English

doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V., Utilization of Non-Traditional Fibers for Light Weight Concrete Production, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2018

2017

 1. ZACH, J.; PETERKOVÁ, J., Vývoj vakuových izolací v průmyslu a stavebnictví, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2017
 2. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Computational Simulation of Behaviour of Developed Thermal Insulation Plaster Based on Silicates with the Use of Program WUFI 2D, článek v Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publlications, Švýcarsko, 2017
 3. ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; ZACH, J., Experimental Analysis of Transparent Insulation Based on Poly-carbonate Multi-Wall Systems: Thermal and Optical Performance, příspěvek na konferenci 11th Nordic Symposium on Building Physics, ISSN 1876-6102, Elsevier, Netherlands, 2017
 4. NOVÁK, V.; ZACH, J., Možnosti použití hydrofobizovaného zdiva v oblastech se zvýšeným rizikem lokálních povodní, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., 2017
 5. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Effect of Plasticizing Admixtures on the Development of Hydration Temperatures and the Properties of Cement Pastes, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd, Reinhardstrasse 18, CH-8008, Zurich, Switzerland, 2017
 6. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; PETERKOVÁ, J.; SLÁVIK, R., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2017V003: Dílčí zpráva č. 2/2017 „Praktická aplikace“ , , 2017
 7. HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; ZACH, J.; MITTERBÖCK, M., Entwicklung eines Wärmedämmputzes mit Naturfasern und Untersuchung des?Wärme- und Feuchteverhaltens, článek v Bauphysik, ISSN 1437-0980, Ernst & Sohn, Berlín, 2017
 8. BURÁŇ, F.; STRAKA, M.; ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; SLÁVIK, R., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2017V002: „Dílčí zpráva č. 1/2017 Navržené detaily a jejich posouzení z hlediska tepelně technického“, , 2017
 9. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Regulace hydratačního procesu cementu pomocí plastifikační přísady, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Kočovce, 2017
 10. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., The possibilities of modification of crop-based insulation materials applicable in civil engineering in low-energy and passive houses , příspěvek na konferenci Procedia Engineering - Special Issue, ISSN 1877-7058, Elsevier, Nizozemsko, 2017
 11. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J., Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, 2017
 12. NOVÁK, V.; ZACH, J., Behavior of thermal insulation materials made from row and waste bast fibers from agriculture , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2017
 13. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACH, J., Laboratory testing of developed thermal insulation plasters on pillars built from masonry bricks, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 14. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; REIF, M., Studium hydrotermálních vlastností pokročilých, tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, 2017

2016

 1. BURÁŇ, F.; ZACH, J., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016, , 2016
 2. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V001 Odborná zpráva, , 2016
 3. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; NOVÁK, V.; SLÁVIK, R., IČ TA04020749-2016V008: Dílčí zpráva č. 5/2016 „Praktická aplikace“, , 2016
 4. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V003 etapa 4, , 2016
 5. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., TA04020920-2016V006 etapa 7, , 2016
 6. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V005 etapa 6, , 2016
 7. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V004 etapa 5, , 2016
 8. BURÁŇ, F.; ZACH, J.; REIF, M., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V006: „Dílčí zpráva č. 2/2016 Popis a složení jednotlivých zkušebních receptur“, , 2016
 9. BURÁŇ, F.; STRAKA, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SLÁVIK, R., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V007: „Dílčí zpráva č. 4/2016 Navržené detaily a jejich posouzení z hlediska tepelně technického“, , 2016
 10. BURÁŇ, F.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V005: „Dílčí zpráva č. 1/2016 Navržené receptury a výsledky ověřovacích laboratorních měření“ , , 2016
 11. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V002 etapa 2, , 2016
 12. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Possibilities of the utilization of natural fibers for insulation materials production, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39381-0, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 , 2016
 13. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 14. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; KOCIÁNOVÁ, M., The Development of Lightweight Thermal Insulation Plasters and Experimental Analysis of Their Moisture Behaviour , příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 15. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Development of Lightweight, Remediation Plasters and Study of their Moisture Behavior, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 16. Zach, J., Novák, V., Reif, M., Using Waste PUR Granules as an Alternative to Integrated Thermal Insulation in Ceramic Blocks, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 17. KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J., Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete, článek v Journal of Building Engineering, ISSN 2352-7102, 2016
 18. ZACH, J.; REIF, M.; NOVÁK, V., Possibilities of Binding Recycled Glass in Production of Advanced Building Materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 19. REIF, M.; ZACH, J., Possibilities of Using Recycled Concrete and Silica Bind-ers for Development of Sound Absorbing Concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 20. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E., Effect of Used Binders in Lightweight Plaster Mixtures on their Thermal Insulation Properties, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ICBM 2015, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 21. ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J., Utilization of Inorganic Binders for the Mineralization of Natural Fibers, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech Publications, Switzerland, 2016
 22. Zach, J., Novák, V., Study of the Use of Vacuum Insulation as Integrated Thermal Insulation in Ceramic Masonry Blocks, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 23. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Study of the Moisture Behavior of Newly Developed Plasters Applied on Brick Pillars, příspěvek na konferenci ICEBMP 2016 Ekologie a nové stavebí hmoty a výrobky, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 24. REIF, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studying the Properties of Particulate Insulating Materials on Natural Basis, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2016
 25. ZACH, J.; SLÁVIK, R.; NOVÁK, V., Investigation of the process of heat transfer in the structure of thermal insulation materials based on natural fibres, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ISBN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 26. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; HORSKÝ, A., Alternative technology of constructing masonry structures designed for areas with increased seismic activity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 27. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V002: „Dílčí zpráva č. 3/2016 Vyhodnocení laboratorních měření“, , 2016
 28. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Srovnání vlastností betonu s využitím metakaolinu, popílku a jemně mletého vápence, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 29. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Chování přírodních, vláknitých izolací za daných teplotních a vlhkostních podmínek , , ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 30. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Properties of Lightweight Concretes Made of Aggregate from Recycled Glass, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-80-906097-0-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 31. KORJENIC, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., The use of insulating materials based on natural fibers in combination with plant facades in building constructions, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarsko, 2016
 32. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A., Environmentally efficient thermal and acoustic insulation based on natural and waste fibers, článek v JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ISSN 0268-2575, wileyonlinelibrary.com, 2016
 33. REIF, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, Slovenija, 2016
 34. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; ZACH, J., Simulation and Measurement of Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Plasters, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications Inc., Švýcarsko, 2016
 35. REIF, M.; ZACH, J., VÝVOJ POKROČILÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI PŘÍRODNÍCH VLÁKEN, příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 36. NOVÁK V.; ZACH J., VÝVOJ IZOLAČNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI LEHKÉHO PLNIVA Z ODPADNÍ PUR PĚNY A CEMENTOVÉHO POJIVA, příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 37. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K., Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016

2015

 1. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 4/2015 "Vyhodnocení laboratorních měření", , 2015
 2. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V001, , 2015
 3. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V006, , 2015
 4. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HORSKÝ, A.; KOPECKÝ, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V007, , 2015
 5. ZACH J.,HROUDOVÁ J., NOVÁK V., Possibilities of Using By-product Organic Fibres for Manufacturing Thermal Insulation Materials to Be Used in Civil Engineering, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 6. STANČÍK, H.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V008, , 2015
 7. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V005, , 2015
 8. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V003, , 2015
 9. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 5/2015 "Navržené detaily a jejich posouzení z hlediska tepelně technického", , 2015
 10. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 , , 2015
 11. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V004, , 2015
 12. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 3/2015 "Popis a složení jednotlivých zkušebních receptur", , 2015
 13. STANČÍK, H.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V002, , 2015
 14. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 2/2015 "Navržené receptury a výsledky ověřovacích laboratorních měření", , 2015
 15. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V., Možnosti využití lehkého kameniva na bázi recyklovaného skla v betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015
 16. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V., Examination of Thermal Technical Properties of Organic Based Fibre Insulation Core Materials under Low Pressure, příspěvek na konferenci IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium, ISBN 978-7-5612-4608-5, Northwestern Polytechnical University Press, Nanjing, Čína, 2015
 17. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; KORJENIC, A., Utilization of vacuum insulations for masonry construction elements production, příspěvek na konferenci IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium, ISBN 978-7-5612-4608-5, Northwestren Polytechnical University Press, Nanjing, Čína, 2015
 18. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V., Development of waterproof masonry structures for floods areas, příspěvek na konferenci 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL, ISBN 978-3-00-050225-5, F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2015
 19. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., CERAMIC MASONRY UNITS INTENDED FOR THE MASONRY RESISTANT TO HIGH HUMIDITY, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovenija, 2015
 20. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of masonry blocks with thermal insulation, kapitola v Urban Planning and Civil Engineering, ISBN 978-960-598-009-2, Athens Institute for Education and Research, Athény, Řecko, 2015
 21. REIF, M.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Possibilities of Using Natural Fibres for Production of Particular Insulation for Use in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 22. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Thermal Insulation Plasters with Natural Fibres, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 23. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Application possibilities of hydrophobised ceramic walling in areas with higher risk of floods, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 24. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Possibilities of Development of Thermal Insulating Materials based on Waste Textile Fibers, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 25. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of Hygrothermal Behavior of Insulation Materials Based on Natural Fibers, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 26. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 1/2015 Vyhodnocení vhodných vstupních surovinových zdrojů, , Brno, 2015
 27. SEDLMAJER, M.; FOJTÍK, T.; ZACH, J., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla pomocí přídavku elektrárenských popílků, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2015 - sborní příspěvků, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 28. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Possibilities of Utilization Zeolite in Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 29. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Thermal Insulating Silicate Materials Suitable for Thermal Insulation and Rehabilitation Structures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 30. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V., Vývoj lehkých betonů s kamenivem na bázi recyklovaného skla, příspěvek na konferenci 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015, Sborník přednášek, ISBN 978-80-903806-8-4, Česká betonářská společnost ČSSI , Jihlava, 2015
 31. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of Thermal Insulation, Capillary Active Plasters Suitable for Historical Buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 32. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; REIF, M., POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF MASONRY CONSTRUCTION FOR HIGH-RISK FLOOD AREAS, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 33. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L., Temperature Control in High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 34. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E.; REIF, M., Thermal Insulation Plasters Utilising Natural Fibres, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 35. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V001, , 2015
 36. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; STANČÍK, H.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V004, , 2015

2014

 1. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; HROUDOVÁ, J., Odborná zpráva č. 4/2014 "Vyhodnocení laboratorních měření ", , 2014
 2. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V007, , 2014
 3. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; STANČÍK, H.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V003, , 2014
 4. BURÁŇ, F.; ZACH, J., Odborná zpráva, , 2014
 5. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; STANČÍK, H.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V006, , 2014
 6. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 2/2014 "Navržené receptury a výsledky ověřovacích laboratorních měření", , 2014
 7. ZACH, J.; BURÁŇ, F., Odborná zpráva č. 3/2014 Popis a složení jednotlivých zkušebních receptur, , 2014
 8. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V005, , 2014
 9. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V002, , 2014
 10. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V008, , 2014
 11. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; HROUDOVÁ, J., Odborná zpráva č. 1/2014 Rešerše dostupné materiálové základny, , 2014
 12. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Acoustic and Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibres Used in Floor Construction, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science Engineering and Technology, Turecko, 2014
 13. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; REIF, M.; KORJENIC, A., Non-Traditional Thermal-Insulating and Rehabilitation Materials and their Hygrothermal Behaviour, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 Buildings and Environment, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 14. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V., Studying of the Behavior of Thermal Insulation Materials Based on Natural Fibers for Incorporation into the Building Structure, příspěvek na konferenci enviBuild 2014 Buildings and Environment, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 15. KORJENIC, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Schafwolle als alternativer Wärmedämmstoff und ihr hygrothermisches Verhalten, článek v Bauphysik, ISSN 0171-5445, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2014
 16. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Study of Hydrothermal Behavior of Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibers, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Turecko, 2014
 17. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁKOVÁ, I., Study of Heat Transport in Structure of Concrete, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 18. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Study of heat transfer process in structure of thermal insulating materials based on natural fibers, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 19. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Properties of lightweight thermal insulation plasters, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 20. ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J., Utilisation of polyurethane (PUR) granulate in development of new insulating materials, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2014
 21. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; REIF, M.; KORJENIC, A., Development of thermal insulating plasters with regulated capillary activity, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 22. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; VODOVÁ, L., Development of Thermal Insulation Materials Based On Silicate Using Non-Traditional Binders and Fillers, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014
 23. ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLA, L., Využití ETICS pro obnovy obvodových plášťů budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4957-2, Ing. Ladislav Pokorný - LITERA, Brno, 2014
 24. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Studium chování tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken za stanovených teplotních a vlhkostních podmínek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 25. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Možnosti snížení vlhkostní citlivosti u tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken, , Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko, 2014
 26. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of the properties of the environmentally friendly insulation materials, příspěvek na konferenci enviBUILD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-040-8, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 27. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Possibilities of hydrophobization of thermo-insulating materials based on natural resources, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 28. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Development of advanced masonry structures with utilization of alternative thermal insulating materials, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 29. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-007-1, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 30. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Hygrothermal behavior of thermal insulating material based on technical hemp and its application in construction, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 31. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Development of masonry components protected against moisture, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of Masonry Blocks with Thermal Insulation, článek v ATINER CONFERENCE PAPER SERIES, ISSN 2241-2891, Athens Institute for Education and Research, Athény, Řecko, 2013
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; NEVAŘIL, A., Technology of concrete with low generation of hydration heat, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2013
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; REIF, M., Vývoj technologických postupů při výrobě lehčených malt a betonů s kamenivem na bázi pěnového skla, , VUT v Brně, Brno, 2013
 4. KRYVENKO, P.; KAVALEROVA, O.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Alkali activated cements- sustainable cementitious materials, příspěvek na konferenci , 2013
 5. BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J., Methods for Determination of the Quality of Concretes with Respect to Thei High Temperature Behaviour, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2013
 6. KORJENIC, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; KORJENIC, S.; BEDNAR, T., Development and optimization of advanced silicate plasters materials for building rehabilitation, příspěvek na konferenci 2nd Central European Symposium on Building Physics, ISBN 978-3-85437-321-6, RSA, Vienna, Austria, Vídeň, Rakousko, 2013
 7. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Study of hygrothermal behavior of advanced masonry components made with utilization of secondary row materials, příspěvek na konferenci 2nd Central European Symposium on Building Physics, ISBN 978-3-85437-321-6, RSA, Vienna, Austria, Vídeň, Rakousko, 2013
 8. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek pro rekonstrukce památkově chráněných objektů, , VUT v Brně, Brno, 2013
 9. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj nových izolačních a sanačních omítek, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2013
 10. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Possibility of water absorbability reduction of ceramic masonry blocks by hydrophobisation, článek v INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, ISSN 2146-7382, Sakarya University, Turkey, Sakarya University, Turkey, 2013
 11. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Alternativní izolační materiály jako výplň dutin cihelných tvarovek, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, technická fakulta, Nitra, 2013
 12. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití metakaolinu při vývoji lehkých tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 13. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R.; NEVAŘIL, A., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži objemných celků, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, Technická fakulta, Nitra, 2013
 14. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Studium možností úpravy přírodních izolací pro omezení jejich vlhkostní citlivosti a nasákavosti, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a. s. EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, 2013
 15. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; GAILIUS, A.; KORJENIC, A., Development of advanced insulation materials based on easy renewable row-sources from agriculture, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, LANDESMUSEUM KARNTEN, MUSEUMGASSE 2, KLAGENFURT, AUSTRIA, Klagenfurkt, Rakousko, 2013
 16. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions, článek v International Journal of Engineering and Technology, ISSN 1793-8236, International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press), Singapur, 2013
 17. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KREJZA, Z.; GAILIUS, A., Development of thermal insulating materials on natural base for thermal insulation systems, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Nizozemské království, 2013
 18. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití popílků při vývoji tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci POPÍLKY ve stavebnictví 2013, Sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 19. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; SEDLMAJER, M., Možnosti využití tepelně izolačních omítek pro sanaci problematických detailů stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV 13, ISBN 978-80-553-1393-1, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2013
 20. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; HORSKÝ, A., Vývoj zdicích tvarovek pro zdivo zatížené zvýšeným účinkem vlhkosti, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV 13, ISBN 978-80-553-1393-1, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2013
 21. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Materials Based on Flax for Thermal Insulation andThermal Rehabilitation of Structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013
 22. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; KORJENIC, A., Advanced, Thermal Insulation Materials Suitable for Insulation and Repair of Buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013
 23. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; HORSKÝ, A., Akustické zdivo, , ERA Média, s. r. o., Brno, 2013
 24. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Vývoj přírodních izolačních materiálů s ohledem na jejich reakci na oheň, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Brno, 2013
 25. BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J., Development of Concretes with Resistance to High Temperatures in the Czech Republic and Surrounding European Countries, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 26. ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J., Study of behaviour of advanced silicate materials for heating and moisture rehabilitation of buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 27. ZACH, J.; HUBERTOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J., Study of Thermal Technical Properties of Lightweight Concrete with Utilization of Non Stationary Hot-Wire Method, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarská konfederace, 2013

2012

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Development of building elements with thermal insulation filler based on secondary raw material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 2. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Průběh hydratačních teplot cementových past s příměsí vápence, příspěvek na konferenci XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. HUBERTOVÁ, M.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Možnosti stanovení tepelných vlastností lehkého betonu pomocí metody horkého drátu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 4. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví, , ERA Média, s.r.o., Brno, 2012
 5. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J., Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarská konfederace, 2012
 6. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelně izolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 7. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelnoizolačné omietky na zateplóvanie a sanáciu stavebných konštrukcií, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2012
 8. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Utilization of recycled polyurethane granulate for thermal insulating materials production, článek v Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials and Systems, ISSN 2068-0783, CERTEX, Rumunsko, 2012
 9. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, , NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2012
 10. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Development and study of the possibilities to use natural materials for thermal-insulation systems of ETICS, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2012
 11. HELA, R.; KRIVENKO, P.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Utilization of non-traditional binders for lightweight thermal insulation mortars and plasters production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung, Tagungsbericht - Band 1, Tagungsbericht - Band 2, ISBN 978-3-00-034075-8, F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Weimar, 2012
 12. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J., Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí, příspěvek na konferenci 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Ostrava, 2012
 13. BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D.; ZACH, J., NDT of LWC with Expanded Clay, kapitola v Nondestructive Testing of Materials and Structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer-RILEM bookseries, Heidelberg, 2012
 14. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, 2012
 15. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF CERAMIC BLOCKS FOR MASONRY CONSTRUCTIONS WITH THERMAL INSULATION FILLING ON THE BASIS OF EASILY RENEWABLE RAW MATERIALS AND BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci 15th International Brick and Block Masonry Conference, ISBN 978-85-63273-10-9, University Federal de Santa Catarina, Floriánopolis, Brazílie, 2012
 16. ZACH, J.; KORJENIC, A.; PETRÁNEK, V.; HROUDOVÁ, J.; BEDNAR, T., Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulations based on Sheep Wool, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarsko, 2012
 17. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION OF MANSORY STRUCTURES, příspěvek na konferenci 15th IB2Mac Developing thr future of masonry, ISBN 978-85-63273-10-9, Federal University of Santa catarina and of Sao Paolo, Florianopolis, Brasil, 2012
 18. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek vyrobených na bázi lehkého pórovitého kameniva a silikátového pojiva, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 19. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Možnosti stanovení součinitele tepelné vodivosti u keramických zdicích tvarovek, článek v GRANT Journal, ISSN 1805-0638, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 2012
 20. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita Košice, Fakulta stavební, Košice, 2012
 21. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of Alternative Insulation Materials for Thermal Insulating Ceramics Blocks Production, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 22. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Omítkové systémy ve stavebnictví, , ERA Média, s.r.o., Brno, 2012
 23. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Design Procedure Concerning Composition of Composites Containing Gypsum-Free Cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 24. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J., Využití recyklovaného PUR granulátu ve stavebnictví, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012

2011

 1. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A., Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků, příspěvek na konferenci X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, VUT v Brně, 2011
 2. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Investigación de las resistencias del adoquín con los métodos no destructivos, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 3. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 4. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Možnosti využití izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken v podlahách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 5. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 6. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Novodobé povrchové úpravy stavebních konstrukcí, , ERA Média, s.r.o., Brno, 2011
 7. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., MOŽNOSTI STANOVENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI U KERAMICKÝCH ZDICÍCH TVAROVEK, příspěvek na konferenci Inovace ve stavebnictví, ISBN 978-80-904877-5-8, Magnanimitas Ass., Hradec Králové, ČR, 2011
 8. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R., Působení agresivního prostředí na vybrané vlastnosti betonu s využitím příměsí, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Praha, 2011
 9. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KOUT, P., Využitie technického konope na výrobu izolačných materiálov určených do podláh, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2011
 10. HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., UTILIZATION OF THERMAL INSULATING MATERIALS BASED ON TECHNICAL HEMP FOR INSULATING OF BUILDING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-3-937066-21-9, Academic Publishing CERM, Ltd., Brno, 2011
 11. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of the ultrasonic pulse method for determining mechanical characteristics for lightweight thermal-insulating plasters, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 12. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of the ultrasonic pulse method for determining mechanical characteristics for lightweight thermal-insulating plasters, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 13. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Determination of thermal technical properties of ceramics masonry components, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková Republika Německo, 2011
 14. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Investigación de las resistencias del adoquín con los métodos no destructivos, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 15. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 16. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Determination of thermal technical properties of ceramics masonry components, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, A.C. (IMENDE, A.C.), Cancun, Mexiko, 2011
 17. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studium vybraných vlastností izolačních materiálů z alternativních surovinových zdrojů, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC-České ekologické manažerské centrum, Praha, 2011
 18. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., THE STUDY OF THERMAL AND MOISTURE BEHAVIOR OF AUTOCLAVED CELLULAR CONCRETE, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 2011
 19. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Možnosti využití izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken v podlahových konstrukcích, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-260-0166-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2011
 20. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of Lightweight Aggregate from Expanded Obsidian for Advanced Thermal Insulating Plasters Production, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 21. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; KORJENIC, A., Investigation of Thermal Insulation Materials Based on Easy Renewable Row Materials from Agriculture, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 22. KORJENIC, A.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarsko, 2011
 23. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Ispolzovanie metakalolina v kachestve zameny cementa v sverkhlegkikh teploizolyacionnykh shtukaturkakh, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St. Petersburg, Russia, 2011
 24. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of metakaolin as a replacement for cement in the ultra-lightweight thermal-insulating plasters, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St.Petersburg, Rusko, 2011
 25. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., UTILIZATION OF METAKAOLIN AS A REPLACEMENT FOR CEMENT IN THE ULTRA-LIGHTWEIGHT THERMAL-INSULATING PLASTERS, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMEN & CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS s.r.o., Brno, 2011
 26. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Vývoj tepelně izolačních materiálů z odpadních textilních vláken, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011, Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2011
 27. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KREJČÍ, J., Studium objemových změn autoklávovaného pórobetonu v závislosti na teplotě a vlhkosti, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011, ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košice, 2011
 28. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A., Studium chování přírodních tepelných izolací za stanovených teplotních a vlhkostních podmínek, příspěvek na konferenci XV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2011
 29. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Zateplení šikmých střech, , ERA Média, s. r.o., Brno, 2011
 30. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., The development of thermal insulating plasters for the insulation of historical buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ISBN 978-9963-567-02-7, Ektoras Charalambides, Cyprus, 2011
 31. ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J., The study of thermal technical behavior of thermal insulating materials based on natural fibers, příspěvek na konferenci 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SOURCES & ENERGY EFFICIENCY - Conference Proceedings, ISBN 978-9963-567-02-7, Cyprus University of Technology, Nicosia-Cyprus, 2011
 32. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; GAILIUS, A., Utilization of alternative raw material sources from agriculture for the production of insulating materials, příspěvek na konferenci Environmental Engineering, ISBN 978-9955-28-831-2, Vilnius gediminas technical university, Litva, 2011
 33. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci 11. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, zborník z konferencie, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, košice, 2011
 34. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KOUT, P., Komplexní hodnocení vlastností přírodních izolačních materiálů z technického konopí určených do podlah, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, Praha, 2011
 35. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelněizolačních omítek na bázi expandovaného obsidiánu, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA Média, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of influence of moisture on microstructure and properties of cellular concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 2. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of penetration needle for determination of rheological properties of fresh concrete, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 3. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI REGULACE TEPLOTY V BETONU BĚHEM HYDRATACE VOLBOU VHODNÝCH VSTUPNÍCH KOMPONENT, příspěvek na konferenci 17. BETONÁŘSKÉ DNY Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 4. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KOUT, P., Izolační materiály z technického konopí, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, LENNY s.r.o., Kladno, 2010
 5. ZACH, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; KEPRDOVÁ, Š., TECHNICKÉ KONOPÍ A JEHO MOŽNÉ APLIKACE VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Udržitelná energie a krajina 2010, sborník příspěvků z mezioborové konference, ISBN 978-80-87308-05-9, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2010
 6. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky, Ostrava, 2010
 7. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., VÝVOJ IZOLAČNÍCH OMÍTEK PRO SANACI A ZATEPLOVÁNÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostrava, 2010
 8. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PRO STANOVENÍ KONZISTENCE U ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-50-3, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2010
 9. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., STUDIUM PRŮBĚHU HYDRATČNÍCH TEPLOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN U CEMENTOVÝCH PAST A HPC, příspěvek na konferenci 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-50-3, Sekurkon s.r.o., Skalský dvůr, 2010
 10. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., PROBLEMATIKA STANOVENÍ NÁVRHOVÝCH TEPELNÝCH HODNOT U PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, Brno, 2010
 11. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., DEVELOPMENT AND STUDY OF ANTI-NOISE BARRIERS BASED ON ALTERNATIVE RAW MATERIAL SOURCES, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ICWEM 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Engineering and Management, ISBN 978-2-35158-102-5, RILEM Proceedings PRO 73, Bagneux-France, 2010
 12. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF THERMAL INSULATION PLASTERS WITH UTILIZATION OF BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ICWEM 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Engineering and Management, ISBN 978-2-35158-102-5, RILEM Proceedings PRO 73, Bagneux-France, 2010
 13. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KOUT, P., Komplexní hodnocení vlastností přírodních izolačních materiálů z technického konopí určených do podlah, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2010, ISBN 978-80-254-7298-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2010
 14. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj pokročilých tepelně izolačních omítek pro historické objekty, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2010
 15. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2010
 16. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Izolace užívané v konstrukcích plochých střech, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2010
 17. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studium chování tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních obnovitelných surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, 2010
 18. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of technical hemp for thermal insulating materials production, příspěvek na konferenci Second International Conference on SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES, ISBN 978-1-4507-1490-7, Ancona, Italy, 2010
 19. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J., Development of thermal-insulating plasters intended for saving the historical objects, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I., ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Lithuania, 2010
 20. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Research and development of thermal-insulating materials based on natural fibres, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I., ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Lithuania, 2010
 21. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Studium tepelně vlhkostních vlastností izolačních materiálů pro vnitřní zateplení, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 22. HELA, R.; STŘÍBNÝ, Z.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Vývoj tepelně izolačních omítek pro historické objekty, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘEDNÁŠEK konference s mezinárodní účastí - Praha dne 19.4. ÚSPORY ENERGIE V HISTORICKY CENNÝCH BUDOVÁCH, TOP EXPO CZ, Praha, 2010
 23. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Technické konopí pro konstrukce plovoucích podlah, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, MISE, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2010
 24. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; HALFAR, D., VÝVOJ EKOLOGICKÝCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI ORGANICKÉHO ODPADU A ANORGANICKÝCH POJIV, příspěvek na konferenci RECYCLING 2010 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 978-80-214-4061-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno, 2010
 25. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Aktuální přehled z oblasti zděných konstrukcí, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA Média s.r.o., Brno, 2010
 26. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Resistance Hight Performace Concrete with the Addition Of Finely Ground Brick Body, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ISBN 978-2-35158-102-5, Rilem Publications s.a.r.l, Shanghai, 2010
 27. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Ultrasonic Pulse Method - The Cement Strength Evaluation Tool, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ISBN 978-2-35158-102-5, Rilem Publications s.a.r.l, Shanghai, 2010

2009

 1. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2009
 2. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., STUDIUM TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ PÓROBETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ZACH, J.; BALÍKOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DONAŤÁKOVÁ, D., Půdní vestavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-656-0, CERM, Brno, 2009
 4. ZACH, J.; HELA, R.; HALAS, V., STANOVENÍ KONZISTENCE U VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ POMOCÍ PENETRAČNÍ JEHLY, příspěvek na konferenci 16. BETONÁŘSKÉ DNY 2009, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, s. r. o, Hradec Králové, 2009
 5. ZACH, J.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J., STUDY OF MOISTURE AND THERMAL TECHNICAL TROUBLES OF MASONRY CONSTRUCTION BY UTILIZATION OF INFRARED THERMOGRAPH METHOD, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 6. ZACH, J., VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ PRO VÝROBU AKUSTICKÝCH IZOLACÍ, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TU Ostrava, Ostrava - Poruba, 2009
 7. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO EPS PŘI VÝROBĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TU Ostrava, Ostrava - Poruba, 2009
 8. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Análisis de la resistencia de hormigón a prueba de diferentes tipos de esclerómetros, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 9. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Development of thermal insulations based on technical hemp, příspěvek na konferenci , 2009
 10. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of natural fibers materials for insulation masonry bricks production, příspěvek na konferenci , 2009
 11. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., POSSIBILITIES OF HPC CONSISTENCY DETERMINATION WITH UTILIZATION OF PENETRATION, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-80-554-0100-3, EDIS, Žilina, 2009
 12. HUBERTOVÁ, M.; ZACH, J., VYUŽITÍ HORKÉHO DRÁTU PRO STANOVENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI BETONŮ S VYUŽITÍM KAMENIVA NA BÁZI EXPANDOVANÝCH JÍLŮ, příspěvek na konferenci ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 13. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ, příspěvek na konferenci ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 14. ZACH, J.; HUBERTOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH UTILIZATION OF NON STATIONARY HOT-WIRE METHOD, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, 2009
 15. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Thermal technical properties of insulation materials made from easy renewable row sources, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, SOCIETATEA ACADEMICA "MATEI-TEIU BOTEZ, GB, 2009
 16. ZACH, J.; SCHOŘÍK, P.; PETRÁNEK, V., Possibilities of utilization of finely ground limestone for cement CEM II as substitution to blast furnace slag, příspěvek na konferenci 17. INTERNATIONALE BAUSTOFFTAGUNG, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2009
 17. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Z TECHNICKÉHO KONOPÍ PRO KONSTRUKCE PLOVOUCÍCH PODLAH, příspěvek na konferenci Podlahy 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, BETONCONSULT, s.r.o., Praha 4, 2009
 18. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Curing on Physico-mechanical Properties of High Performance Concrete, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BANGKOK 2009, "SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE Environment Friendly, Safe and Ressource Efficient, ISBN 978-3-85748-121-5, ETH Hoenggerberg, Zurich, Switzerland, 2009
 19. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Design of HPC composition from point of view of hydration heat development, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BANGKOK 2009, ISBN 978-3-85748-121-5, IABSE-AIPC-IVBH, Švýcarsko, 2009
 20. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Investigation of anti-noise absorptions walls development with utilization of waste from agriculture, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BAGKOK 2009, ISBN 978-3-85748-121-5, IABSE-AIPC-IVBH, Švýcarsko, 2009
 21. ZACH, J.; HUBERTOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH UTILIZATION OF NON STATIONARY HOT-WIRE METHOD, příspěvek na konferenci "APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING", ISBN 978-961-90610-7-7, Ljubljana, Slovinsko, 2009
 22. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problémy při rekonstrukci lehkých podlah v rodinných domech, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2009
 23. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., UTILIZATION OF WASTE FROM AGRICULTURE FOR PRODUCTION THERMAL INSULATION, příspěvek na konferenci XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials; Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Materials, JSC., Brno, 2009
 24. ZACH, J., STUDIUM VLASTNOSTÍ TEPELNĚ A AKUSTICKO IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Z TECHNICKÉHO KONOPÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 25. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., STUDIUM VLASTNOSTÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ Z ODPADNÍHO RECYKLOVANÉHO POLYSTYRENU, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, CVUT, Praha, 2009
 26. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Thermal technical properties of insulation materials made from easy renewable row sources, příspěvek na konferenci UPDATES IN COMPUTATIONAL CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-68-4, Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2009
 27. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Alternativní materiály z přírody, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, MISE, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2009
 28. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., MOŽNOSTI VÝROBY TEPELNÝCH IZOLACÍ Z ODPADNÍ OVČÍ VLNY, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 29. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Okna na počátku 21. století, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2009
 30. ZACH, J.; HELA, R.; HALAS, V.; DRIML, M., STANOVENÍ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU POMOCÍ PENETRAČNÍ JEHLY, příspěvek na konferenci 8. koference TECHNOLOGIE BETONU 2009, ISBN 978-80-87158-13-5, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2009
 31. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Možnosti využití organických vláknitých odpadů pro výrobu tepelných a akustických izolací, příspěvek na konferenci RECYCLING 2009 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 978-80-214-3842-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 32. ZACH, J., Novodobé zdivo s využitím odpadů ze zemědělství, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2009

2008

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problematika výskytu biologického napadení u zateplených stavebních konstrukcí, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2008
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALFAR, D., VLIV SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NOVÉ GENERACE NA CHOVÁNÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 3. HELA, R.; ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L., Rehabilitation of anti-noise walls with wood-cement sound-absorbing boards, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Kuba, 2008
 4. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M., STUDY ON BEHAVIOR OF NEW GENERATION OF PCE AT CONCRETE MIX DESIG, příspěvek na konferenci Sborník XIV CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Cuba, 2008
 5. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Study of Thermal Insulating Materials on Organic Basis after Building into the Construction, příspěvek na konferenci 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Cuba, 2008
 6. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., El uso de elementos de despolvoreamiento originados del tratamiento de áridos utilizados para la fabricación del cemento., příspěvek na konferenci 14 Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Ministerio de educación Superior, La Habana, Cuba, La Habana, Cuba, 2008
 7. ZACH, J., POSSIBILITIES OF INSULATING MATERIALS PRODUCTION FROM ORGANIC ROWS AND WASTES, příspěvek na konferenci ICAMS 2008, ISBN 978-973-8955-41-7, ICAMS 2008, Rumunsko, 2008
 8. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., VÝVOJ ZDICÍCH TVAROVEK PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků 5. konference ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, CBS Servis, s. r. o., Praha, 2008
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problematika konstrukce lehkých podlah při realizaci rekonstrukce rodinných domů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků PODLAHY 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, BETONCONSULT s.r.o., Praha, 2008
 10. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH AKUSTICKO IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO KONSTRUKCE PLOVOUCÍCH PODLAH, příspěvek na konferenci Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Betonconsult s.r.o., Praha, 2008
 11. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., MONITORING OF MOISTURE CONTENT IN BRICKWORK WITH INFRARED THERMOGRAPH METHOD, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 12. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Dietrich, NDT.net, Spolková republika, Německo, 2008
 13. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Degradace stavebních materiálů po zabudování do konstrukce vlivem vlhkosti, příspěvek na konferenci WTA 2008, VUT v Brně, Brno, 2008
 14. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., An Assessment of the Condition of Timber Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 15. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Determining the Strength of Solid Burnt Bricks in Historical Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 16. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Determination of thermal conductivity of build components by non-stationary method, příspěvek na konferenci ECTP 2008, ISBN 0-12-067636-2, University of Pau, Pau, France, 2008
 17. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I.; KRČEK, Z., Behavior o "PCE - new generation" in cement pastes, příspěvek na konferenci Non traditional cement and concrete III, ISBN 978-80-214-3642-8, VUT Brno, Brno, 2008
 18. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Vlastnosti izolačních materiálů na přírodní bázi, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 19. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Možnosti výroby izolačních rohoží z organických materiálů a odpadů, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 20. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Studium vlastností tepelně izolačních materiálů na organické bázi po zabudování do konstrukce, příspěvek na konferenci XII th. INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MAZTERIELS Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, VUSTAH, Telč, 2008
 21. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Tepelné izolace v plochých střechách, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2008
 22. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V., Vliv různých typů PCE na chování betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., Praha, 2008
 23. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS, příspěvek na konferenci Art2008, Jerusalem, 2008
 24. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Monitoring of Moisture Content in Brickwork with Infrared Thermograph Method, příspěvek na konferenci Art2008, Non destructive, Jerusalem, 2008
 25. DROCHYTKA, R.; DONAŤÁKOVÁ, D.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Aplikace panelů ze zvukopohltivého betonu při rekonstrukcích železničních tunelů, příspěvek na konferenci XVIII. mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konsztrukcí, Brno, 2008
 26. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., An Assessment of the Condition of Timber Structures, příspěvek na konferenci Procedings 9th International Conference Art2008 Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage,, ISAS International Seminars Jerusalem, Jeruzalem, Izrael, 2008
 27. HUBERTOVÁ, M.; ZACH, J., Akustické vlastnosti zděných konstrukcí z betonových tvarovek LIAPOR, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2008
 28. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Determining the Strength of Solid Burnt Bricks in Historical Structures, příspěvek na konferenci Procedings 9th International Conference Art2008 Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage,, ISAS International Seminars Jerusalem, Jeruzalem, Izrael, 2008
 29. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Možnosti využití odpadního konopného pazdeří při výrobě tepelně izolačních zdících tvarovek, příspěvek na konferenci Recycling 2008 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 978-80-214-3576-6, Brno, 2008
 30. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI REALIZACI ZATEPLENÍ PANELOVÝCH DOMŮ, příspěvek na konferenci Technologie oprav a rekonstrukce staveb, ISBN 978-80-969681-6-9, Žilinská univerzita v Žilně, Žilina, 2008
 31. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Novodobé akustické zdivo, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2008

2007

 1. ZACH, J.; HORKÝ, O., Monitorování vlhkostního obsahu ve zdivu pomocí infračervené termografie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Česká republika, 2007
 2. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Germany, 2007
 3. DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, Jaga Group s.r.o., Bratislava, 2007
 4. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES, článek v , Informatics India Ltd 2007, Indická republika, 2007
 5. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., GYPSUM FREE CEMENTS AND CONCRETES MADE WITH THEM: STRENGTH DETERMINATION USING NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS, článek v , Informatics India Ltd 2007, Indická republika, 2007
 6. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Non-destructive testing of solid brick compression strength in structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2007
 7. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2007
 8. ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V., Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2007
 9. ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLÁŘOVÁ, I., Studium vlastností izolačních materiálů na bázi přírodních vláken po zabudování do konstrukce, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2007, ISBN 978-80-02-01971-8, Ostrava, , 2007
 10. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure, příspěvek na konferenci IV Pan American Conference for Non Destructive Testing 2007, ISBN 978-987-23957-0-4, Buenos Aires, Argentina , 2007
 11. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods, příspěvek na konferenci CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, Buenos Aires, 2007
 12. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES, příspěvek na konferenci CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, Buenos Aires, 2007
 13. ZACH, J.; HORKÝ, O., Monitorování vlhkostního obsahu ve zdivu pomocí infračervené termografie, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavbenictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Praha, 2007
 14. ZACH, J.; KORJENIC, A.; DREYER, J.; PETRÁNEK, V., Tepelně technické vlastnosti hydratujícího betonu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conference about structural materials, ISBN 978-80-248-1536-7, Rejvíz, 2007
 15. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; KORJENIC, A.; ĎURICA, T., STUDIUM VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PCE NA HYDRATACI CEMENTU, příspěvek na konferenci XII. Symposium silichem, ISBN 978-80-214-3475-2, Brno, 2007
 16. ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě tepelně izolačních materiálů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Česká republika, 2007
 17. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KOVALCHUK, G.; KAVALEROVA, O.; HELA, R., Porosimetry analysis of alkali activated modified fly-ash, příspěvek na konferenci XII. Symposium silichem, ISBN 978-80-214-3475-2, Silichem, brno, 2007
 18. ZACH, J.; HORKÝ, O., Možnosti využití technického konopí pro výrobu akustických izolací, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, ISBN 978-80-248-1536-7, Rejvíz, 2007
 19. ZACH, J.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KAVALEROVA, O.; KOVALCHUK, G., Mercury porosimetry studies of alkali activated fly ashes modified with Ca-containing additives, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conferenca about structural materials, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB-TU Ostrava, Rejvíz, 2007
 20. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V., Studium chování superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátů určených pro HPC, příspěvek na konferenci 5. konference Speciální betony 2007, ISBN 978-80-86604-32-9, sekuron, Karlova Studánka, 2007
 21. ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V., Utilization of hemp for production of thermal insulation materials for build constructions, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Telč, 2007
 22. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů, příspěvek na konferenci Sanace 2007, brno, 2007
 23. ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V., Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů, příspěvek na konferenci TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - 14. ročník, ISBN 978-80-969243-5-6, Štrbské Pleso, Slovensko, 2007
 24. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KMÍNOVÁ, H., Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Germany, 2007
 25. ZACH, J.; HORKÝ, O., Využití konopného odpaduve stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Recycling 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, VUT Brno, Brno, 2007
 26. ZACH, J.; HORKÝ, O., Využití konopného odpadu ve stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Možnosti a perspektivy recyklace stavbeních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-3381-6, brno, 2007
 27. HORKÝ, O.; ZACH, J., Vývoj omítkových hmot s využitím brusných a řezných kalů, příspěvek na konferenci Recycling 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, VUT Brno, Brno, 2007
 28. ZACH, J.; HORKÝ, O., Vývoj omítkových hmot s využitím brusných a řezných kalů, příspěvek na konferenci Recyklace stavebních odpadů a jejich využití - 12. ročník konference „RECYCLING 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, Brno, 2007
 29. ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2007
 30. ZACH, J.; HORKÝ, O., Akustické vlastnosti zděných konstrukcí, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2007
 31. ZACH, J.; HORKÝ, O.; BALÍKOVÁ, J., Časté problémy při aplikaci tepelných izolací v šikmých střechách, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, ERA 21, Brno, Česká republika, 2007
 32. ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V., Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2007, Slovenská republika, 2007
 33. ZACH, J.; HORKÝ, O., Možnosti využití technického konopí pro výrobu akustických izolací, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, ERA21, Brno, 2007
 34. ZACH, J.; HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J., Akustika a zděné konstrukce, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2007

2006

 1. HORKÝ, O.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., VÝVOJ OMÍTKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM POPÍLKU DĚTMAROVICE, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení techniské v Brně, Brno, 2006
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Regulace hydratačního procesu pomocí chemických přísad a příměsí ve stavební praxi, příspěvek na konferenci MALTOVINY 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2006
 3. HORKÝ, O.; ZACH, J., Podlahy a jejich vytápění, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21 s.r.o., Brno, Brno, 2006
 4. ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2006
 5. ZACH, J.; HORKÝ, O., MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY HORKÉHO DRÁTU PRO STANOVENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI STŘEPU KERAMICKÝCH TVAROVEK PRO ZDĚNÍ, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006 NON-DESTRUCTIVE TESTING, ISBN 80-7204-487-7, VUT v Brně, Brno, 2006
 6. HORKÝ, O.; ŠNIRCH, Z.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P., Návrh rekonstrukce mostních staveb s využitím chemických analýz, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 7. ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; SEDLMAJER, M., Utilization of izoperbolic calorimeters for best design of concrete composition, příspěvek na konferenci 2006 12th Asia Pacific Conference NonDestructive Testing, Auckland, New Zealand, 2006
 8. ZACH, J.; HORKÝ, O.; STEUER, R., Studium tepelně vlhkostního chování stavebních materiálů po zabudování do konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, WTA cz, Praha, 2006
 9. ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M., Control of hydration process in concrete by chemical admixtures, příspěvek na konferenci 1st MUST - KUT Symposium 2006, Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia, 2006
 10. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; HELA, R., Determination of hydration heat development of cement pastes with addition of superplasticising admixtures, příspěvek na konferenci Ibausil, ISBN 3-00-018263-2, F.A. Finger-Institut, Weimar, Německo, 2006
 11. ZACH, J.; HORKÝ, O., Mmožnosti využití organických odpadů pro výrobu nových tepelněizolačních materiálů, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 2006
 12. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Optimalizace návrhu receptury dle požadavků na průběh hydratace betonové směsi, příspěvek na konferenci 4. Konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon, Saklský dvůr, 2006
 13. ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M.; KMÍNOVÁ, H., Utilization of isoperibolic calorimetry for design of compozition of concrete mixture, příspěvek na konferenci Advanced testing of fresh cementitious materials, ISBN 3-980-8542-6-4, University of Stuttgart, Stuttgart, Německo, 2006
 14. HORKÝ, O.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V., Tepelně technické vlastnosti organických stavebních materiálů s využitím druhotných surovin, příspěvek na konferenci 1, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH, Telč, 2006
 15. HORKÝ, O.; ZACH, J., Použití izolačních materiálů v konstrukcích šikmých střech, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, Graspo, Brno, 2006
 16. HORKÝ, O.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V., TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci 1, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH, Telč, 2006
 17. HORKÝ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J., Determination of temperature coutse in concrete during hydratetion, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering, ISBN 973-7962-89-3, societatea Academica, Rumunsko, 2006
 18. PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí, příspěvek na konferenci Sanace 2006, ISBN 1211-3700, SSBK, 2006
 19. HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Utilization of chemical analyses for bridges reconstruction, příspěvek na konferenci Bridges, ISBN 953-95428-0-4, SECON, Dubrovnik, 2006
 20. ZACH, J.; HORKÝ, O., Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek, příspěvek na konferenci Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT, Brno, 2006
 21. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., TRACING OF CRACK DEPTH IN CONCRETE STRUCTURE USING ULTRASONIC PULSE METHOD, příspěvek na konferenci International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06,, ISBN 2-912143-89-6, National Buliding Research Institute, Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa , Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., , Ein-Bokek, 2006
 22. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., DURABILITY OF CONCRETE MADE FROM RECYCLED AGGREGATES, příspěvek na konferenci International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06,, ISBN 2-912143-89-6, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa, Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., , Ein-Bokek, 2006

2005

 1. ZACH, J., Studium vlivu superplastifikačních přísad nové generace na chování modifikovaných cementových past, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, VUT Brno, Brno, 2005
 2. ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J., Analýza příčin povrchové degradace vnější materiálové vrstvy zateplených budov, příspěvek na konferenci Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUT FAST BRNO, Brno, 2005
 3. ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H., Modeling of temperature behavior of concrete during hydration, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 0415396565, Taylor & Francis London, London, 2005
 4. ZACH, J.; HORKÝ, O., Problematika výskytu biokoroze u zateplených fasád obytných domů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, Brno, 2005
 5. ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J., Příčiny povrchové vlhkostní saturace fasádních ploch zateplených objektů, příspěvek na konferenci Sborník 7.konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01768-4, česká stavební společnost WTA cz, Brno, 2005
 6. ZACH, J., PŘÍSADY NA BÁZI POLYAKRYLÁTŮ V PREFABRIKOVANÉ VÝROBĚ, příspěvek na konferenci Construmat, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Rájecké Teplice, 2005
 7. HORKÝ, O.; ZACH, J., Omítky, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, Graspo a.s.,Zlín, Brno, 2005
 8. ZACH, J., BROŽOVSKÝ, J., KMÍNOVÁ, H., HORKÝ, O., Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 961-90610-5-5, Ljubljana, 2005
 9. ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J., Modelování projevu emisivity stavebních materiálů obvodového pláště, příspěvek na konferenci Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Rajecké Teplice, 2005
 10. ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H., Reduction of concrete cracking in early stage of hydration, příspěvek na konferenci Book of Abstract, ISBN 85-905495-2-6, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2005
 11. ZACH, J.; KRČEK, Z.; MATĚJKA, O., Utilization of superplasticising admixtures based on polyacrylates for the ready mix, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005
 12. ZACH, J.; STEUER, R.; PLACHÝ, J., Použití izolačních materiálů v konstrukcích plochých střech, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2005
 13. ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H., Problematika vzniku tepelně technických poruch v novodobých stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2005, ISBN 80-96243-1-1, VKC Intenzíva, s.r.o., Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, 2005
 14. ZACH, J.; KRČEK, Z., MOŽNOSTI VYUŽITÍ SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA BÁZI POLYAKRYLÁTŮ V PREFABRIKOVANÉ VÝROBĚ, příspěvek na konferenci Technoligie 2005, CVUT, Praha, 2005
 15. ZACH, J., PŘÍČINY VZNIKU TEPELNĚ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ U STŘEŠNÍCH OKEN, příspěvek na konferenci VUT, ISBN 80-214-2855-4, VUT v Brně, FAST, Brno, 2005
 16. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; STEUER, R., Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek, příspěvek na konferenci Sborník RECYCLING 2005, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, Brno, 2005
 17. ZACH, J.; HORKÝ, O., Nové trendy v oblasti zděných konstrukcí, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, Gaspo a.s. Zlín, Brno, 2005

2004

 1. HORKÝ, O., ŠNIRCH, Z., ZACH, J., APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY ČÁSTI PLNIVA PŘI VÍROBĚ STĚRKOVÝCH HMOT PŘI KONSTANTNÍ KONZISTENCI, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 2. Zach, J., Krček, Z., Kmínová, H., Risk reduction of crack creation of high strength concretes in initial hydration stage selecting suitable chemical additives, příspěvek na konferenci Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 00-000-00-0, VUT v Brně, Brno, 2004
 3. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R., Modelové ověření užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce zemního díla budované technologií SCC, příspěvek na konferenci EXPERIMENT '04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004
 4. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Nové trendy při dodatečném zateplování historických staveb, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2004
 5. ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S., Assessment of thermal conductivity of the building materials, Hot wire method, příspěvek na konferenci VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna ENERGODOM 2004, ISBN 83-86161-05-1, UT Krakow, Zakopane, 2004
 6. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H., Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiálech, ISBN 80-8073-175-6, Košice, Košice, 2004
 7. ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R., Výzkum cihel s dutinovou výplní, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Nakladatelství Mise s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2004
 8. KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O., Řešení nosné konstrukce pro přídavnou tepelnou izolaci šikmé střechy, příspěvek na konferenci konference s mezinárodní účastí Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0225-1, DT ZSVTS a TU Košice, Košice, 2004
 9. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H., Využití organických odpadů pro vývoj novodobých stavebních materiálů, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-239-2635-7, VUSTAH, a.s., Telč, 2004
 10. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Zvukoizolační okna, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2004
 11. ZACH, J., Studium hydratační kinetiky u silikátových pojiv, příspěvek na konferenci Silichem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, Brno, 2004
 12. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Vlhkostní poruchy stavebních konstrukcí, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2004
 13. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Recycling 2004, ISBN 80-239-2635-7, ARSM, Brno, 2004
 14. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Untersuchung der termisch-hygrischen Eigenschaften von Ziegeln mit Holraumfullung aus Recyclingmaterial, článek v Bauphysik, ISSN 0171-5445, Ernst und Sohn, Nemecko, 2004
 15. BALÍKOVÁ, J.; ZACH, J., Využití termografie při lokalizaci tepelně technických vad a poruch, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2004
 16. ZACH, J., Stanovení emisivity stavebních materiálů pomocí měřidla tepelného toku, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, VUT v Brně, Brno, , 2004
 17. ZACH, J., Stanovení hydratačních tepel u silikátových pojiv, příspěvek na konferenci Constrmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Lesnica, 2004
 18. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R., Stanovení hodnot emisivity povrchových úprav povrchů na budovách, příspěvek na konferenci Nedestruktivní testování, ISBN 80-7204-371-4, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 19. Zach, J., Kmínová, H., Utilization of calorimetry for detemination of binder properties in concrete, příspěvek na konferenci TCR 2004 - Technology of Construction and Rehabilitation, ISBN 9999-05-777-1, Minsk, Minsk, 2004
 20. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H., Novodobé tepelné izolace na bázi mineralizovaných částic dřeva, článek v Domov, ISSN 0012-5369, Stavíme domov, Brno, 2004
 21. Zach, J., Smolík, I., POUŽITÍ VYSOKOPECNÍHO CEMENTU DO BETONU PRO MASIVNÍ KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Technologie provádění a konstola betonových konstrukcí, ISBN 00-000-00-0, CVUT, Praha, 2004
 22. HELA, R.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P., Utilization of chemical admixtures in HPC concretes, příspěvek na konferenci Kassel university GmbH, ISBN 3-89958-086-9, Kassel University, Kassel, Germany, 2004
 23. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H., The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, Vilnius, Lithuania, Vilnius, Lithuania, 2004
 24. ZACH, J., The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials, příspěvek na konferenci Structures and Techniques, 8th International Conference, ISBN 9986-05-722-1, Vilnius, Lithuania, Vilnius, Lithuania, 2004
 25. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H., Determination of building materials emissivity, příspěvek na konferenci Programme, ISBN 00-00000-00-0, Lausanne, Lausanne, 2004

2003

 1. ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J., Netradiční použití silikátových pojiv pro přípravu tepelně izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Maltoviny 2003, 2. odborná konference, ISBN 80-86607-08-9, VUT FAST Brno, Brno, 2003
 2. BALÍKOVÁ, J., ZACH, J., Využití reflexních úprav v novodobých stavebních konstrukcích, článek v , ISBN 1210-4825, Praha, 2003
 3. HELA, R., KUČEROVÁ, H., ZACH, J., TŮMA, P., Metody pro testování vlastností cementových malt a jejich využití při návrhu složení SCC, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 4. ZACH, J., Využití reflexních úprav při zateplování stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT, Sborník přednašok IX.Mezinarodnej konferencie, ISBN 80-227-1926-9, Štírovo, 2003
 5. ZACH, J., Problematika reflexních úprav povrchů vzduchových dutin ve střešních konstrukcích, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, VUT FAST Brno, 2003
 6. Zach, J., Šťastník, S., Hela, R., Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design, příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Management of Concrete Structures, ISBN 2-912143-36-5, RILEM Publications S.a.r.l., Bagneux, FRANCE, 2003
 7. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., FOJTÍK, T., Vliv plastifikačních přísad na průběh hydratace silikátových pojiv, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 8. ZACH, J., PROBLEMATIKA STANOVENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S OBSAHEM VLHKOSTI, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003
 9. ZACH, J., PROBLEMATIKA SLEDOVÁNÍ HYDRATAČNÍCH TEPEL U SILIKÁTOVÝCH POJIV, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Cerm, Brno, 2003
 10. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů – Aplikovaná metoda „horkého drátu“,, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobnictvo 2003, ISBN 80-7099-991-8, neuvedeno, Vysoké Tatry – Štrbské pleso, 2003
 11. Šťastník, S., Zach, J., Bradáč, O., Kmínová, H., Využití druhotných surovin pro vývoj novodobých tepelně-izolačních staviv, příspěvek na konferenci neuvedeno, ISBN 80-239-1010-8, neuvedeno, neuvedeno, 2003
 12. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Degradace stavebních materiálů a konstrukcí vlivem vlhkosti, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2003
 13. ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H., Problematika použití sendvičových panelů v novodobých stavebních konstrukcích, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2003
 14. Šťastník, S., Zach, J., Fojtík, T., Nový trend ve vývoji tepelně izolačních materiálů, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2003
 15. KUČEROVÁ, H., TŮMA, P., ZACH, J., Metody pro testování vlastností cementových malt a jejich využití při návrhu SCC., článek v , ISBN 1213-3116, Praha, 2003
 16. HELA, R.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design., příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures, ISBN 2-912143-42-X, Paris, 2003
 17. ZACH, J.; FOJTÍK, T.; BRADÁČ, O., Využití tepelně izolačního materiálu CLIMATEX v nových moderních konstrukcích, příspěvek na konferenci Doktorská konference, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003
 18. ZACH, J., FOJTÍK, T., KUČEROVÁ, H., PROBLEMATIKA INTERAKCE CHEMICKÝCH PŘÍSAD S PŘÍMĚSEMI PŘIDÁVANÝMI DO CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci Build construction, ISBN 0584-4296, Kijev, Kijev, Ukrajina, 2003
 19. ZACH, J., KUČEROVÁ, H., Regulace hydratace pojiva chemickými přísadami u masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Vědecko technické problémy součastných železobetonových konstrukcí, ISBN 0584-5469-X, University Kijev, Kijev, Ukrajina, 2003
 20. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER, příspěvek na konferenci 2. mezinárodní sympósium FC a HPC, ISBN 80-86604-08-X, Skurkon, Praha, 2003
 21. BALÍKOVÁ, J., ZACH, J., VÝPOČTOVÉ SIMULACE TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VZDUCHOVÝCH DUTIN, příspěvek na konferenci Snižování energetické náročnosti budov, ISBN 80-02-01584-3, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2003
 22. HEŘMÁNKOVÁ, L., ZACH, J., MOŽNOSTI VYUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU VE STAVEBNÍ PRAXI, příspěvek na konferenci VIII. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-1010-8, VUSH, Telč, 2003
 23. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER, příspěvek na konferenci FC and HPC 2003, ISBN 80-86604-08-X, Sekurkon, Praha, 2003
 24. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., BRADÁČ, O., Moisture Deterioration of Building Materials and Structures, příspěvek na konferenci Quality and riliability in buld industry, ISBN 80-7099-746-X, TU Košice, Levoča, 2003
 25. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., THE ISSUE OF NONSTACIONARY 3D THERMAL DISTRIBUTION IN MASS REINFORCED CONCERETE STRUCTURES, příspěvek na konferenci Construction and Architecture, ISBN 985-464-359-X, Belaurussian n.TU, Minsk, 2003
 26. ZACH, J., FOJTÍK, T., Chování cementových past modifikovaných přídavkem příměsí a chemických přísad v období hydratace, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003, ISBN 80-239-0352-7, Českomoravský cement, a. s., Beroun, 2003
 27. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., HEŘMÁNKOVÁ, L., Vývoj pohltivých protihlukových stěn s využitím betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Recycling 2003, ISBN 80-239-0352-7, Brno, Brno, 2003
 28. Zach, J., Šťastník, S., Assessment of thermal conductivity of the building materials – ‘Hot wire method’, příspěvek na konferenci , Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003, ISBN 3-86005-123-2, Berlin, Berlin, 2003
 29. Zach, J., Šťastník, S., Bradáč, O., Využití partikulárního odpadu s obsahem dřevitých částic pro vývoj nových tepelně izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1927, neuvedeno, Štůrovo, 2003

2002

 1. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., POLÁK, L., Možnosti využití termografie při zajišťování tepelné ochrany budov, článek v Stavitel, ISSN 1210-4828, 2002
 2. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Poznatky z měření teplot masivní železobetonové konstrukce během hydratace pojiva, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, CBZ, Pardubice, 2002
 3. ZACH, J., Vliv chemických přísad na průběh hydratace u silikátových pojiv, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, Česká betonářská společnost, Pardubice 2002, Česká republika, 2002
 4. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T., Effect of dampness on heat insulating characteristics of building materials, příspěvek na konferenci VI. Polish research-technical konference ENERGODOM 2002, ISBN 83-86161-04-3, Politechnika Krakov 2002, Krakow, 2002
 5. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., BALÍKOVÁ, J., Heat technical troubles of light building construction, příspěvek na konferenci Bauklimatische symposium, ISBN 3-86005-322-1, University of Dresden, Dresden, Germany, 2002
 6. ZACH, J., BALÍKOVÁ, J., Problematika tepelné stability lehkých obvodových konstrukcí, příspěvek na konferenci Snižování energetické náročnosti, ISBN 80-02-01508-8, Dům techniky Ostrava, Ostrave, 2002
 7. ZACH, J., VESELÝ, S., Stanovení hydratačních tepel cementů pomocí soustavy isoperibolických kalorimetrů, příspěvek na konferenci Construmat 2002, Sborník přednášek VIII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 80-01-02571-3, České vysoké učení technické v Praze, Černická obora, 2002
 8. ZACH, J., Problematika vlivu vlhkosti na tepelně izolační schopnost stavebních materiálů., příspěvek na konferenci Sborník VII. vědecké konference Stavební fakulty TU v Košicách., ISBN 80-7099-816-4, TU v Košicách, Košice, Slovensko, 2002
 9. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Heat technical properties of concrete, příspěvek na konferenci 3rd International conference of concrete an concrete structure, ISBN 80-7100-954-7, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina 2002, Slovensko, 2002
 10. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S., Regulace vývinu hydratačního tepla u portlandských cementů pomocí plastifikačních přísad, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, Sekurkon, Otrokovice, 2002
 11. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T., Vliv vlhkosti na tepelně izolační schopnost stavebních materiálů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 12. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement, příspěvek na konferenci I. international konference Non-traditional cement & concrete VUT Brno +UVAR-servis Brno, ISBN 80-214-2130-4, VUT Brno, Brno, 2002
 13. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T., Tepelné izolace budov na bázi mineralizovaných části dřeva, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2002
 14. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., STANCIK, H., Využití tříděného dřevního recyklátu pro výrobu tepelně izolačních tvarovek, příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, ARSM, Brno, 2002
 15. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S., Projevy plastifikačních přísad do betonu v procesu uvolňování hydratačního tepla cementu, příspěvek na konferenci Technologie provádění betonových konstrukcí 2002, ISBN 80-238-8492-1, ČVUT Praha, Praha 2002, 2002
 16. ZACH, J., ZMĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, FAST, Brno, 2002
 17. ZACH, J., ZMĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci 4.Odborný seminář doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, Brno, 2002
 18. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement, příspěvek na konferenci World Conference On Concrete Materials and Structures,, ISBN 983-9414-33-X, Malaysia, Malaysia, 2002
 19. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Ověření vybraných tepelně technických vlastností betonové směsi v průběhu hydratace cementu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002

2001

 1. ŠŤASTNÍK, S., BALÍKOVÁ, J., VALA, J., ZACH, J., ZAJÍČEK, K., ZNAJDA, T., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konsdtrukcích, DT6, , 2001
 2. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Regulace průběhu vývinu hydratačního tepla u HPC, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, ČSB, Pardubice, 2001
 3. ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů přístrojem na principu metody horkého drátu, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 0, Orgware, Bratislava, 2001
 4. BALÍKOVÁ, J., ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT VI Experimenrální výzkum tepelných a vlhkostních charakteristik tepelných izolací při využívání odpadních surovin. Část S2 VYUŽITÍ ODPADNÍHO SKLA PRO TEPELNOU IZOLACI-VÝZKUM FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PĚNOVÉHO SKLA., výzkumná zpráva projektu k, k, VUT FAST Brno, 2001
 5. ZACH, J., BALÍKOVÁ, J., Využití dřevního odpadu pro tepelné izolace stavebních konstrukcí., příspěvek na konferenci JUNIORMAT`01, ISBN 80-214-1885-0, VUT FSI v Brně, Brno, 2001
 6. ZACH, J., Využití dřevního odpadu pro tepelné izolace stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 7. ZACH, J., Použití recyklovaných materiálů pro moderní stavební konstrukce, příspěvek na konferenci 3rd International Conference of PHD Students, ISBN 9636614806, University of Miskolc, University of Miskolc, 2001
 8. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T., Nestacionární plošné měřidlo, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2001
 9. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T., Racionální dimenzování tepelně izolační¨ch vlastností obvodového pláště, příspěvek na konferenci Construmat 2001, ISBN 80-214-1936-9, VUT V Brně, Fast, VUT V Brně, Fast, 2001
 10. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Návrh průběhu betonáže s ohledem na trvanlivost betonu, příspěvek na konferenci Sanace 2001, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2001
 11. ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., ZACH, J., Tepelná náročnost stavebních konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2001
 12. ZACH, J., Stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů nestacionární metodou., příspěvek na konferenci 3. Odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, FAST, Brno, 2001
 13. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Verification of selected heat-technical properties during the hydration of cement in concrete mixture, příspěvek na konferenci Quality and Rentability in building Industry, ISBN 80-7099-707-9, Technical Univerzity of košice, Košice, 2001
 14. ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., Využití mineralizovaného dřevního recyklátu pro novodobé stavební konstrukce, příspěvek na konferenci Recycling 2001, ISBN 80-214-1848-6, VUT Brno, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný