English

Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M., Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P., Optimization of Mineral Dry-Shake Topping Dosage in Industrial Concrete Floors with Respect to Selected Quality Parameters, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2007

 1. SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P., TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI OBRUSU NA BETONOVÝCH PODLAHÁCH, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT FAST Brno, Brno, 2007
 2. SEDLÁKOVÁ, M., Posouzení požární odolnosti střešní konstrukce vystavené účinkům požáru, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2007

2006

 1. SEDLÁKOVÁ, M., Ochrana proti sprejerům, kapitola v Rekonstrukce fasád, ISBN 80-7366-072-5, Era, Brno, 2006
 2. RUSINOVÁ, M.; JURÁKOVÁ, T.; SEDLÁKOVÁ, M., Požární bezpečnost staveb, , VUT Brno, Brno, 2006
 3. SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P., Zkoušení odolnosti povrchu průmyslových podlah, příspěvek na konferenci 30.Mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, Brno, 2006
 4. SEDLÁKOVÁ, M.; MOUDRÝ, I., Zhodnocení současných poznatků v oblasti ochrany proti graffiti, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, 2006

2003

 1. BADALOVÁ, M., BALÍKOVÁ, J., TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŽÍVÁNÍM RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci , Slovensko, 2003
 2. BADALOVÁ, M., Recyklace minerálních vláken z odpadů, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT FAST, VUT FAST, Brno, 2003

2002

 1. RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M., Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, , ISBN 80-214-2213-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002
 2. BALÍKOVÁ, J., BADALOVÁ, M. a kol., RECYKLACE MINERÁLNÍCH VLÁKEN Z ODPADŮ, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 3. BADALOVÁ, M., Graffiti – fenomén současnosti, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2002

2001

 1. BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., MOUDRÝ, I., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu k, k, VUT FAST BRNO, 2001
 2. MOUDRÝ, I., BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu , 2001
 3. BADALOVÁ, M., MOUDRÝ, I., Graffiti - fenomén dneška, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, 2001
 4. BADALOVÁ, M., Metody preventivních antigraffitti nátěrů a možnosti odstraňování graffiti, příspěvek na konferenci 3. Odborný seminář doktorského studia, ISSN 1212-9275, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný