English

Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D., Value Driver and Its Impact on Operational Profit in Construction Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, Elsevier, Barcelona, 2017
 2. VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D., Influence of Sales Change on the Financial Indicator in the Construction Company, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-15-7, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 3. VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G.; CHOVANCOVÁ, J., Impact of Innovations on Regional Development, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017

2016

 1. KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J., EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016

2014

 1. CHOVANCOVÁ, J.; KOCOURKOVÁ, G.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., ASSESSMENT OF OPERATING CASH FLOW OF THE INVESTMENT IN A CONSTRUCTION OF PASSIVE HOUSES, článek v TEHNIČKI GLASNIK , ISSN 1846-6168, Sveučilište Sjever, Varaždin, Croatia, 2014
 2. CHOVANCOVÁ, J.; DOHNAL, R.; MARKOVÁ, L., MARKETING AND FINANCIAL ASPECTS OF BANKING PRODUCT PRICES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2014, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 3. DOHNAL, R.; CHOVANCOVÁ, J., Marketing Segmentation as a Source of Information for Strategic Management Accounting, , ISBN 978-80-87106-74-7, Mendel University in Brno, Brno, 2014

2013

 1. CHOVANCOVÁ, J.; DOHNAL, R., MARKETING SEGMENTATION AS FIRST STEP OF AN EFFECTIVE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN A CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013

2012

 1. DOHNAL, R.; CHOVANCOVÁ, J., TYPOLOGICAL METHODS OF MARKET SEGMENTATION AS A KEY PRESUMPTION FOR THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012

2006

 1. CHOVANCOVÁ, J., Corporate social responsibility within the frame of construction life cycle, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference na téma : Management, economics and business development in the new europena conditions, ISBN 80-214-2297-8, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2006
 2. CHOVANCOVÁ, J., Společenská odpovědnost firem v rámci životní cyklus stavebního díla, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2004

 1. CHOVANCOVÁ, J., Podklady pro třídění stavebních prací v Británii a ve Švédsku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-2665-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 2. CHOVANCOVÁ, J., Oceňování nemovitostí - databáze a softwarová podpora, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214--2067-7, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004

2003

 1. CHOVANCOVÁ, J., Trendy a problémy ve standardizaci evropských klasifikačních systémů, příspěvek na konferenci Sborník 6. Odborné konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003
 2. CHOVANCOVÁ, J., Proces strategického plánování v podniku, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003

2002

 1. CHOVANCOVÁ, J., Oceňování nemovitostí - databáze a softwarová podpora, příspěvek na konferenci Sborník 4. Odborné konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, FAST, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný