English

doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. – seznam publikací

2019

 1. SEITL, S.; MIARKA, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J., Change of Fatigue and Mechanical Fracture Properties of a Cement Composite due to Partial Replacement of Aggregate by Red Ceramic Waste, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, 2019

2018

 1. MAJDA, T.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Lomové parametry betonů jádrových vývrtů objektů Transgas, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018, ISBN 978-80-906759-6-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2018
 2. ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Components of fracture response of alkali-activated slag mortars with steel fibres, , Osaka, 2018
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P., Numerical analysis of shrinkage process based on the experimental data, , Osaka Univerisity, Osaka, Japonsko, 2018
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KAREL, O.; KERŠNER, Z., Mechanical fracture parameters of concrete exposed to high temperatures related to approximation of temperature fields in experimental panels, , ISBN 978-1-877040-14-6, Fédération internationale du béton (fib), Switzerland, 2018
 5. HALFAR, P.; FRANTÍK, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Application of effective crack model in analysis of fracture response of chevron-notched core-based concrete specimen, příspěvek na konferenci Proc. of 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 9788001064016, Czech Technical University in Prague, Prague, 2018
 6. FRANTÍK, P., Vzpěr prutu: závislost řešení na iterační metodě, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, Ostrava, Česká republika, 2018
 7. FRANTÍK, P., Interakce mezi bodovými póly, příspěvek na konferenci Modelování v mechnaice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, Ostrava, Česká republika, 2018
 8. HALFAR, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VAVRO, L.; VAVRO, M., Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem. , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2018
 9. KALINA, M.; FRANTÍK, P., Finding of postcritical states of an arch, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2018, ISBN 978-80-86246-88-8, Svratka, Česká republika, 2018
 10. ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z., Optical detection of mechanical changes in concrete exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2018
 11. SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 4: A correction of fatigue characteristics of concrete with respect to age of specimens., kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ODSTRČIL, Š.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z., Length changes of fine-grained cement-based composites specimens in early stage of ageing: correction reflecting temperature variations, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 3. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z., Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. , příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ? Innovative materials and technologies for concrete structures, ISBN 978-963-12-9651-8, Hungarian Group of fib, Budapest, 2017
 4. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P., Parallelized implementation of dynamical particle system, příspěvek na konferenci International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1538-6, American Institute of Physics, 2017
 5. SEITL, S.; MALÍKOVÁ, L.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; LOPEZ–CRESPO, P., Williams expansion-based approximation of the stress field in an Al 2024 body with a crack from optical measurements, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017
 6. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 7. KALINA, M.; FRANTÍK, P., STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno,Česká republika, 2017
 8. FRANTÍK, P.; BUŠINA, P., Náhradní tuhost podloží, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 9. KALINA, M.; FRANTÍK, P., Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 10. FRANTÍK, P., PLOCHA LIGAMENTU VÁLCE S CHEVRONOVÝM VRUBEM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 11. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analysis of accuracy of Williams series approximation of stress field in cracked body – influence of area of interest around crack-tip on multi-parameter regression performance, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

 1. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter, 2016
 2. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters., , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, 2016
 3. MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J., A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling, článek v SENSORS, ISSN 1424-8220, MDPI, 2016
 4. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I., Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. , , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 6. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analytical approximation of crack-tip stress field: Study on efficient determination of coefficients of higher order terms of Williams power expansion, příspěvek na konferenci Advances in Fracture and Damage Mechanics XV, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. KALINA, M.; FRANTÍK, P., Analytical and numerical analysis of the slope of von Mises planar trusses, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X, 2016
 8. FRANTÍK, P., MODEL LUKU S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI, příspěvek na konferenci Structural Reliability and Modelling in Mechanics, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 9. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analýza rozsahu vhodné aproximace pole napětí v tělese s trhlinou pomocí Williamsovy řady, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 10. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 11. FRANTÍK, P., Rotační model luku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 12. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 13. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z., Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 14. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Multi-parameter approximation of the stress field in a cracked body in the more distant surroundings of the crack tip, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, ISSN 0142-1123, Elsevier, 2016
 15. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Simulace tříbodového ohybu s V-vrubem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 16. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Stanovení vlastních frekvencí konzoly, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 17. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Estimation of the Lower Bound of Periodic Audze-Eglajs Criterion, , ISBN 978-963-642-876-1, Pécs, Hungary, 2015
 2. BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 3. KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P., Elastic Buckling and Post-Buckling of Von Mises Planar Trusses, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-485-7, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 4. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Prague, 2015
 5. FRANTÍK, P.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 6. FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 7. FRANTÍK, P., Model zatlačovaného hřebíku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 8. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; TESAŘ, D.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; SEITL, S., Multi-parameter approximation of stress field in a cracked specimen using purpose-built Java applications, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2015
 9. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015
 10. KALA, Z.; KALINA, M.; FRANTÍK, P., Buckling and Post-Buckling of the von Mises Planar Truss, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ISBN 978-0-7354-1287-3, 2015
 11. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Multi-parameter crack tip stress state description for evaluation of nonlinear zone width in silicate composite specimens in component splitting/bending test geometry, článek v Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, ISSN 8756-758X, 2015

2014

 1. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., K problematice kvantifikace iniciace stabilního šíření trhlin betonem s využitím štípacího testu a lomového modelu dvojí-K, , Kobylí, Česká republika, 2014
 2. KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P., Elastic Buckling and Post-buckling of von mises planar trusses, příspěvek na konferenci International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 3. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SAGAR, R.; ŠTAFA, M.; PAIL, T., Balanced energy dissipation at propagating crack tip in quasi-brittle materials? – Analysis via soft-computing methods, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-830-1, 2014
 4. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., An application for the fracture characterisation of quasi-brittle materials taking into account fracture process zone influence, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2014
 5. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, příspěvek na konferenci 7th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-80-214-4739-4, 2014
 6. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Dynamický model Charpyho kladiva, příspěvek na konferenci Modelování v mechnaice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014
 7. FRANTÍK, P., Identifikace průřezu z dynamických vlastností prutu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014

2013

 1. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Plastizace tenkostěnného nosníku pomocí pružinových sítí, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. GURAN, A.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J., Dynamic stability of non-conservative elastic systems: a reminiscent of Horst Leipholz (1919-1988), , ISBN 978-80-261-0282-3, Špičák, 2013
 3. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Parallelization of lattice modelling for estimation of fracture process zone extent in cementitious composites, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, Elsevier, GB, 2013
 4. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of extent of zone of failure in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 5. FRANTÍK, P., Měření kmitů věže TAR LKTB na letišti Brno Tuřany, , Brno, Česká republika, 2013
 6. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Pružinové sítě a jejich aplikace, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 7. FRANTÍK, P., Generátor čtyřúhelníkové sítě, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 8. ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, GB, 2013
 9. PAIL, T.; FRANTÍK, P., Extension of semi-analytical fracture model based on the cohesive crack approach, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-47-5, Svratka, Česká republika, 2013
 10. FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M., Basin Boundaries of Plane Model of Impacting Coin, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-47-5, Svratka, Česká republika, 2013
 11. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Gruppo Italiano Frattura, Malaga, Španělsko, 2013
 12. MALÍKOVÁ, L.; VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P., Accuracy of approximation of stress field in cracked bodies for failure zone extent estimation, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-0-6, Toledo, Španělsko, 2013
 13. PAIL, T.; FRANTÍK, P., Implementace semianalytického modelu lomu na bázi kohezivní trhliny, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P., Aplikace pružinového modelu na výpočet smršťování betonu vysycháním, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, česká republika, 2012
 2. MACHAČOVÁ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Aproximace měřených objemových změn těles z vybraných betonů v raných stádiích tvrdnutí, příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 3. DRBUŠKOVÁ, M.; BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Numerická simulace smršťování těles z dvousložkových cementových kompozitů., příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 4. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; KERŠNER, Z., Modelling of fracture process zone and related energy dissipation during quasi-brittle fracture, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites BMC-10, ISBN 978-0-85709-988-4, Warsaw, Poland, 2012
 5. VAVŘÍK, D.; FÍLA, T.; JANDEJSEK, I.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture process in silicate composite specimens – X-ray dynamic observation and numerical modelling, příspěvek na konferenci 19th European Conference on Fracture – Fracture Mechanics for Durability Realiability and Safety (ECF19), ISBN 978-5-905576-18-8, Kazan, Rusia, 2012
 6. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamics of Collapse of a High Building, článek v Journal of Mechanics Engineering and Automation, ISSN 2159-5275, David Publishing, USA, 2012
 7. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Fracture process analysis in silicate-based composite specimens, příspěvek na konferenci 50th Anual Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2012), ISBN 978-80-01-05060-6, Tábor, Česká republika, 2012
 8. FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; PAIL, T., Algoritmus silové metody, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2694-3, Ostrava, Česká republika, 2012
 9. ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Material parameters of cement and alkali activated fly ash concrete mixtures: laboratory measurements and numerical simulation., příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012
 10. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T., Výuková java aplikace pro řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. VESELÝ, V.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Fracture process zone extent and energy dissipation in silicate composites with different cohesive behaviour, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International RILEM Conference Strain Hardening Cementitious Composites, ISBN 978-2-35158-120-9, Rio de Janeiro, 2011
 2. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Modelování smršťování betonu pomocí pružinové sítě: pilotní studie, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 3. PAIL, T.; FRANTÍK, P., Speciální aspekty popisu lomového chování kvazikřehkých materiálů modelem kohezivní trhliny, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 4. ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P., Sequentially linear solution procedure for non-proportional loading, , Luxor, 2011
 5. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; PAIL, T.; APELTAUER, T., Simulation of energy dissipation during concrete cracking, příspěvek na konferenci SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, ISBN 978-80-01-04916-7, Czech Technical University in Prague, Prague, 2011
 6. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; VODÁK, O.; KERŠNER, Z., Lokalizace průběhu porušování v betonových vzorcích stanovená pomocí akustické a elektromagnetické emise a numerických simulací, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2011
 7. ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení únavových testů betonových vzorků s využitím aproximace hodnot pevnosti betonu v čase., příspěvek na konferenci Proc. of the 5th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Žilina, SK, 2011
 8. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z., Dynamics of collapse of a high building, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Publisher University in Žilina, Žilina, 2011
 9. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Change of modal properties due to damage in beam buckling problem, příspěvek na konferenci 17th International Conference Engineering Mechanics 2011 (EM 2011), ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 10. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Simulation of the fracture process in quasi-brittle materials using a spring network model, příspěvek na konferenci Proceedings of 17th International Conference Engineering mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 11. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I., Dynamic analysis of collapse of a high building, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 12. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamická analýza pádu výškové budovy, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2011, ISBN 978-80-87434-03-1, Velké Bílovice, 2011
 13. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Efficient lattice modelling of fracture process zone extent in cementitious composites, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, ISBN 9781905088447, Ajaccio, Corsica, France, 2011
 14. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Implementace stěnového konečného prvku pro výpočet velkých deformací, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, Ostrava, 2011
 15. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; VODÁK, O., Verifikace lokalizace a průběhu porušení v betonových vzorcích stanovených pomocí AE a EME, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, VŠB-TU Ostrava, 2011
 16. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011

2010

 1. FRANTÍK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, ISBN 978-80-553-0527-1, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2010
 2. PAIL, T.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M., Specializovaný MKP model lomu trámce, příspěvek na konferenci International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 3. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T., Frekvenční analýza vzpíraného prutu, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 4. FRANTÍK, P., Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky X., ISBN 978-80-214-4153-8, Brno, Česká republika, 2010
 5. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., Reconstruction of fracture process zone during tensile failure of quasi-brittle materials, článek v Applied andComputational Mechanics, ISSN 1802-680X, Plzeň, Česká republika, 2010
 6. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; NĚMEČEK, J.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Estimation of fracture process zone extent in cementitious composites, článek v Chemické listy, ISSN 1213-7103, Česká republika, 2010
 7. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Fracture process zone development and energy dissipation during fracture in concrete wedge-splitting specimens, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-89-5708-180-8, Jeju, Korea, 2010
 8. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Bazény přitažlivosti Newtonovy metody při statickém řešení vzpěru prutu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 9. BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 10. FRANTÍK, P., Dynamická simulace ztráty stability bezstykové koleje, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 11. ELIÁŠ, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Improved sequentially linear solution procedure, článek v Engineering Fracture Mechanics, ISSN 0013-7944, EU, 2010
 12. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010
 13. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Model for high precision approximation of load deflection diagrams, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010

2009

 1. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., DYNAMICKÝ EXPERIMENT DŘEVĚNÉHO KONZOLOVÉHO NOSNÍKU, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 2. FRANTÍK, P., EFEKTIVNÍ NÁHRADY ZATĚŽOVACÍCH DIAGRAMŮ Z LOMOVÝCH ZKOUŠEK: VÁHOVÁ A TRASOVACÍ TRANSFORMACE, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 3. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., DYNAMICKÝ EXPERIMENT DŘEVĚNÉHO KONZOLOVÉHO NOSNÍKU, , Brno, Česká republika, 2009
 4. FRANTÍK, P., EFEKTIVNÍ NÁHRADY ZATĚŽOVACÍCH DIAGRAMŮ Z LOMOVÝCH ZKOUŠEK: VÁHOVÁ A TRASOVACÍ TRANSFORMACE, , Brno, Česká republika, 2009
 5. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Dynamický experiment na sadě dřevěných konzolových nosníků: vliv poškození, příspěvek na konferenci 7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 6. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; LEHKÝ, D.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., Vyhodnocení lomových zkoušek pro modelování porušování a spolehlivosti prvků z vybraných multifunkčních kompozitů., příspěvek na konferenci Proc. of the 7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 7. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Cracked volume specified work of fracture., příspěvek na konferenci Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Funchal, Madeira, Portugalsko, 2009
 8. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L., Fractality of Simulated Fracture, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publiactions, Switzerland, 2009
 9. FRANTÍK, P., Diskrétní model FyDiK2D, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 10. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vliv kritéria porušení na tvar a velikost lomové procesní zóny u cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Modelování v mechnice 2009,, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 11. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., Vývoj lomové procesní zóny v kvazikřehkých tělesech během lomu, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 12. FRANTÍK, P., Pokritické chování nosníku zatíženého sledující silou, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 13. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; LAHNER, J.; ŠKROB, V., Studium mechanické odezvy železničních pražců při kontrolních statických zkouškách, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 14. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; ŘOUTIL, L.; SEITL, S.; VESELÝ, V., Vliv geometrie koncentrátoru napětí na hodnoty lomových parametrů kvazikřehkých materiálů., příspěvek na konferenci Sborník XII. mezinárodní vědecké konference - 110 let fakulty stavební VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových experimentů: efektivní náhrada zatěžovacích diagramů, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 2. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Dynamický experiment na sadě dřevěných konzolových nosníků, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, Slovensko, 2008
 3. BRDEČKO, L.; BROŽOVSKÝ, J.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Komplexní modelování lomových experimentů: Výběr modelu změkčení, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 4. FRANTÍK, P., Model křehkých a kvazikřehkých materiálů pro simulaci pomocí dynamických systémů, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 5. FRANTÍK, P., Model křehkých a kvazikřehkých materiálů pro simulaci pomocí dynamických systémů, , Brno, 2008
 6. FRANTÍK, P., Transformace bodových posloupností: aplikace GTDiPS, , Brno, 2008
 7. FRANTÍK, P., Transformace bodových posloupností: aplikace GTDiPS, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04456-8, Brno, 2008
 8. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L., Simulování fragmentace vzorku při impaktu, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 9. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Numerical analysis of work-of-fracture method for determination of fracture parameters of concrete, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 10. FRANTÍK, P., Modelování tenkostěnného nosníku v pokritickém stavu, příspěvek na konferenci Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2008, ISBN 978-80-7414-030-3, Ústí nad Labem, Česká republika, 2008
 11. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P., WP2: Neural network based identification, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 12. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damage identification of Colle Isarco viaduct, příspěvek na konferenci Fourth International conference on Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 13. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damge identification of Colle Isarco viaduct, příspěvek na konferenci Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 14. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in tensile failure monitoring of cementitious composites, příspěvek na konferenci Book of abstracts of conference Mechanics of Composite Materials - MCM 2008, Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia, Riga, Latvia, 2008
 15. FRANTÍK, P., Dynamic simulation of crack propagation experiments, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Svratka, Česká republika, 2008
 16. FRANTÍK, P., Dynamická simulace lomu tlačeného vzorku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, Česká republika, 2008

2007

 1. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., POROVNÁNÍ MODELŮ A KRITÉRIÍ APROXIMACE, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., APROXIMACE, ANALÝZA A PREDIKCE LOMU KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, Česká republika, 2007
 3. FRANTÍK, P., APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 4. FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; MACUR, J., APROXIMACE A ANALÝZA ZATĚŽOVACÍHO DIAGRAMU PRO ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU LOMU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 5. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DALÍK, J., LOM TRÁMCE SE ZÁŘEZEM: REGRESNÍ VZTAHY PRO KOREKCI, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, Česká republika, 2007
 6. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P., VLIV ŠÍŘKY ZÁŘEZU NA LOMOVOU ZKOUŠKU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 7. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ - VLIV VELIKOSTI PŘEDPĚTÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 8. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 9. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damage identification based on artificial neural networks, SARA - Part IV., příspěvek na konferenci Structural health monitoring of intelligent Infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 10. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; DALÍK, J., VLIV GEOMETRIE ZÁŘEZU NA LOM TRÁMCE, , Brno, Česká republika, 2007
 11. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZKOUŠKÁCH ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 12. FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE: ANALÝZA A PREDIKCE LOMU, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 13. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; SEITL, S., Lomová houževnatost z tříbodového ohybu vzorků z kvazikřehkých materiálů: korekce vzhledem k šířce zářezu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 14. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., About stability loss during displacement - controlled loading, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Czech republic, 2007
 15. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures, , Cape Town, South Africa, 2007
 16. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures, příspěvek na konferenci Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Cape Town, South Africa, 2007
 17. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Accepting of influence of stability loss during displacement-controlled loading in fracture test, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Telč, Czech republic, 2007
 18. VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vznik a šíření trhlin při zkouškách železničních pražců: experiment a MKP modelování, příspěvek na konferenci Betónové konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-8073-790-0, Košice, SR, 2007
 19. ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vliv velikosti předpětí na iniciaci a propagaci trhlin při zkouškách železničních pražců, příspěvek na konferenci Betónové konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-8073-790-0, Košice, Slovenská republika, 2007
 20. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P., Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svratka, Česká republika, 2007
 21. FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Dynamical model of a flexible tube, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svrtaka, Czech republic, 2007
 22. FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Dynamical model of a flexible tube, , Ostrava, Česká republika, 2007
 23. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P., Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study, , Svratka, Česká republika, 2007
 24. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2007, ISBN 978-80-248-1389-9, Malenovice, Česká republika, 2007
 25. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, , Malenovice, Česká republika, 2007
 26. FRANTÍK, P., Modelování ztráty stability štíhlé desky kroucením při osovém tlaku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, Ostrava, Česká republika, 2007
 27. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise, , Ostrava, Česká republika, 2007
 28. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-1330-1, VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, ČR, 2007
 29. FRANTÍK, P., Modelování ztráty stability štíhlé desky kroucením při osovém tlaku, , Ostrava, Česká republika, 2007
 30. FRANTÍK, P., Simulation of the stability loss of the von mises truss in an unsynmmetrical stress state, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Brno, Česká republika, 2007

2006

 1. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomového experimentu s katastrofckou ztrátou stability, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Košice, SR, 2006
 2. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D., Význam vlastních frekvencí pro lokalizaci poškození konzolového nosníku, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 3. ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., Influence of material and structural parameters on concrete sleeper response, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního kongresu, ISBN 80-903502-8-3, Hradec Králové, ČR, 2006
 4. FRANTÍK, P., Modelování ztráty stability prutu kroucením při osovém tlaku, příspěvek na konferenci Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR, ISBN 80-214-3248-9, Mikulov, ČR, 2006
 5. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Kritická síla imperfektovaných systémů, příspěvek na konferenci Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice, ISBN 80-02-01827-3, Nečtiny, ČR, 2006
 6. FRANTÍK, P., Dynamická simulace lomového experimentu, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky VI., ISBN 80-214-3131-8, Brno, ČR, 2006
 7. FRANTÍK, P., Creation of the stable elastic loop, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2006, ISBN 80-86246-27-2, Svratka, ČR, 2006
 8. FRANTÍK, P., Simulace ztráty stability štíhlého prutu při kroucení, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2006, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. KYTÝR, J.; FRANTÍK, P., Statika II, , Brno, 2005
 2. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Studie porušení předpjatého železobetonového pražce při prototypových zkouškách, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 3. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Zkouška předpjatého železničního pražce v průřezu pod kolejnicí: experiment a modelování, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 4. KYTÝR, J.; FRANTÍK, P., Statika I, , Brno, 2005
 5. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J., Proměnlivost lomově-mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-248-1330-1, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, Czech Republic, 2005
 6. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Approximation of bending fracture model by load-deflection diagrams, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, Česká Republika, 2005
 7. ŘOUTIL, L.; KUTÍN, A.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., Určení lomově-mechanických vstupů pro numerické modelování, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2005, ISBN 978-80-248-1330-1, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, AV ČR, Hrotovice, Czech Republic, 2005
 8. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P., Regrese naměřených l-d diagramů: Srovnání dvou modelů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2829-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, Czech Republic, 2005
 9. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Ohybové porušení betonu s vlákny: Model a jeho aplikace, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 10. FRANTÍK, P., Simulation of stability loss of von Mises truss in the state of unsymmetrical stress, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, 2005
 11. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŠTANCL, P., Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky, příspěvek na konferenci sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Ostrava, 2005
 12. FRANTÍK, P., Simple model of specimen fracture loaded by compression, příspěvek na konferenci sborník Problémy lomové mechaniky V., ISBN 80-214-2854-6, Brno, 2005

2004

 1. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Aplikace 2e modelu: modifikace určení parametrů, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM s.r.o., Brno, 2004
 2. FRANTÍK, P., Měření volného kmitání prutu v pokritickém stavu, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM s.r.o., Brno, 2004
 3. FRANTÍK, P., Jednoduchý model lomu trámce, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky IV., ISBN 80-214-2585-7, VUT FAST v Brně, Brno, 2004
 4. FRANTÍK, P., Stability Study of the Elastic Loop, příspěvek na konferenci 5th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 90-5809-676-9, A.A. Balkema Publisher, London, 2004
 5. FRANTÍK, P., Kmitání štíhlého nosníku: Útlum a jeho model, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí 2004, ISBN 80-239-2964-X, Škoda výzkum s.r.o., Plzeň, 2004
 6. FRANTÍK, P., Frequency analysis of free vibrations of the beam in postcritical state, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2004, ISBN 80-85918-88-9, AV ČR, Praha, 2004
 7. FRANTÍK, P., Nelineární řešení průhybu konzoly III, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT FAST v Brně, Brno, 2004
 8. FRANTÍK, P., Spojitá aproximace prutu při ztrátě stability od vlastní tíhy, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, VŠB-TUO, Ostrava, 2004
 9. FRANTÍK, P., Rozbor existence řešení dokonalého symetrického vzpěradla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, VŠB-TUO, Ostrava, 2004
 10. MATESOVÁ, D., FRANTÍK, P., KERŠNER, Z., Obsah trhlin v cementových maltách při namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Betonářské dny, neuveden, neuvedeno, 2004
 11. FRANTÍK, P., Nelineární projevy mechanických konstrukcí, , Brno, 2004
 12. MACUR, J.; FRANTÍK, P., Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku, příspěvek na konferenci I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, 2004

2003

 1. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam, příspěvek na konferenci 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU), ISBN 80-214-2506-7, STM FAST VUT, Brno, 2003
 2. FRANTÍK, P., Nesrovnalosti v popisu příčné kontrakce, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky III, ISBN 80-214-2392-7, ÚFM AV ČR a ÚSM FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 3. FRANTÍK, P., MACUR, J., Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení, příspěvek na konferenci DYN-WIND 2003, ISBN 80-8070-066-4, Univerzity of Žilina, Žilina, 2003
 4. FRANTÍK, P., Tvar atraktoru v chaotickém režimu, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2003, ISBN 80-86246-18, ITAM AV ČR, Praha, 2003
 5. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M., Optimised box-counting method: Effect of mesh size distribution, příspěvek na konferenci Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures, ISBN 80-01-02734-1, ČVUT Praha, Praha, 2003
 6. FRANTÍK, P., Nelineární řešení průhybu konzoly II, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT FAST v Brně, Brno, 2003
 7. FRANTÍK, P., Jednostupňový model vzpěradla: Zpřesnění pokritického řešení, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, ISBN 978-80-248-0253, VŠB-TU, Ostrava, 2003
 8. FRANTÍK, P., Dynamický jednostupňový model vzpěru prutu: Chaotické chování, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, ISBN 80-248-0253-8, VŠB-TU, Ostrava, 2003
 9. FRANTÍK, P., Nesymetrické pokritické řešení vzpěradla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, ISBN 80-248-0253-8, VŠB-TU, Ostrava, 2003

2002

 1. FRANTÍK, P., Prut v oblastech velkých deformací: Řešení experimentu, příspěvek na konferenci STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 80-232-0211-1, Dom techniky ZSVTS Košice, Košice, 2002
 2. FRANTÍK, P., MACUR, J., Měření fraktální dimenze lomové plochy, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky II., ISBN 80-214-2129-0, VUT v Brně, Brno, 2002
 3. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Estimation of fractal dimension: optimised box-counting method, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno University of Technology, Brno, 2002
 4. FRANTÍK, P., Netradiční řešení vzpěru prutu, příspěvek na konferenci Zborník, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, 2002
 5. FRANTÍK, P., Nestability vybraných systémů, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2002Engineering mechanics 2002, ISBN 80-214-2109-6, VUT v Brně, Brno, 2002
 6. FRANTÍK, P., Nelineární řešení průhybu konzoly, příspěvek na konferenci 4. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, Brno, 2002
 7. FRANTÍK, P., Diskrétní řešení vzpěru prutu, příspěvek na konferenci Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, Zbyněk Keršner, Brno, 2002

2001

 1. FRANTÍK, P., Sledování a simulace nelineární dynamické konstrukce, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, Brno, 2001
 2. FRANTÍK, P., Problematika stanovení fraktální dimenze lomové plochy, příspěvek na konferenci seminář Problémy lomové mechaniky, ISBN 80-214-1906-7, Brno, 2001
 3. FRANTÍK, P., Generování náhodných čísel s uplatněním teorie chaosu, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný