English

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

 1. TOMANDL, V.; FELGR, P.; APELTAUER, T.; REMEŠ, J.; BENEŠ, P., Výstavba a rekonstrukce výpravních budov s ohledem na interoperabilitu a bezpečnost, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Praha, 2017
 2. APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2017
 3. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2017
 4. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; SZABOVÁ, Z., Three methods for estimating a range of vehicular interactions, článek v Physica A, ISSN 0378-4371, Elsevier Science BV, Amsterdam, 2017
 5. CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, T.; OKŘINOVÁ, P.; WALD, F., Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels , článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, ISBN 1757-899X, IOP Publishing, Bristol, 2017
 6. DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T., Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications, příspěvek na konferenci Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5, IEEE, Prague, Czech Republic, 2017
 7. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Solution to a capacity problem using non-conventional intersections, příspěvek na konferenci Transport Infrastructure and Systems, ISBN 978-1-138-03009-1, 2017
 8. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Model evakuace tunelu metra I.D, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISSN 1190-1535, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno , 2017

2016

 1. MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; ČEPIL, J.; HECZKO, M., Analysis of influence of the weather on the driving speed on horizontal curves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering and Technology III: Proceedings of the 3rd Annual Congress on Advanced Engineering and Technology (CAET 2016), ISBN 9781138032750, CRC Press, Hong Kong, 2016
 2. OSTEN, R.; KOWALSKI, A.; DRAKE, S.; KRIMM, H.; PAGE, K.; GAZEAS, K.; KENNEA, J.; OATES, S.; PAGE, M.; DE MIGUEL, E.; NOVÁK, R.; APELTAUER, T.; GEHRELS, N., A Very Bright, Very Hot, and Very Long Flaring Event from the M Dwarf Binary System DG CVn, článek v ASTROPHYSICAL JOURNAL, ISSN 0004-637X, American Astronomical Society, Washington, 2016
 3. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
 4. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Model evakuace osob ze železničního tunelu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
 5. APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Mathematical and Statistical Properties of the Microstructure in Vehicular Streams and Their Impact to the Traffic Management Methods, příspěvek na konferenci Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B. V., Nizozemí, 2016
 6. APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Demografické změny a jejich vliv na modely evakuace a pohybu osob, příspěvek na konferenci Bezpečnost regionů, ISBN 9788086710877, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 7. BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T., Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic , příspěvek na konferenci Bezpečnost regionů, ISBN 978-80-86710-87-7, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 8. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Modelování pěší dopravy a příklady z praxe, příspěvek na konferenci Zklidnění dopravy ve městech a obcích, ISBN 978-80-260-9662-7, Brněnské komunikace, a.s., Brno, 2016
 9. APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; SOUČEK, V., Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT), , SUDOP PRAHA, a.s., Praha, 2016

2015

 1. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015
 2. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; BUDÍK, O.; APELTAUER, T., Analysis of development of sight distance assessment at intersection, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkena, London, UK, 2015
 3. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015
 4. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 5. KRBÁLEK, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M., Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015
 6. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J., Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones, článek v Transport and Telecommunication Journal, ISSN 1407-6179, Transport and Telecommunication Institute, Latvia, 2015
 7. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J., Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones, článek v Transport and Telecommunication Journal, ISSN 1407-6179, Transport and Telecommunication Institute, Latvia, 2015
 8. APELTAUER, J.; HERMAN, D.; BABINEC, A.; APELTAUER, T., Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data, příspěvek na konferenci ISPRS Archives, ISSN 2194-9034, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Mnichov, 2015

2014

 1. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014

2013

 1. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2013
 2. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013, ISBN 978-80-248-3237-1, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Vysoké Mýto, 2013
 3. ŠČERBA, M.; APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Dynamic traffic management on motorways during reconstruction works, článek v Archives of Transport Systems Telematics, ISSN 1899-8208, 2013
 4. RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, DSP, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 5. VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Zatěžovací dopravní modely – nástroj k efektivní dopravě, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2013
 6. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; ŠČERBA, M., Portable Active Traffic Management in Working Zones., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-905442-0-8, 2013
 7. MÜLLER, M.; RADIMSKÝ, M. a kol., ČSN 73 6101 ZMĚNA Z2: Projektování silnic a dálnic, , UNMZ, Praha, 2013
 8. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek., článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, ČR, 2013
 9. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics, článek v PROMET– Traffic &Transportation, ISSN 0353-5320, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013
 10. MÜLLER, M.; VÉBR, L.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. a kol., ČSN 73 6109: Projektování polních cest, , UNMZ, Praha, 2013

2012

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno, jih – Brno, východ, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 3, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 7. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 8. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 9. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 10. VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport 2012, ISBN 978-80-248-2829-9, Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ostrava, 2012
 11. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 0137 Přerov - Lipník n. B., PDPS, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 12. APELTAUER, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M., Traffic flow microsimulation, příspěvek na konferenci CMDTUR 2012, ISBN 978-80-554-0512-4, Žilinská uiverzita v Žilině,, Žilina, 2012
 13. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VALENTOVÁ, V., Odborný posudek projektu II/422 Čejkovice - Velké Bílovice pro ROP jihovýchod, , 2012
 14. APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Návrh křižovatky pomocí mikrosimulací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 15. VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T., Rychlá autobusová doprava v Brně, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Lhotka, , 2011
 2. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P., Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour, příspěvek na konferenci SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, ISBN 978-80-01-04916-7, Czech Technical University in Prague, Prague, 2011
 3. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; PAIL, T.; APELTAUER, T., Simulation of energy dissipation during concrete cracking, příspěvek na konferenci SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, ISBN 978-80-01-04916-7, Czech Technical University in Prague, Prague, 2011
 4. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Automatický systém řízení provozu v kritickém místě dopravní infrastruktury, příspěvek na konferenci LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie, ISBN 978-80-554-0442-4, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2011
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Popis kolizních situací při průjezdu vícepruhovou okružní křižovatkou, příspěvek na konferenci LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie, ISBN 978-80-554-0442-4, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2011
 6. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Traffic flow harmonisation and increasing the highway capacity during the road works using portable co-operative its systems - portable active traffic management, příspěvek na konferenci MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation, ISBN 978-80-970772-0-4, Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2011
 7. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Traffic safety of multi-lanes roundabouts, příspěvek na konferenci MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation, ISBN 978-80-970772-0-4, Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2011
 8. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T., Kapacita okružních křižovatek s vícepruhovými vjezdy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP s.r.o., Liberec, 2011
 9. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v pracovních zónách, příspěvek na konferenci Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic, ISBN 978-80-554-0357-1, Žilina, 2011
 10. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu, příspěvek na konferenci Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic, ISBN 978-80-554-0357-1, Žilina, 2011

2010

 1. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; JŮZA, P., Bezpečnostní audit s výkladem normových pojmů útvarové křižovatky v místě nového napojení silnice II/333 na R35, , Brno, 2010
 2. APELTAUER, T.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M., Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010
 3. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní audit na akci Prodejna potravin Pohořelice, , Brno, 2010
 4. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Kudlov, , 2010
 5. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Dopravně inženýrské posouzení silniční sítě v městysi Plaňany, , Brno, 2010
 6. SOUČEK, V.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T., Geografické informační systémy v dopravním inženýrství, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010
 7. MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T., Určování trajektorie z akcelerometrického měření, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010

2009

 1. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Ověření některých modelů dopravního proudu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2009
 2. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Kapacitní posouzení a vyhodnocení křižovatky u EDP a křižovatky u nákupního střediska v Rousínově, , Brno, 2009
 3. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; APELTAUER, T., Rešerše domácí a zahraniční literatury a analýza možných přístupů k řešení problematiky pěší dopravy v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 4. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní audit na akci "Obchodní centrum Ivančice" Bezpečnostní audit - 1. fáze, , Brno, 2009
 5. AKKERMAN, A.; KUDRNA, J.; APELTAUER, T., Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic, článek v PROMET– Traffic &Transportation, ISSN 0353-5320, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009
 6. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Pattern Formation in Traffic Microscopic Model, příspěvek na konferenci Traffic and Granular Flow 07, ISBN 978-3-540-77073-2, Springer-Verlag, Berlin, 2009
 7. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M., Efficient Management of Traffic Flow at Congestions Using Mobile ITS, , Bratislava, 2009
 8. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M., Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS, , Praha, 2009
 9. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M., Periodická zpráva k projektu Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic pro jejich využití při strategickém ovlivňování dopravního proudu na páteřních pozemních komunikacích v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 10. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Periodická zpráva projektu CG743-088-120 za rok 2008, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009

2008

 1. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, T., Dopravně - inženýrské posouzení silniční sítě v obci Moravany, , Brno, 2008
 2. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod., příspěvek na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, Český svaz geodetů a kartografů, Praha, 2008
 3. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS., příspěvek na konferenci Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství., ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 4. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Monitorování dopravního proudu - proč a jak?, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2008
 5. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Měření dopravního proudu pomocí GPS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodetické praxi., ISBN 978-80-86433-44-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2008
 6. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Periodická zpráva projektu CG743-088-120 za tok 2007, výzkumná zpráva projektu CDV, CDV, Brno, 2008
 7. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; MLYNÁŘOVÁ, L., Periodická zpráva k projektu 1F84B/019/120 za rok 2008, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008

2007

 1. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; APELTAUER, T., Studijní opory pro předmět CM04 Dopravní inženýrství, , Brno, 2007
 2. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Traffic Flow Simulation and Anti-Congestion Control, příspěvek na konferenci Advances in Transport Systems Telematics, ISBN 978-83-917156-6-6, Silesian University of Technology, Katowice, 2007
 3. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J., Non-linear behavior of the microscopic traffic flow model, příspěvek na konferenci Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague, ISBN 978-80-01-03782-9, Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, Prague, Czech Republic, 2007
 4. APELTAUER, T., Pattern formation in traffic microscopic model, , Université Paris-Sud 11, Université Paris-Sud 11, Orsay cedex, France, 2007
 5. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Non-linear effects in traffic simulations, příspěvek na konferenci Civil engineering, ISBN 978-973-8955-14-1, Societatea Academica Matei-Teiu Botez, Iasi, Romania, 2007
 6. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007
 7. APELTAUER, T., Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007

2006

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Moderní trendy v dopravních simulacích, příspěvek na konferenci 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji, ISBN 80-903634-1-5, Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, Karlovy Vary, 2006
 2. APELTAUER, T., Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006
 3. MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Celulární automaty v dopravních simulacích, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2006

2005

 1. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Modely dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005
 2. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Simulace dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný