English

Ing. Petr Daněk, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R., Experimentální posouzení míry vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na vybrané vlastnosti lehkého betonu, příspěvek na konferenci 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-906759-5-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2018
 2. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailed Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete after Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days , ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 4. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimental Determination of how the Static Modulus of Elasticity is Influenced by the Value of the Upper Loading Stress, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Comprehensive Monitoring of the Shrinkage and Structural Changes of Cement Composites during Setting and Hardening, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P., Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník konference MALTOVINY 2017, ISBN 978-80-214-5446-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 3. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SACHR, J.; KAREL, O., Non-destructive Schmidt Rebound Hammer Evaluation of the Degradation of Concrete Exposed to High Temperatures, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 5. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 6. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 8. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailní stanovení lomových parametrů betonu po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 9. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 10. ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYHLÍDAL, M., Mechanical Fracture Parameters of Concrete Specimens from One-Side-Heated Panels , příspěvek na konferenci SP Report: Proceedings from the 5 th International Workshop on Concrete Spalling, ISSN 0284-5172, RISE Research Institute of Sweden AB, Boras, 2017
 11. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 12. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z., Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. , příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ? Innovative materials and technologies for concrete structures, ISBN 978-963-12-9651-8, Hungarian Group of fib, Budapest, 2017
 13. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures, příspěvek na konferenci Procedia Engineering – CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 14. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 15. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 17. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 18. SCHMID, P.; DANĚK, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I., TEST SENDVIČOVÉHO PANELU SE SÁDROVLÁKNITÝMI DESKAMI NA ÚNOSNOST V OSOVÉM TLAKU, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 19. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 20. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Případová studie - stavebně technický průzkum, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 21. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 22. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P., The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 23. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Strength characteristics of concrete exposed to the elevated temperatures according to the temperature-time curve ISO 834, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 24. ŠIMONOVÁ, H.; HALFAR, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures: pilot tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 25. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017
 26. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 27. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 28. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 29. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM KINA SCALA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2017
 30. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 31. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Určování stavu železobetonových a předpjatých konstrukcí zasažených zvýšenými teplotami, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TOPinfo s.r.o., Praha, 2017
 32. ROZSYPALOVÁ, I.; ABDULRAHMAN, A.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Charakterizace betonu pro teplotně namáhané panely, příspěvek na konferenci Sborníkpříspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 33. KLON, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Přípravné zkoušky modifikovaného lomového testu excentrickým tahem těles z jemnozrnného cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení tehcnické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 34. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 35. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017

2016

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 4. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonoářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 5. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 6. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Fine-grained Composites, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 8. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters., , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, 2016
 9. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 10. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 11. SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., Diagnostické metody pro hodnocení dodatečně instalovaných kotev v železobetonových konstrukcích, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2016
 12. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., The Properties of Historical Wrought Iron Tie Rods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 13. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 14. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Experimental Study of Measurements Techniques of Residual Properties of Concrete Subjected to High Temperature, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 15. KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P., Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P., The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening , , ISBN 978-961-94088-0-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016
 17. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Diagnostika stropní konstrukce poškozené požárem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2016
 18. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I., Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. , , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 19. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 20. ŽÍTT, P.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Diagnostika železobetonové konstrukce obchodního domu Baťa v Mariánských Lázních, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016
 21. SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P., Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, ČVUT, Praha, 2016
 22. SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Hodnocení stropní konstrukce poškozené požárem, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, ČVUT, Praha, 2016
 23. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J., Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 24. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 25. SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH KOTEV V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016
 26. DANĚK, P.; SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Experimentální analýza a posouzení zvedacího mechanizmu pecního vozu elevátorové pece, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016
 27. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Hodnocení stavu kompozitní stropní konstrukce poškozené požárem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním, , Kobylí, Česká republika, 2015
 2. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., Vlastnosti historických kovaných kleští (táhel), příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 3. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; POSPÍŠIL, O., STANOVENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 4. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part I: Mechanical Fracture Parameters., , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 6. TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 7. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 9. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete., článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 10. ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; LÁNÍK, J., ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PŘI NÁVRHU, REALIZACI A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 11. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015
 12. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry vybraných betonů: vyhodnocení lomových experimentů v rámci projektu GA ČR 13-18870S., příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2014
 2. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 3. GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V., Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, 2014
 4. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of Cement Dosage on Selected Mechanical Fracture Parameters of Concretes, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publictions Inc., Switzerland, 2014
 5. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Study of Influence of Cement Dosage on Mechanical Fracture Parameters of Selected Concretes, příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 7. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2014
 8. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L., Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 9. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. MISÁK, P.; DANĚK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Lomové parametry a trvanlivost betonu: výsledky pilotních experimentů v rímci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, Brno, 2013
 2. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení mrazuvzdornosti betonu na referenčních tělesech, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 4. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., LONG-TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE FREEWAY D47, příspěvek na konferenci 9th CCC 2013, Wroclaw, Concrete Structure in Urban Areas, ISBN 978-80-86604-60-2, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, Wroclaw, 2013
 5. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V., Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 6. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J., Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013
 7. DANĚK, P., Diagnostika mostu ev.č. 43-002a.1 a 43-002a.2, , 2013
 8. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 18.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Sekurkon s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Chování panelů vyztužených frp výztuží při účincích požáru, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA D47, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 3. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; DANĚK, P., Stanovení modulu pružnosti jádrových vývrtů betonu použitého pro hodnocení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; DANĚK, P., POUŽITÍ STRUNOVÝCH TENZOMETRŮ PRO ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o, Praha, 2012
 5. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení statických tlakových zkoušek těles z betonu tříd C30/37 a C45/55, , ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P., The porous aggregate pre-soaking in relation to the freeze–thaw resistance of lightweight aggregate concrete, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2012
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Vliv obsahu pórovitého kameniva na pevnostní a přetvárné charakteristiky betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012

2011

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P., Vliv obsahu pórovitého kameniva na objemové změny betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2011
 2. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Programy zkoušení způsobilosti poskytované ÚSZK FAST VUT pro rozvoj zkušebních laboratoří, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT FAST, Brno, 2011
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P., Influence of Porous Aggregate Content on the Volume Changes of Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienina materiałowe w inżynierii lądowej, ISBN 978-83-7242-607-9, Kraków, Polsko, 2011

2010

 1. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Determination of the quality of the surface layer of concrete using the TPT method and specification of the impact of humidity on the value of the air permeability coefficient, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, 2010
 2. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Diagramy zatížení posun ze statických zkoušek betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Smrštění betonů s pórovitým kamenivem - vliv míry nasycení kameniva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 4. CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV., , ISBN 978-80-214-4198-9, Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, Brno, 2010
 5. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 6. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Porovnání výsledků zkoušek vzduchové permeability betonu přístrojem TPT a metodou CEMBUREAU, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 7. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 8. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Shrinkage of LWAC - Effect of Aggregate Absorption, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010

2009

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O., Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, VUT v Brně, VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2009
 2. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L., Monitoring chování nádrží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, Hradec Králové, 2009
 3. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Hodnocení způsobilosti procesu a charakteristická hodnota, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 4. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Využití fuzzy inference systémů v managementu rizik stavebních technologií, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T., Reologie betonů s pórovitým kamenivem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Influence Analysis of Fibres on Cracks Rise and Development in Members of Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009, ISBN 978-80-01-04381-3, Praha, 2009
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P., The Behaviour of Structural Members made from Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete - Experiment, Analysis, příspěvek na konferenci Transcom 2009 - Proceedings - Section 7 - Civil Engineering, ISBN 978-80-554-0039-6, University of Žilina, Žilina, 2009

2008

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., Metody stanovení pevností v tahu lehkých betonů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerů Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 2. DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P., Odporová tenzometrie jako nástroj pro měření deformačních vlastností betonových prvků a konstrukčních železobetonových dílců, příspěvek na konferenci Sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 3. ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Tension in RC ribbed floor, experiment-analysis, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VŠB TU Ostrava, Horní Bečva, 2008

2007

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; MISÁK, P., VÝROBA A STATICKÁ ZKOUŠKA TT PANELU Z LEHKÉHO BETONU LC 35/38-D1,8, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, 2007
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P., VÝŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCE Z LEHKÉHO ŽELEZOBETONU, příspěvek na konferenci Sborník konference EXPERIMENT´07, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, 2007
 3. ŘEPA, Š.; DANĚK, P., Experimentální analýza působení přípoje ocelového nosníku s čelní deskou na železobetonový sloup, příspěvek na konferenci Experiment ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, Brno, 2007
 4. ŘEPA, Š.; DANĚK, P., Experimentální analýza působení přípoje ocelového nosníku s čelní deskou na železobetonový sloup, příspěvek na konferenci Sborník odborných příspěvků 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2007, ISBN 978-80-02-01971-8, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostrava, 2007
 5. HORÁK, D.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; PROKEŠ, J., Problémy při zkoušení nekovové výztuže, příspěvek na konferenci EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2007
 6. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P., STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN, příspěvek na konferenci Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage, ISBN 978-975-461-433-6, Maya Basin Yayin, Istanbul - Turecko, 2007
 7. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P., Behavior of newly developed FRP reinforcement in structures under various load schemes, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Symposium "Computational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, EDITURA SOCIETATII, Iasi, 2007
 8. ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; PĚNČÍK, J.; SCHMID, P., Experimentální zkoušky kroucených železobetonových nosníků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Ostrava, Česká republika, 2007

2005

 1. DANĚK, P.; ŽÍTT, P., Napětí v železobetonových trámech namáhaných kroucením, příspěvek na konferenci Experimentání analýza napětí, ISBN 80-214-2941-0, Skalský Dvůr, 2005

2004

 1. PĚNČÍK, J.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Únosnost ŽB nosníků při alternativních okrajových podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník konference EXPERIMENT '04, ISBN 80-7204-354-4, CERM s.r.o., Brno, 2004
 2. PĚNČÍK, J.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí 2004, ISBN 80-239-2964-X, Škoda výzkum s.r.o., Kašperské Hory, 2004
 3. PĚNČÍK, J.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí 2004, ISBN 80-239-2964-X, Škoda výzkum s.r.o., Kašperské Hory, 2004
 4. DANĚK, Petr; ŽÍTT, Petr; SCHMID, Pavel; PĚNČÍK, Jan, Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí, ISBN 80-239-2964-X, 2004
 5. DANĚK, Petr, VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ FYZIKÁLNĚ-MECAHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ, příspěvek na konferenci sborník Jumiorstav 2004, Brno, 2004
 6. DANĚK, P., Využití tenzometrie pro měření fyzikálně-mechanických vlastností vysokopevnostních betonů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Brno, 2004
 7. DANĚK, Petr; ŽÍTT, Petr, Únosnost ŽB nosníků při alternativních okrajových podmínkách, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, Brno, 2004

2003

 1. DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel, Sledování napětí předpínací vyztuže pomocí magnetoelastické metody, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, Bratislava, 2003
 2. DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel, Sledování napětí podélných volných kabelů hybridní mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2003, ISBN 80-214-2314-5, Copyright, Brno, 2003
 3. FOJTL, Jan; DIBELKA, Vladimír; DANĚK, Petr; SCHMID, Pavel; JURÁNEK, Pavel, Chování dlouhodobě zatížených zesílených železobetonových panelů, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace, Brno, 2003
 4. DANĚK, P., Sledování stavby mostu přes řeku Odru, příspěvek na konferenci Konstrukce a dopravní stavby III, ISBN 80-7204-265-3, CERM, Brno, 2003

2002

 1. DANĚK, P., Dlouhodobé sledování hybridní mostní konstrukce, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2002
 2. SCHMID, Pavel; DANĚK, Petr, Stavebně technický průzkum stropních konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný