English

Ing. Petr Hluštík, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. RAČEK, J.; ANFEROVA, N.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study, článek v Proceedings — Open Access Journal, ISSN 2504-3900, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2018
 2. HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J., The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems, článek v Water, ISSN 2073-4441, MDPI, Basel, Switzerland, 2018
 3. ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge, článek v Desalination and Water Treatment (online), ISSN 1944-3986, Desalination Publications, Hopkinton, USA, 2018
 4. ZELEŇÁKOVÁ, M.; PORTELA, M.; HLUŠTÍK, P., WATER RETENTION MEASURES - CASE STUDY FROM SLOVAKIA, článek v International Journal of Environmental Impacts, ISSN 2398-2659, WIT Press, Boston, USA, 2018

2017

 1. MAZÁK, J.; DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; ZAJAC, R.; HLUŠTÍK, P., The proposal of recommendations for the operation of vacuum sewerage, příspěvek na konferenci AEE 2017, ISSN 1755-1307, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Bristol, UK, 2017
 2. HLUŠTÍK, P., Practical assessment of the SWMM programme, příspěvek na konferenci AEE 2017, ISSN 1755-1307, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Bristol, UK, 2017
 3. ZELEŇÁKOVÁ, M.; VIDO, J.; PORTELA, M.; PURCZ, P.; BLIŠTÁN, P.; HLAVATÁ, H.; HLUŠTÍK, P., Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013, článek v Water, ISSN 2073-4441, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2017
 4. HLUŠTÍK, P., Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2017
 5. HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S., Možnosti odstranění zápachu na stokové síti, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 6. HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Eliminace zápachu ze stokové sítě, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 7. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Implementace programu SWMM v praxi, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 8. HLUŠTÍK, P.; DOČKALOVÁ, O., Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Sudice, okr. Blansko, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 9. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M., Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 10. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P., Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž , článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 11. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VACULÍN, O., Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o., , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 12. ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis of sewage sludge, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017
 13. RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017

2016

 1. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S., Provozování tlakové kanalizace, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5453-8, VUTIUM, Brno, 2016
 2. HLUŠTÍK, P.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T., Causes and impacts of dropping water consumption on a wastewater treatment plant, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, Florida, 2016
 3. DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; HLUŠTÍK, P., Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, Florida, 2016
 4. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T., Use of the program SWMM to simulate rainfall runoff from urbanized areas, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 9781315393827, CRC Press/Balkema, Florida, 2016
 5. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P., Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 6. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 7. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P., Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž, příspěvek na konferenci Městské vody 2016, ISBN 978-80-86020-83-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2016
 8. HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J., PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS , příspěvek na konferenci 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016
 9. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T., Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016

2015

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Navrhování stokových sítí - Vybrané statě, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5299-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2015
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 3. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 4. HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M., Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER", , Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 5. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 6. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J., Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 7. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 8. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Greywater recycling in buildings, příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-38-4, SGEM, Sofia, Bulgaria, 2015
 9. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems, příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-40-7, SGEM, Sofia, Bulgaria, 2015
 10. HLUŠTÍK, P.; JEDLIČKOVÁ, V., Biological pond in the village Krumsin, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 11. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 12. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 13. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek doktoranda Jakuba Račka na článek Testování prototypu systému využití šedých vod, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2014
 2. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J., Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC s.r.o., Brno, 2014
 3. JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P., Návrh intenzifikace biologických rybníků sloužících pro čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC s.r.o., Brno, 2014
 4. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Aktuální vodohospodářské problémy, ISBN 978-80-248-3541-9, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 5. JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P., Intenzifikace čistírny odpadních vod, příspěvek na konferenci Aktuální vodohospodářské problémy, ISBN 978-80-248-3541-9, VŠB - Technická univerzita Ostava, Ostrava, 2014
 6. HLUŠTÍK, P., Nabídka poskytnutí znalostí pro QIM Atelier, s.r.o. - Inovační voucher Jihomoravského kraje - Výzva 2013, , Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2014
 7. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek Ing. Jakuba Račka Možnosti aplikace systémů využití šedých vod ve vybraných prádelnách - 108070, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 8. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 9. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 10. KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P., Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2014

2013

 1. KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P., Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 2. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J., Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 3. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Energetická náročnost čistíren odpadních vod a stokových sítí, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 4. HLUŠTÍK, P., Stokování a čištění odpadních vod nejen v kostce - 2. seminář, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2013
 5. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Energetická náročnost ČOV a stokových sítí, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-94-2, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2013
 6. VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J., Využití šedé vody ve zdravotních instalacích, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 7. HLUŠTÍK, P., Recenze na článek Ing. Jakuba Račka - Možnosti využití šedých vod pro zpětné užití v budovách (Apollo 102641), , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 8. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 9. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 10. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013

2012

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O., Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4665-6, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2012
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 3. HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P., Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44.konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, Bratislava, 2012
 4. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci Buildings and environment 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 5. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P., Energetická náročnost ČOV a stokových sítí, příspěvek na konferenci Městské vody 2012, ISBN 978-80-86020-75-4, ARDEC, s.r.o., Brno, 2012
 6. RUSNÍK, I.; HLUŠTÍK, P.; RUSNÍK, T., Intenzifikace ČOV Herálec ve vztahu ke konstrukci dosazovací nádrže, příspěvek na konferenci Městské vody 2012, ISBN 978-80-86020-75-4, ARDEC, s.r.o., Brno, 2012
 7. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 8. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2012

2011

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-17-1, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,, Bratislava, 2011
 2. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, příspěvek na konferenci Sanhyga 2011, ISBN 978-80-89216-42-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Piešťany, 2011
 3. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I., Měření propustnosti štítových česlí, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011
 4. BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách, příspěvek na konferenci Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami, ISBN 978-80-01-04819-1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2011

2010

 1. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 2. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P., Současný stav a blízký výhled městského odvodnění, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 3. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S.; STUDNIČKA, T., Stokování a čištění odpadních vod, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010

2009

 1. HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J., Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí, příspěvek na konferenci AQUA 2009, ISBN 978-80-227-3157-7, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, Bratislava, 2009
 2. HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T., Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 3. HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P., Development of containerised turn-key MBR plants, příspěvek na konferenci Final MBR-Network Workshop, ISBN 978-3-9811684-5-7, MBR-Network, Berlin, 2009
 4. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S.; STUDNIČKA, T., Stokování a čištění odpadních vod, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 5. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009

2008

 1. VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P., Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-254-3089-7, ENVI-PUR, Tábor, 2008
 2. HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J., Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ISBN 978-80-87140-13-0, SOVAK, Líbeznice, 2008
 3. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; MALANÍK, S., STOKOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, , VHO, Brno, 2008
 4. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj standardizované kontejnerové ČOV s membránovým bioreaktorem, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 5. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj balené ČOV MBR v rámci EU projektu AMEDEUS, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 6. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Balené MBR systémy pro intenzifikaci malých ČOV, příspěvek na konferenci Intenzifikace ČOV MBR, kontejnerové jednotky, případové studie, ISBN 80-86020-60-6, ARDEC, Brno, 2008
 7. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; VILÍM, D., Kontejnerové ČOV s membránovým modulem, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-58-4, Ardec, Brno, 2008
 8. HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Řešení českých a evropských projektů v oblasti čištění odpadních vod na ÚVHO, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, FAST, 2008
 9. HLUŠTÍK, P., Přehled používaných a inovačních technologií pro zasakování dešťových vod, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-57-6, 2008

2007

 1. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, spec. publikace, ISBN 80-86020-55-X, Ardec, Brno, 2007
 2. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D., Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování, příspěvek na konferenci Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR, Brno, 2007
 3. HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D., Nové cesty pro dešťové vody, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007
 4. HLUŠTÍK, P., Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P., Stokování a čištění odpadních vod, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P., Projekt vodní hospodářství obcí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P., Retence dešťových vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2006
 4. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, 2006
 5. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T., Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-49-5, Ardec, s.r.o., 2006

2005

 1. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J., Využití retence dešťových vod v městském odvodnění, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 80-89062-42-3, Stará Lesná, 2005
 2. HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P., Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 3. HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Bedřichov, 2005

2003

 1. HLUŠTÍK, P., Dosazovácí nádrž za deště, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2003
 2. HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P., Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu-užití odpadních vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V., Čistírna odpadních vod za deště, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2003, ISBN 80-239-0573-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2003
 4. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V., ČOV za deště, kapitola v Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup, ISBN 80-86020-39-8, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. HLUŠTÍK, P., Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství., ISBN 80-01-02644-2, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2002
 2. HLUŠTÍK, P., Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství, ISBN 80-01-02644-2, ČVUT Praha, katedra zdravotního inženýrství, Praha, 2002
 3. HLUŠTÍK, P., Původ znečištujících látek splaškových odpadních vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2002, Brno, 2002
 4. HLUŠTÍK, P., Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách, příspěvek na konferenci Aktuálné problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, Stavební fakulta STU v Bratislavě, Bratislava, 2002

2001

 1. ŠULCOVÁ, V., HLUŠTÍK, P., Spolehlivost čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, FAST, VST, Brno, 2001
 2. HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V., Spolehlivost čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno, ČR, 2001
 3. HLUŠTÍK, P., Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost, příspěvek na konferenci Voda a životní prostředí, ISBN 80-86020-35-5, VUT FAST, ÚVHO, Brno, ČR, 2001
 4. HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V., Stanovení spolehlivosti čistírny odpadních vod a jejích technologických prvků, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001, ISBN 80-86020-33-9, VUT, FAST, ÚVHO, Brno, ČR, 2001
 5. HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V., Spolehlivost čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadní vody - Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 6. HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V., Spolehlivost čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný