English

Ing. Dita Vořechovská, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Chloride Ion Ingress Modelling and the Reliability of Concrete Structures, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Input Value Correlation in Chloride Ion Ingress Modelling and Concrete Structures Reliability, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno, 2017
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B., Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability, článek v Computers and Concrete, ISSN 1598-8198, 2017
 4. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M., OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2017

2016

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016

2015

 1. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D., Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, ISBN 978-1-138-02879-1, L. Podofillini et al., Curych, Švýcarsko, 2015
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures, článek v The FESI Bulletin, ISSN 2045-5100, 2014
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Analytical and numerical approaches to modelling of reinforcement corrosion in concrete, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2014

2013

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures, příspěvek na konferenci 11th International Probabilistic Workshop (IPW 11), ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelling of reinforcement corrosion in RC structures, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Limit states of RC structures: Reinforcement corrosion, reliability and modelling, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-0-6, Toledo, Španělsko, 2013

2012

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Reinforcement corrosion: Limit states, reliability and modelling, článek v Journal of Advanced Concrete Technology, ISSN 1347-3913, Japonsko, 2012
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Probabilistic modelling of concrete structures degradation, příspěvek na konferenci 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012, ISBN 978-80-214-4507-9, Brno, Česká republika, 2012
 3. HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., Evaluation of wedge-splitting test results from quasi-brittle prismatic specimens using the double-k fracture model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012

2011

 1. PODROUŽEK, J.; VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Aggregates effect on heat transfer properties: Numerical experiments, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV., ISBN 978-80-214-4301-3, Brno, 2011
 2. CHROMÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration - 6 months after heating, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT AND CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS, Brno, 2011
 3. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; NOVÁK, D., MULTIMODEL SOFTWARE TOOL FOR DURABILITY DESIGN AND ASSESSMENT OF CONCRETE STRUCTURES WITH RESPECT TO NEW MODEL CODE, příspěvek na konferenci Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, 2011
 4. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration after heating to temperatures of up to 1200 C, příspěvek na konferenci XII DBMC - 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components VOLUME III, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP, Porto, 2011

2010

 1. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Rehydratace jemnozrnného betonu po zahřívání do 1200 C, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Litera, Brno, Brno, 2010
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Modelling of reinforcement corrosion in concrete, příspěvek na konferenci proc. 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FRAMCOS 7), ISBN 978-89-5708-180-8, Korea, 2010
 3. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: DURABILITY ASPECTS, článek v STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, ISSN 1225-4568, 2010
 4. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: PARAMETRIC APPROACH, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, 2010
 5. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M., Probabilistic assessment of concrete structure durability under reinforcement corrosion attack, článek v JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ISSN 0887-3828, 2010

2009

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion, článek v COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, ISSN 1093-9687, 2009

2008

 1. VOŘECHOVSKÁ, D., Relation between spaling behaviour and water content of concrete, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, 2008
 2. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., "PERFORMANCE-BASED" NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS, Praha, 2008
 3. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Modeling of Environmental Effects on Bridge Components: Possibilities of Cellular Programming, kapitola v Cellular Automata, ISBN 978-3-540-79991-7, Springer Berlin, Heidelberg, 2008
 4. VOŘECHOVSKÁ, D., Effect of W/C ratio on behaviour of concrete at high temperatures, příspěvek na konferenci Concrete for Fire Engineering, Dundee, Scotland, 2008
 5. VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B., Durability limit states of concrete structures: probabilistic modeling, příspěvek na konferenci 11 DBMC International conference on durability of building materials and components, Istanbul, Turecko, 2008
 6. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 7. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, kapitola v Technické listy 2008, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 8. VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D, version 1.1, Part 2: User Manual, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 9. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D version 1.1, Part 1: Theory, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008

2007

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI., příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 2. VOŘECHOVSKÁ, D., KOROZE VÝZTUŽE V BETONU: ANALYTICKÉ MODELOVÁNÍ, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, 2007
 3. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M., KUMULATIVNÍ MODELY A TOTÁLNÍ PRAVDĚPODOBNOST PORUCHY, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, 2007
 4. VOŘECHOVSKÁ, D., VLIV DOBY PO VÝPALU A VODNÍHO SOUČINITELE NA PEVNOST BETONU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, 2007
 5. VOŘECHOVSKÁ, D., KOROZE VÝZTUŽE V BETONU: NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, 2007
 6. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Mechanická odezva trámce se zářezem: vliv hloubky zářezu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 7. MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M., Probabilistic modeling of steel corrosion in RC structures, příspěvek na konferenci European Congress on Concrete Engineering 2007, ISBN 978-963-420-923-2, Visegrád, Hungary, 2007
 8. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Analytical and numerical approaches to modeling of reinforcement corrosion in concrete, příspěvek na konferenci Recent developmnets in structural engineering, mechanics and computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Caoe town, South Africa, 2007
 9. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Analytical and numerical approaches to modeling of reinforcement corrosion in concrete, , Cape Town, South Africa, 2007
 10. MATESOVÁ, D., Effect of exposure time after heating and W/C ratio on residual strength of concrete: pilot studies, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Telč, Česká republika, 2007
 11. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Modeling of reinforcement corrosion in concrete, , Svratka, Česká republika, 2007
 12. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Modeling of reinforcement corrosion in concrete, příspěvek na konferenci Enginerring mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svratka, Česká republika, 2007
 13. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Durability of RC structures made from blended cement: Carbonation and chloride ingress, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Seminar on ECS, ISBN 978-80-01-03687-7, ČVUT, Praha, 2007

2006

 1. MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, ČR, 2006
 2. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., APLIKACE A POPIS SOFTWARE PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ DEGRADACE MATERIÁLŮ, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Effect of porosity and fracture toughness on explosive spalling of concrete, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites, ISBN 1-84569-031-1, Waršava, Polsko, 2006
 4. MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Tools for assessment of durability of concrete structures., příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 5. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 6. VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D., Modelování vlivu velikosti betonových konstrukcí pomocí nelineární stochastické lomové mechaniky, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 7. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Reinforcement corrosion in concrete: analytical approach to modelling, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 8. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; PODROUŽEK, J., MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 9. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., MEZNÍ STAVY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S VAZBOU NA TRVANLIVOST, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Praha, 2006
 10. VOŘECHOVSKÁ, D., VLIV VYSOKÝCH TEPLOT NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 11. MATESOVÁ, D.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., A prestressed bridge beam under corrosion attack - probabilistic modelling, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního kongresu, ISBN 80-903502-8-3, Hradec Králové, ČR, 2006
 12. BAYER, P.; MATESOVÁ, D., Vliv endometrických reakcí rozkladu fází cementového tmelu v betonu na jeho pórovou strukturu, příspěvek na konferenci Sborník - Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, 2006
 13. VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D., Interplay of sources of size effects in concrete specimens, příspěvek na konferenci Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures, ISBN 1-4020-4971-4, Alexandropoulis, Greece, 2006
 14. VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D., Interplay of size effects in concrete specimens by computational stochastic fracture mechanics, příspěvek na konferenci Inženýrská maechanika, ISBN 80-86246-27-2, Svratka, ČR, 2006
 15. MATESOVÁ, D.; BONEN, D.; SHAH, S., Factors affecting the resistance of cementitious materials at high temperatures and medium heating rates., článek v Materials and Structures, ISSN 1359-5997, US, 2006
 16. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Mechanical parameters for numerical modeling of concrete at high temperatures, příspěvek na konferenci PhD Workshop Brno, Prague, Weimar, Weimar, Germany, 2006
 17. VOŘECHOVSKÝ, M.; MATESOVÁ, D., Size effect in concrete specimens under tension: interplay of sources, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 0-415-39749-9, Mayrhofen, Austria, 2006
 18. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Vliv vodního součinitele a typu uložení vzorků při zrání na lomové parametry betonu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006
 19. MATESOVÁ, D.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Limit states for durability design - modelling and the time format, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2006, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006
 20. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Vliv vodního součinitele a typu uložení vzorků při zrání na lomové parametry betonu, , ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. ŘOUTIL, L.; KUTÍN, A.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., Určení lomově-mechanických vstupů pro numerické modelování, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2005, ISBN 978-80-248-1330-1, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, AV ČR, Hrotovice, Czech Republic, 2005
 2. MATESOVÁ, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Kvazikřehké materiály při vysokých teplotách: numerické modelování, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny, Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s.r.o., 2005
 3. MATESOVÁ, D., LEHKÝ, D., Simulation of three-point bending tests of alumosilicate mortars after high temperature loading, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika, ISBN 80-85918-93-5, Institute of Thermomechanics, Svratka, 2005
 4. MATESOVÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Reduction functions for mechanical/fracture parameters of concrete at elevated temperatures., příspěvek na konferenci 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of Mechanics SAS, 2005
 5. MATESOVÁ, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Simulace lomové zkoušky kvazikřehkých materiálů podrobených vysokoteplotnímu namáhání, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2005

2004

 1. MATESOVÁ, D., Degradace cementových kompozitů namáhaných vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Experiment, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 2. MATESOVÁ, D., FRANTÍK, P., KERŠNER, Z., Obsah trhlin v cementových maltách při namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Betonářské dny, neuveden, neuvedeno, 2004
 3. MATESOVÁ, D., Effect of polypropylene fibers on fire resistence of cement-based composites, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky, 2004
 4. VRAŽIČOVÁ, J.; MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Lomové vlastnosti kompozitů na bázi magnesium-fosfátového pojiva, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-0546-4, FAST VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2004

2003

 1. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DRLOVÁ, M., Crack reistance of carbon fibers reinforced composites after high temperature loading, příspěvek na konferenci XI. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-86246-18-3, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2003
 2. LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members., příspěvek na konferenci CTU Reports, ISBN 80-01-02734-1, Praha, Czech Republic, 2003
 3. KERŠNER, Z., SCHMID, P., MATESOVÁ, D., Lomové vlastnosti C-vláknových kompozitů po namáhání vysokými teplotami, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, 2003
 4. MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V., Prestressed sleeper: statistical and sensitivity analysis of 4 PB test, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-0253-8, FAST VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2003
 5. MATESOVÁ, D., High temperature influence on brittleness of carbon fibre reinforced composite, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, VUT FAST Brno, Brno, 2003

2002

 1. MATESOVÁ, D., Lomové charakteristiky magnesium-fosfátových kompozitů namáhaných vysokými teplotami, příspěvek na konferenci VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, 2002
 2. MATESOVÁ, D., Experimentální zjišťování lomových charakteristik magnesium-fosfátových kompozitů namáhaných vysokými teplotami, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT FAST Brno, Brno, 2002
 3. MATESOVÁ, D., Chování a způsoby modelování betonu při zvýšených teplotách, příspěvek na konferenci Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, VŠB-TUO Ostrava, VUT FAST Brno, Ostrava, 2002
 4. MATESOVÁ, D., KERŠNER, Z., Properties of alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load. Part II. Fracture aspects., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, VUT FAST Brno, Brno, 2002
 5. MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z., Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci X. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-214-2109-6, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2002

2001

 1. KERŠNER, Z., MATESOVÁ, D., Jak funguje model "dvojí K" u betonových vzorků, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky, ISBN 80-214-1906-7, Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně a Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný