English

Ing. Zdeněk Tichý – seznam publikací

2017

  1. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E., THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017

2011

  1. TICHÁ, A.; TICHÝ, Z., STYLE OF THINKING IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION COMPANIES, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011

2010

  1. TICHÝ, Z.; TICHÁ, A., STYLE OF ENVIRONMENTAL THINKING IN CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010

2009

  1. TICHÝ, Z., WEB applications for project and documentation control, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

  1. TICHÝ, Z.; TICHÁ, A.; RAAB, J., Documentation control in building company with support of simple web application, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-8-4, Croatian association for Organization in Construction, 2008
  2. TICHÝ, Z., Systémy řízení jakosti, článek v Moderní řízení, ISSN 0026-8720, Economia, Praha, 2008

2007

  1. TICHÝ, Z.; PÍCKA, V., Facility management a možnost ovlivnění nákladů v životním cyklu stavebního objektu, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007

2006

  1. TICHÝ, Z., Řízení jakosti I., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
  2. TICHÝ, Z., Návrh a vývoj informačního systému pro správu nemovitostí, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

  1. TICHÝ, Z., Přínosy systému jakosti a environmentálních systémů nejen pro stavební podnik, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM.s.r.o., Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný