English

RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D. – seznam publikací

2010

 1. , Deskriptivní geometrie na pražské technice, článek v Slovenský časopis pre geometriu a grafiku, , ISSN 1336-524X, 2010
 2. , Historická analýza vývoje výuky deskriptivní geometrie na českých vysokých školách, , Brno, 2010

2009

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J., Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, ISBN 978-80-7394-186-4, České budějovice, 2009
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, 29th Conference on Geometry and Graphics, ISBN 80-86195-61-9, Polyglot, 2009
 4. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Databáze zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů a elektronických recenzovaných příspěvků na CD-Romu, XXVIIth International Colloquium on the Management of Educational Process, ISBN 978-80-7231-650-2, 2009
 5. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2007

 1. ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie v Rakousku-Uhersku na přelomu 19. a 20. století, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů a elektronických recenzovaných příspěvků XXV. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 978-80-7231-228-3, Vydavatelská skupina university obrany, Brno, 2007
 2. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2007
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy o přímkových plochách, , 2007
 4. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2006

 1. PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2006
 2. PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K., Úlohy o přímkových plochách, , Brno, 2006
 3. ZRŮSTOVÁ, L., Výuka deskriptivní geometrie na MU v Brně, příspěvek na konferenci Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 80-7040-902-9, 2006
 4. ZRŮSTOVÁ, L., Historie deskriptivní geometrie na Masarykově universitě v Brně, příspěvek na konferenci Sborní 5. matematický workshop, ISBN 80-214-3282-9, 2006
 5. ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém v Brně - minulost a budoucnost, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XXIV. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-7231-139-5, 2006

2005

 1. ZRŮSTOVÁ, L., Výuka deskriptivní geometrie na VUT v Brně, příspěvek na konferenci 4. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-214-2998-4, 2005
 2. ZRŮSTOVÁ, L., Výuka deskriptivní geometrie na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 80-7015-013-0, 2005
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-85960-92-3, 2005

2004

 1. ZRŮSTOVÁ, L., Výuka deskriptivní geometrie na přelomu 19. a 20. století, příspěvek na konferenci 3. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-214-2741-8, 2004
 2. ZRŮSTOVÁ, L., Výuka deskriptivní geometrie na přelomu 19. a 20. století, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 24. mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika, ISBN 80-248-0581-2, 2004
 3. ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Kótované promítání, modul 4, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 4. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný