English

RNDr. Oto Přibyl – seznam publikací

2017

 1. HINTERLEITNER, I.; PŘIBYL, O., Matematika 1 Vybrané kapitoly z numerických výpočtů, , ISBN 978-80-214-5523-8, FAST VUT v Brně VUTIUM, Brno, 2017

2013

 1. DALÍK, J.; PŘIBYL, O.; VALA, J., Numerické metody II, , FAST VUT v Brně, Brno, 2013

2011

 1. DALÍK, J.; PŘIBYL, O., Optimal Convective heat -Transport, článek v Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Mathematica, ISSN 0231-9721, Universita Palackého Olomouc, Olomouc, 2011

2010

 1. PŘIBYL, O.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠPAČEK, P.; VALA, J., MATLAB supported education for civil engineers, příspěvek na konferenci PBE 2010 - People, Building and Environment; Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Brno University of Technology, Brno, 2010

2009

 1. FÜRST, T.; MACHALOVÁ, J.; PŘIBYL, O.; RACLAVSKÝ, J.; VODÁK, R.; ŽENČÁK, P., Možnosti matematického modelování venkovních podtlakových systémů, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009

2008

 1. DIBLÍK, J.; PŘIBYL, O.; ROUŠAR, J.; VALA, J.; JANOCHOVÁ, J., The 7th Mathematical Workshop, , ISBN 978-80-214-3727-2, FAST VUT Brno, Brno, 2008
 2. NOVOTNÝ, J.; PŘIBYL, O., Vyrovnávací kurz z matematiky, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, FAST VUT, Brno, 2008

2007

 1. PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2007
 2. PŘIBYL, O.; STANĚK, S., Singular Antiperiodic Boundary Value Problem with Given Maximal Values for Solutions, článek v Functional Differential Equations, ISSN 0793-1786, Functional Differential Equations, 2007
 3. DANĚČEK, J., DLOUHÝ, O., PŘIBYL, O., Matematika I, modul 8, určitý integrál, , ISBN 978-80-7204-525-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Česká republika, Brno, 2007
 4. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika I, modul 7, neurčitý integrál, , ISBN 978-80-7204-524-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Česká republika, Brno, 2007

2006

 1. PŘIBYL, O.; ROUŠAR, J., Projekt "Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební VUT v Brně", příspěvek na konferenci , ISBN 80-7318-450-8, 2006
 2. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika II, modul 2, křivkové integrály, , ISBN 80-7204-452-4, Akademické nakladatelství CERM Brno, Česká republika, 2006
 3. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika II, modul 1, dvojný a trojný integrál, , ISBN 80-7204-453-2, Akademické nakladatelství CERM Brno, Česká republika, 2006

2005

 1. HORÁK, V.; PŘIBYL, O., Příspěvek k problematice stanovení tříd těžitelnosti horniny u plošně rozsáhlých, půdorysně složitých, dlouhých nebo litologicky výrazně strukturovaných výkopů, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-413-3, Akadem. nakl. CERM s.r.o. Brno, 2005
 2. J.Diblík, O.Přibyl, J.Roušar, J.Vala, A. Vlčková, 4. matematický workshop, Sborník, , ISBN 80-214-2998-4, FAST VUT Brno, Brno, 2005
 3. PŘIBYL, O., Solutions of singular antiperiodic boundary value problems, článek v Miskolc Mathematical Notes, ISSN 1586-8850, 2005
 4. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika II, modul 2, křivkové integrály, , FAST VUT Brno, Česká republika, 2005
 5. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika II, modul 1, dvojný a trojný integrál, , FAST VUT Brno, Česká republika, 2005
 6. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika I, modul 8, určitý integrál, , FAST VUT Brno, Česká republika, 2005
 7. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; PŘIBYL, O., Matematika I, modul 7, neurčitý integrál, , FAST VUT Brno, Česká republika, 2005

2004

 1. DIBLÍK, J., PŘIBYL, O., Obyčejné diferenciální rovnice, , ISBN 80-214-2795-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. v Brně, Brno, 2004
 2. ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J., Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2004
 3. DIBLÍK, J.; PŘIBYL, O., Obyčejné diferenciální rovnice 2, , 2004
 4. DIBLÍK, J.; PŘIBYL, O., Obyčejné diferenciální rovnice 1, , 2004
 5. PŘIBYL, O., Funkcionální okrajové úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice, příspěvek na konferenci , ISBN 80-227-1995-1, Bratislava, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný