English

Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. BÁRTA, L., BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-67-7, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. BÁRTA, L., BLAŽEK, D., PROJEKT GEODETICKÉHO MONITORINGU V GEOLOGICKY NESTABILNÍM ÚZEMÍ DÁLNICE D8 LOVOSICE - ŘEHLOVICE, příspěvek na konferenci Geodézie a kartografia v doprave, ISBN 978-80-89626-08-3, Slovenská spoločnost geodetov a kartografov, Košice, 2017
 2. BÁRTA, L., SLÁMA, J., PROBLEMATIKA URČOVÁNÍ TLOUŠTĚK A KUBATUR KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVEK, příspěvek na konferenci Geodézie a kartografia v doprave, ISBN 978-80-89626-08-3, Slovenská spoločnost geodetov a kartografov, Košice, 2017
 3. BÁRTA, L., Contactless Geodetic Methods in Checking the Roadway Structural Layers, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2017

2016

 1. BÁRTA, L., Detekce poruchy uložení nosné konstrukce mostu geodetickými metodami , příspěvek na konferenci 51. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY , ISBN 978-80-02-02645-7, Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 , Brno, 2016

2014

 1. BÁRTA, L.; SLÁMA, J., Sledování náklonů mostních podpěr, příspěvek na konferenci Geodézie ve stavebnictví a průmyslu, ISBN 978-80-02-02516-0, Český svaz geodetů a kartografů o.s., Brno, 2014

2009

 1. BÁRTA, L., Obecná metoda nejmenších čtverců při vyrovnání sítí, , Brno, 2009
 2. BÁRTA, L., Seznam bakalářských prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2008, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmir, spol. s r.o., Praha, 2009
 3. BÁRTA, L., JUNIORSTAV 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmir, spol. s r.o., Praha, 2009
 4. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2008, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmir, spol. s r.o., Praha, 2009
 5. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2007, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmir, spol. s r.o., Praha, 2009

2008

 1. BÁRTA, L.; HAŠOVÁ, A.; POKORNÝ, J.; MICHALUSOVÁ, M., JUNIORSTAV 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2008

2007

 1. BÁRTA, L., Seznam bakalářských prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2007, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2007
 2. BÁRTA, L.; HAŠOVÁ, A.; MICHALUSOVÁ, M., JUNIORSTAV 2007 - 9. Odborná konference doktorského studia, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2007
 3. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2006, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2007
 4. BÁRTA, L., Prostorové vyrovnání s modelováním plochy geoidu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, 9. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, 2007

2006

 1. BÁRTA, L.; SLÁMA, J., Praktické použití RTK systému TRIMBLE GPS 5700, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii, ISBN 80-86433-35-8, Brno, 2006
 2. BÁRTA, L.; SOUKUP, F., GEODETICKÉ SÍTĚ - MODUL 02 - VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. BÁRTA, L.; SOUKUP, F., GEODETICKÉ SÍTĚ - MODUL 01 - PŘÍPRAVA DAT PRO VYROVNÁNÍ, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 4. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2005, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2006
 5. BÁRTA, L., PROSTOROVÉ VYROVNÁNÍ V ROVINĚ KŘOVÁKOVA KARTOGRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, Díl 8.: Geodézie a kartografie, ISBN 80-214-3114-8, Brno, 2006

2005

 1. BÁRTA, L., Analýza časových řad při určování vnitřní přesnosti GPS kinematických metod, příspěvek na konferenci 1st Czech-polish Symposium Brno - Wroclaw, 2005
 2. BÁRTA, L.; KALVODA, P.; SUCHÁ, M., JUNIORSTAV 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Brno, 2005
 3. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie v roce 2004, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2005
 4. BÁRTA, L.; ŠVÁB, T., UVÁŽENÍ ČASOVÉHO FAKTORU PŘI VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci 7. Odborná konference doktorského studia, Díl 9 - Geodézie a kartografie, ISBN 80-214-2833-3, Brno, 2005
 5. BÁRTA, L., ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD PŘI URČOVÁNÍ VNITŘNÍ PŘESNOSTI GPS KINEMATICKÝCH METOD, příspěvek na konferenci 7. Odborná konference doktorského studia, Díl 9 - Geodézie a kartografie, ISBN 80-214-2833-3, Brno, 2005
 6. BÁRTA, L., ANALYSIS OF TIME SERIES FOR ACCURACY ESTIMATION OF GPS KINEMATIC METHODS, článek v ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, ISSN 1644-0668, Wydawnictvo Akademii Rolniczej w Krakowie, Krakow, 2005
 7. ŠVÁB, Tomáš, Identifikace vodovodního řadu a kanalizace v obci Podhradní Lhota, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2833-3, CERM Brno, Brno, 2005

2004

 1. BÁRTA, L., JUNIORSTAV 2004 - 6. Odborná konference doktorského studia 2004, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2004
 2. BÁRTA, L.; ŠVÁB, T., PŘESNOST RTK TRIMBLE 5700, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, 6. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Brno, 2004
 3. BÁRTA, L., VARIANTNÍ POSTUPY PŘEVODU GPS MĚŘENÍ DO ROVINY KARTOGRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, 6. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Brno, 2004
 4. ŠVÁB, T., BÁRTA, L., Geodetický a geologický průzkum v prostoru Nové Rasovny nad propadáním potoka Bílá voda, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT FAST BRNO, Brno, 2004
 5. BÁRTA, L., Seznam diplomových prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně posluchači oboru geodézie a kartografie ve studijním roce 2002-2003, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2004

2003

 1. BÁRTA, L., Prostorové vyrovnání na kouli, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorslého studia, Díl 11 - Geodézie a kartografie, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný