., Monitoring the influence of dehydrating solutions for the production of alpha gypsum, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Alpha plaster produced by the pressureless method of dehydration in salt solution, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2014
 10. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; HLAVINKOVÁ, E.; HAVLÍČKOVÁ, K., MOŽNOSTI VYUŽITÍ CEMENTÁŘSKÝCH ODPRAŠKŮ JAKO ZDROJ SOLI PRO TVORBU ROZTOKU NA VÝROBU alfa-SÁDRY, příspěvek na konferenci Construmat 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Efficiency of sulphate paste liquefaction, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 12. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Proposal and testing masonry cement, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 13. DVOŘÁK, K., Influence of different grinding types on granulometry of cement grains, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 14. DVOŘÁK, K.; DOBROVOLNÝ, P.; GAZDIČ, D., Pozzolanic aktivity increase of recycled glass, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 15. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., Influence of grinding alpha-gypsum on its final property, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014

2013

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Study of belite structure changes influenced by potassium, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2013
 2. DVOŘÁK, K., ZPRACOVÁNÍ MINERALOGICKÝCH ANALÝZ A ANALÝZ MĚRNÝCH POVRCHŮ, , VUT, Brno, 2013
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Alternative preparation of sulphated binders from secondary raw-material resources, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2013
 4. DVOŘÁK, K.; HLAVÁČOVÁ, V., Nové povinnosti pro výrobce, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2013
 5. DVOŘÁK, K., Study of gypsum dehydration time in CaCl2 solution, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans tech publication, ICNTAM2013 Los Angeles, 2013
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 7. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Analýza využitelnosti energosádrovce z elektrárny Opatovice pro výrobu síranových pojiv, , vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013

2012

 1. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Příprava síranového pojiva z chemosádrovce, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Study of increasing of belite cement reactivity, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ICAMM2012, Sanya China, 2012
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Possibilities of alpha gypsum preparation in chloride salt solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, GCCSEE 2012, Yichang, 2012
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Commercially used sulphate binders based on anhydrite, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, GCCSEE, Yichang, 2012
 5. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Gypsum dehydration to Alpha-gypsum in mixed chloride solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, ICAMEM 2011, 2012

2011

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J.; DVOŘÁK, K., Odzkoušení alternativních náhrad za vysokopecní strusku ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2011
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Utilization of fluid bed fly ash in the preparation of raw materialas base for portland cement burning, , ISSN 0009-2770, Brno Univerzity of Technology, Brno, 2011
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Theoretical background of gypsum dehydration to alpha-gypsum in chloride solution, , ISSN 0009-2770, Brno University of technology, Brno, 2011
 4. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košická Belá, 2011
 5. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, Brno, 2011
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Ediciones Cemento S.L., Madrid, 2011

2010

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J., Netradiční pojiva na bázi třísložkového systému struska-fluidní popílek-anhydrit, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; PUTTNER, J., Optimalizace výroby alfa-sádry ve směsném roztoku solí, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT Brno, Brno, 2010
 3. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Studium podmínek výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Maltoviny2010, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT Brno, Brno, 2010
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, příspěvek na konferenci Konference SUROVINY 2010, ISBN 978-80-02-02267-1, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 5. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, článek v Silikátový zpravodaj, ISSN 1212-3188, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 6. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Využití chloridových odprašků pro přípravu sádry roztokovou metodou, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 7. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Výzkum kinetiky belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Kočovce, 2010
 9. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O.; STACHOVÁ, J., Využití fluidních popílků při výrobě cementu, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie 2010 (id 18584), VUMO, Skalský dvůr, 2010

2009

 1. DVOŘÁK, K.; KALIVODA, K., Proposal for chloride dust utilization, příspěvek na konferenci Wastes and Environment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Utilization of fluid bed fly ash for decrease of CO2 emissions in the production of hydraulic binder, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 3. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Zvýšení reaktivity belitického cementu, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2009
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Využití cementářských odprašků při výrobě alfa sádry, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku ke snížení emisí CO2 při výrobě portlandského slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Využití chloridových odprašků pro výrobu alfa-sádry, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 2. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K.; KEPRDOVÁ, Š.; FRIDRICHOVÁ, M., Využití chloridových odprašků k přípravě dehydratačního roztoku pro výrobu alfa-sádry beztlakou metodou, , Cemdesign, spol.s.r.o., 2008
 3. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Využití chloridu draselného z cementářských odprašků, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Moravec, 2008
 4. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Optimalizace dehydratačního režimu pro přípravu alfa sádry beztlakou metodou, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj 2/2008, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2008
 5. DVOŘÁK, K.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Průběh reakce při dehydrataci sádrovce v roztoku KCl, příspěvek na konferenci Vustah 2008, ISBN 978-80-254-2029-4, Vustah, Brno, 2008
 6. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Možnosti využití odprašků z chloridových bypassů cementářských pecí, příspěvek na konferenci Možnosti a perspektivy Recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin., ISBN 978-80-214-3576-6, Brno, 2008

2007

 1. ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K., Zkoumání vhodného pálícího režimu pro výpal belitického slinku., příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, VUT Brno, Brno, 2007
 2. VEHOVSKÁ, L.; DVOŘÁK, K., Využití FBC-popílků při přípravě suchých omítkových směsí, příspěvek na konferenci Silichem 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, VUT v Brně, Brno, 2007
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., RESEARCH OF ALPHA GYPSUM AND PORTLAND CEMENT COMBINED MANUFACTURE, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč , 2007
 4. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; WAGNER, Š., Směsné hydraulické vápno na bázi fluidního popílku jako pojivo suchých maltových směsí, příspěvek na konferenci Sborník Vápno, cement, sádr, VUMO Praha, Praha, 2007
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Teorie struktury stavebních látek, , VUT Brno, Brno, 2007

2006

 1. DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J., FLUIDNÍ POPÍLEK JAKO SUROVINOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍPRAVU HYDRAULICKÉHO POJIVA, příspěvek na konferenci Maltoviny, ISBN 80-214-3322-1, VUT Brno, Brno, 2006
 2. DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Možnosti využití fluidních popílků pro přípravu pojiv, příspěvek na konferenci Speciální betony, vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 3. DVOŘÁK, K., Využití odpadních surovin pro přípravy hydraulického pojiva, , Brno, 2006
 4. DVOŘÁK, K., Utilization of FBC-Ash in Production of Hydraulic Lime, příspěvek na konferenci IBk, Zurich, 2006
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; WAGNER, Š., Vypalovaná hydraulická maltovina na bázi fluidního popílku., příspěvek na konferenci Informační Zpravodaj, VUMO Praha, 2006
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; DVOŘÁK, K., Směsné hydraulické pojivo na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, 2006
 7. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Vypalované hydraulické pojivo s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, 2006
 8. DVOŘÁK, K., Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulického vápna., příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3112-1, VUT Brno, 2006
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Maltoviny, , VUT, Brno, 2006
 10. NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Hydraulické vápno na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Račkova Dolina, 2006
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln, příspěvek na konferenci 16 ibausil, ISBN 3-00-018263-2, 2006
 12. FRIDRICHOVÁ, M.; HAVLÍČKOVÁ, Š.; ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K., Beitrag zur Dehydratation vom Gipsstein in Salzlösungen, příspěvek na konferenci 16.ibausil, ISBN 3-00-018263-2, 2006
 13. DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P., Využití fluidních popílků k přípravě směsného hydraulického pojiva, příspěvek na konferenci construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Račkova Dolina, 2006

2005

 1. DVOŘÁK, K.; BENDA, J., Příprava maltoviny typu hydraulického vypalovaného vápna, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, IX. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, ISBN 80-214-3081-8, FAST VUT BRNO, Brno, 2005
 2. ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K., Volba dehydratačního roztoku pro přípravu alfa sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, FAST VUT Brno, Brno, 2005
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; BENDA, J., Vypalované hydraulické vápno na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie 2005, VUMO, Praha, 2005
 4. DVOŘÁK, K., Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulické maltoviny, příspěvek na konferenci XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch - CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 5. DVOŘÁK, K., Ash from fluidized bed combustion as raw materiál for production of hydraulic binder, příspěvek na konferenci Juniormat 05, ISBN 80-214-2984-4, FSI VUT BRNO, Brno, 2005
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4955-1, VUSTAH, Brno, 2005
 7. DVOŘÁK, K., Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulické maltoviny, příspěvek na konferenci 2. Doktorská konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-85960-98-2, Katedra ženijních konstrukcí Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, Brno, 2005
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Omítky, , ISBN 80-7366-004-0, Vydavatelství ERA, Brno, 2005
 9. DVOŘÁK, K., Časová a dislokační rovnoměrnost betonového recyklátu potenciálně využitelného v cementářském průmyslu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2831-7, Vysokého učení technického v Brně, Brno, 2005
 10. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁK, K., NOVÁK, J., Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavebni hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005

2004

 1. NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K.; FIALA, O., Modifikace přírodního anhydritu budícími přísadami, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR, Košice, 2004
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P., Vývoj zařízení pro přípravu alfa sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, VUMO Praha, Praha, 2004
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Vývoj zařízení pro výrobu alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM sborník přízpěvků, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 4. DVOŘÁK, K., Morfologie alfa-sádry připravené v roztoku soli, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004 6. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K., Podklady pro kontinuální přípravu alfa sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2004
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; MICHEK, P., Fasády, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, Vydavatelství ERA, Brno, 2004

2003

 1. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., NOVÁK, J., DVOŘÁK, K., Problematika přípravy alfa sádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie"., VUMO Praha, Praha, 2003
 2. DVOŘÁK, K., Příprava alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci Maltoviny, ISBN 80-86607-08-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný