English

Ing. Táňa Švecová – seznam publikací

2008

 1. MATĚJKA, L.; KADLECOVÁ, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ŠVECOVÁ, T.; VESELKA, M., Mansardové střechy obytných podkroví, spec. publikace, ISBN 978-80-7366-113-7, ERA group, s.r.o., Brno, 2008

2006

 1. RUSINOVÁ, M.; JURÁKOVÁ, T.; SEDLÁKOVÁ, M., Požární bezpečnost staveb, , VUT Brno, Brno, 2006
 2. JURÁKOVÁ, T.; MATĚJKA, L., Vady obvodového pláště a jejich odstraňování - sanace vlhkosti s využitím nopové fólie z recyklátů, příspěvek na konferenci Sborník z konference - 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, VUT v Brně - FAST, Brno, 2006
 3. JURÁKOVÁ, T., Požadavky na podhledy z hlediska požární bezpečnosti, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy 2006, ISBN 80-214-3129-6, VUT v Brně - FAST, Brno, 2006

2004

 1. JURÁKOVÁ, T., Výuka předmětu "Požární bezpečnost staveb" ve studijních programech na Stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej konferencie "28. vedecká konferencia katedier Ústavov konštrukcií pozemných stavieb", ISBN 80-89073-10-7, Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií a pozemných stavieb, Bratislava, Bratislava, 2004

2003

 1. JURÁKOVÁ, T., Sanace soklového zdiva při rekonstrukcích, příspěvek na konferenci Zborník 27. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KATEDIER A ÚSTAVOV POZEMNÝCH STAVIEB SR A ČR, ISBN 80-7099-992-6, TULIP reklama, Košice, Košice, 2003

2002

 1. JURÁKOVÁ, T., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot, výzkumná zpráva projektu , 2002
 2. RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M., Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, , ISBN 80-214-2213-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002
 3. JURÁKOVÁ, T., Využití vzduchové dutiny při sanaci soklového zdiva, příspěvek na konferenci Sborník 4. Odborné konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, FAST, 2002

2001

 1. JURÁKOVÁ, T., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot, výzkumná zpráva projektu , 2001
 2. JURÁKOVÁ, T., VLČEK, M., Proudění vzduchu ve svislé otevřené vzduchové mezeře používané při sanacích staveb, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2001, ISBN 80-02-01433-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2001
 3. JURÁKOVÁ, T., Výpočtové metody pro konstrukce se svislou otevřenou vzduchovou vrstvou, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-9275, 2001

2000

 1. JURÁKOVÁ, T., Využití profilovaných fólií při rekonstrukcích, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-9275, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný