English

doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STRITIH, U.; CHARVÁT, P.; KOŽELJ, R.; KLIMEŠ, L.; OSTERMAN, E.; OSTRÝ, M.; BUTALA, V., PCM thermal energy storage in solar heating of ventilation air - Experimental and numerical investigations, článek v Sustainable Cities and Society, ISSN 2210-6707, Elsevier, 2018

2017

 1. OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R., Zkušenosti s využitím akumulace tepla při změnách skupenství, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činých ve výstavbě, Praha, 2017
 2. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Encapsulated Phase Change Materials for Building Application, příspěvek na konferenci Schriftenreihe des Fachgebiets Bauhysik/Energetische Gebäudeoptimierung. Band 4. Bauphysiktage Kaiserslautern 2017 - Bauphysik in Forschung und Praxis., ISBN 978-3-95974-067-8, Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, 2017
 3. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M., Thermally activated wall system with latent heat thermal energy storage – comparison of 1D and 3D model, příspěvek na konferenci Building Simulation 2017, ISBN 9781775052005, San Francisco, USA, 2017
 4. VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.;ZMEŠKAL, O., Study of the thermal properties of selected PCMs for latent heat storage in buildings, příspěvek na konferenci THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017, ISBN 978-0-7354-1546-1, American Institute of Physics, Melville, New York, USA, 2017
 5. OSTRÝ, M., Možnosti uplatnění akumulace při změnách skupenství u budov s téměř nulovou potřebou energie, , ISBN 978-80-89627-07-3, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava, 2017

2016

 1. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M., Peak-shaving of ventilation air temperature with an air-PCM heat exchanger – a simulation study, příspěvek na konferenci IAQVEC 2016, 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings, ISBN 9791195972401, 2016
 2. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Contribution of latent heat storage technique to thermal comfort: experimental evaluation, , 201 Korean Architecture Center 87, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, Songdo, Incheon, Korea, 2016
 3. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Způsoby stanovení tepelně izolačních vlastností konstrukcí s reflexní izolací a možnosti využití výsledků ve stavební praxi, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT, 2016
 4. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P., Advanced radiant heating and cooling system with microencapsulated phase change materials, příspěvek na konferenci CESB16 - Central europe towards sustainable buildings 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a.s., Praha, Česká republika, 2016
 5. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLUBAL, T., Thermally activated structures using latent heat storage technique, příspěvek na konferenci 11th IIR Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-36215-015-9, INT INST REFRIGERATION, 177 BLVD MALESHERBES, F-75017 PARIS, FRANCE, Karlsruhe, Německo, 2016
 6. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Vliv hydrofobizované hliněné omítky na vlhkost slaměného panelu, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016
 7. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Compare of Experimental and Numerical Evaluation of Structure with Application of Reflective Insulation , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Impact of hydrophobic additives on properties of clay plaster, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 9. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Simulation of Summer Thermal Stability of the Room and its comparison with the Real Measurement, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Srovnání výsledků energetických simulací budovy s reálným provozem, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2015
 2. OSTRÝ, M., Současný stav vývoje krátkodobé akumulace tepla při změnách skupenství, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2015
 3. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J., A VALIDATED TRNSYS MODEL OF THERMALLY ACTIVATED LAYER WITH PHASE CHANGE MATERIAL, příspěvek na konferenci ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 8A: Heat Transfer and Thermal Engineering, ISBN 978-0-7918-5749-6, ASME, Houston, Texas, USA, 2015
 4. KONUKLU, Y.; OSTRÝ, M.; PAKSOY, HO.; CHARVÁT, P., Review on using microencapsulated phase change materials (PCM) in building applications, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND, LAUSANNE, 2015
 5. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R.; KLIMEŠ, L., Thermal analysis and thermal stability of selected latent heat storage media, , ISBN 978-961-92518-8-1, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2015
 6. OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, INST ZA KOVINSKE MATERIALE I IN TEHNOLOGIE, LEPI POT 11, LJUBJANA, 10000, SLOVENIA, Ljubjana, 2015
 7. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015
 8. LIŠKOVÁ, B.; OSTRÝ, M., Možnosti aplikace hliněných omítek na stavební konstrukce ze slaměných balíků , příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015
 9. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., BYTOVÉ VĚTRÁNÍ A KONCENTRACE CO2, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 10. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Emisivita a její vliv na stanovení deklarovaných tepelných vlastností reflexních izolací laboratorním měřením - metodou teplé skříně., příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 11. KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J., Parallel heat transfer model of a panel with phase change material for thermal storage applications computed on graphics processing units, příspěvek na konferenci ICMEM 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-369-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015

2014

 1. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Evaluation of the Thermal Resistance of Structure with Reflective Insulation: Measurement under Non-Stationary Boundary Conditions, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, 2014
 2. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Analysis and Quantification of the Influence of Thermal Properties of Building Envelope on the Energy Balance, příspěvek na konferenci Envibuild 2014: sborník, ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 3. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Comparison of Selected Energy Simulation Tools, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, VUT v Brně, Fakulata stavební, Brno, 2014
 4. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Vliv sálavého chlazení a vytápění s PCMs na vnitřní mikroklima a spotřebu energie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 5. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; OSTRÝ, M., Thermal storage as a way to attenuate fluid temperature fluctuations - sensible vs. latent heat storage materials, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Insitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovinsko, 2014
 6. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Použití tepelně aktivovaných panelů se sádrovou omítkou s PCMs, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2014
 7. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Volba vhodného zasklení a sledování vlivu jeho parametrů, příspěvek na konferenci Sborník z konference - Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, Fakluta stavební, Brno, 2014
 8. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Způsoby stanovení koeficientu emisivity reflexní izolace a jeho vliv na tepelný odpor., příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, 2014
 9. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4879-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 10. CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; PECH, O.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M., Experimental investigation of stabilization of flowing water temperature with a water-PCM heat exchanger, příspěvek na konferenci EPJ Web of Conferences, ISSN 2100-014X, ISBN 978-80-260-5375-0, 2014
 11. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J., Effects of Glazing on the Specific Heat Demand of a Passive House, , OÖ Energiesparverband, Wels, Austria, 2014
 12. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J.; JELÍNEK, P., The Impact of the Choice of Computational Methods on the Results of Simulations of Specific Heat Consumption for Heating a Family House, příspěvek na konferenci enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 13. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L., Calculation and Experimental Evaluation of the Thermal Resistance of a Structure with Reflective Insulation, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, 2014
 14. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Porovnání tepelného odporu vzduchové vrstvy z různou tloušťkou při rozdílném teplotním spádu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 15. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Vliv parametrů okenních výplní pro dosažení energeticky pasivního standardu domu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 16. KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Porovnání tepelného odporu reflexní izolace s různou tloušťkou jádra při rozdílném teplotním spádu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 17. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Integration of phase change materials in building structures, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014
 18. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M., Numerical and experimental investigation of a PCM-based thermal storage unit for solar air systems, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., MICROENCAPSULATED PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT STORAGE: THERMAL CHARACTERISTICS AND BUILDING APPLICATION, , Institut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, Portorož, 2013
 2. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Heat transfer in thermally activated gypsum plaster with low grade heat source, , Tokyo University of Science, Yamaguchi, 2013
 3. CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; HEJČÍK, J., Experimental investigation of the thermal behaviour of a water-PCM heat exchanger for stabilization of water temperature, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 24th International Symposium on Transport Phenomena 2013, Tokyo University of Science Yamaguchi, Yamaguchi, 2013
 4. ŠTEFFEK, L.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Energy Assessment and Monitoring of Energy-Efficient House, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 5. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Application of Phase change materials to maintain operative temperature in the framework of legislative requirements in the summer period, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013, ISBN 978-80-227-4070-8, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2013
 6. OSTRÝ, M.; MAHMOUD, M., Sestava tepelně akumulačních modulů pro stabilizaci tepelného prostředí v budovách, , Brno, 2013
 7. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Vliv činitele oslunění na tepelnou stabilitu místnosti a jeho určení, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 8. MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN AIR-PCM HEAT-STORAGE UNIT, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljubljana, Ljubljana, 2013
 9. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R., Challenges in the latent heat storage technology for building applications, , ISBN 978-80-247-5015-6, Grada Publishing, Praha, 2013
 10. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M., Simulation of the performance of a solar air heating system with latent heat thermal storage, příspěvek na konferenci Proceedings of 2nd International Conference on Sustainable Energy Storage in Buildings, Trinity College Dublin, Solar Energy Society of Ireland, Dublin, 2013
 11. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P., Contribution of microencapsulated Phase Change Materials to effective operation of chilled structures, , Trinity College Dublin, Dublin, 2013
 12. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 13. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Materials for Advanced Heat Storage in Buildings, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2013
 14. OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., Characterization of selected phase-change materials for proposed use in building applications, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in technologie Ljubljana, Ljubljana, 2013
 15. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Passive cooling of buildings by using phase change materials, , OO Energiesparverband, Wels, 2013
 16. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., STANOVENÍ TEPELNÉHO ODPORU REFLEXNÍCH IZOLACÍ LABORATORNÍM MEŘENÍM, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013
 17. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., SNÍŽENÍ TEPLOTNÍ ZÁTĚŽE INTERIÉRU BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník anotací 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 18. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M., Určení činitele oslunění pro simulaci tepelné stability místnosti v letním období, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání simulací konstrukcí s vysokou tepelněakumulační schopností, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2012
 2. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 730540-2:2011 a ČSN 730540-2/Z1:2012, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2012
 3. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., PASIVNÍ CHLAZENÍ BUDOV S POUŽITÍM MATERIÁLŮ S FÁZOVOU ZMĚNOU, příspěvek na konferenci Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 4. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 5. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání stacionárních a nestacionárních simulací konstrukcí s vysokou tepelně akumulační schopností, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky postředí 2012. Sborník 7. konference IBPSA-CZ., ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Brno, 2012
 6. KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M., Ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce s reflexní izolací, příspěvek na konferenci Buildings and Enironment 2012 Proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 7. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, příspěvek na konferenci Buildings and Environment 2012 proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 8. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Aktivace sádrové omítky s PCMs vodním chladícím okruhem, příspěvek na konferenci Buildings and Environment 2012 proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 9. OSTRÝ, M., Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 73 0540-2:2011 ČSN 730540-2/Z1:2012, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISSN 1213-0311, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, Hradec Králové, 2012
 10. JELÍNEK, P.; ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU KRUHOVÉHO DOMU V RAPOTICÍCH, příspěvek na konferenci Sborník 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 11. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Vliv tepelně akumulačních modulů na vnitřní mikroklima v testovací místnosti, příspěvek na konferenci Sborník. 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno 19.-21.9.2012, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 12. OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P.; MLČOCH, T.; BAKAJOVÁ, B., Laboratory assessment of microencapsulated phase change materials, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2012
 13. PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M., Akumulace tepla z ČOV, , 2012
 14. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R., Comparison of selected PCMs for building applications, příspěvek na konferenci 10 th International Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-913149-91-5, International Institute for Refrigeration, Kobe, 2012
 15. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Experimental assessment of PCMs integrated in light-weight structures, příspěvek na konferenci Refrigeneration science and technology proceedings, ISBN 978-2-913149-91-5, Institut international du froid, Kobe, 2012
 16. CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T., PCM-based thermal storage for solar air systems, příspěvek na konferenci Proceedings of 10th IIR International Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-913149-91-5, International Institute of Refrigeration, Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Kobe, Japonsko, 2012
 17. KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., Challenges in Computer Modeling of Phase Change Materials, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lubljana, Lubljana, Slovinsko, 2012
 18. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Regeneration of phase change materials for building applications, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Young Scientist 2012: The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of Dean of the FCE, ISBN 978-80-553-0904-0, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Košice, 2012
 19. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Comparison of different latent heat storage techniques integrated in building structures, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, ISBN 978-84-938793-3-4, GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, Lleida, Španělsko, 2012
 20. KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; OSTRÝ, M., Stochastic optimization of a multi-layer wall design with phase change materials, příspěvek na konferenci Proceedings of Innostock 2012 conference on Energy Storage, ISBN 978-84-938793-3-4, GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, Lleida, Španělsko, 2012
 21. MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., Optimization strategy for energy saving in buildings with the PCMs, příspěvek na konferenci Proceedings of Innostock 2012 conference on Energy Storage, ISBN 978-84-938793-3-4, GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, Lleida, Španělsko, 2012
 22. CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M., Simulation of the performance of a solar air collector with an absorber containing phase change material, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, ISBN 978-84-938793-3-4, GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, Lleida, Španělsko, 2012
 23. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2012
 24. CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L., A solar air collector with integrated latent heat thermal storage, článek v EPJ Web of Conferences, ISSN 2100-014X, EDP Sciences, Francie, 2012
 25. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 26. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Tepelně technické posouzení ISO-nosníků, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2012
 27. CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M., SIMULATION OF LATENT-HEAT THERMAL STORAGE INTEGRATED WITH ROOM STRUCTURES, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije, Lepi pot 11, SI - 1001 Ljubljana Slovenija, 2012
 28. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Vliv výztuže na tepelnou vodivost železobetonu a ovlivnění sledovaných veličin u vybraných modelů ISO nosníků, , ISBN 978-80-214-4393-8, 2012
 29. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Experimentální porovnání systémů pasivního chlazení, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Nejčastěji používané ISO-nosníky na českých stavbách., příspěvek na konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, ISBN 978-80-01-04959-4, ČVUT, Praha, 2011
 2. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R., Laboratory assessment of microencapsulated phase change materials, , ISBN 978-961-92518-4-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Ljubljana, 2011
 3. CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L., A Solar Air Collector with Integrated Latent Heat Thermal Storage, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of international conference Experimental Fluid Mechanics 2011, ISBN 978-80-7372-784-0, Technical Univesity of Liberec, Liberec, 2011
 4. CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M., Simulation of latent heat thermal storage integrated with the room structures, , ISBN 978-961-92518-4-3, Institute of Metals and Technology, Lubljana, 2011
 5. KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., Challenges in Computer Modeling of Phase Change Materials, , ISBN 978-961-92518-4-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2011
 6. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Závislost lineárního činitele prostupu tepla a vnitřní povrchové teploty na tepelné vodivosti ISO nosníku, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladatelstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2011
 7. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Sádrová omítka modifikovaná PCM pro pasivní chlazení vnitřního prostředí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladatelstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2011
 8. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Passive cooling with latent heat storage for application in buildings, příspěvek na konferenci Weimarer Bauphysiktagung 2011, ISBN 978-3-86068-455-9, Verlag der Bauhaus-Universitat Weimar, Weimar, 2011
 9. OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., Analysis of organic phase change materials as latent heat storage medium, , ISSN 0009-2770, Asociace českých chemických společností, Praha, 2011
 10. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D.; CHARVÁT, P., Potential of passive cooling for office buildings, článek v Knowledge Society, ISSN 1313-4787, Knowledge Society Institute, Sofia, 2011
 11. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T., Thermal stability of attic spaces with integrated PCM in light building constructions during the climatic year, článek v Knowledge Society, ISSN 1313-4787, Knowledge Society Institute, Sofia, 2011
 12. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; BRZOŇ, R., Pasivní chlazení budov, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2011
 13. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání nejběžněji dostupných značek ISO-nosníků na českém trhu, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2011
 14. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Thermal comfort in the rooms with integrated phase change materials, příspěvek na konferenci Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, ISBN 978-2-913149-89-2, International Institute of Refrigeration, Praha, 2011
 15. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLUBAL, T., Solar systems with integrated latent heat storage systems, příspěvek na konferenci SOLARIS 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Structures, Brno, 2011
 16. CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., Building Integrated Latent Heat Cold Storage For Air-to-Air Air-conditioning Systems, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011 , ISBN 978-1-62748-272-1, University of Texas in Austin, Austin, TX, USA, 2011
 17. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Use of phase change materials in light-weight structures of military buildings, příspěvek na konferenci ICMT 11 International Conference on Military Technologies 2011, ISBN 978-80-7231-787-5, University of Defence, Brno, 2011, Brno, 2011
 18. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Chování ISO nosníků při modelování ve 2D a 3D teplotním poli a zhodnocení použití výpočetních softwarů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011, ISBN 978-80-970595-4-5, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2011
 19. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení pro snížení tepelné zátěže v letním období, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011, ISBN 978-80-970595-4-5, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2011
 20. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Influence of reinforcement in iso girder on heat flow and internal surface temperatrures, příspěvek na konferenci The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture Young scientist, ISBN 978-80-553-0639-1, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Herlany, 2011
 21. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011
 22. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Vliv výztuže v ISO nosníku na tepelný tok a vnitřní povrchové teploty, , ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Etude sur lefficacité du refroidissement passif par matériaux á changement de phase dans les immeubles á structure légére, článek v Bulletin of the International Institute of Refrigeration, ISSN 0020-6970, International Institute of Refrigeration, Paris, 2010
 2. CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN PCM THERMAL STORAGE WITH AIR AS A HEAT CARRIER, příspěvek na konferenci Conference proceedings Experimental Fluid Mechanics 2010, ISBN 978-80-7372-670-6, Technical University of Liberec, Liberec, 2010
 3. OSTRÝ, M., Funkčnost větraných obvodových plášťů, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov ČR, o.s., Praha, 2010
 4. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; BLAHOVÁ, P., Passive cooling with the use of phase change materials, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 5. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., The investigation of the efficiency of passive cooling by phase change materials in light-weight buildings, příspěvek na konferenci 9th IIR Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning. Refrigeration science and technology. Proceedings., ISBN 978-80-7399-931-5, Internation institute of regrigeration, Sofia, 2010
 6. OSTRÝ, M.; BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R., Nová experimentální zařízení pro tepelně technická měření na ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-970171-6-3, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2010
 7. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Structures with incorporated phase change materials, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo politechniki krakowskej, Kraków, 2010
 8. FIŠAROVÁ, Z.; OSTRÝ, M.; ODEHNAL, A., Snížení přenosu vibrací a kročejového hluku pomocí podestových bloků, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2010
 9. FIŠAROVÁ, Z.; OSTRÝ, M.; ODEHNAL, A., Landing block to reduce transmission of vibration and impact noise from staircases and elevators in buildings, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2010
 10. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., The influence of passive cooling on energy saving, příspěvek na konferenci Central Europe towards Sustainable Building, ISBN 978-80-247-3624-2, Grada Publishing, Praha, 2010
 11. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2010
 12. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., Improving of the thermal storage properties of light-weight building structures, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Selected papers, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2010
 13. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P., LATENT HEAT COLD STORAGE IN BUILDING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, ISBN 978-88-467-2659-9, Edizioni ETS, Pisa, Italy, 2010
 14. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M., Klimatická hodinová data pro posuzování energetické potřeby pro vytápění a chlazení, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 15. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Kvalita obalových konstrukcí podstřešních prostor v praxi, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2010
 16. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Tepelně technické problémy obvodového pláště s větranou vzduchovou mezerou, příspěvek na konferenci Zborník z konference s medzinárodnou účasťou Poruchy a obnova obvodových plášťov a striech, ISBN 978-80-232-0307-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2010
 17. OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., Databáze meteorologických dat v ČR pro posuzování potřeb energie v budovách, příspěvek na konferenci Navrhovanie, príprava a realizícia stavieb, ISBN 978-80-7399-931-5, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2010
 18. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Estabilidad térmica en espacios de áticos influencia de paneles con materiales de cambio de fase, článek v Frio-calor aire acondicionado, ISSN 0210-0665, Frio calor aire acondicionado, s.l., Madrid, 2010
 19. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Funkce a využití experimentálního chladicího boxu, příspěvek na konferenci Sborník anotací 12. odborné konference doktorského studia Juniostav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelstv CERM, Brno, 2010

2009

 1. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Poruchy obalových konstrukcí podkrovních místností, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, ÚSI VUT v Brně, Brno, 2009
 2. OSTRÝ, M., Snížení tepelné zátěže interiéru budov s využitím akumulace latentního tepla, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 3. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Experimentální box pro měření tepelně technických vlastností konstrukcí nízkoenergetických staveb, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2009 - Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov, ISBN 978-80-227-3180-5, STU - Vydavatelstvo STU, Bratislava, 2009
 4. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Evaluace vlivu PCM na teplotní stabilitu testovacích podkrovních místností, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2009 - Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov, ISBN 978-80-227-3180-5, Bratislava, 2009
 5. OSTRÝ, M., Zajištění funkčnosti pasivního chlazení ve stavbách s lehkými obalovými konstrukcemi, příspěvek na konferenci 33. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, ISBN 978-80-227-3182-9, Štrbské pleso, 2009
 6. OSTRÝ, M., Phase change materials for passive cooling of attic spaces, článek v Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1 , ISSN 1313-2539, Info Invest Ltd, Bourgas, 2009
 7. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Influence of Panels with Phase Change Materials on the Thermal Stability of Attic Spaces, příspěvek na konferenci 8th IIR Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-913149-69-4, International Institute of Refrigeration, Karlsruhe, 2009
 8. OSTRÝ, M., Design of Sustainable Envelopes from Light-weight Renewable Materials, , ISBN 978-9955-28-439-0, VGTU Publishing house Technika, Vilnius, Lithuania, 2009
 9. OSTRÁ, M.; BEKLOVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M.; OSTRÝ, M., Ecotoxicity evaluation in municipal and food industry wastewaters, článek v Fresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, 2009
 10. OSTRÝ, M., Utilizationof latent heat storage and applications in building structures, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaučkniga, Belgorod, 2009
 11. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Přerušení tepelného mostu u železobetonových konstrukcí a ověření funkčnosti v praxi, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 12. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M.; TOMÁŠ, J., Hodnocení klimatických dat pro energetické posuzování budov, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 13. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Lehké stavební konstrukce s materiály s fázovou změnou, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 14. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Possibilities of Solutions of Thermal Bridge in Cantelivered Reinforced Concrete Structures, příspěvek na konferenci Proceedings from The 1st PhD student conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, Ph.D., ISBN 978-80-553-0176-1, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Podbanské, 2009
 15. SEDLÁK, J.; TOMÁŠ, J.; OSTRÝ, M., Evaluation of reference years by statistical tools and simulation of energy use of buildings, příspěvek na konferenci Workshop "Energy self-sufficient and sustainble buildings", ISBN 978-80-214-3925-2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 16. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., The experimental box for testing of structures for low energy buildings, příspěvek na konferenci Workshop "Energy self-sufficient and sustainable building", ISBN 978-80-214-3925-2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 17. CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M., Latent heat storage in passive cooling of buildings, článek v , Air Infiltration and Ventilation Centre, INIVE EEIG - Lozenberg 7, BE1932, Sint Stevens Woluwe, Belgium, 2009
 18. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Možnosti řešení tepelného mostu u vyložených železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Better thermal comfort for attic spaces, příspěvek na konferenci Zborník z prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2008. Trvalo udržateľná výstavba, ISBN 978-80-227-2981-9, STU - Vydavatelstvo STU, Bratislava, 2008
 2. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Thermal stability in experimental attic rooms using phase change materials, příspěvek na konferenci Low - energy building, ISBN 83-86161-12-4, Politechnika Krakowska, Cracow, 2008
 3. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M., Klimatická data pro posuzování budov, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2008
 4. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Možnosti ověřování funkčnosti materiálů s fázovou změnou v exprimentálních podkrovních místnostech, příspěvek na konferenci Zborník 32. medzinárodná konferencia katedier/ústavov pozemných stavieb ČR a SR, ISBN 978-80-553-0088-7, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2008
 5. KLÍMOVÁ, S.; OSTRÝ, M., Aby teplo neuteklo, článek v Computer Design, ISSN 1212-4389, Computer Press, a.s., Brno, 2008
 6. VOELKER,C.; KORNADT,O.; OSTRÝ, M., Temperature reduction due to the application of phase change materials, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarsko, 2008

2007

 1. OSTRÝ, M., Omítka z energosádry s aplikovanými materiály s fázovou změnou a její vliv na vnitřní mikroklima, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství , Brno, 2007
 2. OSTRÝ, M., Heat Storage for Energy Demand Reduction in Low-energy Buildings, příspěvek na konferenci CESB 07 Prague - Proceedings, ISBN 978-80-903807-8-3, Czech Sustainable Building Society and CBS Servis, Prague, 2007
 3. OSTRÝ, M., Experimentální laboratoř stavební tepelné techniky na ústavu pozemního stavitelství FAST VUT Brno, příspěvek na konferenci 31. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství Čeladná 2007, ISBN 978-80-248-1405-6, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007
 4. OSTRÝ, M., Potenciál využití materálů s fázovou změnou v lehkých konstrukcích, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2007
 5. OSTRÝ, M., Výpočet tloušťky tepelné izolace z recyklované celulózy v pláštích šikmých střech, příspěvek na konferenci Sborník z konference Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, VUT Brno, fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. OSTRÝ, M., Aplikace a praktické ověřování vlastností materiálů s fázovou změnou v lehkých konstrukcích, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Budovy a prostredie 2006 Ekologická kvalita architektonického prostedia, ISBN 80-227-2518-8, 2006
 2. OSTRÝ, M., Phase Change Materials For Heat Storage, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, ISBN 0011-4561, Wydavnictwo Politechniki Krakowskiej, Krakow, 2006
 3. OSTRÝ, M., Aplikace tepelných izolací z recyklovatelných organických materiálů ve stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci Sborník konference - 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství - Lednice 2006, ISBN 80-214-3237-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 4. OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D.; KOLÁŘ, R., Využití druhotných surovin ve stavebních materálech, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o, Praha, 2006
 5. OSTRÝ, M., Tepelné izolace z recyklovatelných organických materiálů a jejich vliv na životní prostředí, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotnáých surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Ústav stavební mechaniky, Brno, 2006
 6. OSTRÝ, M., Aplikace materiálů s fázovou změnou ve stěnových a stropních konstrukcích, příspěvek na konferenci Sborník konference Podlahy, stropy a podhledy 2006, ISBN 80-214-3129-6, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006

2005

 1. OSTRÝ, M., Akumulace tepelné energie ve stavebních konstrukcích nízkoenergetických domů, příspěvek na konferenci Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2005 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov, VKC Intenzíva, s.r.o., Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, 2005

2004

 1. KALOUSEK, M.; OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D., Summer Simulation and Measurement of the Buildings by using Wallboard with PCM, příspěvek na konferenci VII Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna,, ISBN 83-86161-05-1, Politechnika Krakowska, Krakow-Zakopane, 2004
 2. ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M., Možnosti zvyšování tepelné stability střešních nástaveb, příspěvek na konferenci 2.mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST BRNO, Brno, 2004
 3. OSTRÝ, M., Zvyšování tepelně akumulačních schopností obalových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 6. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 4. ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M., Možnosti využití tepelně akumulačních vlastností materiálů s fázovou změnou, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004

2003

 1. ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D.; OSTRÝ, M., Vnitřní prostředí podkrovních místností v letních měsících, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, Podbanské 17.9.-19.9.2003, ISBN 80-8073-021-0, TU v Košiciach - Stavební fakulta, Podbanské, 2003
 2. OSTRÝ, M.; KALOUSEK, M., Tepelná stabilita střešních nástaveb, příspěvek na konferenci Sborník 5. odborné konference doktorského studia, díl 1 - Pozemní stavitelství, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2003

2002

 1. OSTRÝ, M., Vliv obalových konstrukcí na tepelnou pohodu, příspěvek na konferenci Sborník 4. odborné konference doktorského studia, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2002

2001

 1. ČUPROVÁ, D., OSTRÝ, M., Ateliér otvorových výplní a izolací - časopis, článek: Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu vnitřního prostředí., článek v , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný