English

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. VAŘBUCHTA, P.; VESELÝ, A.; HROMÁDKA, V., ZÁPLAVOVÉ LIMITY ROZVOJOVÝH PLOCH MĚSTA BRNA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

 1. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ONDRUŠKOVÁ, E., Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables , článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd , UK, 2017
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Life-Cycle Costs in Economic Analysis of Road Infrastructure Projects, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 3. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Risk variables in evaluation of transport projects, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, 2017
 4. FUNK, T.; HROMÁDKA, V., Economic impacts of railway infrastructure projects and their evaluation, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 5. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Management input of variables in case of management accounting, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-17-1, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 6. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Development of Financial Indicators of Construction Companies in the Czech Republic within the Crisis, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-15-7, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 7. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 8. SRBA, M.; HROMÁDKA, V., Analýza dopadů v rámci optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, 2017
 9. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení Rezortní metodiky pro hodnocení efektivnosti projektů dopravních staveb, , 2017
 10. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2017
 11. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M., RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M., IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
 3. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M., ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 4. VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V., NEW TYPE OF TRANSPORTATION – PROJECT HYPERLOOP, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 5. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L., Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449), , Brno, 2016
 6. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M., The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-74-2, SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, Sofie, Bulharsko, 2016
 7. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P., Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5, ISSN 1314-2704, ISBN 9786197105674, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
 8. PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G., Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic, článek v Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, ISSN 1732-9353, WULS - SGGW Press, Krakow, Polsko, 2016

2015

 1. ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V., Economic Evaluation of Investment in Development of Waterway Infrastructure, příspěvek na konferenci MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, ISBN 978-80-87952-12-2, Magnanimitas, Hradec Králové, Hradec Králové, 2015
 2. HROMÁDKA, V.; SHASHKO, M., Risk and Efficiency of Bicycle Paths, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
 3. SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V., Economic Analysis of Bike Sharing System, příspěvek na konferenci OTMC Confernce 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croatian Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 4. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 5. SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B.; HROMÁDKA, V., Komparace hodnotové analýzy a Altmanova indexu při posuzování finančního zdraví podniku, příspěvek na konferenci QUAERE 2015, ISBN 978-80-87952-10-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2015
 6. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; BÁRTŮ, D., Risk Analysis and its Importance in Economic Valuation of Large Infrastructure Projects, článek v Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), ISSN 2410-5465, ISBN 978-969-7544-00-4, International Organization for Research and Development, Istanbul, 2015
 7. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení záměru projektu investiční akce I/35 Lešná - Palačov, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 8. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Záměru projektu I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 9. SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V., ANALÝZA SYSTEMU SDÍLENÍ KOL V ČR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT V Brně, FAST, Brno, 2015
 10. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK PŮSOBÍCÍ NA INVESTIČNÍ PROJEKTY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 11. DVOŘÁČKOVÁ, Š.; HROMÁDKA, V., ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ PPP PROJEKTŮ V ČR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 12. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; BÁRTŮ, D.; ŠPIROCH, M.; ADLOFOVÁ, P., Risk of Megaprojects in Transport Infrastructure, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hongkong, 2015
 13. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T., Efficiency and risks of megaprojects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering andBuilding Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hong Kong, 2015

2014

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení Studie ekonomické efektivnosti R4 Skalka - Mirotice, rozšíření, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Záměru projektu I/69 Vsetín, rampa Mostecká, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., Economic Efficiency of Large-Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), ISBN 978-86-916153-2-1, Scientific Research Center ltd Belgrade, Belgrade, Serbia, 2014
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení záměru projektu investiční akce I/67 Bohumín - Karviná, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení aktualizace záměru projektu akce I/11 Opava, severní obchvat - západní část, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., Negative Effects Arising from Investment, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně,FAST, EKŘ, Brno, 2014
 7. DABBAS, H.; HROMÁDKA, V., HELPFUL METHODOLOGY FOR INVESTORS TO RETROFIT BUILDING INTO ENERGY-SAVING BUILDING, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 8. SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B., RISK PROJECTS AND THEIR SHARE IN THE OCCURRENCE OF CRISIS IN A COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 9. SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V., DIFFERENCES IN CONSTRUCTION COSTS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UKRAINE, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 10. BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V., WHY SHOULD STATE REALIZE PASSIVE AND LOW-ENERGY BUILDINGS FOR THEIR OWN USE?, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŔ, Brno, 2014
 11. MUŠKÁT, P.; HROMÁDKA, V., MARKETING SYSTEMS OF SMALL AND MEDIUM CONSTRUCTION ENTERPRISES, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 12. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., Risk Identification and Management in Investment Projects, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 13. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; RACLAVSKÝ, J., ECONOMIC ANALYSIS OF THE GREYWATER TREATMENT PROJECT, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 14. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posusek ekonomické části záměru projektu modelem HDM-4 pro rychlostní komunikaci R55 v úseku Olomouc - Staré Město, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 15. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce D3 0309/I Bošilec-Ševětín, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 16. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek Závěrečné zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby Technicko-ekonomické studie R52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 17. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek na záměr projektu investiční akce I/20 Losiná, obchvat, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 18. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek Ekonomického hodnocení efektivnosti souboru staveb R7 Slaný-Bitozeves, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 19. HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce silnice I/34 Lišov-Vranín, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 20. HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek Hodnocení ekonomické efektivnosti souboru staveb R3 Třebonín - Dolní Dvořiště, státní hranice, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 21. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Studie ekonomické efektivnosti D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 22. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., The Economic Evaluation of Megaprojects – Social and Economic Impacts, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, ELSEVIER, 2014
 23. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., NÁPLŇ PRÁCE KRIZOVÉHO MANAGEMENTU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 24. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., ANALÝZA A HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 25. ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V., STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI A HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO RIZIKA INVESTIČNÍHO PROJEKTU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 26. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., VYUŽITÍ MANAGEMENTU RIZIK VE STAVEBNÍCH PROJEKTECH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 27. BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V.; GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J., Případová studie hodnocení ekonomické efektivnosti zateplení a výměny oken bytového domu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 28. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., KVALITA A INOVACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 29. HOLÁ, M.; ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., PŘÍPADOVÁ STUDIE HODNOCENÍ RIZIK INVESTIČNÍHO PROJEKTU S VYUŽITÍM PROGRAMU ORACLE CRYSTAL BALL, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT FAST, Brno, 2014
 30. BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V., ÚDRŽBA NÍZKOENERGETICKÉHO A PASIVNÍHO DOMU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2013
 2. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood protection measures evaluation using CBA approach - case study, příspěvek na konferenci , University of Achitecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulharsko, Sofie, 2013
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Economic efficiency of flood protection measures, příspěvek na konferenci , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulharsko, Sofie, 2013
 4. VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Support Work Experience of Students in Civil Engineering, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, 2013
 5. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., Dopad developerského projektu na území, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 6. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., MARKETING ÚZEMÍ, příspěvek na konferenci Management a ekonomika stavebnictví, ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 7. HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., RISK ANALYSIS IN RELATION TO CONSTRUCTION COMPANY ECONOMY, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 8. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., VMO, Ring Road, Brno, kapitola v The Megaproject Portfolio, ISBN 978-0-9576805-0-0, University of Leeds, Leeds, UK, 2013
 9. HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., USE OF THE ORACLE CRYSTAL BALL IN THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 10. BÁRTŮ, D.; GROSSMANN, J.; HROMÁDKA, V., ENERGY SAVING TECHNOLOGIES OF THERMAL INSULATION OF MODERN BUILDINGS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univezita, Bratislava, 2013
 11. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., DETERMINATION OF RISK FACTORS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR INVESTMENT PROJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 12. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., USING REAL OPTIONS FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 13. ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V., Financial Assurance Of Public Investment Project, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 14. ADLOFOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI STRATEGICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VYBRANÝCH ČÁSTÍ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU BRNO, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT, FAST, Brno, 2013

2012

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z., Large City Circle Road Brno, článek v Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, ISSN 1847-6228, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2012
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J., SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci People, buildings and envoronment 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 3. ŠTĚRBÁČKOVÁ, Š.; HROMÁDKA, V., PPP PROJECTS IN CZECH REPUBLIC AND DENMARK, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 4. PEŠTUKOVÁ, M.; HROMÁDKA, V., THE USE OF RISK MANAGEMENT DURING THE LIFE OF A CONSTRUCTION PROJECT, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 5. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., INVESTMENT PROJECTS AND CRISIS, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 6. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; SRBA, M., Whole life costs of construction respecting externalities, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering (id 20205), ISBN 978-80-553-0905-7, FCE TUKE, Košice, 2012
 7. BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V., EFFECTS AFFECTING THE DIFFERENCE BETWEEN EXPECTED AND REAL COSTS OF STRUCTURES, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 8. ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V., HUMAN RESOURCES APPRAISAL FOR POTENTIAL ONWARD USE, příspěvek na konferenci 8 th Internacional Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomáš Baťa University, Zlín, 2012
 9. PEŠTUKOVÁ, M.; HROMÁDKA, V., BUILDING ORDER MANAGEMENT IN THE BUILDING COMPANY, příspěvek na konferenci Baťova konference ve Zlíně, ISBN 978-80-7454-138-4, Tomáš Baťa University, Zlín, 2012
 10. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J., Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management, příspěvek na konferenci Enterprise and Competitive Environment 2012, ISBN 978-80-87106-54-9, Brno, 2012

2011

 1. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN VALUATION OF ECONOMIC SUBJECT, článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 2. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V., Náklady životního cyklu stavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-762-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., IMPORTANCE OF ACCOUNTING DATA FOR QUALIFICATION OF APPLICANT IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L., Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-725-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 5. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KINDERMANN, T., Vývoj nákladů při realizaci stavebního díla, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT, FAST VUT, FAST VŠB, ČKAIT, Praha, 2011

2010

 1. MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Social Benefit of Building Construction, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-705-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, Czech Republic, 2010
 2. HROMÁDKA, V.; KINDERMANN, T., ANALYSIS OF COSTS FOR THE REALIZATION OF THE BUILDING OBJECT, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Building Life Cycle Economic Impacts, příspěvek na konferenci Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference, ISBN 978-1-4244-5326-9, MASS 2010, China, Wuhan, 2010
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Assessment of the flood damages on the real estate property in the Czech Republic area, článek v Agricultural Economics (AGRICECON), ISSN 0139-570X, Institute of Agricultural Economics and Information, Praha, 2010
 5. SRBA, M.; HROMÁDKA, V., Veřejné zakázky ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010

2009

 1. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J., PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OSÍDLENÝCH ÚZEMÍ A JEJÍ EFEKTIVNOST, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2009
 2. HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., VALUATION OF ALL-SOCIETY (MAINLY ECOLOGICAL) SAVINGS WHILE UTILIZATION OF MATERIALS FROM SECONDARY RAW MATERIALS, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 3. HROMÁDKA, V., BENEFITS OF SECONDARY RAW MATERIALS UTILIZATION IN THE BUILDING INDUSTRY, příspěvek na konferenci Proceedings form 13th International Sympozium of MASE, ISBN 9989-9785-1-4, MACEDONIAN ASSOCIATION, Ohrid, 2009
 4. HROMÁDKA, V., COSTS AND BENEFITS CONNECTED WITH THE FLOOD PROTECTION MEASURES, příspěvek na konferenci Proceedings form 13th International Sympozium of MASE, ISBN 9989-9785-1-4, MACEDONIAN ASSOCIATION, Ohrid, 2009
 5. HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Anti-flood Operations in the Territory and their Economic Efficiency, příspěvek na konferenci Proceedings of Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-7-5, Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 6. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood Risk Management and Flood Zones System in Czech, příspěvek na konferenci Proceedings of Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-7-5, Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 7. HROMÁDKA, V., Principles of anti-flood operations economic efficiency assessment, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vedecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl. CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. HROMÁDKA, V., UŽITKY PRO HODNOCENÍ VÝZNAMU VYUŽITÍ MATERIÁLŮ Z RECYKLOVANÝCH SUROVIN Z POHLEDU CELOSPOLEČENSKÉHO, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2008
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Economic efffeciency and possible financial assurance of anti-flood operations realization, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-9-2, Croatian association for organization in construction, Umag, Croatia, 2008
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Determination of Land Property Index for residential areas, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 5. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Finanční zajištění a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008
 6. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood losses financing and disposable financial sources for realization of anti-flood operations leading to their minimization, příspěvek na konferenci GNP 2008, ISBN 978-86-82707-15-8, Univerzitet Crne Gore, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J., Veřejné stavební investice, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Stanovení územního majetkového ukazatele ploch pro bydlení, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 4. HROMÁDKA, V., Vliv reformy veřejných financí na náplň vybraných předměrů studijného programu stavebního inženýrství, příspěvek na konferenci Modernizace výuky FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM,sr.o., Brno, 2007
 5. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Material Substitution and Building Life Cycle Costs, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century, CITC-IV, USA, Gold Coast, Australia, 2007
 6. HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Materiálové substituce a životní cyklus budovy, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 7. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; TICHÁ, A., Podklady pro stanovení územního majetkové ukazatele, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007

2006

 1. HROMÁDKA, V., Ekonomická analýza veřejných projektů, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Inovace předmětů Veřejné investice a Veřejné finance, příspěvek na konferenci Sborník přízoěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady 2006, ISBN 80-239-8268-0, SVŠE Znojmo, Znojmo, 2006
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodńových opatření, příspěvek na konferenci Lidé, stavba a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.CERM, Brno, 2006
 4. TICHÁ, A.; HROMÁDKA, V.; ŠANCOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P., Stanovení reprezentanta vybraných stavebních objektů pro výpočet územního majetkového ukazatele, příspěvek na konferenci lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.CERM, Brno, 2006
 5. MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Materials of Building from Secondary Raw Materials and their Influence onto an Economic Lifetime of Building, příspěvek na konferenci ACE 2006 - Book of abstracts, ISBN 975-461-415-6, Yildiz Technical Univerzity, Istanbul, Turkey, Istanbul, 2006
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Náklady životního cyklu budov, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 2. KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., Stavební hodnoty majetku záplavového území Šumického potoka v obci Pohořelice, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 3. HROMÁDKA, V., Faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost veřejných investičních projektů, příspěvek na konferenci Soborník z konference, ISBN 80-227-2276-6, Vydavatelství STU v Bratislavě, Bratislava, 2005
 4. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele, , 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. KORYTÁROVÁ, Jana; MARKOVÁ, Leonora; HROMÁDKA, Vít, Janáčkovo kulturní centrum, , 2004
 3. HROMÁDKA, V., Význam programových doplňků operačních programů pro podávání žádostí o financování projektů ze strukturálních fondů EU, , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 4. HROMÁDKA, V., Oceňování sociálně-ekonomických užitků veřejných investičních projektů, příspěvek na konferenci 5. medzinárodne vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-2111-5, Bratislava, 2004
 5. HROMÁDKA, V., Reálné opce a jejich využití při hodnocení investičních projektů, příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Zadávání, oceňování, hodnocení a řízení stavebních zakázek, ISBN 80-214-2836-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004

2003

 1. HROMÁDKA, V., Rozdílové ukazatele na bázi zisku v hodnocení ekonomické výkonnosti firmy, příspěvek na konferenci 4. medzinárodné vedecké sympozium, Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektov, ISBN 80-227-1929-3, Katedra ekonomiky a riadienia stavebníctva, Bratislava, 2003

2002

 1. HROMÁDKA, V., Přístupy pro hodnocení finanční situace firmy a jejich vypovídací schopnost, příspěvek na konferenci 4. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný