English

Mgr. Iveta Plšková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method for Nondestructive Testing of Thermally Damaged Concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2016

 1. ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016

2015

 1. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 2. MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2011

 1. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Porovnání detekce vnitřních vad mrazem poškozených střešních tašek akustickými nedestruktivními metodami, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 2. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Detection of Cracks in Concrete Using NonLinear Acoustic Spectroscopy Methods, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 3. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M., Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, VŠCHT, Praha, 2011
 4. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011
 5. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact-echo method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011

2010

 1. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Application of Nonlinear Acoustic Spectroscopy to Crack Detection in Concr., příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010, ISBN 978-80-7204-723-9, BUT, Brno, 2010
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010, ISBN 978-80-7204-723-9, BUT, Brno, 2010
 3. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of Internal and Surface Defects of Ceramic Tiles by Means of the Impact Echo Method, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 4. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete Parts, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 5. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010
 6. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010

2009

 1. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by NAS Method, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Location of piezoelectric sensors of ceramic tile, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 3. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 4. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, příspěvek na konferenci Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 978-961-90610-7-7, Slovenian NDT, Ljubljana, 2009
 5. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., NDT OF FREEZE-THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 6. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., NDT OF FREEZE-THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 7. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, Slovinsko Ljubljana, 2009
 8. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 9. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Effect of Length of Polypropylene Fibres on Fracture Behaviour of Fibre Lightweight Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials anf products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Materials, JSC., Brno, 2009
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I., Objemové změny betonu z pórovitého kameniva, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 11. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J., ANALYZE THE HOMOGENEITY OF CERAMIC TILES BY EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 12. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., USE OF THE NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY METHOD TO CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 13. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M., APPLICATION OF THE FREQUENCY INSPECTION METHOD TO LIGHTWEIGHT CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 14. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorku z lehkého betonu metodou impact-echo, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 15. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Použitelnost metod nelineární akustické spektroskopie pro defektoskopii teplotně degradovaných betonových vzorku, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 16. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I., Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlastností, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků speciální betony, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON Praha v NEOSETU Praha, Beroun, 2009

2008

 1. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M., APLIKOVATELNOST AKUSTICKÝCH METOD PRO NDT KERAMICKÝCH DLAŽDIC METODA IMPACT ECHO, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Aplikovatelnost akustických metod pro NDT keramických dlaždic - nelineární ultrazvuková spektroskopie, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Civil Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 3. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 4. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I., Použitelnost metod nelineární akustické spektroskopie pro defektoskopii teplotně degradovaných betonových vzorků, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, VUT v Brně a ČNDT, Brno, 2008
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J., Experimentální analýza vlivu druhu a délky použitých vláken na přetvárné vlastnosti lehkých betonů, příspěvek na konferenci sborník konference Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 6. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 7. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 8. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci CD Proceedings of 17th World Conference on Non-destructive Testing, Chinese Society for Non-destructive Testing, Shanghai, China, 2008
 9. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., VLIV STRUKTURY BETONU NA HODNOTY ZRYCHLENÉ ZKOUŠKY DIFÚZE CO2, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., Metody měření objemových změn betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 11. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M.; MARTINEK, J., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR BEFORE AND AFTER REALIZATION OF THE FROST-THAWING TEST ON CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Ewgae Krakow 2008, ISBN 978-83-7242-478-5, Cracow University of Technolog, Krakow, 2008
 12. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., MEASURING OF ACOUSTICAL PERFORMANCE OF ROAD SURFACE BY STATISTICAL PASS-BY METHOD, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 13. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M., RESEARCH ON ACOUSTIC METHODS FOR NONDESTRUCTIVE TESTING OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 14. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., TESTING OF POLYMER-FIBRE-FILLED CONCRETE SPECIMENS BY MEANS OF NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY, příspěvek na konferenci Physical and Material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 15. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; PLŠKOVÁ, I., Influence of slag volume in cement on long-term orioerties of concrete, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 16. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2 A PROPUSTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 17. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I., VÝZKUM AKUSTICKÝCH METOD PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 18. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Evaluation of Ceramic Tiles Frost Resistance Using Frequency Inspection Method, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components 11, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2008
 19. KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008

2007

 1. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE-THAW CYCLES, příspěvek na konferenci 5TH Workshop NDT, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 3. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KEPRT, J., APPLICATION OF THE NON-LINEAR ULTRASONIC SPETROSCOPY METHOD TO LIGHTWEIGHT CONCRETE SPECIMEN TESTING, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 4. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES, příspěvek na konferenci Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky, ISBN 978-80-214-3504-9, Betis s.r.o. Praha, VUT v Brně, 2007
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., METODY ZKOUŠENÍ TRVANLIVOSTNÍCH VLASTNOSTÍ BETONU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Praha, 2007
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., VLIV POUŽITÉHO PLNIVA, PŘÍMĚSI A PŘÍSADY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků konference CONSTRUMAT 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Ostrava, 2007
 7. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B., INFLUENCE OF FIBRES ADMIXTURE IN CONCRETE ON ITS AIR PERMEABILITY, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha (FC concrete), 2007
 8. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., COMPARISON OF MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH AND WITHOUT FIBRES, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, 2007
 9. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., ON THE EFFECT OF CONCRETE STRUCTURE ON THE ELASTIC WAVE PROPAGATION SPEED, příspěvek na konferenci PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., Brno, 2007
 10. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and Material engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 11. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M., ON THE EFFECT OF THE CONCRETE MIX COMPOSITION ON THE VALUE OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY, příspěvek na konferenci PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2007
 12. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., INFLUENCE OF HIGH STRENGTH POLYPROPYLENE FIBRES ON MECHANICAL PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT COMPOSITES, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Krakow, 2007
 13. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, KRAKOW, 2007
 14. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowska, Krakow, Polsko, 2007
 15. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B., MOISTURE CHARACTERISTIC OF FIBRECONCRETES IN RELATION TO THEIR DURABILITY, příspěvek na konferenci Sborník konference Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Telč, 2007
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I., VLIV DOBY PŘEDMÁČENÍ KAMENIVA NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU A TECHNOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ LEHKÉHO BETONU A VLÁKNOBETONU, příspěvek na konferenci Sborník konference Technologie betonu 2007, ISBN 978-80-903807-4-5, Pardubice, 2007

2006

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I., MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI HUTNÝCH LEHKÝCH A OBYČEJNÝCH BETONŮ METODOU TPT, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I., VLIV VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA PŘETVÁRNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY LEHKÝCH BETONOVÝCH KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis s.r.o., Hradec Králové, 2006
 3. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Application of frequency inspection to comparison the frost resistance of ceramic tiles manufactured using an old and new technology, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3290-X, BETIS,s.r.o. Praha, Tábor, 2006
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V., OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, Praha, 2006
 5. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2006
 6. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ultrasonic method-based elasticity modulus measurement for the concrete tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 7. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak uNIVEWRSITY OF tECHNOLOGY IN bRATISLAVA, Bratislava, 2006
 8. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in HOB, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račková Dolina, 2006
 9. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING THE FREQUENCY INSPECTION TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CONCRETE ROOFING TILES MADE BY MANUFACTURER A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 10. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Rako, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP, Berlin, 2006

2005

 1. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; SCHMID, P.; CHOBOLA, Z., Modulus of elasticity and deformability for concrete roof tiles loaded by freeze-thaw cycles, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 2. SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment Taking Acount of Porosity, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ulrasonic method-based elasticity modulus measurement for the fired roof tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 4. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; ŠMÍD, P.; CHOBOLA, Z., Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in HOB Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 5. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Insoection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles Made by Old Technology, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 6. PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; CHOBOLA, Z., On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Moduls Measurement for the Ceramic tiles Frost Resistance Assessment., příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 7. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The employing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Bohemia gres, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 8. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles "Bobrovka" Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-214-3053-2, Czech Society for Nonodestructive Testing, Znojmo, ČR, 2005
 9. PLŠKOVÁ, I., MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Hob, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005
 10. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005
 11. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., PLŠKOVÁ, I., Moduls of Elasticity and Deformability for Fired Roofing Tiles Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005
 12. PLŠKOVÁ, I., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., TREBULÁKOVÁ, P., Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in Rako Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005

2004

 1. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Bohemia Gres, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 2. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Alpine Type, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 3. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 4. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Concrete Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 5. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absorption Cappacity and of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 6. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Fired Roof Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 7. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspecton to Assessing the Frost Resitance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Workshp NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 8. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 9. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 10. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Fired Roofing tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, Betis, s.r.o., Praha, 2004
 11. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Concrete Roofing Tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, 2004
 12. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Old and New Technology, příspěvek na konferenci 26th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931-381-58-7, DGZfP, Berlin, Germany, 2004
 13. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concere Roofing Tiles Made by Manufacturer B, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend on Physics, 2004
 14. CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Roofing Tiles Diagnostics by Using Response from the tile side of the Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, University of Technology, 2004
 15. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles M ade by Manufacturer A, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, Cikhaj, 2004
 16. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Oldand New Technology, příspěvek na konferenci Procceding of 26 th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931381-58-7, 2004
 17. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 18. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity, příspěvek na konferenci Proceeding of INternational Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 19. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspetion to Assessing the Condition of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 20. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikháj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 21. TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assesing the Condition of Concrete Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 22. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004

2003

 1. PLŠKOVÁ, I., Fyzikální a technické vlastnosti keramických obkladových prvků, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia.VUT v Brně, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003
 2. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., A Study of the Response Signal Amplitude Versus the Sensor Position on the Ceramic Rile Surface, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 3. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z., On the Determination of Water Absorption Capacity of Concrete and Burnt Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný