English

Ing. Martin Zlámal, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M., Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 3. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P., Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance , příspěvek na konferenci High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017, ISBN 978-3-319-59470-5, Springer International Publishing AG 2018, Maastricht, Netherlands, 2017

2016

 1. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 2. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a.s., Praha, 2016

2014

 1. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Behavior of FRP-RC Members during Exposure to Fire, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 1054 (2014), ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D., BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2014, ISBN 0-947644-75-X, Edinburg, 2014
 3. ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P., Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany, , Brno, 2014

2013

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I., Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení, příspěvek na konferenci 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-109-7, Jaga, Bratislava, 2013
 2. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental Verification of the Behavior of Concrete Members with FRP Reinforcement Exposed to Fire, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 3. ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publishing, Praha, 2013
 4. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED CONCRETE PANELS UNDER EFFECT OF FIRE, příspěvek na konferenci fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, TECHNION printing unit, Tel-Aviv, 2013

2012

 1. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Chování panelů vyztužených frp výztuží při účincích požáru, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design, příspěvek na konferenci 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities, ISBN 978-2-35158-132-2, RILEM, Bagneux, 2012
 3. ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book, ISBN 0-947644-71-7, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 4. ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book, ISBN 0-947644-71-7, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 5. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2012, ISBN 0-947644-59-8, Engineering Technics Press,, Edinburgh, UK, 2012
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M., Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects), příspěvek na konferenci Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures, AFGC, Aix-en-Provence, France, 2012
 7. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2012

2011

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2011
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I., Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 4. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M., Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures, článek v IBRACON Structures and Materials Journal, ISSN 1983-4195, IBRACON Instituto Brasileiro do Concreto, Sao Paulo – SP Brasil, 2011
 5. ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011

2010

 1. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M., Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 2. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of masonry vaulted structures, příspěvek na konferenci CESB 10 - Central Europe towards, sustainable buildings from theory to practise, ISBN 978-80-247-3624-2, Fakulta stavební, ČVUT, Praha, 2010

2009

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Dodatečné zesilování zděných kleneb nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 2. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 3. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Behaviour of additionally strengthened masonry vaults, kapitola v Technical Sheets 2008, Part2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 4. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Additional strengthening of masonry vaulted structures by nonprestressed reinforcement, článek v ACEE - Journal of architecture, civil engineering and environment, ISSN 1899-0142, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 2009
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Additional Strengthening of Masonry Vaulted Structures by Nonprestressed Reinforcement., příspěvek na konferenci Protection of structures against hazards - Proceedings of the 4th International Conference, ISBN 978-981-08-3244-5, CI-PREMIER PTE LTD, Peking, 2009

2008

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Zděné klenby dodatečně vyztužené nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 5. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS servis, s.r.o., Brno, 2008
 2. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J., Fibre Reinforced Concrete: Interaction between Reinforcement and Concrete, příspěvek na konferenci Harnessing Fibres for Concrete Construction, ISBN 978-1-84806-042-5, IHS BRE Press, Bracknell, 2008
 3. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D., Strengthening of Masonry Structures: Application of Non-prestressed Reinforcement, příspěvek na konferenci Precast Concrete: Towards Lean Construction, ISBN 978-1-84806-038-8, IHS BRE Press, Bracknell, 2008
 4. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., STRENGTHENING OF MASONRY VAULTED STRUCTURES, příspěvek na konferenci AMCM´2008 - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, ISBN 978-83-7283-263-4, FCE, TU LODZ, LODZ, POLSKO, 2008

2007

 1. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (Volume I), ISBN 978-962-8014-14-9, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2007
 2. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the First ASIA-PACIFIC Conference onf FRP in Structures - APFIS 2007, ISBN 978-962-8014-14-9, Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2007
 3. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., CHOVÁNÍ DODATEČNĚ ZESÍLENÝCH ZDĚNÝCH KLENEB, kapitola v Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 4. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., BEHAVIOUR OF ADDITIONALLY STRENGTHENED MASONRY VAULTS, kapitola v Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 5. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB A JEJICH INTERAKCE S NADLOŽÍM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "EXPERIMENT 07", ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 6. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P., STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN, příspěvek na konferenci Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage, ISBN 978-975-461-433-6, Maya Basin Yayin, Istanbul - Turecko, 2007
 7. ZLÁMAL, M., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 8. ZLÁMAL, M., STRENGTHENING OF MASONRY STRUCTURES, kapitola v Technical Sheets 2006, Technical sheets of results, ISBN 978-80-01-04054-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 9. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P., Behavior of newly developed FRP reinforcement in structures under various load schemes, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Symposium "Computational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, EDITURA SOCIETATII, Iasi, 2007

2006

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Design of self-adaptive composite structures, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Integrated design of load bearing structures ISMD, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 3. HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Vývoj a zkoušení nové nekovové výztuže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků"13. Betonářské dny 2006", ISBN 80-903807-2-7, ČSB Servis, s.r.o., Praha, 2006
 4. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD), ISBN 80-8073-677-4, TU Košice, Fakulta stavebná, Košice, 2006
 5. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Dodatečné zesilování zděných kleneb kovovou a nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006 - WTA, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Blansko, 2006
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FILIP, M., Masonry structures with an additional reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures, ISBN 981-05-5562-8, CI-PREMIER PTE LTD, Hong Kong, 2006
 7. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., VLIV ZESÍLENÍ DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ NA ÚNOSNOST ZDĚNÝCH KLENEB, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 4. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2006, ISBN 80-903502-8-3, ČBS servis, s.r.o., Brno, 2006
 8. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M., Reinforcing of concrete structures with non-metallic FRP, příspěvek na konferenci , 2006
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Additional strengthening of masonry vaults with non-prestressed additional reinforcement, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2006, ISBN 0-947644-59-8, Engineering Technics Press,, Edinburgh, UK, 2006
 10. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Návrh autoadaptivních kompozitních konstrukcí, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P., Zvýšení únosnosti a zbytkové životnosti existujících nosných konstrukcí pozemního i dopravního stavitelství, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 13. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P., Improvement of load bearing capacity and residual life-cycles of existing load bearing structures in structural and transport engineering, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 14. ZLÁMAL, M., ENGINEERING CEMENTITIOUS COMPOSITES WITHIN ISMD, kapitola v Technical sheets 2005: Volume 2: Technical Sheets of Results, ISBN 80-01-03631-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 15. ZLÁMAL, M., INŽENÝRSKÝ NÁVRH CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ V RÁMCI ISMD, kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03487-9, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 16. ZLÁMAL, M., STRENGTHENING OF MASONRY CONSTRUCTION, kapitola v Technical sheets 2005: Volume 2: Technical Sheets of Results, ISBN 80-01-03631-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 17. ZLÁMAL, M., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03487-9, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006

2005

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Vyztužování zděných konstrukcí nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 2. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Masonry structures with non-prestressed additional reinforcement, příspěvek na konferenci Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2005
 3. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 4. ZLÁMAL, M., Matematické modelování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005 - Díl 3. - Konstrukce a dopravní stavby I, ISBN 80-214-2827-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Vliv zesílení dodatečně vkládanou výztuží na únosnost zděných kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií“, ISBN 80-232-0230-8, Technická univerzita, Košice, 2004
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zesilování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Sanace, Praha, 2004
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Strengthening of masonry vaults, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, behaviour and proprties of concrete and concrete structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno, 2004
 4. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zkoušky kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, Česká betonářská společnost, Brno, 2004
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zkoušky zděných kleneb zesílených nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004
 6. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of masonry vaults with additional reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the IASS WG 18/ECS 5th International Seminar on ECS - Enviromentally compatible structures and structural materials, ISBN 80-01-03150-0, ČVUT Praha, Praha, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný