English

Ing. Martin Smělý – seznam publikací

2016

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Pevné překážky u pozemních komunikací a přijatelná míra bezpečnostního rizika, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
 2. PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M., MODERN TURBO-ROUNDABOUTS AND THEIR DESIGNING IN THE CZECH REPUBLIC, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 0127-9696, PENERBIT UTM PRESS, PENERBIT UTM PRESS, SKUDAI, JOHOR, 81310, MALAYSIA, Malaysia, 2016
 3. PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M., Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2016

2015

 1. PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M., Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční psolečnost z.s., Praha, 2015
 2. SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J., Odborná zpráva - Dopravní značení turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 3. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; ŠÍDA, M.; HOFHANSL, P., informační leták, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D., Odborná zpráva - Simulační studie turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; MORAVEC, K.; STRÁNSKÝ, J.; KABEŠ, L.; HEINRICH, J.; ŠILAR, D., Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. RADIMSKÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R.; SMĚLÝ, M., Odborná zpráva - Podklad pro novelizaci norem, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 4. SMĚLÝ, M., Zachování průjezdného profilu na komunikacích pro nemotorovou dopravu, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; KOSŇOVSKÝ, M.; KABEŠ, L.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M., Traffic Characteristics and Accident Analysis on the undivided Roads with increased number of Lanes, příspěvek na konferenci International Conference on Traffic and Transport Engineering, ISBN 978-86-916153-2-1, Belgrade, 2014
 6. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; KOSŇOVSKÝ, M., Turbo-okružní křižovatky v České republice, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2014
 7. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J., MODERNÍ ZPŮSOBY SBĚRU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH DAT, příspěvek na konferenci Mobilita obyvatelstva 2014, ISBN 978-80-214-4860-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 8. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Pěší pohyb - základ mobility, příspěvek na konferenci Mobilita obyvatelstva 2014, ISBN 978-80-214-4860-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 9. SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š., Městská mobilita obyvatelstva, , ISBN 978-80-214-4936-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; SÚKENNÍK, P., Odborná zpráva - zhodnocení provozu již realizovaných turbo-okružních křižovatek v ČR a analýza stavu poznání., , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. SMĚLÝ, M., Druhy nemotorové dopravy, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Brno, Brno, 2013
 3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., R35, stavba 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 4. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 modernizace, úsek 25b, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, část B km 180,530 – 182,300, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 modernizace, úsek 17, KM 127 Řehořov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 6. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; MORAVEC, K., D1 Modernizace – Úsek 13, KM 98 Slavníč – EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 7. MAHDAL, J.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; MAHDALOVÁ, I., Výpočet nejmenšího dovoleného poloměru vypuklého výškového oblouku, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013, ISBN 978-80-248-3237-1, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Vysoké Mýto, 2013
 8. RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, DSP, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 9. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; ČEPIL, J.; MATUSZKOVÁ, R., I/42 Brno VMO - Rokytova, bezpečnostní audit DSP, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 10. SKALICKÁ, P.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M., Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, 2013
 11. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; ŠČERBA, M., Portable Active Traffic Management in Working Zones., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-905442-0-8, 2013
 12. MÜLLER, M.; RADIMSKÝ, M. a kol., ČSN 73 6101 ZMĚNA Z2: Projektování silnic a dálnic, , UNMZ, Praha, 2013
 13. SMĚLÝ, M., Základní druh dopravy - chůze, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, Brno, Brno, 2013
 14. MÜLLER, M.; VÉBR, L.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. a kol., ČSN 73 6109: Projektování polních cest, , UNMZ, Praha, 2013

2012

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01312 Brno, východ – Holubice, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno, jih – Brno, východ, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 6. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 3, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 7. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 8. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 9. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 10. VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport 2012, ISBN 978-80-248-2829-9, Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ostrava, 2012
 11. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 0137 Přerov - Lipník n. B., PDPS, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 12. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VALENTOVÁ, V., Odborný posudek projektu II/422 Čejkovice - Velké Bílovice pro ROP jihovýchod, , 2012

2011

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Lhotka, , 2011
 2. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Automatický systém řízení provozu v kritickém místě dopravní infrastruktury, příspěvek na konferenci LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie, ISBN 978-80-554-0442-4, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2011
 3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Popis kolizních situací při průjezdu vícepruhovou okružní křižovatkou, příspěvek na konferenci LOGVD 2011 - Dopravná logistika a krízové situácie, ISBN 978-80-554-0442-4, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2011
 4. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Traffic flow harmonisation and increasing the highway capacity during the road works using portable co-operative its systems - portable active traffic management, příspěvek na konferenci MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation, ISBN 978-80-970772-0-4, Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2011
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Traffic safety of multi-lanes roundabouts, příspěvek na konferenci MOSATT 2011 - Modern Safety Technologies in Transportation, ISBN 978-80-970772-0-4, Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2011
 6. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T., Kapacita okružních křižovatek s vícepruhovými vjezdy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP s.r.o., Liberec, 2011
 7. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., PRŮJEZD VOZIDEL VÍCEPRUHOVOU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-227-3514-8, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2011
 8. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M., Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v pracovních zónách, příspěvek na konferenci Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic, ISBN 978-80-554-0357-1, Žilina, 2011
 9. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní audit na akci Obchodní zóna Kyjov Svatoborská lokalita Traktorka, , Brno, 2011
 10. SMĚLÝ, M., SROVNÁNÍ SPIRÁLOVÝCH OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK NAVRŽENÝCH V NIZOZEMÍ A ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 11. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Mestské komunikácie - Zásady navrhovania, , ISBN 978-80-554-0303-8, EDIS - vydavaťelstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2011

2010

 1. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J., Cvrčovice, zástavba RD inženýrské sítě, , Brno, 2010
 2. ANDRES, J.; SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Přecházení chodců přes pozemní komunikace, spec. publikace, ISBN 978-80-86502-06-9, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Brno, 2010
 3. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; ILLEOVÁ, P., Jevišovka prodloužení inženýrských sítí, lokalita Nová, , Brno, 2010
 4. SMĚLÝ, M.; ILLEOVÁ, P.; KOSŇOVSKÝ, M., Úprava křižovatky u školy v Bratčicích, , Brno, 2010
 5. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; JŮZA, P., Bezpečnostní audit s výkladem normových pojmů útvarové křižovatky v místě nového napojení silnice II/333 na R35, , Brno, 2010
 6. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÁ, M.; ILLEOVÁ, P., PŘECHOD PRO CHODCE V OBCI HRUŠOVANY U BRNA, ULICE HAVLÍČKOVA, , Brno, 2010
 7. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní audit na akci Prodejna potravin Pohořelice, , Brno, 2010
 8. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Kudlov, , 2010
 9. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Dopravně inženýrské posouzení silniční sítě v městysi Plaňany, , Brno, 2010

2009

 1. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Malé okružní křižovatky: Pomohou, ale samospasitelné nejsou, článek v Moderní obec, ISSN 1211-0507, Economia a.s., Praha, 2009
 2. SMĚLÝ, M., Prodloužení kanalizačního řadu na ulici Osvoboditelů, příspěvek na konferenci , 2009
 3. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Kapacitní posouzení a vyhodnocení křižovatky u EDP a křižovatky u nákupního střediska v Rousínově, , Brno, 2009
 4. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., NOVOSTAVBA SKLADOVACÍ HALY, k.ú. BRNĚNSKÉ IVANOVICE, PARC. Č. 80/1,80/5 A 76/28 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, , Brno, 2009
 5. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; APELTAUER, T., Rešerše domácí a zahraniční literatury a analýza možných přístupů k řešení problematiky pěší dopravy v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 6. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., "SILNICE II/430 VYŠKOV - TRŽIŠTĚ" - PARKOVACÍ STÁNÍ, CYKLISTICKÁ STEZKA, , Brno, 2009
 7. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní audit na akci "Obchodní centrum Ivančice" Bezpečnostní audit - 1. fáze, , Brno, 2009
 8. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; JŮZA, P., Dopravně bezpečnostní audit Obchodní centrum ve Šlapanicích Bezpečnostní audit - 0. fáze, , Brno, 2009
 9. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., PŘÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ CESTA KE HŘBITOVU, , Brno, 2009
 10. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M., III/37931, III/37932 - Královopolské Vážany - průtah, , Brno, 2009
 11. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M., Efficient Management of Traffic Flow at Congestions Using Mobile ITS, , Bratislava, 2009
 12. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Označování přechodů pro chodce a míst pro přecházení, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 13. ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M., Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS, , Praha, 2009
 14. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P., Těžba štěrkopísku pro vytvoření retenčních nádrží v Pňovicích, , Brno, 2009
 15. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., Úprava náměstí ve Ždánicích (DUR), , Brno, 2009
 16. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Periodická zpráva projektu CG743-088-120 za rok 2008, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 17. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M., Periodická zpráva k projektu Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic pro jejich využití při strategickém ovlivňování dopravního proudu na páteřních pozemních komunikacích v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009

2008

 1. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., III/37728 Lhota - vjezdová brána, , Brno, Brno, 2008
 2. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Přestupní uzel Studnice - DUR, , Brno, 2008
 3. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., R55 Otrokovice, obchvat JV", č. ISPROFIN: 327 111 6022, SO 109 Připojení ze silnice I/55, aktualizace 2008, , Brno, 2008
 4. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Dopravní úprava centrální části obce Bohdalice - Pavlovice, m.č. Bohdalice, , Brno, 2008
 5. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, T., Dopravně - inženýrské posouzení silniční sítě v obci Moravany, , Brno, 2008
 6. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Přestupní uzel Medlovice, , Brno, 2008
 7. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Inženýrské sítě pro zástavbu RD Lokalita Dolní stávání Komunikace a chodníky, , Brno, 2008
 8. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P., Posouzení dokumentace na stavbu "II/416, 417 Křenovice průtah", , Brno, 2008
 9. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; DAŠEK, O., Zastávka BUS směr Slavkov u Brna, , Brno, 2008
 10. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., Prodloužení chodníků a přesun autobusových zastávek Luleč - směr Vyškov, , Brno, 2008
 11. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., Ulice Na Konci, , Brno, 2008
 12. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Úpravy náměstí ve Ždánicích, , Brno, 2008
 13. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Úprava místních komunikací, , Brno, 2008
 14. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Oprava komunikací v osadě Odrůvky, , Brno, 2008
 15. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V HORNÍ ČÁSTI OBCE MEDLOVICE, , Brno, 2008
 16. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., CHODNÍKY KOLEM PRŮTAHU SILNICE III/4284 V MEDLOVICÍCH, , Brno, Brno, 2008
 17. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., III-4284 Medlovice průtah, , Brno, 2008
 18. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Silniční záchytné systémy náraz vozidla do pevné překážky, článek v , Brno, 2008
 19. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P., Posuzení projektové dokumentace stavby - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ K ZÁMKU SLAVKOV - AUSTERLITZ, , Brno, 2008
 20. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Úprava křižovatky silnice III/37728 a parkoviště před obecním úřadem, , Brno, 2008
 21. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Obnova veřejného prostranství, , Brno, 2008
 22. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA V AREÁLU FIRMY EURO NÁŘADÍ S.R.O. ROUSÍNOV - dopravní řešení, , Brno, 2008
 23. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O., Parkoviště U polikliniky, , Brno, 2008
 24. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Chodník na ulici Sovětská, , Brno, 2008
 25. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O.; APELTAUER, J., Místní komunikace Závist, , Brno, 2008
 26. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Komunikace v lokalitě Zadní Hamry, , Brno, 2008
 27. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Komunikace v lokalitě Junácké údolí, , Brno, 2008
 28. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Chodník u MŠ Vícemilice, , Brno, 2008
 29. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M., STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA V AREÁLU FIRMY EURO NÁŘADÍ S.R.O. ROUSÍNOV, , Brno, 2008
 30. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Odborný posudek projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba", , 2008
 31. SMĚLÝ, M., Pasivní bezpečnost na pozemních komunikací z České republiky a ze zahraničí, kapitola v Pasivní bezpečnost na pozemních komunikací z České republiky a ze zahraničí, ISBN 978-80-86502-72-4, CDV, Brno, 2008
 32. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O., Prakoviště U škol včetně příjezdu (vjezdu), , Brno, 2008
 33. SMĚLÝ, M., SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY - NÁRAZ VOZIDLA DO PEVNÉ PŘEKÁŽKY, příspěvek na konferenci 10. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 34. SÜTÖOVÁ, E.; SMĚLÝ, M., REGULOVANIE RÝCHLOSTI JAZDY V MESTÁCH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, 10.Odborná konference doktorského studia Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, MLOK, s.r.o., Brno, 2008
 35. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P., Znalecký posudek 26-2007, , Brno, 2008
 36. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Periodická zpráva projektu CG743-088-120 za tok 2007, výzkumná zpráva projektu CDV, CDV, Brno, 2008
 37. SMĚLÝ, M., Periodická zpráva projektu 1F54L/083/120 za rok 2007, výzkumná zpráva projektu CDv, CDv, Brno, 2008
 38. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; MLYNÁŘOVÁ, L., Periodická zpráva k projektu 1F84B/019/120 za rok 2008, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008

2007

 1. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P., ODBORNÝ POSUDEK PROJEKTU "Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice", , 2007
 2. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P., Posudek dokumentace Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice, , Brno, 2007
 3. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O., Chodník Příhon, , Brno, Brno, 2007
 4. SMĚLÝ, M.; DAŠEK, O., Parkoviště LŠU Bučovice, , Brno, 2007
 5. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; APELTAUER, T., Studijní opory pro předmět CM04 Dopravní inženýrství, , Brno, 2007
 6. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., Studijní opory pro předmět BM03 - Městské komunikace, , Brno, 2007
 7. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M., Expertíza projektové dokumentace DSP na stavbu: "R 55 Otrokovice, obchvat JV", , Brno, 2007
 8. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P., Učební materiály pro předmět Městské komunikace, , Brno, 2007
 9. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M., Inženýrské sítě pro R.D. Bučovice - Polní - DUR+DSP obecný stavební úřad, , Brno, 2007
 10. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., III/377 28, III/377 40 Studnice. křižovatka, , Brno, 2007
 11. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; DAŠEK, O.; SÜTÖOVÁ, E., Výstavba I. etapy chodníků v obci Mouřínov, , Brno, 2007
 12. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M., Stanovení dobývacího prostoru Žerotín - Liboš - dopravní studie, , Brno, 2007
 13. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M., Oprava místních komunikací v obci Studnice okres Vyškov, , Brno, 2007
 14. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; SÜTÖOVÁ, E., Expertíza projektové dokumentace DÚR na stavbu "Silnice I/35 Lešná - Palačov", , Brno, 2007
 15. SMĚLÝ, M., Okružní vícepruhové křižovatky, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., 2007
 16. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., Prekročil si rychlosť - stoj, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, 10.Odborná konference doktorského studia Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, Bratislava, 2007
 17. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P., Znalecký posudek č. 01/2007, , Brno, 2007
 18. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; SÜTÖOVÁ, E., Administrativní budova, Nové sady - dopravní řešení, , Brno, 2007
 19. SMĚLÝ, M., Periodická zpráva 2006 projektu 1F54L/083/120, výzkumná zpráva projektu , 2007
 20. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., PASIVNÍ BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Omegadesign, Brno, 2007
 21. SMĚLÝ, M., Postup řešení pro odstraňování míst častých dopravních nehod, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Omegadesign, Brno, 2007
 22. SMĚLÝ, M.; BIJOK, P., PASIVNÍ BEZPEČNOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Omegadesign, Brno, 2007

2006

 1. SMĚLÝ, M., MODERNÍ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ VE MĚSTECH, příspěvek na konferenci Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 80-8070-621-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2006
 2. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E.; JŮZA, P.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J., Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/49 Malenovice - Otrokovice", , 2006
 3. SMĚLÝ, M., Část 2. Záchytné a bezpečnostní zařízení, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 4. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P., Znalecký posudek číslo 13/2006, , Brno, 2006
 5. SMĚLÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., DOPRAVNÍ STUDIE S PODROBNÝM ODBORNÝM VYHODNOCENÍM VLIVU DOPRAVY SOUVISEJÍCÍ SE ZÁMĚREM VYUŽITÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA ŠTĚRKOPÍSKŮ STARÁ LYSÁ SE STANOVENÍM DP STARÁ LYSÁ, , 2006
 6. HÝZL, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., BM 52 Praktické aplikace pozemních komunikací, , Brno, 2006
 7. SMĚLÝ, M.; JŮZA, P.; SÜTÖOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M., BEZPEČNOSTNÍ AUDIT 1. FÁZE na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR akce "Napojení místní komunikace na silnici III/37928", , 2006
 8. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; JŮZA, P., Expertíza projektové dokumentace DSP pro stavbu "Silnice I/50 Bánov, obchvat", , 2006
 9. SMĚLÝ, M., ROZŠÍŘENÍ DP HOSTÍN A POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI NA VÝHRADNÍCH LOŽISCÍCH ŠTĚRKOPÍSKŮ HOSTÍN A HOSTÍN, , 2006
 10. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., Rešerše aktuálního stavu předpisů a výzkumných zpráv týkající se pasivní bezpečnosti pozemních komunikací ve vybraných evropských státech FRANCIE, výzkumná zpráva projektu , 2006
 11. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., Rešerše aktuálního stavu předpisů a výzkumných zpráv týkající se pasivní bezpečnosti pozemních komunikací ve vybraných evropských státech VELKÁ BRITÁNIE, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 12. SMĚLÝ, M., Seznam a stručné obsahy vybraných českých norem, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 13. NOVÁK, V.; SMĚLÝ, M., Periodická zpráva 2005 projektu 1F54L/083/120, výzkumná zpráva projektu Ministerstvo dopravy, Ministerstvo dopravy, Brno, 2006
 14. Smělý,M., Bijok, P., SROVNÁNÍ ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU U OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK DLE ČSN 736102A TP 135, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, Brno, 2006
 15. Smělý,M., Hruban, T., SROVNÁNÍ VÝPOČTU ŘADÍCÍHO, ODBOČOVACÍHO A PŘIPOJOVACÍHO PRUHU DLE ČSN 73 6102 A DLE HIGHWAY CAPACITY MANUAL(HCM), příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, Brno, 2006
 16. SMĚLÝ,M., Opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu - stanovení kritérií pro realizaci systému PŘEKROČIL JSI RYCHLOST - STŮJ, , Brno, 2006

2005

 1. NOVÁK, V.,SMĚLÝ, M., BEZPEČNOSTNÍ AUDIT A VYHODNOCENÍ VLIVU DOPRAVY SOUVISEJÍCÍM SE ZÁMĚREM STANOVENÍ DP HVOZDEČKO, , Brno, 2005
 2. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., REKONSTRUKCE VJEZDU DO ŠTĚRKOVNY LULEČ, , 2005
 3. SMĚLÝ, M., Druhy okružních křižovatek v zemích Evropské unie, příspěvek na konferenci Juniorstav2005, ISBN 80-214-2828-7, Brno, 2005

2004

 1. Smělý, M., Tezé dizertační práce - STANOVENÍ PARAMETRŮ PRO VLOŽENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY DO TRASY KOMUNIKACE V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ, , 2004
 2. SMĚLÝ, M., REDUKCE NEHODOVSTI VE MĚSTECH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Brno, 2004

2003

 1. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., Posouzení silnice I/03 dle ČSN 73 6101 v katastru Dolní Dvořiště, , Policie ČR správa jihočeského kraje, Brno, 2003
 2. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., DUS Komunikační obchvat Tuřan, , Brno, 2003
 3. NOVÁK, V., SMĚLÝ, M., Posouzení dopravní situace napojení prodejny Lídl n komunikaci I/35 ve Valašském Meziříčí, , Město Valašské Meziříčí, Brno, 2003
 4. SMĚLÝ, M., ZKLIDŇOVÁNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ, příspěvek na konferenci , Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný