English

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant, článek v Water Science and Technology: Water Supply, ISSN 1606-9749, IWA Publishing, London, UK, 2018
 2. KUČERA, T., Odželezování a odmanganování vody, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2018
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Technical auditing of drinking water supply systems - the complex methodology, článek v Water Science and Technology: Water Supply, on-line, ISSN 1607-0798, IWA Publishing, London, UK, 2018
 4. KUČERA, T.; PAVEL, M., Analýza schopnosti tvorby finančních rezerv z vodného na obnovu vodárenské infrastruktury, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2018, ISBN 978-80-905716-4-8, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2018

2017

 1. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron, článek v Desalination and Water Treatment (online), ISSN 1944-3986, Desalination Publications, Hopkinton, USA, 2017
 2. KUČERA, T., Recenze na učebnici Vodovod - vodovodná prípojka doc. Ing. Petera Kapala, PhD. , , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2017
 3. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Removal of cadmium from water using sorpiton materials, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury jako základ tvorby plánů financování její obnovy, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD. INFO, Brno, 2017
 5. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-971272-5-1, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2017
 6. BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M., Monitoring the effectiveness of advanced sorption materials for removing selected metals from water, článek v JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, ISSN 0003-7214, IWA Publishing, London, UK, 2017
 7. KUČERA, T., Stanovení technického stavu úpraven vody, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2017
 8. KUČERA, T., Vodovodní přípojky, , Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. KUČERA, T., Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem, , 2016
 2. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 9781315393827, Taylor & Francis Group, Florida, 2016
 3. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE, Arad, Rumunsko, 2016
 4. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Removal of metals from water by using sorptions materials, příspěvek na konferenci ESAT 2016, ISBN 978-80-553-2564-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2016
 5. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Water glass as a promissing agent for the removal of Cr and P from drinking water, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 6. BIELA, R.; KUČERA, T., Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 7. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 8. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 9. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda 2016, ISBN 978-80-905238-2-1, W&ET Team, České Budějovice, 2016
 10. KUČERA, T., Vodojemy, , Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 11. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2016, ISBN 978-80-905716-2-4, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2016
 12. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, , ISSN 1336-6467, Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 13. BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P., Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Slovenská republika, 2016

2015

 1. BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P., Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65, příspěvek na konferenci Pitná voda 2015, ISBN 978-80-971272-3-7, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2015
 2. BIELA, R.; KUČERA, T., Arsenic removal from water by using sorption materials, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor & Francis Group, Leiden, The Netherlands, 2015
 3. BIELA, R.; KUČERA, T., Efficacy of sorption materials for metals removal from water, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering 2015, ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Institute of Water Structures, FCE, BUT, Brno, 2015
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Technical Audit of Water Supply Systems, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering 2015, ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Institut of Water Structures, FCE, BUT, Brno, 2015
 5. BIELA, R.; KUČERA, T., Using sorption materials for arsenic removal from water, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Rumunsko, 2015
 6. BIELA, R.; KUČERA, T., Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials, příspěvek na konferenci ESAT 2015, ISBN 978-80-553-2042-7, Technical University in Košice, Košice, Slovak Republic, 2015
 7. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Uplatnění vodního skla ve vodárenství, příspěvek na konferenci Vodárenská biologie 2015, ISBN 978-80-86832-83-8, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 2015

2014

 1. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Úprava vody s využitím vodního skla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2014
 2. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 89, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 3. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2014
 4. KUČERA, T.; BIELA, R., Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody, příspěvek na konferenci Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody, ISBN 978-80-971272-2-0, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2014
 5. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS, , Technical University of Bari, Bari, IT, 2014
 6. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody, příspěvek na konferenci PITNÁ VODA 2014, ISBN 978-80-905238-1-4, W&ET Team, České Budějovice, 2014
 7. KUČERA, T., Hydraulická analýza vodovodní sítě, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodárenský informační portál, Brno, 2014
 8. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše Multikriteriální optimalizace a její využití ve vodárenství - 107551, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 9. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše - Metodika hodnocení technického stavu čerpacích stanic pitné vody - 107550, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů, , ISBN 978-80-87140-33-8, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, 2013
 2. KUČERA, T.; MALANÍK, S., Výpočty ve vodárenství - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 3. KUČERA, T., Výpočty ve vodárenství - Základní výpočty v dopravě vody, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 4. BIELA, R.; KUČERA, T., Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-971272-1-3, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2013
 5. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody, , ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU, Brno, 2013
 6. KUČERA, T., Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody - mikrofiltrace a ultrafiltrace, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2013
 7. BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M., Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2013
 8. KUČERA, T., Riziková analýza vodovodu obecního typu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 9. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Renaty Biele, Ph.D. - Netradiční metody dezinfekce pitné vody, , TZB-info, Praha, 2013
 10. KUČERA, T., Úprava vody v kostce, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 11. BIELA, R.; KUČERA, T., Odstraňování specifických látek z vody, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2013
 12. KUČERA, T., Základní výpočty v dopravě vody, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 13. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Gustava Andrés Cuesta Cordoby - DATA-DRIVEN APPROACH TO ASSESS CHLORINE DECAY IN A PRESSURE ZONE - BRNO, KOHOUTOVICE - CASE STUDY (Apollo 102638), , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 14. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše - Hodnocení technického stavu systémů zásobování pitnou vodou (Apollo 102642), , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 15. BIELA, R.; KUČERA, T., Odstraňování specifických látek z vody, , ISBN 978-80-86832-70-8, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 2013
 16. KUČERA, T., Hydraulická analýza vodovodních sítí - využití aplikace Epanet, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013

2012

 1. KUČERA, T., Instrumentace pro analýzu pitné vody, , VUT v Brně, FAST, VHO, Brno, 2012
 2. KUČERA, T., Recenze na článek Ing. Renaty Biele, Ph.D. - Odstraňování železa a mnaganu ze zdrojů pitné vody (Apollo 101069), , TZB-info, Praha, 2012
 3. KUČERA, T.; VAŠALOVSKÁ, P., Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012
 4. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 5. KUČERA, T., Recenze článku Ing. Renaty Biele, Ph.D. Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR (Apollo 99256), , TZB-info, Praha, 2012
 6. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda 2012, ISBN 978-80-905238-0-7, W&ET Team, České Budějovice, 2012
 7. KUČERA, T.; FUKS, J., Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012
 8. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2012
 9. KUČERA, T., Recenze na článek Development of a neural model for forecasting residual chlorine decay - Našiměřice, Czech Republic case study - doktoranda Ing. Gustava Andrese Cuesta Cordoby (Apollo 97000)., , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2012
 10. KUČERA, T.; KADULA, D., Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012

2011

 1. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a tvorba plánů její obnovy, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 2. KUČERA, T., Úprava vody II., , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 3. KUČERA, T., Úprava vody I., , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011

2010

 1. KUČERA, T., Vodárenství - úprava vody, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010
 2. KUČERA, T., Vodárenství - úprava vody, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P., Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-7204-703-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
 4. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Plány obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2010, ISBN 978-80-254-6368-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2010

2009

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Analýza rizik vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ISBN 978-80-87140-15-4, SOVAK ČR, Líbeznice, 2009
 2. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Plánování obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci AQUA 2009, ISBN 978-80-227-3157-7, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, Bratislava, 2009
 3. HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T., Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 4. KUČERA, T., Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 5. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Risk analysis of urban water supply systems, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT v Brně, Brno, ČR, 2009
 6. TUHOVČÁK, L.; BIELA, R.; KUČERA, T., Vodárenství - úprava a doprava vody, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 7. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P., Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2009, ISBN 978-80-254-3935-7, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2009
 8. TŘASOŇOVÁ, P.; TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Srovnávací analýza vodárenských společností ČR - projekt WABE, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, ČR, 2009

2008

 1. HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J., Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ISBN 978-80-87140-13-0, SOVAK, Líbeznice, 2008
 2. KUČERA, T., Multikriteriální optimalizace sestavování ročních plánů obnovy vodovodních sítí, , VHO, Brno, 2008
 3. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; ANDERLE, L.; ZLESÁK, R., Kvantifikace rizik vybraných nežádoucích stavů na zdrojích a úpravnách vod, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., WaBe project - Performance indicators of water utilities in Czech Republic, kapitola v Performance Assessment of Urban Infrastructure Services - Drinking water, wastewater and solid waste, ISBN 978-1-84339-191-3, IWA Publishing, Londýn, UK, 2008
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 6. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; PAPÍRNÍK, V., Analýza rizik nežádoucích stavů vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, ÚVHO, Brno, 2008

2007

 1. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Method of annual rehab planning of water distribution networks, příspěvek na konferenci LESAM 2007, IWA, Lisabon, Portugalsko, 2007
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M., Technický audit vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2007, ISBN 978-80-239-8740-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, ČR, 2007

2006

 1. KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P., Projekt vodní hospodářství obcí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J., Vodárenství, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, příspěvek na konferenci 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006, IWA, Benjing, Čína, 2006
 4. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 5. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 6. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 7. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Multi-criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains, příspěvek na konferenci Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, TU Wien, Vídeň, Rakousko, 2006
 8. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA Publishing, Velká Británie, 2006

2005

 1. BERÁNEK, J. a kol., Inženýrské sítě, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2005
 2. KUČERA, T.; MALANÍK, S., Podpora při výběru bezvýkopové technologie sanace trubního vedení, příspěvek na konferenci NO-DIG, Česká společnost pro bezvýkopové technologie, Hradec Králové, 2005
 3. TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav, The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators, , 2005
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2005
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Technický audit vodovodní sítě, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2005, ISBN 80-239-4453-3, Zlín, Česká republika, 2005
 6. SVOBODA, M.; KUČERA, T., Hodnocení technického stavu vodovodní sítě města Plzně, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2830-9, Brno, 2005

2004

 1. KUČERA, T., TUHOVČÁK, L., Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 2. RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S., Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 3. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Multi-criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network, příspěvek na konferenci 22nd International NO-DIG Conference and Exihibiton, Hamburg, SRN, 2004
 4. TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J., Hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, SOVAK, Praha, Česká republika, 2004
 5. KUČERA, T.; RUČKA, J., Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 6. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J., Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 7. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2004, VaK Zlín, Zlín, 2004
 8. KUČERA, T., The use of multicriteria decision support for annual rehabilitation planning of water, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2004

2003

 1. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T., Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 8. konference o bezvýkopových technologiích, CzSTT, Praha, Česká republika, 2003
 2. VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J., Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech, ISBN 80-7204-301-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. KUČERA, T., Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2003
 4. KUČERA, T., VIŠČOR, P., Multi criteria decision support for annual rehabilitation plans, příspěvek na konferenci The paper deals with the multi-criteria optimisation for annual rehabilitation planning (ARP) of water networks., ISBN 3-86005-403-1, Technická univerzita Drážďany, Drážďany, SRN, 2003
 5. KUČERA, T., TUHOVČÁK, L., Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, Brno, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003

2002

 1. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2002
 2. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný