English

Ing. Martin Nový, CSc. – seznam publikací

2017

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; ZACPAL, J., PRICE AS THE BASIC VALUE OF PROJECT MANAGEMENT OF BUILDING GREEN CONSTRUCTIONS , příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology , Sofie, Bulharsko, 2017
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Time Continuos Modernization of the Highway - Pros and Cons , příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-10-2, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Bulgaria, 2017

2016

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; BARTOŠ, M., Pricing in Construction Project Management Performed by the Self-employed, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 2. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M., The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-74-2, SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, Sofie, Bulharsko, 2016
 3. NOVÝ, M.; HOCHOVÁ, P., Cenová statistika ve stavebníctví 2004 - 2015, spec. publikace, ISBN 978-80-250-2691-5, Český statistický úřad, Praha, 2016

2015

 1. NOVÝ, M., CENOVÁ STATISTIKA STAVEBNICTVÍ, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Ing. David Čech, Ratibořská 55, Opava 74705, Česká republika , Brno, 2015
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice, kapitola v Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu, ISBN 978-80-87500-69-9, Radim Bačuvčík - VeRBuM, Zlín, 2015

2014

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., THE IMPACT OF ČSN ISO 21500 STANDARD ON PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Poeple, Buildings and Environment 2014, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení ve stavebnictví, kapitola v Specifika technických projektů, ISBN 978-80-905297-2-4, Akademické centrum studentských aktivit, Kuřim, 2014

2012

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., ROZVOJ VÝUKY PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB II NA OBORU MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 2. NOVÝ, M., Vývoj cen ve stavebnictví, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha,FAST VUT Brno, FAST VŠB Ostrava, ČKAIT, Praha, 2012
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., PROJECT MANAGEMENT IN BUILDING INDUSTRY MANAGEMENT, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Brno, 2012

2011

 1. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V., Náklady životního cyklu stavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-762-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. NOVÝ, M.; WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J., Time Update of the Database for Life Cycle Costing of Buildings, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-705-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, Czech Republic, 2010
 2. NOVÝ, M., Vývoj předmětu Ekonomická statistika na oboru Management stavebnictví Stavební fakulty VUT v Brně, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010

2009

 1. NOVÝ, M., STATISTICKÁ TŘÍDĚNÍ VE STAVEBNICTVÍ, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FA ČVUT Praha.FA VUT Brno, FA VŠB TU Ostrava, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2009
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., VÝUKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ÚSTAVU STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ NA FAAST VUT V BRNĚ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakl. CERM, Brno, 2009
 3. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M., VÝPOČET NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 4. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., The Modelling Building Life Cycle Costs with Software Support, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Conference Construction in the 21st Century CITC-V, ISBN 1-884342-02-7, CITC-V, Miami, Florida, USA, Instanbul, Turkey, 2009
 5. NOVÁKOVÁ, J.; NOVÝ, M.; WALDHANS, M., Nákladové modely budov, podpora při rozhodování o využití materiálů z druhotných surovin ve stavební výrobě, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009
 6. NOVÝ, M., Cenová statistika stavebnictví a využití jejích výsledků, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009
 7. NOVÝ, M., Státní cenová statistika stavebnictví, kapitola v Stavebnictví v kostce 2009, ISBN 978-80-7369-253-7, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a ÚRS Praha, a.s., Praha, 2009

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. NOVÝ, M.; WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J., SESTAVENÍ NÁKLADOVÉHO MODELU BUDOVY S VÝBĚREM NAHRADITELNÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2008
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Vývoj výuky projektového řízení v oboru Management stavebnictví na stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008
 4. NOVÝ, M., Lze svépomocnou výstavbou rodinného domu ušetřit?, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. NOVÝ, M., Ekonomická statistika, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 2. NOVÝ, M., Projektové řízení staveb III, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Šetření period oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 4. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Intervaly oprav a výměn funkčních dílů u staveb rodinných domů, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 5. NOVÝ, M., Projektové řízení staveb I v projektu ESF, příspěvek na konferenci Modernizace výuky FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM s.r.o., Brno, 2007
 6. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů, příspěvek na konferenci Cena,životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb II., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb II., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb I., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 4. NOVÝ, M., Cenová statistika stavebnictví, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-3214-4, Brno, 2006
 5. MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů obytných budov, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 6. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Životní cyklus stavby v projektovém řízení, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 2. NOVÝ, M., Třídění stavební produkce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 3. NOVÝ, M., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., STAVEBNÍ MATERIÁLY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-227-2276-6, STU Bratislava, Bratislava, SR, 2005
 4. Nový, M., Cenová statistika ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník Ceny ve stavebnictví, ISBN 80-214-2946-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005
 5. Nový, M., Osobní příspěvek ke zvyšování konkurenceschopnosti ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, ISBN 80-214-2836-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005

2004

 1. Nový, M., Klasifikace v cenové statistice stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník Specifikační systémy stavebních prací pro oceňování, ISBN 80-214-2665-9, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 2. NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M., Výuka projektového řízení na Stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Výuka projektového řízení na vysokých školách, ISBN 80-214-2720-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný