English

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T., ÚTLUM VYTÁPĚNÍ V ENERGETICKÉM MANAGEMENTU BUDOV, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom, ISBN 9788089878208, SSTP Bratislava, Bratislava, 2018
 2. ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T., PASIVNÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ PŘI DYNAMICKÉM VYTÁPĚNÍ BUDOV, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom, ISBN 9788089878208, SSTP Bratislava, Bratislava, 2018
 3. ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, P.; KALÚS, D., Insulation panels for active control of heat transfer in walls operated as space heating or as a thermal barrier: Numerical simulations and experiments, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Netherlands, 2018

2017

 1. OULHACI, Z.; IMINE, O.; LADJEDEL, O.; YAHIAOUI, T.; ADJLOUT, L.; ŠIKULA, O., EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BIPLANE VAWT CONFIGURATIONS, článek v Istrazivanja i Projektovanja za Privredu, ISSN 1451-4117, Institute for research and development in industry, Serbia, 2017
 2. LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; IMINE, O.; ŠIKULA, O., Numerical investigation of Heat transfer on two grooved cylinders in a tandem arrangement, článek v Computational Thermal Sciences, ISSN 1940-2503, Begell House, United States, 2017
 3. ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D., POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Košice, 2017
 4. ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O., MODELING OF RADIATORS WITH MASS FLOW CONTROL, příspěvek na konferenci Buildings and Environment: From Research to Application, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1202-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 5. ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D., POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Košice, 2017
 6. ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D., DYNAMIKA OTOPNÝCH TĚLES A JEJICH VLIV NA SPOTŘEBU TEPLA, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS), 2017
 7. LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; ŠIKULA, O.; IMINE, O., Experimental and CFD Investigation of Turbulent Flow Past Four Square-Arrangement Cylinders Equipped with Grooves, příspěvek na konferenci Proceedings of 22th International Conference MECHANIKA 2017, ISSN 1822-2951, KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Kaunas, 2017
 8. ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D., Vliv náhřevu a chladnutí otopných těles na energetickou náročnost budov, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2017: 25. medzinárodná vedecko-odborná konferencia., ISBN 9788089878062, SSTP Bratislava, Bratislava, 2017

2016

 1. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., CFD Model of Thermal Plume Occuring above Hot Surface of Kitchen Appliance, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications Inc. , Zurich, 2016
 2. WEYR, J.; ŠIKULA, O., Internal microclimate and heat accumulation assessment in industrial building, příspěvek na konferenci INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2016
 3. ŠIKULA, O., CFD SIMULACE ŠÍŘENÍ KOUŘE V BYTOVÉM DOMĚ, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 2016, ISBN 978-80-270-0772-1, IBPSA-CZ, Praha, 2016
 4. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J., Hybridní solární kolektory pro předehřev teplé vody, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2016, ISBN 978-80-89216-87-1, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2016
 5. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P., Simulace odlučovače tuku kuchyňských zákrytů, , VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. HORKÁ, L.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., Numerical Simulation of Subsoil Freezing Risk under the Freezer Room, příspěvek na konferenci Science and Engineering 2015, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-542-7, Trans Tech Publications, Płock, 2015
 2. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; KRÁL, T., Optimization of Air Distribution of Social Hall, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications Ltd, Bratislava, 2015
 3. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J.; PLÁŠEK, J.; GEBAUER, G., Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings, příspěvek na konferenci International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability 2015 (TMREES15), ISSN 1876-6102, ISBN 9781510812239, Elsevier, Amsterdam, 2015
 4. ŠIKULA, O., Zlepšení funkce regulace vyhřívání požární nádrže., , VUT v Brně, Brno, 2015
 5. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; VLČEK, P., Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2015
 6. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., Assessment of condensation of water vapor in the mixing chamber by CFD method, příspěvek na konferenci EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014, ISSN 2100-014X, ISBN 9781510803213, EDP Sciences, France, 2015
 7. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J., DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015, ISBN 978-80-89216-70-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2015
 8. ŠIKULA, O.; WEYR, J.; VOJKŮVKOVÁ, P., Analýza tepelných zátěží výpalových pecí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

 1. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; VLČEK, P., ENVIROMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU AULY, příspěvek na konferenci zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014, ISBN 978-80-89216-67-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2014
 2. ŠIKULA, O., Možnosti optimálního nakládání s energiemi a vodou v areálu firmy Vienna Point a.s., , VUT v Brně, Brno, 2014
 3. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-260-7209-6, Česká technika, Praha, 2014
 4. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P., POROVNÁNÍ SOFTWARŮ OPENFOAM A ANSYS FLUENT- PŘÍPADOVÁ STUDIE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-260-7209-6, Česká technika, Praha, 2014
 5. ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J., Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier B.V., Amsterdam, 2014
 6. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Transient Numerical Simulation of Linear Thermal Transmittance in Software CalA, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O., Experimental Determination of Thermal Properties of Highly Viscous Liquids, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O.; KOŠÚTOVÁ, K.; PLÁŠEK, J., Theoretical evaluation of night sky cooling in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2013). Proceedings of a meeting held 23-25 September 2013, Freiburg, Germany., ISSN 1876-6102, ISBN 9781632663665, Elsevier, Amsterdam, 2014

2013

 1. ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J., Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides, článek v ENERGIES, ISSN 1996-1073, MDPI, Basel, Switzerland, 2013
 2. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Numerická simulace rozložení střední radiační teploty v hale provozního ošetření vozů metra, vytápěné sálavými panely, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 3. ŠIKULA, O., Výsledky laboratorního měření tepelného výkonu výměníků tepla při přirozené konvekci a návrhy úprav technického řešení – stav k 12. 9. 2013, , VUT v Brně, Brno, 2013
 4. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains, příspěvek na konferenci TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon., ISSN 1876-6102, ISBN 9781629935706, Elsevier, Amsterdam, 2013
 5. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O., Air distribution system for elimination of internal surface condensation on the roofs of ice stadiums, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praque, 2013
 6. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., NUMERICKÁ SIMULACE ROZLOŽENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY V HALE PROVOZNÍHO OŠETŘENÍ VOZŮ METRA VYTÁPĚNÉ SÁLAVÝMI OTOPNÝMI PANELY, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 7. DRDA, M.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 8. JELENÍKOVÁ, I.; ŠIKULA, O.; PERÁČKOVÁ, J., Simulation of Deposition the Corrosion Waste in a Water Distribution System, příspěvek na konferenci EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012, ISSN 2100-014X, ISBN 9788073729127, EDP Sciences, FRANCE, 2013
 9. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov, ISBN 978-80-89216-53-6, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2013
 10. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; KOŠÚTOVÁ, K., PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM, příspěvek na konferenci Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra, ISBN 978-80-87308-20-2, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2013
 11. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M., Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof, příspěvek na konferenci Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic., ISSN 1022-6680, ISBN 9783037855966, Trans Tech Publications, Zurich, 2013
 12. ŠIKULA, O.; MOHAPL, M., 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete, příspěvek na konferenci Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic., ISSN 1022-6680, ISBN 9783037855966, Trans Tech Publications, Zurich, 2013
 13. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J., Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations, příspěvek na konferenci Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012), ISSN 1660-9336, ISBN 9781627480550, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., VÝVOJ A OVĚŘENÍ SOFTWARU PRO MODELOVÁNÍ SÁLAVÉ SLOŽKY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 2. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M., ANALÝZA VLIVŮ LOKÁLNÍHO ZVÝŠENÍ VLHKOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ STŘECH ZIMNÍCH STADIONŮ, příspěvek na konferenci Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 3. ŠIKULA, O.; MOHAPL, M., 2D MODEL KAPILÁRNÍHO TRANSPORTU VODY V PÓROBETONU, příspěvek na konferenci Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 4. KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation–A Case Study, příspěvek na konferenci AASRI Conference on Power and Energy Systems (PES 2012). Proceedings of a meeting held 4-5 September 2012, Hong Kong., ISSN 2212-6716, ISBN 9781627483759, Elsevier, Amsterdam, 2012
 5. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Negative Impact of Bacteria Legionella Pneumophila in Hot Water Distribution Systems on Human Health, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Thailand, 2012
 6. ŠIKULA, O., Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 7. KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Theoretical and experimental survey of chosen thermal joints of reinforced concrete skeleton MS-OB, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2012
 8. JELENÍKOVÁ, I.; ŠIKULA, O.; PERÁČKOVÁ, J., Simulation of the influence of particle deposition on the inner surface corrosion of the water pipes, příspěvek na konferenci Proceedings of the XVIII. International Scientific Conference THE APLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2012, ISBN 978-80-554-0516-2, Department of Power Engineering, University of Žilina, Žilina, 2012
 9. ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J.; ADAM, P.; HÁJKOVÁ, L., Vývoj a ověření tepelného a akustického výkonu FC, , VUT v Brně, Brno, 2012
 10. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, Amsterdam, 2012
 11. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Modelování tepelného sálání v budovách, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4383-9, VUT v Brně, Brno, 2012
 12. ĎURIŠOVÁ, E.; ŠIKULA, O.; PETRÁŠ, D., Porovnanie parametrov vnútornej klímy a CFD simulácie v administratívnej budove so systémom NTV / VTCH, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2012, ISBN 978-80-89216-45-1, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2012
 13. ŠIKULA, O., Výpočtové modely velkoplošných systémů vytápění s velkou akumulací, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2012, ISBN 978-80-89216-45-1, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2012
 14. ŽÁK, A.; ŠIKULA, O., Dřevěné střešní konstrukce na zimních stadionech z pohledu tepelné techniky, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2012

2011

 1. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; RYBÁŘ, J., Experimentální měření sálavé složky mikroklimatu v reálném provozu, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov, ISBN 978-80-89216-44-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2011
 2. ŠIKULA, O., Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 3. DRDA, M.; ŠIKULA, O., Využití CFD modelování pro návrh přetlakového větrání chráněných únikových cest, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2011
 4. ŠIKULA, O., POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ TEPELNĚ AKTIVOVANÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci International conference proceedings BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2011
 5. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Legionella pneumophila versus save water distri bution systems, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings, ISBN 978-989-97476-0-9, Associaçao Nacional para a Qualidade nas Instalacoes Prediais (ANQIP), Aveiro, 2011
 6. ŠIKULA, O., Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 7. ŠIKULA, O.; HIRŠ, J., ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COOLING CEILING IN AN OFFICE ROOM WITH A VIEW OF THERMAL COMFORT, příspěvek na konferenci Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, ISBN 978-2-913149-88-5, International Institute of Refrigeration IIR/IIF, Prague, 2011
 8. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; MĚRKA, V., Simulation of the influence of shielding surrounding on an efficiency of solar air collector, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 9. ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J., CFD simulation of thermal behaviour of tubular light guides., příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting Solaris 2011, ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 10. ŠIKULA, O., Počítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcí, , VUTIUM, Brno, 2011
 11. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Detection of Legionella Pneumophila in Water Distribution Systems in the Slovak Republic., , Austrian agency for for Healt and Food safety, Vienna, 2011
 12. ŠIKULA, O., Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2011, ISBN 978-80-02-02291-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 13. ŠIKULA, O., Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2011, ISBN 978-80-02-02291-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 14. POČINKOVÁ, M.; ŠIKULA, O., Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2011, ISBN 978-80-02-02291-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 15. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Risk management methods in hot water distribution systems to negate health risks from microbiological contamination., příspěvek na konferenci The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING Selected papers, ISBN 978-9955-28-828-2, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2011
 16. ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J., Experimentální ověření možností odvodu kondenzačního tepla zdroje chladu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2011
 17. ZWEIFEL, G.; DESCAMPS, M.; FISCHER, R.; MOOSBERGER, S.; ŠIKULA, O.; SILVA, P.; ALMEIDA, M., IEA ECBCS Annex 50, Prefabricated Systems for Low Energy, Renovation of Residential Buildings, Retrofit Simulation Report, , Empa, Building Science and Technology Lab, CH-8600 Duebendorf Switzerland. http://www.empa-ren.ch/A50.htm, 2011
 18. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Dynamika náběhu a chladnutí podlahového vytápění, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011, ISBN 978-80-89216-38-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Bratislava, 2011
 19. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2011
 20. OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O., Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Košice, Slovensko, 2011

2010

 1. ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J., Teoretické zhodnocení chlazení sáláním proti noční obloze v podmínkách ČR, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2010
 2. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., SIMULATION OF THE THERMAL RADIATION COMPONENT OF THE INDOOR CLIMATE IN THE INDUSTRY HALL, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th internationl Conference Indoor Climate of Buildings 2010. Indoor eniroment, energy auditing and certification of buildings., ISBN 978-80-89216-37-6, Slovak Socity of enviromental Technology, Bratislava, 2010
 3. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O., Possibility of reducing heat output of a heating systems by using low-emission interior plaster, příspěvek na konferenci 5. mezinárodní konference sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 4. ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J., ODVOD KONDENZAČNÍHO TEPLA PŘI VÝROBĚ CHLADU, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 5. ŠIKULA, O.; PONWEISER, K., Untersuchung der Ursachen für Rauklimaprobleme in einer Schwimmbadhalle mittels CFD-Simulation, příspěvek na konferenci Building Performance Simulation in a Changing Enviroment. Third German-austrian IBPSA conference, ISBN 978-3-85437-317-9, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2010
 6. ŠIKULA, O., PODROBNÝ CFD MODEL STROPNÍHO SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-8661-0, IBPSA-CZ, Praha, 2010
 7. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-8661-0, IBPSA-CZ, Praha, 2010
 8. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., VÝPOČET SÁLAVÉ SLOŽKY INTERNÍHO MIKROKLIMATU, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-8661-0, IBPSA-CZ, Praha, 2010
 9. ŠIKULA, O.; KALOUSEK, M., THEORETICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF LOW-EMISSION PLASTER ON THE MICROCLIMATE OF BUILDINGS, příspěvek na konferenci CESB 10: CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING - FROM THEORY TO PRACTICE, ISBN 978-80-247-3624-2, Grada Publishing for Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, 2010
 10. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 11. HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J., Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, , ISBN 978-80-7399-960-5, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010
 12. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Experimental Analysis of a Hot Water Tank from the View Point of Microbiological Risk, příspěvek na konferenci Proceedings of Clima 2010 congress, 10th REHVA World Congress "Sustainable Energy Use in Buildings", ISBN 978-975-6907-14-6, REHVA, Antalya, Turkey, 2010
 13. ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B., Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation, článek v International Journal of Metalcasting, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA, Schaumburg, Illinois, 2010
 14. ŠIKULA, O., Teoretické posouzení tepelného komfortu místnosti se stropním vytápěním, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU, ISBN 978-80-89216-32-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2010
 15. ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O., Teoretický výpočet výkonu střešních absorbérů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU, ISBN 978-80-89216-32-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2010
 16. OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O., Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Košice, Slovensko, 2010

2009

 1. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Podlahové vytápění versus tepelné mosty, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Praha, 2009
 2. OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O., Posúdenie prevadzkových stavov pri príprave teplej vody, příspěvek na konferenci ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE, ISBN 978-80-89385-06-5, Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta, Košice, 2009
 3. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; PETRŮJOVÁ, H., Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009, ISBN 978-80-89216-31-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2009
 4. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Srovnání metod výpočtu sálavé složky interního mikroklimatu, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009, ISBN 978-80-89216-31-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2009
 5. VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O., Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv rýchlosti prúdenia, příspěvek na konferenci ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE, ISBN 978-80-89385-06-5, Elsewa s.r.o., Košice, 2009
 6. VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O., Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv teploty, příspěvek na konferenci ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE, ISBN 978-80-89385-06-5, Elsewa s.r.o., Košice, 2009
 7. ŠIKULA, O., Manuál k softwaru CalA, , ISBN 978-80-7399-879-0, Tribun EU s.r.o., Brno, 2009
 8. ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O., Solární střecha ve větracích systémech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., http://www.tzb-info.cz/ http://vetrani.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5948&h=7&pl=47, 2009
 9. DĚCKULÁČEK, Z.; ŠIKULA, O.; ZUBÍČEK, V., Experimentální ověření CFD modelu vířivé výusti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., http://www.tzb-info.cz/ http://vetrani.tzb-info.cz/t.py#hodnoceni, 2009
 10. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla, příspěvek na konferenci 20. konference Vytápění Třeboň 2009, ISBN 978-80-02-02136-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 11. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty, příspěvek na konferenci 20. konference Vytápění Třeboň 2009, ISBN 978-80-02-02136-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 12. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Konfrontace vybraných metod tepelně-technického návrhu velkoplošných sálavých systémů, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 13. DRDA, M.; ŠIKULA, O., Vliv zastřešení stojanů k odběru pohonných hmot u objektů benzínových čerpacích stanic na teplenou zátěž, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2009
 14. ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B., Thermal process while pouring into ceramic shells and their numerical simulation, článek v International Foundry Research, ISSN 0046-5933, BDG Bundesverband der Deutschen Giesserei-industrie, Düsseldorf, 2009

2008

 1. ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O., Využití pračky vzduchu pro zefektivnění výroby chladu, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2008
 2. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O., CFD simulation of ventilated air cavity, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 3. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 4. ŠIKULA, O., Model dynamického tepelného chování konstrukčních detailů, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 5. ZUBÍČEK, V.; DĚCKULÁČEK, Z.; ŠIKULA, O., Optimalizace výpočtového modelu místnosti s chladicím trámcem pomocí experimentálního měření v reálných podmínkách, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 6. ŠIKULA, O., Počítačové simulace a jejich aplikace pro tvorbu prostředí bytových domů, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2008
 7. ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; JOCH, A.; ŠUSTEK, P.; PODHORNÁ, B., Tepelné procesy při odlévání do samonosných skořepinových forem a jejich numerická simulace, článek v Slévárenství, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR, Brno, 2008
 8. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb, příspěvek na konferenci Budova - energia Energetická certifikace budov, ISBN 978-80-89216-23-9, SSTP Bratislava, Podbanské, SR, 2008
 9. ŠIKULA, O., Dynamika tepelných reakcií vykurovania integrovaného v stene, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, Bratislava, 2008
 10. ŠIKULA, O., Vybrané aspeky tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Topinfo s.r.o., http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4922, 2008
 11. ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O., Thermal Processes in Pouring into Ceramic Shells and their Numerical Solution, příspěvek na konferenci 8th International Foundrymen Conference, ISBN 978-953-7082-06-2, Universita Zagreb, Sisak, 2008
 12. ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; JOCH, A.; ŠUSTEK, P., Teplotní procesy při odlévání do samonosných skořepinových forem a jejich numerická simulace, příspěvek na konferenci METAL 2008, ISBN 978-80-254-1987-8, TANGER Ostrava, Ostrava, 2008
 13. ŠIKULA, O., Vybrané aspekty tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Renovace technických zařízení budov (TZB) bytového fondu z hlediska uživatele, ISBN 978-80-02-02042-4, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2008
 14. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O.; SOLAŘ, J., Evaluation of ventilation inside floor air cavity by CFD method, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, WTA CZ, Brno, 2008
 15. ŠIKULA, O., Vybrané aspekty tvorby vnitřního prostředí otopnými systémy, , Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 16. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2008 v Tatranských Matliaroch, 2008
 16. ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom, ISBN 978-80-89216-19-2, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2008
 17. ŠIKULA, O., Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2008

2007

 1. ŠIKULA, O.; HIRŠ, J.; VANICKÝ, T., Possibilities of Simulation on the Reference Building, , IEA ECBCS, www.empa-ren.ch - /A50/a50intern/, 2007
 2. ŠIKULA, O., Vertical Distribution of Air Temperatures in Heated Dwelling Rooms, příspěvek na konferenci Proceedings of Clima 2007 WellBeing Indoors, ISBN 978-952-99898-2-9, FINVAC - The Finnish Association of HVAC, Helsinki, 2007
 3. ŠIKULA, O., Modelování tepelného mikroklimatu při podlahovém a stěnovém vytápění, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ISBN 978-80-8073-789-4, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2007
 4. ŠIKULA, O., Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti otopného tělesa, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference vytápění Třeboň 2007, ISBN 978-80-02-01926-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2007
 5. ŠIKULA, O., Simulace VZT systémů pro bytové větrání, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, STP, Praha, 2007
 6. HRAZDIL, V.; ŠIKULA, O.; UHER, P.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L., Kontinuální měření teplot v interiéru rodinného domu realizovaného z tvárnic Betong, příspěvek na konferenci Sborník atestů spol. Be-Tong: ATESTY 2007 04/2007, Be-Tong spol. s r.o., Hodonín, 2007
 7. ŠIKULA, O., Optimalizace výkonu solární střechy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 17. konferencie Vnútorná klíma budov, ISBN 80-89216-12-9, SSTP Bratislava, Tatranské Matliare, 2007
 8. ŠIKULA, O., Simulace stěnového vytápění, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O., Solární střecha ve větracích systémech, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-89216-12-9, SSTP Bratislava, Tatranská Lomnica, 2006
 2. ŠIKULA, O., CFD simulation of indoor climate, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Computional Civil Engineering 2006", ISBN 973-7962-89-3, Technical University of Iasi, Faculty of Civil Engineering, Iasi, Romania, 2006
 3. ŠIKULA, O., Simulation of Air Conditioning Systems for Ventilation of Flats, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Air-conditioning and Ventilation Conference 2006, ISBN 80-02-01811-7, Society of enviromental engineering, Prague, 2006
 4. ŠIKULA, O., Simulation of indoor climate of a dwelling heated by convection and radiation, příspěvek na konferenci Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, Technische Universität Wien, Vienna, Austria, 2006
 5. ŠIKULA, O., Rozložení teplot v místnosti při nestacionárních podmínkách, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 14. mezinárodná konferencia Vykurovanie 2006, ISBN 80-89216-06-4, Slovenská spoločnost pre techniku prostredia, ZSVTS, Tatranské Matliare, 2006
 6. ŠIKULA, O.; PONWEISER, K., Modelování přenosu tepla moderními výpočetními prostředky v oblasti TZB, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB TU v Ostravě, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2006
 7. ŠIKULA, O., Problematika tvorby výpočetních sítí v úlohách proudění vzduchu v oboru TZB, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3108-3, VUT v Brně FAST, Brno, 2006

2005

 1. ŠIKULA, O., Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (II), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Stavitelská 6, 160 00 Praha 6, http://www.tzb-info.cz/, 2005
 2. ŠIKULA, O., Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (I), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Stavitelská 6, 160 00 Praha 6, http://www.tzb-info.cz/, 2005
 3. RUBINOVÁ, O.; ŠIKULA, O., Bytové větrání trochu jinak, , TZB info, Praha, 2005
 4. ŠIKULA, O., Diskretizace v úlohách vedení tepla v TZB, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů doktorské konference, ISBN 80-214-2826-0, VUT v Brně FAST, Brno, 2005

2004

 1. ŠIKULA, O., Numerické řešení psychrometrických úprav při mokrém chlazení, příspěvek na konferenci Zborník prednášok mezinárodná konferencia Vetranie a klimatizácia 2004, ISBN 80-969030-4-7, SSTP Bratislava, Liptovský Ján, 2004
 2. ŠIKULA, O., Modelování tepelně vlhkostních úprav v chladičích vzduchu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů doktorské konference, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně FAST, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný