English

Ing. Jiří Strnad, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STRNAD, J.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2018, příspěvek na konferenci , Sdružení hliněného stavitelství z.s., , Brno, 2018

2017

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M., Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Provádění nových otvorů v nosných stěnách panelových objektů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ , Praha 5, 2017
 3. STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z., Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 4. BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M., KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 5. STRNAD, J., Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. STRNAD, J., Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXVI. mezinárodního sympozia Sanace 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, Vysoké učení technické v Brně, Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno, 2016

2015

 1. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu, , 2015

2014

 1. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 2. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn, příspěvek na konferenci , VUT Brno, Brno, 2014
 3. ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B., BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5, , ISBN 978-80-214-5031-8, VUT v Brně, Brno., 2014
 4. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M., Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014, ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014

2013

 1. STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Předpínání/spínání objektů stavěných z nepáleného a smíšeného zdiva, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 2. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., REKONSTRUKCE KLENBOVÝCH MOSTŮ BETONOVÝMI ČELY A PŘÍČNÝMI PŘEDPÍNACÍMI KABELY, příspěvek na konferenci 18. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Sekurkon s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2012
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R., Replacement and relocation of reinforced frame columns, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide, ISBN 0-947644-70-9, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 3. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Stanovení deformačních charakteristik zdiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012

2011

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J., VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 2. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol., Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 3. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Rekonstrukce klenbových mostů betonovými čely a příčnými předpínacími kabely, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2011

2010

 1. ZICH, M.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J., Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů, spec. publikace, ISBN 978-80-86897-38-7, Verlag Dashofer, nakladatelství, Praha, 2010
 2. STRNAD, J.; WEIGL, K., Užití předpětí při sanaci stropní konstrukce novostavby, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Litera, Brno, 2010
 3. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010

2008

 1. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Zkušenosti s předpínáním staveb z nekvalitního zdiva, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků "Zděné a smíšené konstrukce 2008", ISBN 978-80-87158-10-4, ČSB Servis, s.r.o., Praha, 2008
 2. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Oprava uložení kovacího lisu 630 t dodatečně předpjatými konzulami, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008

2007

 1. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z., Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání, příspěvek na konferenci Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J., Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006

2005

 1. TERZIJSKI, I.; STRNAD, J., Kompatibilita komponent pojivového tmele vysokopevnostního betonu, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2005
 2. TERZIJSKI, I.; STRNAD, J., Compatibility and Efficiency of Components of High-strengt Concrete, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, VUT Brno, Brno, 2005
 3. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005

2004

 1. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, 2004
 2. BAŽANT, Z., STRNAD, J., Pro zachování historických sklepů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2004
 3. BAŽANT, Z., STRNAD, J., Výstavba nových a zajištění starých základů historického objektu, příspěvek na konferenci XIV. mezinárodní sympozium Sanace 2004, ISSN 1211-3700, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2004
 4. KERŠNER, Z.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Can non metallic fibers improve fracture properties of high strength concrete?, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Brno, 2004

2003

 1. KLUSÁČEK, L., STRNAD, J., Předpínání železobetonových obloukových vazníků, příspěvek na konferenci 10. betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Česká betonářská společnost, ČSSI, Pardubice, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný