English

Ing. Sylva Bantová, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R., Zkušenosti s využitím akumulace tepla při změnách skupenství, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činých ve výstavbě, Praha, 2017

2009

 1. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S., Plísně u zateplených budov, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, Nakladatelství Mise, s.r.o., Ostrava, 2009
 2. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Dosledky zanedbania detailov pri zateplovaní budov, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, VKÚ, a.s., Harmanec, 2009
 3. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Důsledky opomenutí řešení detailů při zateplování budov, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 15. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2009
 4. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Vhodné zasklení pro pasivní domy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009
 5. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Vliv obalových konstrukcí na teplotní stav interiéru budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. mezinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 6. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Metody stanovení teplotního útlumu konstrukcí, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference - Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009

2008

 1. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Thermal stability of light atic roofs, příspěvek na konferenci BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE - IX MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, ENERGODOM 2008, ISBN 83-86161-12-4, ASTERIAS Sp. z.o.o., Krakow, Polsko, 2008
 2. KLÍMOVÁ, S.; OSTRÝ, M., Aby teplo neuteklo, článek v Computer Design, ISSN 1212-4389, Computer Press, a.s., Brno, 2008

2007

 1. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Vliv obalových konstrukcí na vnitřní prostředí budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2007, Modeovanie a simlácia ekologickej kvality architektonického prostredia, ISBN 978-80-227-2759-4, STU-Vydavatelstvo STU,Bratislava, Bratislava, 2007
 2. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Využití recyklovaného polystyrénu v zateplovacích systémech, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, FAST, PST, Brno, 2007
 3. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Užití druhotných a obnovitelných surovin v obalových konstrukcích, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, FAST, PST, Brno, 2007
 4. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D.; ZACHAŘOVÁ, M., Light external walls and thermal stability of room, příspěvek na konferenci , Czech Technical University, Praha, Praha, 2007
 5. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; ZACHAŘOVÁ, M., Vliv stínění oken na tepelnou stabilitu v letím období, příspěvek na konferenci , Intenzíva, s. r. o., Bratislava, Štrbské Pleso, SK, 2007

2006

 1. KLÍMOVÁ, S., Tepelná technika budov - Modul 03, , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. KLÍMOVÁ, S., Okno jako možný prvek solární architektury, příspěvek na konferenci 13. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2006, Contour, s.r.o., Praha 5, Praha, Česká republika, 2006
 3. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Protisluneční ochrana, , ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno , 2006
 4. KLÍMOVÁ, S.; KOLÁŘ, R., Využití recyklovaného EPS ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, fakulta stavební, VUT v Brně, fakulta stavební, ústav PST, 2006
 5. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L., Solární okno, příspěvek na konferenci 8. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3108-3, VUT v Brně, FAST, Brno, Česká republika, 2006
 6. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Stínící technika, , ISBN 80-7366–046-6, ERA group spol.s r.o., brno, 2006
 7. ŠEVČÍKOVÁ, L.; KLÍMOVÁ, S., Jak ovlivňuje zasklený balkón tepelně technické a energetické vlastnosti budovy, příspěvek na konferenci Sborník 8. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3108-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 8. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Stínící technika, , ISBN 80-7366-046-6, Vydavatelství ERA, Brno, 2006

2005

 1. ŠEVČÍKOVÁ, L.; KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Vliv dodatečného zasklení balkónu nebo lodžie na energetickou bilanci budovy, příspěvek na konferenci Sborník 6. mezinárodní konference "Budova a energia", ISBN 80-8073-353-8, RU v Košiciach - stavebná fakulta, 2005
 2. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L.; ČUPROVÁ, D., Solární okno - příspěvek k vytápění nízkoenergetických domů, příspěvek na konferenci Sborník 12. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2005, ISBN 80-96243-1-1, VKC Intenzíva, s. r. o., Štrbské Pleso, 2005
 3. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L., Chování energeticky úsporného domu v letním období, příspěvek na konferenci Sborník 7. odborné konference doktorského studia, ISBN 80-214-2826-0, VUT v Brně, FAST, Brno, VUT v Brně, FAST, 2005
 4. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L., Chování energeticky úsporného domu v zimním období, příspěvek na konferenci Sborník 7. odborné konference doktorského studia, ISBN 80-214-2826-0, VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v , 2004
 3. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Dostatečná tepelná izolace v podkroví, článek v , 2004
 4. KLÍMOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, L., ČUPROVÁ, D., Snižování tepelné zátěže podkrovních místností pomocí stínění oken, článek v , 2004
 5. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v , 2004
 6. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L.; ČUPROVÁ, D., Vliv zastínění oken na přehřívání podkrovních místností, příspěvek na konferenci Sborník 11. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2004, Agentura Contour, Praha, 2004
 7. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Brno, 2004
 8. KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S., Lze splnit tepelně technické požadavky na střechy?, příspěvek na konferenci Sborník konference s mezinárodní účástí "Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech"., Podbánské, 2004
 9. KLÍMOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, L., ČUPROVÁ, D., Pasivní solární systémy, příspěvek na konferenci Sborník 6. odborné konference doktorského studia, JUNIORSTAV2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, FAST, Brno, Česká republika, 2004
 10. ŠILHAN, O., KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Zateplení střešní konstrukce, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 11. ŠEVČÍKOVÁ, L., KLÍMOVÁ, S., ČUPROVÁ, D., Využívání sluneční energie - pasivní systémy, článek v , 2004
 12. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., ŠILHAN, O., Zateplení střešní konstrukce, článek v , 2004
 13. KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S., Dostatečná izolace v podkroví, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, FASÁDY, Praha, 2004
 14. KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S., Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004

2003

 1. ŠEVČÍKOVÁ, L., KLÍMOVÁ, S., ČUPROVÁ, D., Pasivní solární energie - nové trendy, příspěvek na konferenci Sborník II. ročníku konference CEEERES03, Energy consulting, o.s., České Budějovice, Praha, Česká republika, 2003
 2. KLÍMOVÁ, S., Pasivní využívání solární energie v objektu, příspěvek na konferenci Sborník 5. odborné konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Brno, 2003

2002

 1. KLÍMOVÁ, S., Navrhování a hodnocení účinnosti slunečních clon, příspěvek na konferenci Sborník 4. odborné konference doktorského studia, VUT v Brně, FAST, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný