English

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KALVODA, P., SHIFT DETECTION USING DIGITAL MICROSCOPE, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2017

2015

 1. ŽALUD, L.; KOCMANOVÁ, P.; BURIAN, F.; JÍLEK, T.; KALVODA, P.; KOPEČNÝ, L., Calibration and evaluation of parameters in a 3D proximity rotating scanner, článek v Elektronika Ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Kaunas University of Technology, Kaunas, Litva, 2015

2014

 1. KALVODA, P.; KOCMANOVÁ, P., HIGH ACCURACY SHIFT DETECTION USING DIGITAL MICROSCOPE, příspěvek na konferenci MENDEL 2014 20th International Conference on Soft Computing, ISBN 978-80-214-4984-8, Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, 2014
 2. KALVODA, P.; KOCMANOVÁ, P., Geodetické zaměření zemědělských staveb a pozemků, , ISBN 978-80-7375-968-1, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ŠVÁB, T.; KALVODA, P.; KURUC, M., Družicové metody v geodézii a katastru 2013, , ISSN 1805-7446, ČÚZK, UGKK SR, Praha, Bratislava, 2013

2010

 1. KALVODA, P., Subpixelová detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím digitálního mikroskopu, , FAST, Brno, 2010
 2. KALVODA, P.; NOVÁČEK, J., Detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím subpixelové metody, příspěvek na konferenci 46. geodetické informační dny, Sborník přednášek, ISBN 978-80-02-02278-7, Český svaz geodetů a kartografů, Spolek zeměměřičů Brno, Brno, 2010
 3. NOVÁČEK, J.; KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; ŠŤASTNÍK, S., Bezkontaktní metoda pro sledování objemových změn hydratujících staviv založená na analýze digitálního obrazu, příspěvek na konferenci sborník konference CONSTRUMAT 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Bratislava, 2010
 4. NOVÁČEK, J.; KALVODA, P., Vývoj bezkontaktní fotogrammetrické metody pro sledování objemových změn hydratujících staviv, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, 2010
 5. KALVODA, P., Subpixelová detekce posunů s využitím USB mikroskopu, příspěvek na konferenci Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2009, ISBN 978-80-01-04499-5, ČVUT v Praze, Praha, 2010

2009

 1. NOVÁČEK, J.; KALVODA, P., FOTOGRAMMETRICKÁ METODA MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRATUJÍCÍCH A TUHNOUCÍCH MALT A BETONŮ, příspěvek na konferenci sborník konference Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, 2009
 2. KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., V Brně inovují výuku G+K, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, SpringWinter, Praha, 2009
 3. KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009

2008

 1. MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; VONDRÁK, J., AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK V TERÉNU, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia 4: Geodézia a kartografia, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. VONDRÁK, J.; FORAL, J.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁB, T., Geodetická příručka II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, , Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, Brno, 2008
 3. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement, příspěvek na konferenci 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings, ISBN 978-80-87159-03-3, Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2008
 4. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Image Processing and Total Station Instruments, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Engineering Surveying, INGEO 2008, Proceedings, ISBN 978-80-227-2971-0, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008
 5. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., The Actual State Of Minor Control in the Chosen Cadastral Areas in Brno City, příspěvek na konferenci Abstracts of 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Institute of Geodesy and Geoinformatics Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland, Lezyce, Poland, EU, 2008
 6. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Image processing in the field of precise angular measurements, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Programme Abstracts, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, Wroclaw, 2008
 7. KALVODA, P., Cvičení 3. Ortorektifikace a mozaikování, , VUT FAST v Brně http://www.fce.vutbr.cz/ged/kalvoda.p/FTG_DPZ/FTG_DPZ.htm, 2008
 8. KALVODA, P., Cvičení 1. a 2. PhotoModeler, , http://www.fce.vutbr.cz/ged/kalvoda.p/FTG_I/FTG_I.htm, 2008
 9. FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J., Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně, příspěvek na konferenci GEOS 2008 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-85881-29-5, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, Zdiby - Praha-východ, 2008
 10. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., State of minor control in the chosen cadastral areas in Brno, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, Belgrade, Republic of Serbia, 2008
 11. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Monitoring of Fast Developing Processes Using Time Stamped Video, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, HINTE GmbH, CONGREXPO d.o.o., Belgrade, Republic of Serbia, 2008

2007

 1. KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J., Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007", School of Construction, Technical University Iasi, Iasi, Romania, EU, 2007
 2. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Education of real estate cadastre and mapping in Brno, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, Sofia, BG, 2007
 3. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., The actual state of minor control in the chosen cadastral areas in Brno city, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, BG, 2007
 4. KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J., Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, BG, 2007
 5. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO, příspěvek na konferenci XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, Polanica Zdroj, PL, 2007
 6. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P., Aktuální stav PPBP v některých katastrálních územích města Brna, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSt. ČVUT, ČKAIT, ČSSI, FAST VUT, FAST VŠB-TU, Praha, 2007
 7. KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R., Subpixel Measurement in Close-Range Photogrammetry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, Iasi, Romania, EU, 2007
 8. KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; BRKL, L.; VONDRÁK, J., Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSt ČVUT, ČKAIT, ČSSI, FAST VUT, VŠB TU, Praha, 2007
 9. KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J., Technical data for ownership changes in Czech Republic, příspěvek na konferenci Intergeo EAST Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, EU, 2007
 10. VONDRÁK, J.; KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; FIŠER, Z.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V., Accuracy testing of digital cadastral maps in town and rural agglomeration - Czech Republic, příspěvek na konferenci Intergeo EAST Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, EU, 2007

2006

 1. VONDRÁK, J.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V.; FIŠER, Z.; KALVODA, P., VARIOUS APPROACHES TO ACCURACY TESTING OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, příspěvek na konferenci sborník, 16-th International Symposium on Modern Technologies, Education and Prpfessional Practice in Geodesy and Related Fields, ISBN 80-903478-3-5, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2006
 2. KALVODA, P.; SUCHÁ, M., Detection of symmetric targets for usage in close-range photogrammetry, , ISBN 83-917899-6-9, ATUT, Wroclaw, 2006
 3. KALVODA, P.; SUCHÁ, M., Metody měření polohy symetrických terčů, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8., ISBN 80-214-3114-8, CERM, VUT v Brně, 2006
 4. KALVODA, P.; SUCHÁ, M., Detekce zájmových bodů v digitálních snímcích, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8., ISBN 80-214-3114-8, CERM, VUT v Brně, 2006

2005

 1. MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., Astronomical method of couples of equal heights, příspěvek na konferenci sborník, Sofia, Bulgaria, 2005
 2. SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M., Subpixel measurement in close-range photogrammetry, příspěvek na konferenci International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2005
 3. SUCHÁ, Miroslava; KALVODA, Petr, DIGITAL CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY IN BUILDING INDUSTRY, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 83-89247-83-6, ATUT, Wroclaw, 2005
 4. BÁRTA, L.; KALVODA, P.; SUCHÁ, M., JUNIORSTAV 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Brno, 2005
 5. BRKL, L., SUCHÁ, M., KALVODA, P., Digitalizace sáhových katastrálních map na hranici gusterbergského a svatoštěpánského souřadnicového systému, příspěvek na konferenci Sborník - Juniorstav 2005, 7. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2833-3, Brno, 2005
 6. SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; BRKL, L., Fotogrammetrické sledování deformací při zatěžovací zkoušce, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2833-3, CERM Brno, Brno, 2005

2004

 1. SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; PODSTAVEK, J., Fotogrammetrické měření deformací při destruktivní zatěžovací zkoušce cihlové klenby, příspěvek na konferenci Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2004, ISBN 80-01-03417-8, ČVUT v Praze, Praha, 2004
 2. HOTOVCOVÁ, J.; KALVODA, P.; KRÁLÍK, J.; SUCHÁ, M.; BRKL, L., Verification and confirmation of horizontal movement tendencies in Muraň-Malcov tectonic system, příspěvek na konferenci International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2004
 3. PODSTAVEK, J., SUCHÁ, M., KALVODA, P., Kalibrace GPS/IMU snímačů ve fotogrammetrii, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný