English

Ing. Adam Hubáček, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. OSUSKÁ, L.; HUBÁČEK, A., Possibilities of Increasing the Durability of Concrete Products by Technologies Based on Surface Hardening, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena (Volume 272), ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1284-1, Tras tech publication, Switzerland, 2018

2017

 1. HUBÁČEK, A., MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI BETONOVÝCH VÝROBKŮ TECHNOLOGIEMI NA BÁZI VYTVRZOVÁNÍ JEJICH POVRCHU, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnostCSSI, Litomyšl, 2017
 2. HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I., Properties of Vibro Compacted and Pressed Concrete Products with Varnished Surface , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 1662-9752, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 3. HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I., Water-Tight Concrete Constructions and Directives for their Design and Realization, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 1662-9752, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 4. HUBÁČEK, A., VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE A PŘEDPISY PRO JEJICH NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ, , Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

2016

 1. HUBÁČEK, A.; LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M., Optimization of Concrete with High Volume of Fly Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 3. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci , Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions , příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Concrete with High Content of Fly Ash Intended for Constructions with Long Durability , příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. HUBÁČEK, A.; ONDRYÁŠOVÁ, V., Research of Fire Resistance of Tunnel Lining Concrete , příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; HUBÁČEK, A., Plastic Shrinkage of Concrete - Measurement and Method for its Reducing, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publivations , Switzerland, 2016

2015

 1. HUBÁČEK, A., Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění, , Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 2. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv částečné náhrady cementu zeolitem v provzdušněných betonech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R., BETONY S VYSOKÝM OBSAHEM POPÍLKU, URČENÉ PRO KONSTRUKCE S VYSOKOU TRVANLIVOSTÍ, , Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2015
 4. HUBÁČEK, A.; MACHÁŇOVÁ, P.; JAROLÍM, T., Influence of addition of fly ash on selected properties of concrete for watertight tunnel lining, příspěvek na konferenci 12th Conference Silicate Binders 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 5. HUBÁČEK, A.; JAROLÍM, T.; MACHÁŇOVÁ, P., Study of properties of concrete for water-tight tunnel lining, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 9780000031327, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. HUBÁČEK, A.; MACHÁŇOVÁ, P.; JAROLÍM, T., Studium vlastností betonů určených pro vodonepropustná betonová ostění tunelů, , ČBS Servis, Hradec Králové, 2014
 2. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Provzdušněné betony s částečnou náhradou cementu dvěma druhy přírodního zeolitu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ, Brno, 2014
 3. HUBÁČEK, A., Study of Correlation Relationships Aerated Concrete Intended for Waterproof Tunnel Lining , příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2014
 4. HUBÁČEK, A., Study of correlation relationships aerated concrete intended for waterproof tunnel lining, příspěvek na konferenci 11. KONFERENCE SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ SPECIÁLNÍ BETONY 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of concretes with admixture of natural zeolite, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 6. HUBÁČEK, A., Problems of Watertight Concrete for the Concrete Tunnel Lining, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu, příspěvek na konferenci TECHNOLOGIE BETONU 2014, ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2014
 8. HUBÁČEK, A., Srovnání zkušebních metod testování mladého stříkaného betonu, , ČBS servis, Jihlava, 2014
 9. HUBÁČEK, A.; NOVÁKOVÁ, I., Possibilities of recycled concrete aggregate in cement-based flowscreed, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 10. HUBÁČEK, A., Study of properties of sprayed Concrete prepared in Laboratory, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014

2013

 1. KOLÍSKO, J.; HELA, R.; HUBÁČEK, A.; KLEČKA, T.; HUŇKA, P., Technologie betonu 2, spec. publikace, ISBN 978-80-903806-2-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2013
 2. HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non-destructive methods, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Slovensko, 2013
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Study of durability of sprayed concrete, příspěvek na konferenci Recen Researches in Business Administration, Product Design and Marketing, ISSN 2227-460X, ISBN 978-960-474-325-4, WSEAS Press, Chania, Crete Island, Greece, 2013
 5. HUBÁČEK, A., Metody laboratorního testování stříkaných betonů, příspěvek na konferenci 11. konference TECHNOLOGIE BETONU 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., Jihlava, 2013

2012

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T., Sprayed concrete – possibilities of testing sprayed concrete prepared in laboratory, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 2. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; NOVÁKOVÁ, I., MOŽNOSTI VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO BETONU JAKO NÁHRADY DROBNÉHO KAMENIVA V CEMENTOVÝCH POTĚRECH, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete Day 2012 / 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T., STUDIUM VLASTNOSTÍ LABORATORNĚ PŘIPRAVENÝCH STŘÍKANÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci 19. betonářské dny 2012 / 19th Czech Concrete Day, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS SERVIS s.r.o., Hradec Králové, 2012
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Laboratorní příprava a testování stříkaného betonu pomocí hutnění s přítlakem, příspěvek na konferenci 10. konference TECHNOLOGIE BETONU (2012), ISBN 978-80-87158-31-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Pardubice, 2012

2011

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; LIŠKA, M., Možnosti laboratorního zkoušení stříkaných betonů, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 2. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Possibilities of assessment of calibration relationships for various methods of production of shotcrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET, Indonésie, 2011
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Possibilities of assessment of correlation between durability and aeration of aerated concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET, indonésie, 2011
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., The Issue of Determination of Calibration Ratio for Calculating the Strength of Shotcrete, článek v International Journal of Earth Sciences and Engineering, ISSN 0974-5904, CAFET-INNOVA TECHNICAL SOCIETY, Vijayawada, India, 2011
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Stříkaný beton - problematika laboratorního zkoušení, , Lafarge Cement, a.s., Čížkovice, 2011
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 7. HUBÁČEK, A., Nové trendy v oblasti provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci Construmat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Stavebná fakulta Košice, Košice, Slovenská Republika, 2011

2010

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Možnosti stanovení kalibračních vztahů pro posouzení pevnosti stříkaného betonu, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 2. HUBÁČEK, A., Problematika stanovení pevností stříkaných betonů, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010, ISBN 978-80-8076-089-2, Slovenká technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2010
 3. HUBÁČEK, A., Průkazní zkoušky betonů dle ČSN EN 206-1/Z3 a dle jednotlivých resortních předpisů, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2010
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Testing shotcrete in accordance with new European standards, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC Press/Balkema, 2010
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Návrh a zkoušení betonových krytů z dlažeb a dílců dle nové normy ČSN 736131, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2010

2009

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R., PRAVIDLA POUŽITÍ STŘÍKANÉHO BETONU PRO STAVBY V KOMPETENCI ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, s,r,o,, Hradec Králové, 2009
 2. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Stanovení vlastností ztvrdlých samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, Ostrava, 2009
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Posouzení vlastností korelačních vztahů mezi jednotlivými parametry provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, Ostrava, 2009
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., TESTOVÁNÍ STŘÍKANÝCH BETONŮ PODLE NOVÝCH EVROPSKÝCH NOREM, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Properties of Aerated Self Compacting Concrete with Portland Blast Furnace Slag Cement, příspěvek na konferenci BADEN 2009, Druckerei Ing. Christian Janetschek, Baden, Austria, 2009
 6. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Zkoušky stříkaného betonu, příspěvek na konferenci 8. konference technologie betonu 2009, ISBN 978-80-86604-42-8, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2009
 7. HUBÁČEK, A.; HELA, R., POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ PROVZDUŠNĚNÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ S VYUŽITÍM PORTLANDSKÉHO SMĚSNÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci Speciální betony (degradace, destrukce, rekonstrukce), ISBN 978-80-86604-42-8, Sekurkon, s.r.o., Beroun, 2009

2008

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Correlation between parameters of durability and aeration of aerated concrete, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusko, 2008
 2. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Korelační vztahy mezi jednotlivými parametry u provzdušněných samozhutnitelných betonů, výzkumná zpráva projektu Cideas, Cideas, 2008
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Posouzení korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., CORRELATION BETWEEN PARAMETERS OF DURABILITY AND AERATION OF AERATED CONCRETE, příspěvek na konferenci Techniczn nauki Budownictwo i architektura, ISBN 978-966-8736-05-6, Ukrajina, 2008
 5. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; HUBÁČEK, A., LIGHTWEIGHT FIBRE REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE, příspěvek na konferenci Harnessing Fibres for Concrete Construction, ISBN 978-1-84806-042-5, IHS BRE Press UK, Dundee, UK, 2008
 6. HUBÁČEK, A., Posouzení závislosti mezi mírou provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci XIV. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 7. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Studium korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci 7. konference TECHNOLOGIE BETONU 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., ČVUT v Praze, 2008

2007

 1. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Samozhutnitelný beton - vlastnosti ztvrdlých provzdušněných samozhutnitelných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2007
 2. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Korelační vztahy mezi jednotlivými parametry u provzdušněných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2007
 3. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Studium závislostí mezi jednotlivými parametry trvanlivosti provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace, SEKURON, Praha, 2007
 4. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vztah mezi obsahem vzduchu v čerstvém betonu a hodnotou Spacing fakcor, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2007
 5. HUBÁČEK, A., Hela, R., Properties of hardened self compacting concretewith dispersed reinforcement, příspěvek na konferenci Matbud 2007, MATBUD, Poland, 2007
 6. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Trvanlivost samozhutnitelných betonů v agresivním prostředí XA2 a XA3, příspěvek na konferenci 6. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2007 - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 7. HUBÁČEK, A., Posouzení vlivu provzdušnění na vlastnosti provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, FaKULTA STAVEBNÍ, Brno, 2007

2006

 1. KUČEROVÁ, H.; HUBERTOVÁ, M.; ONDRÁČEK, M.; HUBÁČEK, A., POROVNÁNÍ VLIVU PŘÍMĚSÍ NA VLASTNOSTI VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, VUT Brno Fakulta stavební, Brno, 2006
 2. HUBÁČEK, A., Výzkum vlivu extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2006, Bratislava, 2006
 3. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Porovnání vlastnosí provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 4. HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBÁČEK, A., LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ, příspěvek na konferenci 4.konference Speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 5. HUBÁČEK, A., Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Juniostav 2006, ISBN 80-214-3112-1, Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Brno, 2006

2005

 1. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vliv extrémních teplot na vlastnosti provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2005, ISBN 80-903501-3-5, ČBS, Hradec Králové, 2005
 2. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Research of aerated self compacting concrete, příspěvek na konferenci International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting 2005, ISBN 00-000-0000-0, Cape Town, 2005
 3. HELA, R., HUBÁČEK, A., Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-15-2, Sekurkon Praha, Malenovice, 2005
 4. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci 3.Konference Speciální betony, ISBN 80-86604-22-5, SEKURKON Ostrava, Malenovice, 2005
 5. HUBERTOVÁ, M., HUBÁČEK, A., VLIV VYSOCE REAKTIVNÍHO METAKAOLINU A KŘEMIČITÝCH ÚLETŮ NA VLASTNOSTI LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská universita v Žilině, Stavební fakulta, Katedra stavebních konstrukcí a mostů, Žilina, Žilina, 2005
 6. HUBÁČEK, A., Study of the aerated self compacting concrete, příspěvek na konferenci Juniormat 2005, 5th International Conference, ISBN 80-214-2984-4, Vysoké učení technické v brně, fakulta strojního inženýrství, Brno, 2005
 7. Hubáček Adam, Ing., Study of the aerated self compacting concrete, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno, 2005
 8. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Betony definovaných vlastností, příspěvek na konferenci Konference TKP PK, Praha, ISBN 00-000-0000-0, Praha, 2005
 9. HUBÁČEK, A., Výzkum problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2831-7, CERM Brno, Brno, 2005

2004

 1. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A., Highly Mobile Concrete with secondary raw material admixtures utilization, příspěvek na konferenci CONSEC 04, Soul, 2004
 2. HUBÁČEK, A., Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, Vysoké učeni technické v Brně, Fakulta stavební, 2004 Brno, 2004
 3. HELA, R., HUBÁČEK, A., Výzkum vlastností provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny, Hradec Králové, 2004
 4. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A., Study of possibilities of production of aerated SCC, příspěvek na konferenci Durability and maintenece of concrete structures, ISBN 953-6175-21-5, Dubrovník, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný